litceysel.ru
добавить свой файл
1
ІІ етап Всеукраїнської (районної) олімпіади з біології


8 клас


Теоретичний тур


1. Жоден рослинний орган, - писав К.А. Тімірязєв, - не зазнав на собі людської несправедливості такою мірою, як листок… До кінця минулого століття мав легковажну славу пишного, але некорисного вбрання». Захистіть листок. (8 б.)

2. Проаналізуйте подібність та відмінність життєвих циклів хламідомонади та аурелії. (10 б.)


Практичний тур

1. Що у різних таксонів вищих рослин є спорофітом і гаметофітом? Відповідь подати у вигляді таблиці. (8 б.)

Відділ рослин

Спорофіт

Гаметофіт


2. Вкажіть системне положення перелічених нижче організмів: ламінарія, тюльпан, планарія біла, гідра, мукор. (10 б.)


Виконайте тести: вірна відповідь – 0,5 б.

1. У голонасінних рослин ендосперм: а) гаплоїдний; б) диплоїдний; в) триплоїдний; г) тетраплоїдний.

2. Картопля утворює: а) стеблові бульби; б) кореневі бульби; в) бульбоцибулини; г) аскоспори.

3. Cxoжi на кому: а) вібріони; б)коки; в) спіріли; г) спірохети.

4. Хламміномонада — це: а) бактерія; б) водорость; в) гриб; г) лишайник.

5. Пармелія — це: а) одноклітинна зелена водорость; б) багатоклітинна зелена водорость; в) гриб;
г) лишайник.

6. Верхівкою ростуть листки: а) щитника; б) гінкго; в) кокосової пальми; г) берези.

7. У представників родини макових плід: а) стручок або стручечок; б) біб; в) коробочка; г) зернівка або сім'янка.

8. Дводомна рослина — це: а) кукурудза; б) береза; в) тополя; г) дуб.

9. Огірок належить до родини: а) Гарбузові; б) Тонконогові; в) Пасльонові; г) Кактусові.

10. Листова пластинка дурману: а) пилчаста; б) виїмчаста; в) цілокрая; г) виїмчасто-зубчаста.


11. Бур'яном є: а) нарцис; б) суниця; в) картопля; г) пирій.

12. Випаровування листям води — це: а) фотосинтез; б) транспірація; в) овогенез; г) мутуалізм.

13. Трутовики - це представники: а) зигоміцетів; б) ооміцетів; в) аскоміцетів; г) базидіоміцетів.

14. Ананаси, які ми купуємо, — це: а) супліддя; б) збірна листівка; в) збірний горішок; г) збірна костянка.

15. Багатоклітинним чоловічим статевим органом гаметофіта є: а) антеридій; б) архегоній; в) спорофіт;

г) аск.

16. Тис — це представник: а) папоротей; б) голонасінних; в) однодольних; г) дводольних.

17. Банан — це рослина: а) однорічна трав'яна; б) дворічна трав'яна; в) багаторічна трав'яна; г) деревна.

18. Столон не має: а) придаткових коренів; б) кореневого чохлика; в)бруньок; г) рудиментарних листків.

19. Апотеції утворюють: а) хитридіоміцети; б) базидіоміцети; в) аскоміцети; г) ооміцети.

20. Гідроїди властиві для: а) мохоподібних; б) папоротеподібних; в) голонасінних; г) кільчастих червів.

21. Поліпи мають: а) первинну порожнину тіла; б) вторинну порожнину тіла; в) кишкову порожнину;

г) мезодерму.

22. Планарії не мають: а) ротового отвору; б) анального отвору; в) нервової системи; г) видільної системи.

23. Атоли утворюють: а) червоні водорості; б) колоніальні кишковопорожнинні; в) плоскі черви; г) колоніальні саркомастігофори.

24. Ришта належить до типу: а) Кишковопорожнинні; б) Круглі черви; в) Кільчасті черви; г) Плоскі черви.

25. До різностатевих організмів належить: а) біла планарія; б) гострик; в) ціп'як бичачий; г) дощовий черв'як.

26. Кровоносна система у наутилуса: а) незамкнена; б) замкнена; в) відсутня; г) редукується в процесі онтогенезу.

27. Голови немає:

а) у виноградного слимака;


б) у наутилуса;

в) у перлівниці;


г) у каракатиці.

28. Псевдоподії, які мають вигляд ниток, — це:

а) лобоподії;

б) філоподії;

в) аскоподії;

г) ретикулоподії.

29. Кишковопорожнинні - це:

а) двошарові тварини;

б) тришарові тварини;

в) колоніальні найпростіші;

г) одноклітинні мікроорганізми.

30. Видільну функцію у плоских червів виконують:

а) тільки протонефридії;

б) тільки метанефридії;

в) целомодукти;

г) нефридії і нефроміксії.

ІІ етап Всеукраїнської (районної) олімпіади з біології

9 класТеоретичний тур


1. Що було причиною виникнення багатокамерного і однокамерного шлунків у ссавців? Для яких представників Ссавців вони характерні? Опишіть морфо-функціональні особливості однокамерного і багатокамерного шлунків. (8 б.)

2. Які особливості будови тіла притаманні лише виду Homo Sapiens? Доведіть, що більшість проблем людини пов’язані саме з прямоходінням. (8 б.)


Практичний тур

1. Опишіть дослід, яким можна підтвердити справедливість твердження: «Максимальна робота виконується при середньому навантаженні та середньому ритмі». (8 б.)

2. Вкажіть систематичне положення перелічених нижче організмів: форамініфери, єхидна, фукус, дріжджі, сосна. (10 б.)

Виконайте тестові завдання: вірна відповідь – 0,5 б.

1. Гіацинт належить до родини: а) Тонконогові; б) Кактусові; в) Товстянкові; г) Лілійні.

2. Ромашка належить до родини: а) Капустяні; б) Тонконогові; в) Айстрові; г) Пасльонові.

3. Пилкові зерна утворює: а) кладонія; б) хвощ; в) гінкго; г) сфагнум.

4. Деревина утворюється за рахунок поділу клітин: а) флоеми; б) корки; в) ксилеми; г) камбію.

5. Бамбук - це представник: а) тонконогових; б) лілійних; в)осокових; г) пасльонових.


6. Рослина, що утворює гамети, — це: а) спорофіт; б) гаметофіт; в) спорогоній; г) консумент.

7. Ряска — це: а) гідрофіт; б) мезофіт; в) ксерофіт; г) галофіт.

8. Бічні корені утворюються: а) тількі від листків; б) тількі від стебла; в) від листків і стебла;

г) від головного і придаткових коренів.

9. У членистоногих: а) відсутня кровоносна система; б) замкнута кровоносна система;

в) незамкнута кровоносна система; г) відсутня нервова система.

10. Кліщі є збудниками: а) холери; б) борошнистої роси; в) корости; г) енцефаліта.

11. До комах з повним перетворенням не належать: а) терміти; б) мурахи; в) жуки; г) мухи.

12. Махаон належить до ряду: а) Твердокрилі; б) Лускокрилі; в) Перетинчастокрилі; г) Рівнокрилі.

13. У травній системі рапана немає: а) шлунка; б) підшлункової залози; в) печінки; г) анального отвору.

14. Лангуст — це: а) десятиногий рак; б) равноногий рак; в) багатоніжка; г) комаха.

15. Зі стадій розвитку у таргана немає стадії: а) яйця; б)личинки; в) імаго; г) лялечки.

16. Бабка на стадії імаго дихає: а) трахеями; б) легенями і трахеями водочас; в) легенями; г) зябрами.

17.Нервова трубка хордових утворюється: а) з ектодерми; б) з ентодерми; в) з мезодерми;

г) з мезоглеї.

18. Найменша структурна одиниця організму - це: а) система органів; б) орган; в) клітина; г) тканина.

19. До трубчастих кісток належить: а) лопатка; б) грудина; в) стегнова кістка; г) лобова кістка.

20. Рідка частина крові — це: а) плазма; б) лімфа; в) слина; г) вода.

21. Зрілі еритроцити не мають: а) плазматичної мембрани; б) ядра; в) гемоглобіну; г) двояковигнутої форми.

22. Беруть участь у забезпеченні імунітету: а) тромбоцити; б) фагоцити;
в) еритроцити; г) остеобласти.

23. Вегетативне тіло слизовиків представлено: а) плазмодієм; б) несептованим міцелієм; в) септованим міцелієм; г) диференційованими тканинами.


24. У хордових порожнина тіла: а) первинна; б) вторинна; в) змішана; г) відсутня.

25. Черепномозкових нервів у круглоротих: а) 8 пар; б) 10 пар; в) 11 пар; г) 12 пар.

26. Швидкі м’язові волокна: а) містять багато мітохондрій; б) мають біле забарвлення; в) містять мало глікогену; г) іннервують ся тонкими нервовими волокнами.

27. Білком, до складу якого входить Купрум, є: а) гемоцианін; б) гемеритрін; в) хлорокруорін;

г) гемоглобін.

28. У міноги порожнина тіла: а) первинна; б) вторинна; в) змішана; г) відсутня.

29. Цвіркунів відносять до ряду: а) Жорсткокрилі; б) Прямокрилі; в) Сітчастокрилі;

г) Перетинчастокрилі.

30. Голови немає: а) у виноградного слимака; б) у наутілуса; в) у перлівниці; г) у каракатиці.

ІІ етап Всеукраїнської (районної) олімпіади з біології

10 класТеоретичний тур


1. Охарактеризуйте рівні організації білкових молекул. Вкажіть місце різних зв’язків, що сформувалися у білках і доведіть їх направлений характер. ( 8 б.)

2. Наведіть приклади використання методів біологічних наук з ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини. (8 б.)


Практичний тур

1. Вкажіть систематичне положення і середовище існування перелічених нижче тварин: дизентерійна амеба, свинячий ціп’як, нільській крокодил, коала, малярійний комар. (10 б.)

2. Структурний ген (фрагмент молекули ДНК) містить 384 цитоділових нуклеотидів, що складає 20% від їх загальної кількості. В екзонних ділянках цього гена закодований білок, що складається з 120 амінокислотних залишків.

1) визначте нуклеотидний склад гена

2) чому дорівнює молекулярна маса інтронних ділянок гена? (8 б.)


Виконайте тестові завдання: вірна відповідь – 0,5 б.

 1. По аорті людини тече: а) лімфа; б) змішана кров; в) венозна кров; г) артеріальна кров.


 2. Рахіт виникає за нестачі: а) вітаміну А; б) вітаміну С; в) вітаміну Д; г) РНК.

 3. Спеціалізовані клітини, які у відповідь на різні впливи генерують нервові імпульси – це: а) рецептори; б) гамети; в) мотонейрони; г) нейроглія.

 4. Первинна сеча утворюються: а) у нирковій капсулі; б) у канальцях нефрону; в) у сечоводі; г) у сечовому міхурі.

 5. У півколових каналах міститься: а) перилімфа; б) ендолімфа; в) сеча; г) повітря.

 6. Клітинний органоїд, в якому відбувається фотосинтез, - це: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) хлорофіл; г) ядерце.

 7. Мономером РНК є: а) тимін; б) урацил; в) треонін; г) валін.

 8. Двойною мембраною оточені: а) лейкопласти; б) лізосоми; в) комплекс Гольджи; г) рібосоми.

 9. Розповсюдження насіння вітром – це: а) анемофілія; б) гідрохорія; в) анемохорія; г) мірмекохорія.

 10. Структура, яка є характерною для талому динофітових водоросте: а) монадна; б) пластинчаста; в) сифональна; г) харофітна.

 11. Запасною речовиною криптофітових водоростей зазвичай є: а) крохмаль; б) целюлоза; в) багрянковий крохмаль; г) парамілон.

 12. У червоних водоростей джгутиків зазвичай: а) а) немає; б) 0, 1 або 2; в) 1; г) 2.

 13. Клітинна стінка у золотистих водоростей: а) відсутня; б) містить хітин; в) містить целюлозу; г) містить залізо.

 14. У спорангіоспор зигоміцетів: а) відсутні джгутики; б) один джгутик; в) два джгутики; г) багато джгутиків.

 15. Метаморфоз кореня – це: а) філлодій; б) ліска; в) коренебульба; г) кореневище.

 16. Бічні корені, які ростуть із грунт вгору – це: а) ходульні корені; б) дихальні корені; в) повітряні корені; г) корені-присоски.
 17. Малярійний плазмодій – це представник: а) Саркомастигофор; б) Споровиків; в) Мікроспоридій; г) Інфузорій.


 18. Органи рівноваги кільчастих червів: а) осфрадії; б) статоцисти; в) омматидії; г) нюхові ямки.

 19. Функції скелета у членистоногих виконує: а) первинна порожнина тіла; б) вторинна порожнина тіла; в) хітинова кутикула; г) хорда.

 20. Еритроцити риб: а) не мають ядра; б) мають одне ядро; в) мають два ядра; г) мають багато ядер.

 21. Мієлін – це: а) речовина білкової природи; б) речовина ліпідної природи; в) вуглевод; г) нуклеїнова кислота.

 22. У шлунку людини виділяється: а) нітратна кислота; б) сульфатна кислота; в) хлоридна кислота; г) жовч.

 23. Аорта виходить: а) з лівого передсердя; б) з правого передсердя; в) з лівого шлуночка; г) з правого шлуночка.

 24. Печінка виробляє: а) жовч; б) слину; в) інсулін; г) сечу.

 25. Індивідуальний розвиток організму від початку до кінця життя – це: а) оогенез; б) сперматогенез; в) філогенез; г) онтогенез.

 26. Елементарною одиницею еволюції є: а) ознака; б) орган; в) особина; г) популяція.

 27. Мономером РНК є: а) тимін; б) урацил; в) глюкоза; г) валін.

 28. Поширення насіння вітром – це: а) анемофілія; б) гідрохорія; в) анемохорія; г) мірмекохорія.

 29. Організми з високою екологічною пластичністю – це: а) стенобіонти; б) еврибіонти; в) галофіти; г) епіфіти.

 30. У життєвому циклі хвощів: а) чергування поколінь відсутнє; б) переважає гаметофіт; в) переважає спорофіт; г) спорофіт і гаметофіт розвинені однаково.

ІІ етап Всеукраїнської (районної) олімпіади з біології

11 класТеоретичний тур


1. Які біополімери утворюють спіральні структури? У чому полягає біологічне значення саме такої структури молекул в клітині? Які відкриття в цій галузі Вам відомі? (8 б.)

2. В процесі свого історичного розвитку людина зберегла у своєму тілі всі основні типи руху живих організмів. Де вони спостерігаються в організмі людини. Опишіть їхні особливості. (6 б.)Практичний тур

1. Опишіть дослід, за допомогою якого досліджують колінний рефлекс у людей. Із скількох нервових клітин складається рефлекторна дуга цього рефлексу? Які ви ще знаєте рефлекси з такими рефлекторними дугами? Чи зв’язаний колінний рефлекс із головним мозком? Як це довести? (8 б.)

2. Потемніння зубів може визначатися двома домінантними генами, один з яких розташований в Х-хромосомі. В сімї батьків з темними зубами народилися дочка і син з нормальним кольором зубів. Визначить вірогідність народження в цій сімї наступної дитини теж без аномалії, якщо вдалося встановити, що темні зуби матері обумовлені лише геном, зчепленим з Х-хомосомою, а темні зуби батька – аутосомним геном, за яким він гетерозиготний. (8 б.)


Виконайте тестові завдання: вірна відповідь – 0,5 б.


 1. Статевий процес у жовто-зелених водоростей: а) відсутній; б) тільки ізогамія; в) гетерогамія; г) ізогамія або оогамія.

 2. Клітинна стінка у діатомових водоростей: а) відсутня; б) містить хітин; в) містить целюлозу; г) містить кремнезем.

 3. Хитридіоміцети формують: а) зооспорангії; б) плазмодіакарпи; в) еталії; г) аски.

 4. Клітинна оболонка у ооміцетів: а) відсутня; б) містить багато хітину; в) містить багато целюлози; г) містить багато глюканів.

 5. Ендосперм у голонасінних: а) ніколи не утворюється; б) гаплоїдний; в) диплоїдний; г) триплоїдний.

 6. Після запліднення з насінного зачатка покритонасінних розвивається: а) спора; б) гамета; в) насінина; г) плід.

 7. Спермії покритонасінних: а) без джгутикові; б) дводжгутикові; в) дводжгутикові або багатоджгутикові; г) безджгутикові або багатоджгутикові.

 8. Органи виділення молюсків відкриваються: а) у мантійну порожнину; б) у задню кишку; в) у передню кишку; г) у легеневий мішок.
 9. Виростами кишечнику є: а) коксальні залози; б) антенальні залози; в) максилярні залози; г) мальпігієві судини.


 10. Кровоносна система у більшості павукоподібних: а) відсутня; б) незамкнена; в) замкнена; г) утворює три кола кровообігу.

 11. Зуби у процесі еволюції виникли: а) з ганоїдної луски; б) з плакоїдної луски; в) з циклоїдної луски; г) із зубної кістки.

 12. У дорослих особин земноводних нирки: а) відсутні; б) головні; в) тулубні; г) тазові.

 13. До стероїдних гормонів відносять: а) катехоламіни; б) андрогени; в) інсулін і глюкагон; г) адреналін і ацетилхолін.

 14. Між кінцевими гілочками аксона одного нейрона і тілом іншого нейрона утворюється синапс: а) аксосоматичний; б) аксодендритний; в) аксоаксонний; г) соматосоматичний.

 15. Змішаним нервом є: а) окорухливий; б) блоковий; в) додатковий; г) трійчастий.

 16. У дезоксигенованій формі має зелене забарвлення: а) гемоцианін; б) гемеритрін; в) хлорокруорін; г) гемоглобін.

 17. Вгинаннями поверхні тіла є: а) тільки трахеї; б) тільки легені; в) легені і трахеї; г) внутрішні зябра.

 18. Поглинання поживних речовин усією поверхнею тіла часто зустрічається: а) у морських прикріплених організмів; б) у ендопаразитів; в) у ектопаразитів; г) у наземних організмів, які активно рухаються.

 19. Панкреатичний сік виділяється в порожнину: а) ротову; б) шлунка; в) дванадцятипалої кишки; г) товстої кишки.

 20. Слизова оболонка сечового міхура вистелена епітелієм: а) багатошаровим; б) багаторядним; в) циліндричним; г) перехідним.

 21. Стремінце входить до складу: а) середнього вуха; б) внутрішнього вуха; в) зовнішнього вуха; г) скелета стопи.

 22. Фоторецептори містить: а) зіниця; б) роговиця; в) райдужна оболонка; сітківка.

 23. Човноподібна кістка входить до складу: а) верхньої кінцівки; б) нижньої кінцівки; в) грудної клітини; г) черепа.

 24. Тилакоїди утворює: а) комплекс Гольджи; б) центріоль; в) зовнішня мембрана хлоропластів; г) внутрішня мембрана хлоропластів.


 25. Рибосоми складаються із субодиниць: а) двох; б) трьох; в) чотирьох; г) п’яти.

 26. Лізосоми містять: а) набір гідролітичних ферментів; б) набір ферментів для синтезу білків; в) набір ферментів для синтезу ліпідів; г) ДНК.

 27. Тканина, нижній шар клітин якої розташований на базальній мембрані: а) епітеліальна; б) сполучна; в) м’язова; г) нервова.

 28. За допомогою вставних дисків з’єднуються клітини тканини: а) посмугованої м’язової; б) не- посмугованої м’язової; в) серцевої; г) епітеліальної.

 29. Для проведення аналізуючого схрещування використовують: а) гомозиготу за домінантним алелем; б) гомозиготу за рецесивним алелем; в) гетерозиготу; г) випадково вибрану особину.

 30. Перенесення ДНК з одних бактеріальних клітин в інші за допомогою бактеріофага – це: а) кросинговер; б) кон’югація; в) трансформація; г) трансдукція.