litceysel.ru
добавить свой файл
1
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ВИПУСКНИХ РОБІТ

для слухачів курсів підвищення кваліфікації - вчителів іноземної мови 1. Інтерактивні форми і види роботи на уроках іноземної мови.

 2. Використання комп’ютерних технологій на уроках іноземної мови.

 3. Використання відеоматеріалів на уроках іноземної мови.

 4. Роль контролю у навчанні іноземної мови на середньому (початковому, старшому) етапі.

 5. Тестування читання з використанням комп’ютерних технологій.

 6. Особливості навчання ознайомлювального читання.

 7. Особливості навчання вивчаючого читання.

 8. Особливості навчання переглядового та пошукового читання.

 9. Особливості навчання читання під час вивчення другої іноземної мови.

 10. Система вправ для навчання писемного мовлення.

 11. Роль інтерактивних методів навчання у формування комунікативної компетенції учнів з писемного мовлення.

 12. Особливості навчання писемного мовлення на середньому етапі (старшому етапі).

 13. Особливості навчання письма на початковому етапі.

 14. Використання комп’ютерних технологій на уроках іноземної мови.

 15. Особливості навчання граматики на старшому етапі з використанням технічних засобів навчання.

 16. Парні і групові форми роботи на уроках іноземної мови.

 17. Використання наочності на уроках іноземної мови.

 18. Шляхи підвищення ефективності уроку іноземної мови.

 19. Основні етапи підготовки до незалежного зовнішнього тестування з іноземної мови.

 20. Тестування граматичної компетенції учнів з використанням комп’ютерних технологій.
 21. Тестування лексичної компетенції учнів з використанням комп’ютерних технологій.


 22. Проектна робота як один із ефективних видів діяльності на уроках іноземної мови.

 23. Особливості навчання аудіювання на початковому етапі(середньому етапі, старшому етапі).

 24. Використання комп’ютерних технологій на уроках іноземних мов під час навчання аудіювання.

 25. Використання автентичних матеріалів для розвитку умінь усного мовлення на уроках іноземної мови.

 26. Використання відео матеріалів під час навчання аудіювання.

 27. Особливості навчання монологічного мовлення на початковому (середньому, старшому) етапі.

 28. Особливості навчання діалогічного мовлення на початковому (середньому, старшому) етапі.

 29. Інтерактивні форми і види роботи на уроках іноземної мови.

 30. Використання комп’ютерних технологій на уроках іноземних мов під час навчання говоріння.

 31. Рольові ігри в навчанні іноземної мови.

 32. Парні і групові форми роботи на уроках іноземної мови.

 33. Роль контролю у навчанні усного мовлення з використанням комп’ютерних технологій .

 34. Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови на початковому (середньому, старшому) етапі.

 35. Використання можливостей Internet у проектній діяльності учня.

 36. Використання можливостей Smart дошки на уроках англійської мови на початковому (середньому, старшому) етапі.