litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4

Замки Галичини
В Україні до нашого часу збереглося лише 116 твердинь, та й то переважно у вигляді руїн. За словами фахівців, західноукраїнські замки мають одну спільну рису: вони дуже відрізняються між собою. Іншими словами, замки цього регіону не мають властивої йому неповторно-єдиної архітектури. В Західній Україні їх переважно будували й перебудовували архітектори з різних куточків світу. За свою історію вони зазнавали впливів іспанських, французьких, італійських і голандських інженерів. У кожного із цих замків було кілька правителів, у різні періоди їх контролювали, хоча б упродовж деякого часу, польська, турецька, козацька, австро-угорська або литовська армії. Завдяки цьому замки є прикладом цікавого поєднання різних архітектурних впливів, і в цьому полягає унікальність замків Західної України. Утім, є ще одна спільна риса - поганий стан цих унікальних об’єктів, за винятком кількох найвідоміших місць.

Порівняно з такими сусідніми країнами, як Словаччина, Польща та Угорщина, Україна мало зробила для збереження замків, розташованих на її землях. Кожного року дедалі більше втрачається пам’яток фортифікацій, тому 2010 рік оголошено роком популяризації та збереження українських замків, фортець та палаців.


Львівська область


Замки Львівщини: забуті свідки історії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/7479/ - Мова: українська

Недашківська Н. Золота підкова Лева [Текст]: [Путівник] / Н.Недашківська, О.Падовська, Н.Космолінська, Ю.Охріменко. - Л., 2001. - 63 с.

Пшик В. Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини

ХІІІ - ХVIII ст. [Текст] / В.Пшик. – Л., 2008. – 204 с.: іл.


У каталозі автор дає найповніший на даний час перелік споруд оборонного значення: міста-фортеці, замки, оборонні монастирі, костели, церкви, сторожові вежі, яких було багато збудовано на території сучасної Львівської області впродовж шести століть.


Бродівський замок

Бродівський замок — пам'ятка державного значення XVII—XVIII ст. Після придбання Бродів у 1629 р. Станіславом Конєцпольським, тодішнім польним* гетьманом, тут будується замок нового бастіонного типу (1630—1635 рр.). Його архітекторами були відомий французький інженер Гійом Леввасер де Боплан та італійський будівничий Андреа дель Аква. Має вигляд п’ятикутника. До нашого часу ______________________

*Польний гетьман - заступник гетьмана великого коронного у Короні Польській


залишилось три з половиною куртини* з казематами і два бастіони. На замковому дитинці зберігся двоповерховий палац XVIII ст. побудований Станіславом Потоцьким.

У післявоєнний період в замку розміщувалася військова частина, офіційно — це був завод з ремонту автонавантажувачів. В цей час твердиня зазнала значних руйнувань і перебудов. З середини 1990-х років військова частина покинула фортецю. Приміщення палацу передано в користування школі, там також знаходиться районний архів та виставкові зали Бродівського історико-краєзнавчого музею. Замкові каземати залишаються в руїні і не використовуються, що приводить до значних руйнувань.

В 2007 р. за ініціативи музею та районних органів влади розпочата робота з відновлення пам'ятки: проведена регіональна конференція «Бродівський замок — пам’ятка європейського значення в системі фортифікацій на території Галичини й Волині», проводяться роботи з прибирання замкових казематів та створення експозиції.

Бродівський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Бродівський_замок - Мова: українська


Броди [Електронний ресурс] : [Замки та храми України]. - Режим доступу: http://www.castles.com.ua/n3n.html - Мова: українська

Броди [Електронний ресурс]: [Архітектурні та природні пам’ятки України]. - Режим доступу: http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/brody.php - Мова: українська

Бродівський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture?pictureid=2895. - Мова: українська

__________________

* Куртина - частина фортифікаційної споруди (стіна) між двома вежами


Золочівський замок

Золочівський замок – пам'ятка оборонної архітектури ХVІІ ст. Замок Якуба Собєського побудований у 1634-1636 роках за проектом невідомого архітектора. У 1686 році на замовлення короля Яна ІІІ Собєського був відновлений і оздоблений творами мистецтва. З 1801 р. кілька разів змінювались власники, поки замок не став власністю держави.

На замковому дитинці* розташований Великий палац, в якому відкрито експозицію інтер'єрів ХVІІ ст. та зали історії. У Південній частині розташовано Китайський палац, який є одним з небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. В ньому розташована експозиція Східних культур (мистецтво Японії, Китаю, Індії). В ансамблі Золочівського замку цікавими елементами оборонної архітектури є вежі-кавальєри, бастіони та вали.

Останніми роками в замку проводяться реставраційні роботи і тут працює музей – філія Львівської галереї мистецтв.

_____________________


* Дитинець - центральна укріплена частина міста в Давній Русі


Золочівський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Золочівський_замок - Мова: українська

Золочівський замок [Електронний ресурс]: [Україна інкогніто]. - Режим доступу: http://ukrainaincognita.com/nasha-spadshchyna/zamky-ta-fortetsi/zolochivskyi-zamok - Мова: українська

Казка про Попелюшку по-золочівські [Електронний ресурс] : [Замки та храми України]. - Режим доступу: http://www.castles.com.ua/marysenka.html - Мова: українська

Золочівський замок - візитна картка Золочева [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zolochiv.ridne.net/rda/zamok.htm - Мова: українська

Музей-заповідник «Золочівський замок» [Електронний ресурс] : [Львівська національна галерея мистецтв]. - Режим доступу: http://lvivgallery.org/ukr/11/objects.html . - Мова: українська

Золочів [Електронний ресурс] : [Архітектурні та природні пам’ятки України]. - Режим доступу:

http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/zlochiv.php - Мова: українська

Золочів [Електронний ресурс] : [Замок]. - Режим доступу:

http://castlesua.jimdo.com/львівська-область/золочів-замок/ - Мова: українська


Золочівський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://who-is-who.com.ua/bookmaket/galichina2006/4/ 112.html - Мова: українська

Золочів [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://mandrivnuk.at.ua/publ/mista/zolochiv/1-1-0-42 - Мова: українська

Таємниці Золочівського замку [Текст] // Сто талантів. – 2008. - № 8. – С. 18-19.


Жовківський замок

Замок у Жовкві чи Жовківський замок — пам'ятка архітектури епохи Ренесансу у місті Жовква Львівської області. Внесений до Державного реєстру національного культурного надбання України .

Побудували замок на замовлення Станіслава Жолкевського в 1594—1606 роках як оборонну споруду у стилі ренесансу. Архітектор замку  Павло Щасливий. Також відомо, що на запрошення С. Жолкевського тут працювали такі відомі архітектори як Амброзій Прихильний, Павло Римлянин, Петро Бебер.

Наприкінці XVII століття був улюбленою резиденцією польського короля Яна ІІІ Собеського, за якого пережив період найбільшого розквіту. Сучасного вигляду замок набув внаслідок багатьох перебудов та недбалого ставлення протягом XIX-XX століть. Нині замок реконструюють, проте для огляду відкрите внутрішнє подвір'я та музей

На території та у приміщеннях замку зараз діє музей «Жовківський замок», який підпорядковується Львівській галереї мистецтв.

Жовква [Електронний ресурс] : [Архітектурні та природні пам’ятки України]. - Режим доступу:


http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/zhovkva.php - Мова: українська

Жовківський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Жовківський_замок - Мова: українська

Архітектурні пам’ятки Жовкви [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Архітектурні_пам'ятки_Жовкви - Мова: українська

Жовква [Електронний ресурс] : [Замки та храми України]. - Режим доступу:

http://www.castles.com.ua/zhovkva.html -Мова: українська

Замок Жолкевських [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.oko.kiev.ua/Monument.jsp?monumentId=203 – Мова: українська

Жовква: укріплення [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ji.lviv.ua/n36texts/okonchenko.htm - Мова: українська

Індекс пам’яток Жовкви [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.galiciana.org.ua/page1.html - Мова: українська


Олеський замок
Музей-заповідник , пам’ятка архітектури XIII-XVIII ст. національного значення, єдина в Україні фортеця часів Київської Русі, побудована галицькими князями Андрієм і Левом. Розбудована руським воєводою Іваном Данилови-чем. Нелегкою була доля замку: в 1838 р. він потерпів від землетрусу і наприкінці XIX ст. перетворився на руїну. Згодом був відбудований. Але в 1951 р. його майже повністю знищила пожежа. У 1969-1975 рр. замок відреставрували і пристосували під музей регіонального мистецтва X-XIII ст. Львівської Картинної Галереї. В експозиції замку представлені українська ікона, портрет, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво.


Поряд – колишній монастир капуцинів, у якому розташована експозиція ренесансної скульптури, виставкові зали, студійні фондосховища, де зберігаються колекції дерев'яної скульптури XV-XX ст. (понад 2 тис.), портрету XIV-XVIII ст. (понад 8000 експонатів), меблі (понад 2 тис.).


Олесько [Електронний ресурс] :[ Замки та храми України]. - Режим доступу:

http://www.castles.com.ua/ol.html - Мова: українська

Олесько [Електронний ресурс] : [Архітектурні та природні пам’ятки України]. - Режим доступу:

http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/olesko.php - Мова: українська

Олеський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Олеський_замок - Мова: українська

Олесько [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ukrainaincognita.com/lvivska-oblast/buskyi-raion/olesko/olesko - Мова: українська

Олесько [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://mandrivnuk.at.ua/publ/mista/olesko/1-1-0-41 - Мова: українська

Білан М. Відгомін віків [Текст ]: [путівник по туристичному маршруту Львів-Олеський замок] /М.Білан. -Л., 1978. - 46 с.

Вовк Н. Олеський замок [Текст] / Н.Вовк // Сто талантів. – 2008. - № 9. – С. 18-19.

Возницький Б. Олеський замок [Текст] / Б.Возницький. - Л., 1978. - 143 с.

Сабодаш Т. Олеський замок: [Текст] : [путівник] / Т.Сабодаш. - Л., 2009. - 260 с.: 298 іл.Підгорецький замок

Підгорецький замок або Палац в Підгірцях - пам'ятка архітектури епохи Ренесансу, що знаходиться у селі Підгірці Бродівського району Львівської області.

Замок було збудовано протягом 1635—1640 років під керівництвом архітектора Андреа дель Аква за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Є одним із найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями.

У 1997 році, завдяки клопотанням громадськості та праці Бориса Возницького, Підгорецький замок передали Львівській галереї мистецтв. Того ж року створено благодійний фонд відродження замку на чолі з Б.Возницьким. У фондах галереї збереглися 85% речей із замку, які планують туди повернути, а відновлений палац - перетворити на музей інтер'єрів.


Благодійний фонд «Підгорецький замок» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pidhirtci.org/uk/info. - Мова: українська

Підгорецький замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Підгорецький_замок - Мова: українська

Підгірці [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ukrainaincognita.com/nasha-spadshchyna/zamky-ta-fortetsi/pidgirtsi - Мова: українська

Підгірці [Електронний ресурс] : [Архітектурні та природні пам’ятки України]. - Режим доступу:

http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/pidgirzi.php - Мова: українська


Підгірці. Замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://castlesua.jimdo.com/львівська-область/підгірці-замок/ - Мова: українська

Підгірці [Електронний ресурс] : [Замки та храми України]. - Режим доступу:

http://www.castles.com.ua/index.php?id=gor – Мова: українська

Підгорецький замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.p-castle.narod.ru/ - Мова: українська

Підгорецький замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу

http://who-is-who.com.ua/bookmaket/galichina2006/4/113.html - Мова: українська

Підгірці [Електронний ресурс] : [історія замкового комплексу]. - Режим доступу:

http://mandrivnuk.at.ua/publ/mista/pidgirci/1-1-0-43 - Мова: українська

Біла пані з Підгорецького замку [Текст] // Сто талантів. – 2008. - № 7. – С. 18-19.


Поморянський замок

Поморянський замок — пам'ятник історії та архітектури в селищі Поморяни Золочівського району Львівської області. Дотепер збереглись два двоповерхових корпуси і кругла кутова вежа. У південному корпусі є відкрита галерея.

Поморянський замок побудований на невисокому пагорбі і колись омивався з трьох сторін ставами та водами Золотої Липи і Махнівки. Засновник замку назвав його "Корабом". У документі датованому 1497 роком згадується, що Микола Свинка був дідичем і власником села і замка Поморян. Наприкінці 15 століття маєток перейшов до Жигмунта Сєнинського і був в руках цього роду до 1619-1620 рр., коли ці землі купив Якуб Собєський, батько майбутнього короля Польщі.


Як видно з документів та спогадів сучасників, Поморянський замок був улюбленим місцем перебування короля Яна Собєського, який витратив на його відбудову 25 000 злотих, за допомогою інженера-спеціаліста (можливо, Шарля Бенуа) підніс його з руїн, значно укріпив та поліпшив. Після цього замок витримав всі татарські напади і облоги протягом 1687-1695 років. Після смерті короля замок переходив від одних власників до інших, дуже підупав і почав втрачати вигляд фортеці. З 1740 року був власністю Радзивілів. Сильних пошкоджень зазнав замок під час пожежі 1771 року. Значну його частину розібрали. В 1876 році замок перейшов у власність Романа Потоцького, чий син Єжи (Юрій, помер в 1961 році) опікувався замком до 1939 року, відремонтувавши його після руйнацій Першої світової війни.

Після багатьох перебудов і довгого періоду занепаду він втратив свій первісний вигляд і знаходиться в аварійному стані.


Поморяни [Електронний ресурс] : [Архітектурні та природні пам’ятки України]. - Режим доступу: http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/pomoryany.php - Мова: українська

Поморяни [Електронний ресурс] : [Замки та храми України]. - Режим доступу:

http://www.castles.com.ua/pom.html - Мова: українська

Поморянський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу

http://uk.wikipedia.org/wiki/Поморянський_замок - Мова: українська

Поморянський замок [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://who-is-who.com.ua/bookmaket/galichina2006/4/114.html - Мова: українська

Поморяни [Електронний ресурс]. - Режим доступу:


http://www.pomoriany.at.ua/ - Мова: українська

Поморяни [Електронний ресурс] : [замок] - Режим доступу:

http://castlesua.jimdo.com/львівська-область/поморяни-замок/ - Мова: українська


Свірзький замок

Свірзький замок - розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області. Згадки про нього зустрічаються в архівних документах 1530 року, коли він належав шляхетському родові Свірзьких. Але сучасного вигляду він набув з середини XVII століття, з часу переходу його у власність графа О.Цетнера (від імені якого названо цілий район - Цетнерівка та ботанічний сад у Львові). Граф наказав перебудувати і значно зміцнити замок.

На території замкового парку зберігся костел, заснований у XV ст. Сучасна мурована будівля костелу в стилі ренесансу, яка поставлена на місці дерев'яного, що завалилася, походить з 1541 р. Над входом в костел і нині можна бачити рештки шляхетського герба колишніх володарів. До костелу від замку вів підземний хід. Завалену частину підземного ходу можна побачити з рову, який оточує замок біля перекидного моста.

Сучасний стан замку також не найкращий. Власне, збереглися тільки зовнішні стіни. Всередині, після неодноразової «модифікації» збираються розташувати будинок відпочинку архітекторів. У зв'язку з цим змінено планування кімнат замку, перебудовані інші приміщення.

У внутрішньому дворі можна побачити великий колодязь, воду з якого брали на випадок облоги. Нині колодязь також закинутий.


Свірж [Електронний ресурс] : [Архітектурні та природні пам’ятки України]. - Режим доступу:

http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/svirzh.php - Мова: українська


Свірзький замок [Електронний ресурс] . - Режим доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Свірзький_замок - Мова: українська

Свірж [Електронний ресурс] : [Замки та храми України]. - Режим доступу:

http://www.castles.com.ua/sv.html - Мова: українська

Свірж [Електронний ресурс] . - Режим доступу:

http://www.oko.kiev.ua/Monument.jsp?monumentId=63 – Мова: українська

Свірзький замок [Електронний ресурс] . - Режим доступу:

http://who-is-who.com.ua/bookmaket/galichina2006/4/116.html - Мова: українська

Свірж [Електронний ресурс] . - Режим доступу:

http://castlesua.jimdo.com/львівська-область/свірж-замок/ - Мова: українськаследующая страница >>