litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 4 5

Іноземні мови

Усі навчальні програми з іноземних мов не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

У зв'язку зі скороченням кількості годин виконання програмних вимог вчителям іноземної мови рекомендується використати години, що належать до категорії резервних, та зменшити кількість годин на вивчення окремих тем, зберігаючи при цьому змістову частину програми. Ущільнення навчального матеріалу вчитель на свій розсуд може здійснити за рахунок годин, виділених на закріплення та узагальнення вивченого матеріалу, віддаючи перевагу самостійним та індивідуальним формам роботи. На самостійне опрацювання бажано винести завдання, що не потребують докладних пояснень вчителя. Слід підібрати завдання, що спонукають учнів до роботи з довідниковою літературою, мультимедійними програмами та ресурсами мережі Інтернет, самостійно опрацьовуючи мовні засоби та фіксуючи результати власної пошукової роботи в письмовій формі. Провідним методом організації такої діяльності є проектна робота.

За бажанням ущільнення можна здійснити, використовуючи інтерактивні методи навчання. Так, наприклад, розвиток та контроль навичок усного мовлення може бути реалізований у ході проведення парної, групової роботи, бесіди, дискусії, презентації проекту тощо. Уроки з елементами змагання (урок-рольова гра, урок-вікторина, урок-конференція, урок-дебати, урок-захист проектів) дозволяють підтримувати високий темп роботи та продуктивність навчання, суттєво підвищують ефективність уроків.

Обов'язково мають бути виконані всі види фронтальних контрольних робіт.
Зарубіжна література

Рекомендуємо застосовувати всі пропоновані способи ущільнення вивчення навчального матеріалу. При цьому обов’язково мають бути виконані всі види контрольних робіт.


Можливим є внесення змін у розподіл часу на вивчення окремих тем курсу зарубіжної літератури у І семестрі.

Рекомендовані варіанти:

5 клас


Уроки

Зміст навчального матеріалу

Дата

18

Ганс Крістіан Андерсен – найвідоміший казкар у світі.

Казка «Снігова королева». Зміст казки
19

Характеристика Кая, Герди, Снігової королеви
20

Перемоги щирих людських стосунків над багатством Снігової королеви
21

Розвиток мовлення. Опис одного з героїв казки (за вибором учня)
22

Самуїл Маршак. Казкові мотиви в п’єсах автора.

Порівняльний аналіз казки Маршака «Дванадцять місяців» із словацькою казкою.
23

Головний конфлікт п’єси – протиставлення добра та зла.


Підлабузництво підлеглих та необмежена влада – головні причини спотворення характеру принцеси.

24

Особливості драматичного твору. Діалог як засіб розкриття змісту та ідеї п’єси.
25

Тематична атестація: комбінована контрольна робота
26

Література і світ природи (11 годин)Джозеф Редьярд Кіплінг.

Відмінності художнього світу казки від реального життя
27

Історія Мауглі, виховання джунглів. Основні персонажі казки та їх характеристика. Образ Багіри і його роль у творі.

Ущільнення на 6 годин відбулося за рахунок:

  1. теми «Г.Х.Андерсен. «Снігова королева» (уроки 18-19 - об’єднані);

  2. теми «С.Маршак «Дванадцять місяців» (уроки 23-24, 25-26 – об’єднані);

  3. об’єднання уроків 29-30 (використання 1 (а не 2-х) години на контрольну роботу;

  4. скорочення уроку 28 (додаткове читання).


6 клас

Уроки


Зміст навчального матеріалу

Дата

17

Байка у світовій літературі.

Байка як жанр літератури та її особливості. Езоп –

легендарний поет – засновник жанру байки.
18

Алегоричний та повчальний зміст байки.

Жан де Лафонтен. «Замучені звірі».
19

Іван Крилов. Розробка російським байкарем класичних сюжетів.

Засудження людських вад у байках «Вовк та Ягня»,

«Квартет»
20

Контрольна робота (виконання завдань різнорівневого характеру) з теми «Байка у світовій літературі»
21

Література і моральне вдосконалення людини.

А.П.Чехов. Висміювання у творі блюзнірства, підлещування, самоприниження, чиношанування в оповіданні «Хамелеон»
22

«Товстий і тонкий». Головні засоби творення комічного та їхня роль у характеристиці персонажів і розкриття ідеї твору. Художня деталь у прозі А.П.Чехова. Антитеза як художній засіб і композиційний прийом.

23

Ч.Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі». Гуманістичний зміст і висока людяність твору. Життя знедоленої родини Кретчитів.
24

Подорож Скудна різдвяної ночі в часі й просторі як можливість осягнути своє життя.
25

Переродження Скруджа – наслідок осмислення власного життя. особливості композиції «Різдвяної пісні у прозі». Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання. Фантастичні елементи у творі.
26

Контрольна робота (виконання завдань різнорідневого характеру) з теми «Література і моральне вдосконалення людини»

Ущільнення на 6 год відбулося за рахунок:

  1. теми «Байка у світовій літературі» (вилучено урок додаткового читання та перенесено на самостійне опрацювання за байками І.Крилова; об’єднано уроки вивчення байок І.Крилова; вилучено урок РЗМ «Підготовка до написання власної байки» і перенесено на домашнє опрацювання).
  2. теми «Література і моральне вдосконалення людини» (об’єднання підтем «А.П. Чехов. «Хамелеон» та А.П. Чехов «Товстий і тонкий» (2 години); об’єднання уроків у підтемі «Ч. Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі» (3 години).7 клас


Уроки


Зміст навчального матеріалу


Дата


17

Контрольна робота (виконання завдань різнорівневого характеру) з теми «Літературна балада»
18

Героїчне минуле в літературі (8 годин) Вальтер Скотт (1771-1832). «Айвенго». В.Скотт як засновник жанру історичного роману. Зображення в романі «Айвенго» боротьби англосаксів з норманами в ХП ст. і уособиць норманів.
19

Широка панорама життя середньовічної Англії.

Історія і доля Айвенго; його відданість, чесність, благородство.
20

Образи Седріка сакса, Тріана де Буагільбера та ін.

Ідея віротерпимості у творі. Історичний колорит і романтика пригод у творі.
21

Ровена та Ребека – дві різні долі.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Підготовка до складання порівняльної характеристики Ромени та Ребеки (домашній твір)


22

Контрольна робота (виконання завдань різнорівневого характеру) з теми «Героїчне минуле в літературі)
23

Україна та її історія в літературі (10 год).

Життєвий і творчий шлях М.В.Гоголя. Україна у творчості письменника. Зображення запорозької Січі в повісті М.В.Гоголя «Тарас Бульба»
24

Майстерність М.Гоголя у розкритті характерів героїв.

Цілісність натури Остапа.
25

Майстерність М.Гоголя у розкритті характерів героїв.

Трагедія Андрія: конфлікт почуттів і обов’язку.
26

Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльна характеристика Остапа і Андрія (твір)
<< предыдущая страница   следующая страница >>