litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 11 12 13 14 15

Зразки написання заяв


Начальнику (назва органу виконавчої влади)

ініціали, прізвище

посада

П. І. по Б.

(повні у родовому відмінку)


ЗАЯВА


Прошу Вас надати мені основну щорічну відпустку (частину основної щорічної відпустки) тривалістю __ календарних днів з “__”_________200_ року з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.*

В. о. начальника управління на час відпустки пропоную покласти на ____________________________**

(посада, П. І. по Б.)


Дата Підпис


Начальнику (назва органу виконавчої влади)

ініціали, прізвище

посада

П. І. по Б.

(повні у родовому відмінку)


ЗАЯВА


Прошу Вас надати мені частину основної щорічної відпустки тривалістю __ календарних днів пропорційно до відпрацьованого часу з “__” ______ 200__ року з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення*


Дата Підпис


* надається у випадку, якщо тривалість відпустки не менше 14 календарних днів

** другий абзац формулюється у заявах про відпустки керівників органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів

Начальнику (назва органу виконавчої влади)

ініціали, прізвище

П. І. по Б.

(повні у родовому відмінку),

який(а) мешкає за адресою _____________________

тел. _______________


ЗАЯВА


Прошу Вас призначити мене з “__” __________ 200 ___ року на посаду

____________________________________________________________


(назва посади)

___________________________________________________________,

як такого (таку), що успішно пройшов(-ла) стажування (за результатами конкурсу).


Дата Підпис


Начальнику (назва органу виконавчої влади)

ініціали, прізвище

П. І. по Б.

(повні у родовому відмінку),

який(а) мешкає за адресою ________________________

тел. _______________


ЗАЯВА


Прошу Вас дозволити мені пройти стажування з “___” ___________ по “__” _________ 200 ___ року на посаді _____________________________

(назва посади)

____________________________________________________________


Дата Підпис

Начальнику (назва органу виконавчої влади)

ініціали, прізвище

посада

П. І. по Б.

(повні у родовому відмінку)


ЗАЯВА


___” ____________ 200 __ року я був(-ла) попереджений(-на) про наступне вивільнення мене із займаної посади відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з реорганізацією назва органу державної виконавчої влади, введенням в дію нової структури та штатного розпису.

Прошу Вас скоротити термін попередження і звільнити мене із займаної посади відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України “___” ____________ 200 __ року.


Дата Підпис


Начальнику (назва органу виконавчої влади)

ініціали, прізвище

посада


П. І. по Б.

(повні у родовому відмінку),

який(а) мешкає за адресою _____________________

тел. _______________


ЗАЯВА


Прошу Вас призначити мене з “___” ___________ 200 ___ року на посаду ____________________________________________________________

(назва посади)

____________________________________________________________

як такого (таку), що перебував(-ла) у кадровому резерві.


Дата Підпис

Начальнику (назва органу виконавчої влади)

ініціали, прізвище

посада

П. І. по Б.

(повні у родовому відмінку)


ЗАЯВА


Прошу Вас надати мені матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових умов (конкретна причина).


Дата Підпис


Зразки Написання наказів та записів в трудовій книжціСтруктура наказу про призначення працівника

на посаду державного службовця

Наказ про призначення працівника на посаду державного службовця може мати 4 пункти.

В пункті 1 зазначається: кого (П. І. по Б. повністю) і на яку посаду призначають, з якої дати, в який орган виконавчої влади, з яким посадовим окладом і вказується підстава для призначення (за результатами конкурсного відбору, перебування у кадровому резерві, проходження стажування).

Зразок

1. Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом згідно штатного розпису, за результатами конкурсу (можливі варіанти для державних службовців: як такого, що перебував у кадровому резерві; за результатами стажування).В пункті 2 вирішується питання про присвоєння рангу державного службовця.

Зразок

2. Відповідно до статей 25, 26 Закону України “Про державну службу” та Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 р. №658, присвоїти Іванову І. І. 14 ранг державного службовця сьомої категорії посад.


Якщо ж на посаду призначають державного службовця, і йому раніше уже був присвоєний ранг в тій же категорії посад, що й посада, на яку його призначають, за ним може бути збережений вже присвоєний ранг, або присвоєно наступний ранг в межах відповідної категорії посад.

У випадку не присвоєння наступного рангу текст пункту 2 наказу буде мати такий зміст:

Зразок

2. Взяти до уваги, що Іванову І. І. уже було присвоєно 15 ранг державного службовця сьомої категорії посад.


Пункт 2 в наказі буде відсутнім, якщо на посаду призначають особу, яка не була державним службовцем і її призначення на цю посаду супроводжується умовою - випробувальним терміном. В такому випадку, ранг цьому державному службовцю буде присвоєно в разі успішного проходження випробування з врахуванням його результатів.

В пункті 3 йде мова про наявність стажу державної служби та право на надбавку за вислугу років.

Якщо державний службовець має стаж державної служби, достатній для встановлення йому щомісячної надбавки за вислугу років, текст пункту 3 наказу може бути таким:

Зразок

3. Відповідно до ст. 33 Закону України “Про державну службу” та Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1993 р. №1049, встановити Іванову І. І. надбавку у розмірі 10 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, що відповідає його стажу державної служби на дату призначення 3 роки, 5 місяців, 12 днів.Якщо ж стажу державної служби не достатньо для встановлення надбавки за вислугу років, або його взагалі немає, зміст пункту 3 наказу може бути таким:

Зразок

3. Взяти до уваги, що стаж державної служби Іванова І. І. на дату призначення на дану посаду складає 1 рік 8 місяців 18 днів.

АБО

3. Взяти до уваги, що стаж державної служби Іванова І. І. розпочинається з дати призначення його на дану посаду.


В пункті 4 вирішується питання про встановлення працівнику надбавки згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 року №2288 України “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” та її розмір.

Зразок

4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 року №2288 України “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” встановити Іванову І. І. надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг державного службовця.


Пункт 4 може бути відсутнім в наказі через те, що зазначена в ньому надбавка може бути призначена державному службовцю через деякий час після призначення його на посаду, або не призначена взагалі через відсутність коштів у фонді оплати праці.


Зразки пункту 1 наказів про призначення працівника на посаду

державного службовця і записів в трудовій книжці.


№ запису

Дата


Відомості про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу і про звільнення (з зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

Число

місяць

рік

1

2

3

4

10

01

06

2005

Призначений на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва за результатами конкурсу

Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43

11

01

06

2005

Прийняв Присягу державного службовця

Підписаний текст Присяги

12

01

06

2005

Присвоєно 14 ранг державного службовця

Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43

При призначенні на посаду за результатами конкурсу з випробувальним терміном:


Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, за результатами конкурсу з випробувальним терміном 2 місяці.

1

2

3

4

10

01

06

2005

Призначений на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва за результатами конкурсу з випробувальним терміном 2 місяці

Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43


При призначенні на посаду особи, яка є державним службовцем і перебуває у кадровому резерві на дану посаду:

Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, як такого, що був зарахований до кадрового резерву на цю посаду.

1

2

3

4

10


01

06

2005

Призначений на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва з кадрового резерву

Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43


При призначенні на посаду особи, яка вже є державним службовцем і успішно пройшла стажування:

Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, як такого, що успішно пройшов стажування на даній посаді.

1

2

3

4

10

01

06

2005

Призначений на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва за результатами стажування

Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43


При призначенні на посаду в порядку переведення з іншого підприємства установи, організації:

Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, за результатами конкурсу по переводу з фінансового управління Барської райдержадміністрації, п. 5 ст. 36 КЗпП України.


1

2

3

4

10

01

06

2005

Призначений на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва за результатами конкурсу по переводу з фінансового управління Барської райдержадміністрації

Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43


При призначенні на визначений строк, на період відсутності основного працівника:

Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, за результатами конкурсу на період перебування основного працівника Петрової Галини Петрівни у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

1

2

3

4

10

01

06

2005

Призначений на посаду провідного спеціаліста управління за результатами конкурсу на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника


Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43


При призначенні на іншу посаду в межах одного органу виконавчої влади:

Призначити Іванова Івана Івановича з 01 червня 2005 року на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, як такого, що успішно пройшов стажування на дану посаду, увільнивши з посади спеціаліста І категорії.

1

2

3

4

10

01

06

2005

Призначений на посаду провідного спеціаліста відділу рослинництва управління за результатами стажування

Наказ начальника управління від 31.05.2005 р. №43


При тимчасовому переведенні на іншу посаду для заміщення відсутнього працівника:

На час відпустки Петренка Василя Івановича - головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації виконання його обов’язків з 10 серпня 2005 року покласти на провідного спеціаліста цього відділу Іванова Івана Івановича з виплатою різниці в посадових окладах.

Підстава: згода Іванова І. І.

В даному випадку запис до трудової книжки не заносяться.
<< предыдущая страница   следующая страница >>