litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4
11.02.2012Капитал - 13 стр.

#3 Когато вълната ygapu, вече е късно

Никой не може да предотврати всички бедствия. Но може поне да реагира по-адекватно, по-навреме и с цената на по-малко жертви.

Въпреки зачестилите бедствия държавата продължава да е със забавени реакции и да действа постфактум.

МОСВ спуска предписания за необходимите обеми вода, и то само на 52-та комплексни и значими язовира. Разчита се основно на информацията, подавана от синоптиците. Общините трябва да имат служител по управление на кризите. Той получава информация от областната администрация за потенциално опасни явления и се задейства общинският план за управление при кризи. В конкретния случай по думите на областния управител на Хасково Ирена Узунова в петък до община Хасково и Харманли е била изпратена информация за опасност от наводнение и повишаване нивото на реките. Рано сутринта на 6 февруари, около 6 часа, специалист по кризи отива да провери язовир "Иваново". Той не забелязва нищо според Узунова, защото водата в язовира, преливникът (който трябва да поеме водата от язовира) и стената са били покрити с лед. Два часа по-късно, около 8.20 ч., стената се срутва. Едва когато кметицата на Бисер вижда големи-

те ледени блокове по реката, тя започва да предупреждава хората... да се качат по горните етажи на къщите си. От Националното сдружение на общините твърдят, че по време на тройната коалиция е била приета Задача за определяне на критичната инфраструктура (т.е. съоръжения и обекти, които са потенциално опасни). Даже били заделени и средства. „Така и не разбрахме какво стана с тази задача", казват от сдружението на общините. Според данните на междуведомствената комисия от предишното правителство над 290 млн. лв. са дадени за последствията от бедствия и за превенция. По времето на ГЕРБ Министерството на извънредните ситуации бе премахнато, Гражданска защита премина към вътрешното ведомство и се обедини с пожарната и беше приет План за изпълнение на националната програма за защита при бедствия, който се изготвя ежегодно. В плана за 2011 г. министър Цветан Цветанов е отчел, че с цел защита от вредното въздействие на водите най-много е получило земеделското министерство - 2.3 млн. лв. Следват Министерството на транспорта с 1.2 млн. лева и МВР с 1.3 млн. лева. Отпуснати са още пари на МРРБ - 801 хил. лева, и на МОСВ - 250 хил. лева. Най-малко -100 хил. лева, е взело министерството, което сега ще отговаря за язовирите - МИЕТ. Малко по-надолу обаче Цветанов отчита, че например 130 хил. лв., предвидени за създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения, са върнати, защото нямало достатъчно време за започването на процедурата за обществената поръчка. Тъжната истина е, че пари за система за ранно предупреждение при бедствия в България се заделят още от 2005 г. Системата трябва да включва датчици, които да дават информация в реално време за състоянието на реките и водните басейни. През ноември 2007 г. има обществена поръчка за изработването на проект и доставката на системата. Не беше обявено кой е спечелил. Тогавашният министър на бедствията Емел Етем обясни, че до май 2009 г. 28 хил. българи трябва да разполагат с личен ПИН код на телефоните си и "след като го въведат, да чуват сигнал какво е бедствието и какво трябва да се направи, като се явят на мястото, където се събира щабът". Резултатът от мащабния проект е, че към днешна дата в 10 града са монтирани алармени системи. Страната разполага и с Център за аерокосмическо наблюдение (ЦАКН), чиито сателитни снимки според Гражданска защита служат единствено при пожари. Отделянето на средства за системата продължава и при управлението на ГЕРБ. Премиерът Бойко Борисов през седмицата заяви, че става въпрос за "огромни" бюджетни средства, които трябва да се излеят и в тази посока. През октомври 2011 г. беше одобрен план за изпълнение на националната програ ма за защита при природни катаклизми за 2012 г Предвидено е за тази годи на да се заделят 5 млн. лв за доизграждането на системата. На 7 декември 2011 г. МВР получи пък допълнителна субсидия от бюджета в размер на 6.5 млн лв. за текущи разходи Част от отпуснатите средства бяха също за функционирането на системата. Огромни е, меко казано, пресилен коментар, който прилича малко на поговорката "скъпи на триците, евтини на брашното". Дори да струва няколко десетки милиона, системата за ранно предупреждение пак ще бъде евтина - данните на НСИ за 2010 г. показват, че щетите от наводнения са били в размер на 531 млн. лв.

събота, 11 февруари 2012

01:20:53

Капитал - 10 стр.

#2 „Контрол" - това сложно съоръжение

Това, с което ще се сблъскат „Язовири и каскади" по места, е дългогодишна липса на контрол и вследствие - на поддръжка и инвестиции. „Общините получиха подопечните им язовири на остатъчен принцип", коментира Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. По думите й към общините останали тези язовири, които не са били атрактивни за „Язовири и каскади" и „Напоителни системи". За поддръжката на водоемите и речните корита общините трябва ежегодно да заделят бюджетни средства, както и да притежават нужните специалисти, които да следят за правилното им използване. Проф. Димитър Тошев, председател на Българското дружество по големите язовири, обясни, че част от малките общински язовири не се стопанисват професионално. От години редица от тях не разполагали и с необходимите уреди за измерване на показателите на язовирните стени, тъй като в тях има метални елементи, които са атрактивни за търговците с метали. „Много от малките язовири, стопанисвани от общини, са строени през 50-те и 60-те години на миналия век без задълбочени проучвания и достатъчен опит", анализира наводненията от 2005 г. Тошев. Тогава много от тях преливат не само през преливниците си, но и през стената. Анализите показват, че преливниците са с намалена пропускливост заради израснала растителност, насипите на стената в най-високите части слягат с годините, като не са взети мерки за възстановяване на необходимите нива, основните изпускатели пък са с намалена проводимост или напълно неизправни. Кметът на Цар Калоян Ахмед Ахмедов например казва, че фаталните язовири са строени през 60-те години, а животът на един лицензиран язовир е 30 години. „При тях имаше голямо затлачване и ако преди години са имали дълбочина 15-16 метра, към момента на наводнението бяха с дълбочина 1.50 м." Според Тошев една от основните причини за лошото управление е липсата на средства по места, особено през последните 20 години. Ето защо възможно решение за общините е отдаването на язовирите на концесия или под аренда. Това правят над 300 общини - списъкът на арендаторите и концесионерите на общински водоеми е дълъг. Таксата за ползването е средно от 1000 до 3-4 хил. лв. на година, като към това се прибавя и инвестиционна програма. Концесионерът трябва да вложи средно между 200 и 300 хил. лв., като за по-големите сумата може и да нарасне. Възможно е да има и допълнителни задължения - например дарения на риба на болници и социални домове. Източник на приходи за концесионера е продажбата на риба и риболовни билети. Но тези огромни средства за инвестиции невинаги могат да се изплатят.

„Инвестициите по поддръжката са доста сериозни и при повечето по-малки язовири наемането им не е рентабилно", коментира източник от бизнеса с рибарници, пожелал да остане анонимен. Така например едноличен търговец печели концесията на язовир от 100 дка за зарибяване. Инвестиционната му програма е около 100 хил. лева само за поддръжката и укрепването на съоръжението без разходите за зарибяване и благоустрояване. Годишният отчет на фирмата показва, че приходите са едва 7 хил. лева. Колко вероятно е инвеститорът добросъвестно да изпълнява програмата си при тези показатели? Ако контролът е достатъчно добър -много. Но както вече знаем, този контрол рядко е такъв. „Има десетки случаи за нарушения на инвестиционните програми и концесионните договори за язовирите, но много от общините не ги хващат. Не можем да твърдим, че кметовете не са съвестни, защото не са малко случаите въобще да няма експерти в тази област. В бранша имаме и съмнения, че на някои места те се ползват и за изсветляване на пари от други дейности", коментира източникът. Шефът на „Напоителни системи" Георги Харизанов добавя друг щрих: „Чести са случаите на арендатори, които чупят крановете за изпускане на водоема, тъй като се страхуват, че вложените от тях пари за риба ще отидат на вятъра." Въпросът за средствата, които трябва да бъдат инвестирани в тези съоръжения, за да се възстанови нормалната им работа, дори не е повдигнат засега. Другият проблем, който този път остана на заден план на фона на скъсаната язовирна стена, но е един от най-честите източници на наводнения, са дигите на реките. За тях пак отговарят общините в рамките на населените места и „Напоителни системи", когато реката е извън техните граници. Всъщност ситуацията и там е подобна. Повечето диги са от 70-те години на миналия век, а настоящият контрол над тях е така разпилян, че да се размие като пясъка на придошла река. .Дигите на Русенски Лом се стопанисват от 13 субекта - десет общини, два клона на „Напоителни системи" и едно акционерно дружество", онагледява проблема Валентин Славов, технически директор на „Напоителни системи". За 2012 г. Националният план за защита от бедствия предвижда 6.1 млн. лв. за „Напоителни системи" за възстановяване, корекции и почистване на реки. Дори да приемем, че всички тези средства се използват правилно и навременно, те няма да решат проблема, защото другият собственик - общините, могат


да кандидатстват за пари само след щета. „Ние, общините, не разполагаме със средства за извършване на такъв тип дейности и ако аз примерно преценя, че някоя дига е опасна, мога да се обърна към комисията да ми отпусне средства", казва Ахмед Ахмедов. Друг е въпросът обаче дали тя ще одобри средствата. Така стигаме и до следващия проблем. Липсата на превенция.

***ИНВЕСТИЦИИ

200 хил. лв. е средната сума, която трябва да вложи един концисионер в даден водоем.

събота, 11 февруари 2012

01:20:34

Марица - Пазарджик - 2 стр.

Общините мислят нова схема за такса смет

Христо ИЛИЕВ

Националното сдружение на общините в България работи върху нова схема за изчисление на такса смет, оповести кметът Тодор Попов на последната сесия на ОбС. За съжаление в момента няма друга методология за определяне на размера от данъчната оценка, коментира градоначалникът. Той допълни, че сдружението работи по нова схема. Обсъждали сме различни варианти - да се обвърже със сметката за тока или водата, но крайно решение все още няма, обясни Попов.

07.02.2012

събота, 11 февруари 2012

00:01:00

Борба - 3 стр.

Ласкави оценки и пестеливи критики за стоте дни на новата власт във Велико Търново Даниел Панов засега се радва на комфорт в съвета

С ФЕВРУАРСКИТЕ НЕВОЛИ И БОРБАТА СЪС ЗИМНИТЕ СТИХИИ НЕУСЕТНО СЕ ИЗТЪРКУЛИХА И ПЪРВИТЕ СТО ДНИ ОТ МАНДАТА НА НОВАТА МЕСТНА ВЛАСТ.

Факт е, че новият търновски градоначалник демонстрира енергия в амбицията си да съчетава кметската с партийната работа, а дали и колко се справя, тепърва местните партийни централи и редовите търновци ще имат думата. Факт е и че за сто дни новият Общински съвет навъртя рекордните десет заседания – седем от които извънредни. Спорно е на колко от тях се взеха наистина конструктивни управленски решения и на колко от тях се преливаше от пусто в празно, но пък е безспорно, че местните ни парламентаристи, особено тези, които са първи мандат, демонстрират прилежност в опита си да обгрижват хорските проблеми. Първите сто дни показаха и още нещо – поне засега кметът се радва на комфорт, въпреки липсата на ясно изразено политическо мнозинство...


Най-опозиционно настроената група в Общинския съвет логично е тази на БСП. Червените сами се обявиха за категорична опозиция на кмета и неговата администрация, но още в началото на мандата дадоха сто дни толеранс за новата местна власт. Срокът изтича идната седмица, когато от БСП ще коментират официално първите управленски стъпки на Панов и неговия екип. Тогава социалистите ще излязат с официален коментар за бюджета, инвестиционната програма и новата структура на общинската администрация. Противно на социалистите, останалите им колеги не крият нито суперлативите си, нито критиките си към управата на старата столица.

„Още в първия си работен ден Даниел Панов заработи на пълни обороти. Опитът му като управител на общинската фирма „Царевград Търнов” му беше много полезен, за да опознае работата на администрацията”, коментира първите сто дни съпартиецът на кмета Тодор Тодоров, който е и зам.-председател на местния парламент от квотата на ГЕРБ. Според него най-голямото признание за успешния старт на търновския кмет е изборът му за член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

„Групата на „Новото време” е толерантна, но имаме своите препоръки и забележки към кметската работа”, каза за „Борба” председателката на бюджетната комисия в местния парламент Юлияна Дончева. От името на колегите си тя изрази резервите си към това как кметството се справя със зимното почистване и препоръча да се обърне по-голямо внимание на кварталите и малките улички, които са трудно проходими.

„Внесохме предложение пред администрацията строителните фирми на доброволни начала да помогнат в извозването и почистването на снега, но очевидно подобен ентусиазъм липсва. Добре е да се помисли и за спирки по кварталите, защото е недопустимо хората да мръзнат, докато чакат автобуси. Третият проблем, който е много сериозен и продължава да се задълбочава, е със синята зона. Тя трябва да се ограничи, а вместо това виждаме как паякът вдига автомобили заради грешно поставени табели”, коментира още Дончева. Според колегата й от СДС Камен Алексиев обаче, кметът на Велико Търново е започнал мандата си с летящ старт.


„Даниел Панов има нашата подкрепа, очакваме с приемането на общинската структура той да извърши и необходимите кадрови и персонални промени в администрацията. Има хора, които не си вършат добре работата, и трябва да си отидат”, бе категоричен лидерът на СДС в старата столица. Той каза още, че в Общинския съвет има коректен тон и дух на разбирателство, а новите съветници се вслушвали в по-опитните си колеги. Ласкава оценка за първите сто дни на новия кмет даде и областният председател на ДПС Атанас Атанасов.

„За мен Панов е силно амбициран човек, който иска да промени нещата. Общинският съвет си върши работата и постепенно навлиза в ритъм”, добави още Атанасов, който е първи мандат съветник. Колегата му Румен Димитров от „Нашия град” обаче бе доста по-критичен към дейността на местния парламент. Според него институцията работела на принципа „много пушек, малко огън”, понеже доста от съветниците държали само на личното си мнение, без да се съобразяват с нормативните уредби. Иначе Димитров, който е и зам.-председател на местния парламент, похвали кмета, като изтъкна, че градоначалникът стартирал мотивирано, амбициозно и агресивно в добрия смисъл на думата. Най-добра илюстрация за амбицията на Панов да управлява различно пък била инвестиционната програма на Община Велико Търново. По думите на Димитров тя била достатъчно прагматична, с грижа за хората от кварталите на болярския град. Ласкава оценка за първите сто дни от мандата на институциите кмет и Общински съвет даде и бившият общински чиновник Стефан Михайлов, който е първи мандат съветник. Той бе категоричен, че кметът полага доста старание, за да изпълни ангажиментите си към избирателите, а в Общинския съвет нещата са на път да се стиковат...

09.02.2012

събота, 11 февруари 2012

00:01:00


24 Часа - 4 стр.

Идват до вкъщи, за да вземат опасен боклук

Мобилен пункт ще събира безплатно опасните отпадъци от всяко столично семейство. Мобилната станция ще обикаля кварталите по предварителна заявка на безплатен телефон 0700 11 750, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя представи станцията и предаде в пункта лекарства с изтекъл срок на годност. Освен негодни за употреба медикаменти столичани ще могат да предават запалими, корозивни и токсични опаковки. „През 2011 г. чрез разделно събраните отпадъци са предадени за повторна употреба 6000 тона. 1500 тона пък са събраните стари елуреди, а 24 тона - акумулатори и батерии. 76 са прибраните стари автомобили", посочи Фандъкова. Скоро кметството ще поеме разделното събиране в районите „Овча купел" и „Кремиковци". Инициативата е част от големия проект за управление на отпадъците.


Заради неизпълнение на договорите Фандъкова е глобила фирма „Репак" с 16 000 лв. Санкция е наложена и на „Булекопак".

***

Кметът на София Йорданка Фандъкова предаде в мобилната станция лекарства с изтекъл срок на годност.

събота, 11 февруари 2012

00:01:00

Стандарт - 26 стр.

Удариха в Трявна 3,5 милиона лева

Иван ИВАНОВ

В същия пункт паднаха 4 млн. през 2010-а

България има своя първи тото милионер за 2012 г. В Трявна е пуснат късметлийският фиш за 5,60 лв., който удари джакпота от 3 502 837 лв. във II теглене на "6 от 49".

Това е осмият по големина джакпот в класацията на Спортния тотализатор за тази игра. Новият тото милионер маркирал печелившите числа във втора област на фиша с пълно комбиниране от 7. Касиерката в пункта до гарата в Трявна се оглеждаше цял ден вчера за подозрителен фен на тотото. Красимира Чолакова работи там от 32 г. и твърди, че има нюх да разпознае късметлията измежду редовните клиенти. Според нея обаче милионерът може да не е кореняк, а да е минал с влак и да е пуснал фиш, докато чака на гарата. В същия пункт през 2010 г. падна още един джакпот от 4 милиона лева. Трите милиона са половината от бюджета на балканското градче (6,2 млн.). Кметът Драгомир Николов приветства всеки, готов да ги инвестира. Ако обаче не се появи, общината се е застраховала с европроекти. За две-три години Трявна е спечелила проекти за повече от 30 млн. лева, по които работи.

събота, 11 февруари 2012

02:07:23

Монитор - 5 стр.

Събират опасния боклук от домовете в София

Мобилен пункт ще събира безплатно опасните отпадъци на софиянци. Съоръжението бе представено пред столичния кмет Йорданка Фандъкова вчера. Гражданите вече могат да се обаждат на безплатен телефон 0700 11750 и да повикат подвижната станция, която да прибере токсичните боклуци. Освен това има създаден график на станции, които ще работят на 14 пункта в столицата. Групите ще събират опасни боклуци като бои, лакове, химически препарати, батерии, живачни термометри и лекарства с изтекъл срок на годност.През изминалата година чрез разделното събиране на отпадъци в София за повторна употреба са били предадени 6000 тона боклук. Събрани са и 1500 тона излезли от употреба електрически уреди, 24 т акумулатори и батерии. Вдигнати са били и 76 изоставени коли от софийските улици.Общината ще въведе разделно събиране на отпадъците в районите „Овча купел” и „Кремиковци”. В момента обмисляме кой да извършва тази дейност, като един от вариантите е общинското дружество „Чистота Искър”, обясни зам.-кметът по екология Мария Бояджийска. Наложени са санкции на операторите, които извършват разделното събиране на отпадъци, заради неизпълнение на договорите, обясни и Фандъкова. Глоба от 16 хиляди лева е отнесла фирмата „Репак” за некачествено изпълнение в районите „Панчарево”, „Подуяне”, „Връбница ” и „Студентски”. Санкционирана е и „Булекопак.”

Текст под снимка

Мобилен пункт за лекарства беше представен на кмета Йорданка Фандъкова.

събота, 11 февруари 2012

03:07:09

Монитор - 25 стр.

Кметът на Севлиево ловува с камера

Случките, които променят човешкия живот, често са пренебрежимо незначителни. За севлиевския кмет Иван Иванов такъв бил моментът преди 5 години, когато решил да смени китайския си лентов фотоапарат с някакъв цифров. Апаратчето му било непретенциозно, подарък за сватбата, 10 години му служило вярно за семейни поводи, но ето че в някакъв момент решил да спре да дава пари за ленти и промиване на снимки и да си вземе нещо по-модерно.„Помолих един приятел за съвет, а той ме насочи към два сайта за фотография и фотоапарати”, спомня си градоначалникът. Снимките там го накарали да се замисли и да реши, че и той може. И след първия полупрофесионален цифров апарат сменил още няколко, докато стигнал до професионален, с различни обективи. Междувременно заменил пушката от ловните излети с фотоапарата, който улавя уникални природни кадри, най-вече в околностите на родния му град Севлиево.„За някои от снимките, ако събера времето за изчакване на подходящия момент, съм седял и по цял ден, маскиран, първо с бинокъл, после и с обектив”, пресмята Иванов. И допълва, че, за разлика от лова, издебването на подходящия кадър на птица, животно или пеперудае много по-трудно. Необходима е точната светлина – по няколко минути сутрин или вечер, затова ми се е случвало да ставам в 1-2 през нощта, за да стигна навреме и то нощи подред, спомня си кметът.Покрай хобито, завладяло го преди 5 години, разучил почти всичко за птиците и животните, които дебне с обектива си. За това му помогнало отчасти и образованието му – ветеринарна медицина. Но не са редки случаите да чете по цяла нощ за животинката, която е решил да заснеме. Или прекарва часове в наблюдение с бинокъл, докато разучи навиците и успее да се приближи на 3-4-5 метра от „фотомодела” си. Любопитството му към света на птиците и животните било естествено. „Още от малък се интересувах от биология, затова и се насочих към ветеринарната медицина, въпреки че никой в семейството ми не е с тази професия”, разказва градоначалникът. Като почти всяко хлапе имал куче. Гледал и гълъби, зайци. Интересувал се обаче от всяка живинка и така полека-лека интересът му се превърнал в професия, а по-късно дал началото и на фотографското му хоби. Имам ловен билет от 20 години, но вече не ловувам„Излизам с дружинката, но предпочитам да снимам”, признава си Иван Иванов. Вместо сам да лови риба в някой от водоемите край града пък, предпочита да хване кадър, в който някоя птица е понесла сребриста рибка в човката си.Първи интереса му привлекли пчелоядът и земеродното рибарче. С времето обаче открил, че от над 400 вида птици в България повече от 150 се срещат съвсем близо до Севлиево. Затова и често обикаля с велосипед по река Росица и притока й Видима в търсене на подходящи обекти. В обектива му попадат както щъркели, така и малки лисичета, сърни и катерици. Като типичен севлиевец за Иван Иванов велосипедът е най-удобното средство за придвижване и му помага да стигне до мястото за снимки, без да плаши птиците и животните.Съжалява само, че от 2009-а, откакто се е захванал с политика – първо като депутат от ГЕРБ, а сега и като кмет на родния си град, няма толкова време за фотообиколки. Надява се обаче напролет отново да яхне велосипеда и да поснима. Още повече, че все още има моменти, които само е подготвил с часове наблюдение и четене, но още не е заснел.След хиляди снимки и много часове в подготовка за щракването на апарата е научил, че най-добрите снимки се правят не само с око и техника, а също и с ум и бърза реакция, така че да улови мига. Има и още една тайна за добрите снимки – нужна е много любов, разказва Иван Иванов. Затова и съпругата му и синът му не ревнуват от хобито, а с охота го придружават в обиколките из страната и застават пред обектива му.


***

Текст под снимка

Велоси-педът е най-удобното му средство за придвиж-ване. Кметът на Севлиево Иван Иванов по професия е ветери-нарен лекар.

***

Текст под снимка

Птиците са любимите му фотообекти.

***

Текст под снимка

Заедно със съпругата си Гергана и сина си Тодор на връх Вихрен.Понякога дебне за подобен кадър по цял ден.

събота, 11 февруари 2012

03:05:24

Новинар - 8 стр.

Красимир Киряков, председател на Българската асоциация на консултантите по Европейски проекти: Бюрокрация и липса на капацитет бавят усвояването на евросредства

Десислава ЯНКОВА

Предприсъединителните програми вдигнаха процента на разплатени проекти

Красимир Киряков е завършил магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство, София, специалност "Маркетинг" и магистърска степен, специалност "Българска и английска филология", в СУ „Климент Охридски”, София.

Ръководил е проекти за развитие на малки и средни предприятия. Допълва своя професионален опит като консултант по международни проекти на Световната банка, Международната финансова корпорация (IFC), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), USAID, ФАО и други.

През 2009 г. е избран за председател на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП), която обединява усилията на водещи консултантски фирми в България, за оптимизираното усвояване на финансирания от ЕС.

- Г-н Киряков, преди дни стана ясно, че България е на опашката по усвояване на евросредства, като след нас е само Румъния. Бавим ли се по европейските програми?

- Средата на програмния период вече мина, сега се приближаваме към края, който е 2013 година. Процентното усвояване в момента наистина показва, че още доста сериозно трябва да се работи до края на този период. Официално обявените резултати за 20 процента усвояемост според мен са реалистични. Много добре ще бъде, ако амбицията тази година процентът да бъде удвоен се реализира. Министърът за еврофондовете Томислав Дончев спомена, че целта за 2012 година е достигане на 40 процента. Наистина всички трябва да се мобилизират, да продължат процеса на повишаване на процента на усвояване, който напоследък се наблюдава, защото до края на програмния период не остава време.


- Реално ли е удвояването на този процент?

- Това е доста амбициозна цел за една година. Ще бъде много хубаво, ако успеят да го постигнат. Най-реалистичният вариант, за да се стигне до удвояване, е по-големите инфраструктурни проекти, където по-бързо могат да се мобилизират средства, да се платят по-големи суми. Трябва да се прави винаги разлика между договорени и платени средства. Въпросните 20 процента са разплатени средства, това са усвоените. Договорените са много по-голям процент. За да се стигне до плащане, зависи от администрацията колко бързо ще успее да обработи тези договори, които вече са договорени.

- Според вас колко реално можем да усвоим до края на програмния период?

- Мисля, че когато постигнем над 50 процента, ще бъде успех. Това не го казвам само въз основа на това, което се случва в България. Анализът на държавите, които са в първата група, влезли в Европейския съюз, както и постиженията им в първите програмни периоди, показват, че достигане над 50 процента е успех. Не трябва да забравяме, че това е първият програмен период за България. Предприсъединителните фондове бяха много по-малко, в много по-ограничени сфери. Логиката показва, че там, където имаше сериозни програми, след това усвояването беше много по-лесно и с по-висок процент. Такъв пример е програма САПАРД, колкото и противоречиви да са мненията за нея. Но програмата подготви и капацитет като хора и като методика на обработка на проектите. Затова Програмата за развитие на селските райони е лидер в усвояването на евросредствата, като една от причините е именно опитът, който беше натрупан в продължение на 5 години. Същото може да се каже и за тези програми, които наследиха ФАР. Но за областите, в които изцяло е започнато от нулата, не е имало предприсъединителни програми, е много по-трудно. Тепърва се създаваше технически и експертен капацитет, бенефициентите се учеха как да правят проектите. За нас като консултанти материята също беше нова.

- По кои европрограми усвояването е най-ниско?


- В момента реалното усвояване на средства по програма „Конкурентоспособност” е едно от най-ниските. Сега има няколко инициативи, които целят да компенсират това изоставане. По програма „Транспорт” също е нужна повече динамика. В програмите, които са насочени към малкия и средния бизнес, е нужна по-голяма динамичност и активност при обработката на проекти. Например от създаването на Програмата за развитие на селските райони никога не успяваше да постигне сроковете на обработка на проектите, които са заложени по наредби. Първоначално тези срокове бяха 3 месеца, след което бяха увеличени на 5, но въпреки това имаше страшно изоставане. Сега вече за проектите, които лятото бяха входирани във фонд „Земеделие”, има индикации, че ще спазят този 5-месечен срок, което е изключително положително. Но това темпо трябва да се поддържа, за да наваксаме изоставането.

- Само липсата на подготвени кадри ли е причината за толкова ниския процент на усвояемост в „Конкурентоспособност”?

- В самата програма има заложени много трудности още при самото й създаване. Бюрокрацията при обработването на проектите е много тежка, процедурите са сложни. Тези неща са обективни, но много трудно могат да се променят. Има някои неща, които с одобрение на Европейската комисия могат да се променят, но други не могат. В диалог с управляващия орган успяхме през последните две години да предложим неща, които да ускорят процесите, но има неща, които няма как да се изменят. Това е едната причина. Другата е човешкият капацитет, който е проблем за всяка програма заради текучеството на кадри, за които е нужно непрекъснато обучение. Тези два фактора, като се съчетаят, са сериозна причина за изоставане.

- Как бихте коментирали информацията за даване на рушвети от страна на бенефициенти на държавните служители?

- Този проблем е много остър. Още от създаването на асоциацията ни си поставихме няколко основни цели. Едната е да сме конструктивен партньор на администрацията, да й помагаме с конкретни препоръки, тъй като интересът на българския бизнес е и наш интерес. Втората цел е именно борбата с лошите практики. Когато разговарям с бенефициенти на различни презентации, винаги споменавам, че един от най-грешните подходи е работата с „псевдоконсултантите”, както ние ги наричаме, тъй като на определен етап проектът може да бъде доведен до одобрение, но ако той в себе си има заложени грешни параметри и не отговаря на изискванията, рано или късно това се открива. Системите за контрол стават все по-добри. Много важно е и че такъв тип „консултанти” се ангажират само с одобрението на проекта. Работата по един европейски проект, независимо по коя програма, свързана с подготовката му и защитата му пред съответната администрация, е около 50 процента от цялата работа. След това изпълнението, наблюдаването как проектът се реализира, приключването му и цялата документация, за да се получи грантът, са също много важни.


- До вас достигали ли са такива слухове от ваши клиенти, че чиновниците са им искали пари, за да мине проектът?

- Достигали са. За радост стават все по-малко, но не мога да кажа, че не съществуват.

- За какви суми става въпрос?

- Не мога да бъда конкретен. От години в публичното пространство витае информацията за прословутите 10 процента. Това обаче е субективно, тъй като зависи от това каква услуга се обещава, за какъв проект.

- По кои програми се кандидатства най-често? Какви хора търсят вашите услуги?

- Най-голям интерес има към програмите, насочени към малките и средните предприятия както към „Конкурентоспособност”, така и към Програмата за развитие на селските райони. Общините също имат огромен интерес към Програмата за развитие на селските райони. В момента се прави изчисление, за да се види какъв бюджет е останал. Миналата година мерките, които засягат общините, въобще не бяха отворени. Въпреки трудностите и кризата интересът въобще не е спаднал. По програма „Конкурентоспособност” през есента приключи приемането на документи по мярка, свързана с въвеждане на системи за управление на производството. В момента има около 1200 входирани проекта. Може би някои от тях ще отпаднат поради неточности, но така или иначе около 1000 проекта ще отговарят на условията. В бюджета по тази мярка има пари само за 200 проекта. Ние препоръчахме на министър Дончев, където има вече отворени мерки и заявен интерес и всички проекти отговарят на условията, ако се освобождават средства от други мерки, които не са атрактивни, не да се обявяват наново процедури, а средствата да бъдат пренасочени, за да може с тях да се финансират проектите от резервните списъци. По този начин се спестява и времето на всички експерти в различните администрации, които са обработвали проектите. Получихме уверението, че този принцип ще се прилага.

- Какви грешки се допускат най-често от бенефициентите при изготвянето на проектите?


- Основната грешка, с която добрите консултанти винаги започват разговорите, е това дали ще се намери финансиране за реализацията на проекта. Има фирми, които имат доброто желание да изпълнят проект, но често се случва, когато проектът се одобри, сключи се договор със съответния управляващ орган и като отидат в банката, тя не им отпуска кредит. Нашият съвет е винаги да се знае откъде ще дойде финансирането.

- Каква е причината банките да не отпускат средства дори за одобрени проекти?

- Тази тенденция се наблюдава със задълбочаването на икономическата криза главно поради риска с пазарите на тези фирми. Банката иска по-голямо обезпечение на отпусканите средства, отколкото бизнесът може да осигури. Тук също водим дебат с икономическото министерство. Според нас проблемът не е в лихвите, а в обезпечението. Една промяна в лихвения процент с около 2 процента надолу не би повлияла толкова много на бизнеса, колкото ако той има обезпечение и си вземе грант от 50 процента. В тази насока дискутираме да не се прехвърлят средства, предназначени за грантови схеми към търговско финансиране. Би била работеща схемата за Гаранционен фонд, където той ще може да поеме 50 процента от обезпечението, което банката иска. Нещо подобно е Националният гаранционен фонд, където нещата работят. Има воля подобна структура да се създаде и към фонд „Земеделие”.

събота, 11 февруари 2012

00:01:00следующая страница >>