litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3
квітня ПОІППО провів для науковців та учителів з усіх куточків України Всеукраїнський науково-практичний семінар «Система навчально-методичного забезпечення освітньої галузі». Семінар проводився з метою виявлення досягнень, проблем і перспектив переходу вітчизняної школи на галузевий підхід у формуванні змісту освіти та вивчення і поширення досвіду його навчально-методичного забезпечення.


У роботі семінару взяли участь науковці та викладачі Інституту педагогіки АПН України, ПОІППО ім. М.В.Остроградського, ПДПУ ім. В.Г.Короленка, педагоги з різних регіонів України (Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Харківської, Полтавської областей) — всього 86 осіб.

Учасники семінару підбили підсумки 14-го року впровадження системи освіти «Довкілля», обговорили проблеми навчально-методичного забезпечення освітніх галузей.

Систему розвивального навчання (за Д.Ельконіним та В.Давидовим) використовують 37 вчителів у 10 школах Полтавщини [3, с.2]. Вона активно впроваджується у ЗНЗ № 38 м. Полтави як у початковій, так і в основній школі на уроках математики, української мови, фізики. Психологічні дослідження, проведені у цій школі, показують, що рівень позитивної мотивації в класах розвивального навчання вищий від класів з традиційним викладанням предметів.

Результати психологічних обстежень школярів та спостереження за їх роботою показали, що діти, які працюють за системою розвивального навчання, мають нижчий рівень тривожності, втомлюваності, ніж учні, котрі працюють за звичайною системою.

У 96 загальноосвітніх навчальних закладах області викладаються громадянознавчі курси «Ми – громадяни України», «Громадянська освіта», впроваджені у Полтавській області з 2001 року. Ними охоплено близько 30 тис. учнів шкіл Полтавщини [6, с.5].

Значна організаційна робота проведена в регіоні з впровадження предмета «Основи економіки». На курсах, семінарах вчителі були підготовлені до використання інтерактивних технологій викладання предмету (метод «Кейсів», метод проектів), що дало змогу наблизити школярів до реальних життєвих ситуацій. Високу результативність з цього напрямку роботи мають у школах м. Комсомольська, де з 2003-2004 навчального року запроваджено курси за вибором «Бізнес у дії», «Міжнародний ринок», «Сімейна економіка», «Основи економічної теорії та основи малого бізнесу». Успішному викладанню цих курсів сприяла співпраця гімназії та НВК м. Комсомольська з міжнародною організацією «Джуніор Ечівмент України». Загалом у 78 школах області економічну освіту у вигляді курсів за вибором здобувають понад 2 тисячі учнів під керівництвом 448 учителів [3, с.4].


Для вчителів курсу «Основи здоров’я» базових шкіл області у серпні 2005 року було проведено тренінги з підготовки до викладання нового предмету на основі використання інтерактивних методів навчання, уроків-тренінгів, електронних презентацій. Слухачі отримали підручники, опорні конспекти, розробки презентацій, нормативні документи, зошити для учнів та інформацію на електронних носіях.

З 2005 року започатковано діяльність творчої група вчителів-філологів з проблеми «Упровадження нових педагогічних технологій на уроках української мови та літератури».

Працівники інституту здійснюють науково-методичне керівництво школами, які отримали новий статус після проведення інноваційних курсів-ОДГ на базі педколективу (Калениківська спецшкола Решетилівського району, ліцей № 4 м.Кременчука, Хорольська гімназія, Новоселівська загальноосвітня школа Полтавського району).

У ПОІППО розроблена і діє дистанційна модель (консалт-курси) післядипломної освіти вчителів, головна мета якої - трансформування наукової інформації та перетворення її в знання, співтворчість теоретиків освіти та практиків.

У дошкільному вихованні та початковому навчанні творчо використовують уже відомі прогресивні технології, що мають визнане філософське обґрунтування. Це педагогіка М.Монтессорі, елементи якої використовують 60 % з 474 дитячих навчальних закладів Полтавщини. У дошкільному навчальному закладі №59 м. Полтави та «Сонечко» м.Пирятина втілюється у практику роботи Вальдорфська педагогіка.

Результатом такої діяльності була участь освітян області у вересні 2005 року у Другій виставці-презентації Міністерства освіти і науки України «Інноваційні технології навчання», де вони представили 14 тематичних стендів «Освіта Полтавщини», які висвітлювали роботу Полтавського обласного інституту післядипломної освіти, Автозаводського та Комсомольського міських відділів освіти, Зіньківського, Карлівського, Новосанжарського, Решетилівського та Хорольського районних відділів освіти. Делегація Полтавської області за активну інноваційну діяльність з модернізації національної системи освіти була нагороджена 8 дипломами учасника та 1 почесним дипломом виставки-презентації.


Станом на 2008 рік в навчальних закладах Полтавської області проводяться 6 експериментів: 2 – всеукраїнського рівня («Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та «Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу») і 4 – регіонального («Здоров’язберігаючі технології як умова формування культури здоров’я учнів загальноосвітнього навчального закладу», «Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи дошкільних навчальних закладів Полтавської області», «Проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу», «Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії»).

Усього перебувають у статусі експериментальних 19 навчальних закладів області (з них 4 дошкільних). В експериментах задіяні 5196 учнів та 427 педагогів [3, с.3].

Завершився експеримент всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів», що проводився у гімназії ім. Т.Г.Шевченка м. Миргорода. У квітні 2007 року на базі школи проведено підсумковий семінар «Результати експериментальної роботи Миргородської гімназії ім.Т.Г.Шевченка».

Проблеми перебігу експериментальної діяльності в навчальних закладах області систематично заслуховуються на вченій раді інституту. Так, упродовж 2007 року були заслухані питання «Про виконання програми експериментальної роботи (діагностично-концептуальний етап)», «Управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу», «Про перебіг експериментальної діяльності «Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи дошкільних навчальних закладів Полтавської області» та «Про стан експериментальної діяльності в спеціалізованій школі № 2 м. Зінькова».

У 2007 році ПОІППО надавалась допомога методичним кабінетам м. Кременчука, м.Лубен м. Комсомольська Лубенського, Пирятинського, Полтавського, Решетилівського районів та ін. з питань технології проведення інноваційної діяльності. Продовжує працювати творча група директорів інноваційних закладів з розробки моделі «Школи майбутнього», у режимі якої працюють нині 48 інноваційних навчальних закладів області. Для них було проведено низку семінарів з відповідної проблематики: «Упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес освітнього закладу як шлях до створення «Школи майбутнього», «Управління процесом впровадження інновацій як фактор формування «Школи майбутнього», «Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент і практика навчального закладу». А у 2007 році ПОІППО для цієї категорії керівників провів конференцію «Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення «Школи майбутнього» на базі обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості ім. А.С. Макаренка (с. Ковалівка), який є пілотним майданчиком для апробації різних моделей навчання і виховання.


У квітні 2008 р. на базі Розсошенської гімназії Полтавського району відбувся обласний семінар керівників таких шкіл з теми «Управління процесом формування готовності педагога до здійснення інноваційної діяльності в контексті Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього» на 2007-2010 роки».

Перед учасниками зібрання виступили С.Клепко, кандидат філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи ПОІППО, В.Павленко, начальник відділу освіти Полтавської райдержадміністрації, керівники шкіл - учасники семінару, директор гімназії Т.Тягнирядно, яка поділилася досвідом управління процесом формування готовності педагога до здійснення інноваційної діяльності в контексті Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього».

Педагоги області у своїй практичній діяльності використовують такі інноваційні технології, як технологія інтерактивного навчання, особистісно орієнтованого навчання та виховання, інтенсивного вивчення української мови, громадянської освіти, профільного навчання, теорії фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, здоров’язберігаючі технології навчання, трансформації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи ДНЗ та школи, програми «Крок за кроком», «Перші кроки», технологія розвитку креативного мислення, інтегрована модель природничо-наукової освіти за програмою «Довкілля», нестандартні підходи до навчання непідготовленому мовленню як засобу спілкування англійською мовою, елементи музичного виховання Карла Орфа, модульно-рейтингова система навчання, технологія використання опорно-сигнальних схем на уроках української мови та літератури, програма «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та ін.

Найширше використовуються інтерактивні педагогічні технології, які навчають умінням і навичкам міжособистісного спілкування, допомагають учням приймати поінформовані рішення, успішно розв'язувати проблеми, критично й творчо мислити, ефективно спілкуватися.


ПОІППО постійно навчає педагогів області умінням практичного застосування тренінгової форми викладання у загальноосвітніх навчальних закладах на семінарах, курсах підвищення кваліфікації. Зокрема, за сприяння МОН України та Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні на базі інституту було підготовлено до викладання біології та основ здоров’я у формі тренінгів 256 педагогів регіону.

Активно входить у практику роботи шкіл області проектна технологія, яка особливо актуальна на уроках трудового навчання. В її основу покладено провідні ідеї особистісно-орієнтованого навчання та свободи творчості школярів, за якими навчально-виховний процес будується відповідно до потреб, інтересів і здібностей дітей. Проектна технологія вимагає якісно нової системи перепідготовки вчителя, тому значної уваги інститут надає підготовці вчителів з методики економічного навчання та виховання учнів.

Практика викладання зарубіжної літератури в школах Полтавщини успішно використовує сучасну педагогічну технологію, яка базується на принципах проекту «Читання та письмо для критичного мислення», розробленого викладачами Міжнародної Асоціації Читачів, спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення учнів.

Полтавська область стала активним учасником програми Microsoft «Партнерство в навчанні» і розпочала підготовку педагогічних працівників через проведення навчальних семінарів з проблем «Методика викладання курсу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» та «Основи інформаційно-комунікаційних технологій». За цією програмою вже підготовлено більше 800 вчителів.

Значна увага приділяється розвитку інноваційних процесів в управлінській діяльності. Кафедра менеджменту освіти сприяє відпрацюванню інноваційних моделей управління, зокрема, впровадженню моделі державно-громадського управління в загальноосвітніх навчальних закладах, що передбачає, з одного боку, посилення співпраці з органами державної влади, місцевими громадами та підприємствами, а з іншого – розвиток учнівського самоврядування та демократизацію життя навчальних закладів.


Одним із пріоритетних завдань інституту є впровадження в обласний освітній простір новітніх освітніх технологій через різні форми участі його працівників у міжнародних інноваційних проектах. У червні – вересні 2007 року на базі Центрального осередку вдосконалення вчителів під Варшавою відбулися навчальні курси «Українські лідери європейської та євроатлантичної інтеграції» в рамках українсько-польського проекту «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України», у яких взяли участь методист ПОІППО О.Стоцька та директор Комсомольської гімназії ім. Нижниченка Л.Полобок. Вони розробили 20-годинний тренінговий курс навчання учителів Полтавщини. У результаті його проведення вчителі області поглиблюють навички проведення занять з використанням активних методів навчання.

Цього ж року освітяни Полтавщини включилися в українсько-нідерландський проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні», завданням котрого є створення ефективної моделі професійної педагогічної спільноти, громадськості і влади у розв’язанні освітніх проблем. 4 працівники інституту взяли участь у навчальній програмі провідних викладачів системи післядипломної педагогічної освіти, метою котрої є підготовка нового покоління викладачів–тренерів системи післядипломної педагогічної освіти, як носіїв прогресивних змін в освітніх інституціях України. Реалізація програми дозволить вирішити такі актуальні проблеми у системі післядипломної педагогічної освіти як запровадження інноваційних підходів у підвищення кваліфікації вчителів, впровадження ринкових механізмів у систему післядипломної педагогічної освіти, підготовка нової генерації викладачів–тренерів для системи післядипломної педагогічної освіти, розробка нових ресурсів і засобів для навчальних закладів. У квітні 2008 року відбувся тренінг експертів з теми «Школа майбутнього» в рамках цього ропекту на базі ПОІППО ім. М.В.Остроградського. Його провели тренери Міжнародного центру вдосконалення шкільництва (Нідерланди) Шпір Тендосхат та Альберт-Ян Кріпке. Мета тренінгу – підготувати українських освітян як фасилітаторів. Фасилітаторами-експертами стали 25 освітян – працівників ПОІПОПП, шкіл, районних відділів освіти.


Великого значення інститут надає вивченню та поширенню кращого досвіду педагогів області, використовуючи для цього, поряд з іншими формами, конкурси професійної майстерності. На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 року № 489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» та відповідної постанови Кабінету міністрів від 11.08.1995 року № 638 в області щорічно проводяться конкурси за визначеними номінаціями. Так, упродовж 1997-2003 років у заочному етапі обласного конкурсу взяли участь 399 учителів різних номінацій з 30 районів міст і області [5, с.7]. У наступні роки (2004-2007) число учасників становило 341 особу.

У 2004 році у конкурсі «Учитель року» взяли участь учителі 5 номінацій. Оргкомітету було надіслано матеріали від 90 педагогів (найбільша кількість за весь час проведення конкурсів). У лютому цього року відбувся заочний відбірковий етап обласного конкурсу. Журі відібрало по 5 кращих претендентів з кожної номінації для участі в очному етапі обласного конкурсу, який відбувся 23-26 лютого.

Переможцями конкурсу стали: Сутула Ольга Владиславівна, учитель зарубіжної літератури гімназії м.Карлівки; Шаволіна Ірина Вікторівна, учитель математики НВК № 28 м. Полтави; Робах Раїса Григорівна, вчитель біології ЗНЗ І-ІІІ ст. №22 Крюківського району м.Кременчука; Цвелих Ірина Петрівна, учитель початкових класів ліцею № 4 Автозаводського району м.Кременчука; Михайлик Любов Василівна, заступник директора ліцею № 4 Автозаводського району м. Кременчука.

В 2005 році у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» взяли участь 80 педагогів з 28 районів та міст області. Переможцями були визнані: Медведенко Наталія Георгіївна, учитель української мови та літератури ліцею економічно-правової та лінгвістичної освіти № 11 Крюківського району м. Кременчука­; Брага Наталія Олександрівна,­ учитель історії гімназії № 30 м.Полтави; Нестеренко Микола Васильович, учитель фізики Староіржавецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Оржицького району; Куценко Ніна Михайлівна,­ учитель фізичної культури Опішнянської спеціалізованої школи Зіньківського району; Халецька Лілія Леонідівна,­ учитель музики навчально-виховного об’єднання № 14 м. Полтави.


Учитель фізики Староіржавецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Оржицького району Нестеренко Микола Васильович взяв участь в очному етапі ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2005».

У 2006 році у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» взяли участь 86 осіб з 28 районів області.

З 25 учасників очного етапу 15 (60 %) мали вищу кваліфікаційну категорію, з них 7 (47 %) – зі званнями. Переможцями обласного туру конкурсу стали: Куріпта Валентина Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 м. Полтави; Гаврильчук Ігор Леонідович, викладач інформатики обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей при Кременчуцькому педучилищі; Портяний Богдан Васильович, учитель географії навчально-виховного комплексу ім Л.І. Бугаєвської м. Комсомольська; Бондарєва Ольга Євгеніївна, вчитель хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Крюківського району; Бурлака Лідія Іванівна, вчитель німецької мови гімназії ім. В.О. Нижниченка м. Комсомольська.

Кожен із цих учителів – визнаний майстер педагогічної справи. Усі вони досконало володіють теорією та методикою викладання свого предмета. Достатньо високий професійний рівень, знання дитячої психології, сучасної дидактики, інформаційних технологій виокремлює їх з поміж інших освітян. Проведені ними уроки показали, що ці вчителі уміють створювати оптимальні умови для розвитку та самовираження учнів, результативно працюють. Так, Б.В.Портяний, учитель географії НВК ім. Л.І. Бугаєвської м. Комсомольська зі своєю учнівською командою в жовтні 2006 року завоювали ІІІ місце на ІІ Всеукраїнському турнірі юних географів. Право на участь в очному етапі ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2006» вибороли Бондарєва Ольга Євгеніївна, вчитель хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Крюківського району та Бурлака Лідія Іванівна, вчитель німецької мови гімназії ім. В.О. Нижниченка м. Комсомольська.

У 2007 р. у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» взяли участь 85 педагогів з 29 районів та міст області.


19-22 лютого відбувся очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2007». Учасники цього етапу брали участь у чотирьох конкурсах: майстер-клас «Я роблю це так», практична робота, урок, самоаналіз проведеного уроку. Усі вчителі-конкурсанти – досвідчені педагоги з більш як 10-річним педагогічним стажем. 16 із 25 учасників (64%) мали вищу категорію, половина з них - звання «учитель-методист» та «старший учитель». 16 учителів (64 %) працювали в школах нового типу. 7 вчителів із 25 вже не вперше брали участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Переможцями обласного туру конкурсу в номінаціях були визнані: Мітіна Ірина Валентинівна, учитель української мови та літератури гімназії ім. В.О. Нижниченка м. Комсомольська; Ховрак Світлана Миколаївна, учитель математики ліцею № 4 м. Кременчука; Фісун Едуард Геннадійович, учитель права гімназії № 6 м. Полтави; Андрієвська Любов Миколаївна, учитель образотворчого мистецтва спеціалізованої школи № 6, м. Лубни; Поплюйко Сергій Павлович, учитель трудового навчання Градизької гімназії Глобинського району.

Усі вони взяли участь у відбірковому етапі ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», а четверо з конкурсантів - І.В.Мітіна, С.М.Ховрак, Е.Г.Фісун, Л.М.Андрієвська - пройшли до його очного етапу. С.М.Ховрак стала лауреатом ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007».

Останній з конкурсів відбувся 2008 року. У ньому взяли участь 88 педагогів районів та міст області [4].

19 лютого відбувся очний етап II (обласного) туру конкурсу. Він був досить напруженим і склад­ним: демонстрація майстер-класу, виконання практичної роботи, про­ведення уроку. Учасники обласного туру гідно пройшли всі випробування, а кра­щі з них вибороли почесне звання «Учитель року-2008». Це Ольга Вік­торівна Хвостенко - учителька по­чаткових класів Полтавської спеці­алізованої школи № 5, Ірина Лео­нідівна Бабко - учителька біології ЗОШ № 10 м. Кременчука, Тетя­на Анатоліївна Мищенко - учитель­ка зарубіжної літератури Кремен­чуцького ліцею №11, Людмила Ге­оргіївна Дудка - учителька історії з цього ж ліцею та Віктор Іванович Шульга - учитель фізичної культури Полтавської ЗОШ № 12. Саме вони представляли нашу область у III турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008».


Дбаючи про підтримку та створення умов для розвитку обдарованої молоді, полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти приділяє постійну увагу організації та проведенню учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Упродовж останніх років збільшується кількість учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, про що свідчать такі покажчики:

Рік

Кількість учасників

2002

1489

2003

1580

2004

1828

2005

1885

2006

1875

2007

1764

2008

1711


Традиційно високі результати демонстрували учні НВК № 31 та ліцею №1 міста Полтави, ліцею №4, гімназії №5, спеціалізованої школи №10 Автозаводського району міста Кременчука, ліцею №6 міста Лубен, гімназії міста Комсомольська, Хорольської гімназії, Новосанжарського НВК.

У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за 2002-2008 роки Полтавську область представляли:

Рік


Кількість учасників

2002

64

2003

72

2004

66

2005

66

2006

58

2007

49

2008

64


У процесі підготовки школярів до участі в предметних олімпіадах проводилися за 30-годинною програмою відбірково-тренувальні збори учнівських команд, засідання обласного оргкомітету щодо підготовки та проведення олімпіад (голова – тодішній ректор ПОІППО П.І.Матвієнко), були складені і надруковані програми ІІІ (обласного) туру змагань з фізики, біології, правознавства, трудового навчання та інших базових дисциплін. Результати участі команди Полтавської області у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад регулярно заслуховувалися на засіданнях вченої ради ПОІППО, а пропозиції щодо поліпшення роботи з обдарованими учнями узагальнювалися у доповідних записках до управління освіти і науки облдержадміністрації «Про стан роботи з обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних закладах з профільним навчанням, ліцеях, гімназіях, спеціалізованих школах області».

Своєрідним центром наукової та навчально-методичної інформації ПОІППО є бібліотека (завідувач – Т.Є.Курєнкова). Вона є обов'язковим структурним підрозділом інституту, а тому всі стратегічні освітні завдання, які належить вирішувати методичній службі, трансформуються в завдання та діяльність бібліотеки. В загально бібліотечній системі України на бібліотеки інститутів післядипломної освіти покладені завдання формування галузевого національного ресурсу з педагогіко-психологічних питань та бібліотечно-інформаційного обслуговування наукових працівників, управлінських кадрів, професорсько-викладацького складу, вчительства, студентства, учнів та всіх інших користувачів, яким необхідна профільна інформація.


Зусилля її працівників спрямовані на інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів, максимальне розкриття перед ними наявного книжкового фонду, пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань серед слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Загальний фонд бібліотеки систематично оновлюється, розширюється. Так, у 1991 році він становив 20 104 примірники, у 1993 – 20 959, у 1994 – 21 128, у 2005 – 24 774, у 2006 – 25204, у 2007 році – 25 683, а на початку 2008 року – 26 797 примірників. Щорічно бібліотека обслуговує близько 9 тисяч користувачів (на початку 90-х років ця цифра не перевищувала 6 тисяч), оформляє книжкові виставки, видає тематичні довідки, готує рекомендаційні покажчики літератури. Так, впродовж 2007 – початку 2008 року рекомендаційні списки літератури були складені з таких актуальних тем як: «Зовнішнє тестування: проблеми і перспективи», «Метод проектів – ефективна технологія навчання», «Профільне навчання – веління часу», «Проблематика компетентнісного підходу до навчання у вітчизняній літературі» тощо.

У бібліотеці створено 23 постійно діючі виставки, тематика яких також максимально суголосна сучасним освітнім реаліям. Це, наприклад, «Сучасна освіта в контексті реформування», «Дванадцятирічна освіта: реалії та перспективи», «Профорієнтація в умовах профілізації ЗНЗ», «Болонський процес і традиції української освіти», «Об’єднана Європа – сучасна модель розвитку суспільства» та інші.

Бібліотека передплачує понад 100 назв періодичних загально педагогічних і фахових видань України, 18 назв газет Видавничого дому «Шкільний світ» отримує безкоштовно.

Бібліотечний фонд містить також літературу Британської Ради (близько 400 примірників), видання німецькою мовою (понад 150 примірників). Значна увага звертається на інформування читачів щодо європейської інтеграції України. Так, на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 31.03.1994 року «Деякі питання організації виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України у 2004-2007 роках» у бібліотеці складено рекомендаційні бібліографічні покажчики «Співробітництво між Україною та ЄС в галузі освіти і науки» з розділом «Європейський лікнеп», в якому демонструються книжкові новинки, інформація про те, де і як можна придбати ці книжки. Оформлена книжкова виставка «Європейський вибір», постійно діюча виставка «Мова, освіта, культура в контексті Болонського процесу».


В рамках програми «Європа в школі» бібліотекою підготовлені рекомендаційні бібліографічні покажчики літератури. Відкриті два нових розділи в картотеці газетно-журнальних статей «Європейський вибір України», «Європа в школі». Відкритий новий розділ у бібліотечному фонді, укомплектований літературою «Європейський вибір».

Постійний пошук нових ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з методичним колективом сприяють утвердженню бібліотеки як культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує інформацію, здатну задовольнити будь-які запити читачів-користувачів.

Загалом у 1991-2008 роках основними досягненнями Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти стали підвищення якості професійно-практичної підготовки учительства, зміцнення партнерських зв'язків з освітніми установами області, впровадження сучасних інформаційних, телекомунікаційних технологій, гнучких навчальних програм перепідготовки, що базуються на застосуванні інтерактивних форм і методів навчання, розширення участі ПОІППО у міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програмах, успішна реалізація навчання педагогів області за програмою Intel ® «Навчання для майбутнього», за що компанія «Intel» нагородила інститут Дипломом, впровадження механізму об’єктивної оцінки здібностей вчителів до наукової та педагогічної діяльності та інші вагому результати.

В інституті створена необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє на належному науково-методичному рівні здійснювати підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. Він розташований у типовому чотириповерховому приміщенні загальною площею 1680 кв. м, має актову залу на 100 місць, 8 навчальних аудиторій на 240 місць, 2 навчальні комп'ютерні класи, комп'ютерну лабораторію, ресурсний центр з громадянської освіти з доступом до Інтернету, 15 сучасних ТЗН, 52 комп'ютери та 35 одиниць периферійної техніки, бібліотеку та читальний зал, гуртожиток на 200 місць, санаторій-профілакторій на 60 місць, транспортні засоби. У 2006 році здійснено ремонтні роботи на 651 тис. гривень, придбано 12 комп'ютерів, 2 ноутбуки, автомобіль [9, с.6].


Керівництво інститутом здійснюють ректор (з січня 2008 року – це кандидат педагогічних наук В.В.Зелюк,), проректори з наукової роботи (кандидат філософських наук, доцент С.Ф.Клепко,), навчально-методичної роботи (В.М.Золотухіна), навчальної роботи (Т.О.Кравченко). Висококваліфікований штат закладу включає 3 докторів наук, 4 професорів, 21 кандидата наук, 67 методистів, з поміж яких 41 – мають вищу кваліфікаційну категорію. То ж педагогічний колектив Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського є потужним загоном освітян Полтавщини, здатним виконувати складні завдання сьогодення.


Література:


 1. Гуз К.Ж. Досягнення і перспективи освітньої програми «Довкілля»// Постметодика. - 1999. - №2-3-4. - С.83-87.

 2. Золотухіна В.М. Чи потрібні методисти освіті Полтавщини? // Імідж сучасного педагога. – 2004. - №6. – С.18-19.

 3. Інноваційний пояс ПОІППО в освіті Полтавщини / автор-упорядник – Г.Сиротенко. – Полтава, 2008. – 6 с.

 4. Канівець З. Наші земляки – переможці конкурсу «Учитель року – 2008» // Полтавський вісник. – 2008. – 14 березня.

 5. Матвієнко П.І. Післядипломна педагогічна освіта регіону: історія, реалії і перспективи // Імідж сучасного педагога. – 2004. - №6. – С.3-9.

 6. Мирошниченко В. Регіональна модель громадянської освіти в сучасному інформаційному просторі // Постметодика. – 2001. - №2. – С.5-7.

 7. Мирошниченко В., Стецька О. Роль міжнародної співпраці у розвитку освіти області // Імідж сучасного педагога. – 2004. - №6. – С.9-12.

 8. Моргун В., Червінська О. Педагогіка А.С.Макаренка сьогодні та завтра // Постметодика. – 1999. - №2-3-4. – С.157-158.

 9. ПОІППО: 68 років в історії освіти Полтавщини. 1939-2007. – Полтава, 2007. – 6 с.

 10. Поточний архів ПОІППО.
 11. Сиротенко Г. Розвиток інноваційної діяльності в системі освіти Полтавщини // Імідж сучасного педагога. – 2004. - №6. – С.28-30.


 12. Ювіляру – 65: історична довідка // Імідж сучасного педагога. – 2004. - №6. – С.2.

 13. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: тези доповіді Міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007року // Освіта України . - 2007. - №59. – 18 серпня.Перспективи розвитку ПОІППОПолтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.. М.В.Остроградського свої перспективи вбачає у забезпеченні найвищого рівня якості тих послуг. Які він надає освітянам області. Якість – основний стратегічний пріоритет Інституту сьогодні.

У 2008 році з метою розроблення та впровадження системи управління якістю у Полтавському обласному інституту післядипломної освіти відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 розроблена ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, якою визначено Місію ПОІППО: «сприяти професійному розвитку педагогів задля підвищення якості освіти в Полтавській області» та цінності, які мають сповідувати його співробітники: досконалі вміння, інновації, пошук і дослідження, допитливість, різноманітність, рівноправність і справедливість, підтримка діяльності громадських об’єднань працівників освіти і учнівської молоді, населення області, екологічна безпека, чесність, повага, толерантність, довіра, технологія, прозорість.

ПОЛІТИКОЮ У СФЕРІ ЯКОСТІ визначено Основні принципи:

 • реалізація політики держави у сфері освіти;

 • пріоритетність потреб і прав споживача у наданні послуг інституту;

 • прозорість, послідовність і професійність управління у системі ПО;

 • професійний розвиток і саморозвиток персоналу для вирішення завдань інституту;

 • ефективне поліпшення якості надання послуг.

Ми забезпечуємо якісне виконання роботи шляхом:


 • використання вітчизняного та міжнародного досвіду з надання освітніх послуг;

 • постійного удосконалення процесів, що стосуються розуміння (вивчення) і задоволення потреб споживачів (замовників);

 • створення належного виробничого і навчально-дослідницького середовища;

 • підтримки на високому рівні компетентності персоналу;

 • удосконалення взаємодії персоналу за принципами управління (менеджменту) знаннями;

 • моніторингу та вимірювання якості надання послуг і процесів системи управління якістю для запобігання виникненню проблем;

 • партнерства та взаємовигідного співробітництва з інституціями, які сприяють наданню освітніх послуг.


Стратегічне завдання інституту - знайти своє місце у бурхливому ринку освітніх послуг, здійснити ряд проектів по входженню в український і світовий освітній простір.


Для цього в першу чергу Інститут прагне підвищувати кваліфікаційний рівень викладацько-професорського та методичного складу інституту, оволодіння ними як сучасною філософією освіти, так і технологічними навичками використання сучасних інформаційних технологій.

Для сучасної роботи з літературою, документами і матеріалами, які складають основу методичної роботи, Інститут розширює використання останніх досягнень технологій: системи управління базами даних, системи пошуку документів і аналізу текстів, системи сканування і розпізнавання документів, Інтернет/Інтранет, сучасні видавничі системи, локальні мережі, автоматизований бібліотечний каталог, ознайомлення з передовими педагогічними технологіями засобами електронної пошти, мульльтимедіа-технології, дистанційні системи післядипломної освіти.

Важливе значення має налагодження стратегічного партнерства Інституту з ЦІППО у складі Університету менеджменту освіти, Інститутами АПН України, регіональними інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників; контактів зі спеціалістами у галузі педагогічної науки у США, Австралії. Німеччині, Нідерландах, Фінляндії, Франції, Канади. На черзі - встановлення контактів із закладами післядипломної освіти Європи та Америки.Перелік доданих ілюстрацій


Фото № 1: Т. М. Толстоносова – директор Полтавського ІУВ (серпень 1944 – січень 1951 року).

Фото № 2: С. В. Соломченко – директор ІУКУ (жовтень 1953 – серпень 1972 року)

Фото № 3: Б. В. Піддубний – директор Полтавського ІУКУ (травень 1979 – січень 1993)


Про авторів


Зелюк В.В. — кандидат педагогічних наук, ректор ПОІППО

Стадник С.М. – офіційний представник видавництва “Шкільний світ” у Полтавській області, методист ПОІППО.

Демиденко Т.П. — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ПДПУ


<< предыдущая страница