litceysel.ru
добавить свой файл
1
Презентація


Малої академії наук

Антонівської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів

Вільнянського району

Запорізької області


Діхтярьова Олена Вікторівна, учениця 11 класу Антонівської загальноосвітньої школи, призер обласного етапу конкурсу захисту науково дослідницьких робіт МАН, історико-географічний профіль (2007р.).Діхтярьова Олена була постійним учасником шкільних і районних олімпіад з історії, географії. Неодноразово приймала участь у конкурсах творчих робіт, як в школі так і в районі, зокрема на одному з таких конкурсів Олена отримала ІІІ місце за реферат з біології «Комахи – шкідники саду».


Міністерство освіти і науки України

Запорізьке обласне відділення

Мала Академія Наук


Профіль: історико – географічний

Секція: історія України


Демографічна ситуація на території Антонівської сільської ради

в 50-ті рр. ХХ – поч. ХХІ століття


Автор:

Діхтярьова Олена Вікторівна,

учениця 11 класу

Антонівської ЗОШ І - ІІІ ступенів

Вільнянського району

Науковий керівник:

Водень Ірина Миколаївна,

учитель історії

Антонівської ЗОШ І - ІІІ ступенів

Вільнянського району


2006

Мета роботи полягає у вивченні демографічної ситуації на території Антонівської сільської ради у 50-ті рр.. ХХ – початку ХХІ століття.

Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання:


  • прослідкувати динаміку чисельності населення за названий період;

  • вивчити статеву і вікову структуру населення;
  • порівняти демографічну ситуацію на сучасному етапі в Антонівській сільській раді з цією ситуацією у Вільнянському районі і в Україні.


  • визначити причини зменшення чисельності населення на території Антонівської сільської ради у 50-ті рр.. ХХ – поч. ХХІ ст.

Предметом дослідження є аналіз зміни чисельності населення за період з кінця 50 років ХХ століття до наших днів.

Методи дослідження: аналітичний, системно-структурний, історико-порівняльний.

Об’єкт наукового дослідження: статистичні звіти відділу статистики у Вільнянському районі, акти громадянського стану жителів Вільнянського району, господарські книги сіл Антонівської сільської ради, книга реєстрації документів громадянського стану жителів Антонівської сільської ради, архівні матеріали колгоспу ім.Калініна Вільнянського району Запорізької області.

Новизна роботи полягає у тому, що демографічні процеси на місцевому рівні досліджуються вперше. Узагальнюючі таблиці, графіки, діаграми, створені на основі аналізу статистичних даних, архівних документів, дозволяють скласти цілісне уявлення про особливості демографічної ситуації в сільській місцевості нашої країни на прикладі Антонівської сільської ради.

Актуальність цієї теми полягає у тому, що демографічна ситуація в Україні вкрай загострилася і є досить катастрофічною. Невпинно зменшується народжуваність і зростають показники смертності. В сучасний період смертність в Україні вище майже вдвічі, ніж у країнах Західної Європи, Канаді, Японії. Природний приріст має від’ємні показники

У сільській місцевості смертність уже давно перевищує народжуваність.

Яка причина цього явища? Як дійшли ми до цієї межі, за якою вимирання нації?

Результати цих досліджень можна використовувати на уроках географії, історії рідного краю, в гуртковій роботі. Даний матеріал може стати основою інших досліджень, пов’язаних, наприклад, з історією заселення території сільської ради або соціальним складом населення.Народжуваність та смертність, природний приріст населення Антонівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області.

Динаміка чисельності населення

на території Антонівської сільської ради

з 1957 по 2006 рік

1500
1200
900

600
0 1957 1970 1990 2000 2006


Водень Ірина Миколаївна, вчитель історії та географії, спеціаліст ІІ категорії, Антонівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Вільнянського району

Запорізької області.

Водень І.М. добре володіє методикою викладання історії та географії, готується до навчально-виховних заходів, ефективно володіє методами організації учнівського колективу.

В колективі вчитель дотримується педагогічної етики, поважає гідність кожного члена колективу, користується авторитетом у колективі.

У ставленні до учнів Ірина Миколаївна добра, справедлива, вимоглива, користується повагою серед батьків та учнів.

Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою, бере участь у МО вчителів школи та району.В нашій школі обдарованих дітей можна виявити за допомогою різних тестів, за їхньою участю у різноманітних шкільних і районних заходів. Під час уроків ці діти виконують завдання підвищеної складності, які мають на меті перевірити творчі здібності дітей.

В школі створена шкільна мала академія наук де працюють обдаровані діти, обмінюються досвідом, співпрацюють з вчителями наставниками, які корегують і координують їхню науково-дослідницьку діяльність.