litceysel.ru
добавить свой файл
1 ... 2 3 4

Янка Такева: Това в каква връзка го казваш?


Аспарух Томов: Казвам го защото тук се издигна една теза, че видите ли качеството на образованието не му обръщаме внимание и не работим.


Янка Такева: Това не беше контекстът; в съвсем друга посока беше.


Милена Дамянова: Да приключим по тази точка, ако няма други съображения.


Аспарух Томов: Само още едно съображение. Тази работна група така някакси приключи – уж този проект, който беше за писмото щеше да се редактира допълнително. После, още едно съображение имам, - ние окончателния вариант на писмото не го видяхме; само колегите от СБУ са го получили и са си го качили на сайта, а ние в момента го получаваме и никой не ни го е изпратил това писмо.


Красимир Вълчв: Мисля, че и СБУ го нямат, но сега ще го изпратим на всички. Гршката е наша, че през миналата седмица може би сме били в предпразнично настроение, но ще ви го пратим.


Маргарита Денкова: Три думи има сменени, иначе всичко друго същото. Само две изречения има сменени; всичко друго е същото. Абсолютно текстът е един и същ.


Самуил Шейнин: Аз смятам да не издребняваме толкова много.


(реплики)


Милена Дамянова: Добре, приемаме грешката; миналата седмица беше кратка; пътувахме много, и аз, и министър Игнатов. Така че, ще, че ви го изпратим.


Аспарух Томов: Не се заяждам. Имаме писмо от ръководителя на групата, че в момента продължаваме, че това не е окончателният вариант. И изведнъж виждаме окончателния вариант. Тук го виждаме на един сайт – ти го имаш, но нямаш изходящ номер. Не ревнувам; всеки ден пред вратата на Дима Коцева…


(продължителни шумни реплики)


Милена Дамянова: Следващата точка – такса смет и такса сгради.

Една добавка само за качеството на образованието – да ви напомня, че всеки ден по БНТ SAT от 16 часа се представят добри практики в училище. Това е наша заслуга, на Министерството на образованието, младежта и науката, и това е за първи път в България; качва се на сайтовете; обмисляме вариант да го публикуваме и на нашия сайт.По точка пета (допълнителна) от дневния ред –

Такса смет и такса сгради в системата на образованието”


Милена Дамянова: По точка пет “Такса смет и такса сгради” –

г-н Вълчев (има думата).


Красимир Вълчев: Аз ще започна от по-малкия като финансови измерения проблем – данък сгради, понеже там становището ни е категорично и по-ясен е въпросът. Общините не трябва да събират данък сгради на училищата, съгласно чл 24, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Факт е, че законът така, както е написан предполага двузначно тълкуване. Пише “Общините за сградите публична общинска собственост и държавата за сградите публична държавна собственост са освободени от данък сгради”. И някои общини могат да го тълкуват стеснително това. А по-надолу, ако видите, са освободени висшите училища, в това число и частните висши училища; освободени са организации с нестопанска цел като читалища и като Български червен кръст. Очевидно презумпцията на законодателя в случая е всички, които са с общественополезна дейност, със социална насоченост е дейността им, да бъдат освободени от заплащането на данък сгради. И няма как да бъдат изключени социалните домове, училищата, детските ясли, здравните заведения.


Милка Славчева: От мига на съществуването им.

Красимир Вълчев: Колегите от Министерството на финансите си признаха пропуска, но сега очакваме от тях тълкуване. В смисъл, признаха си, че има двузначност; то не е пропуск, но по-скоро неяснота. И сега очакваме от тях да получим официално становище, което ще изпратим на всички общини, на регионалните инспекторати и на училищата, че не трябва да се събира данък сгради. За догодина този въпрос трябва да бъде коригиран нормативно. Включително и това, което каза г-жа Славчева. При положение, че частните висши училища са освободени, ние ще искаме еднакво третиране на системата на средното образование спрямо системата на висшето образование, защото в един момент се е получило това разминаване. Просто. трябва да бъдат изброени всички публични организации, които са със социална насоченост, и аналозите им в частния сектор.Такса смет обаче е по-големият проблем, ще ви кажа защо. Идва от две промени:

- Едната промяна е тази, която казва на каква оценка се изчислява; по-високата от амортизационната стойност е данъчната оценка;


 • И втората промяна е, че ползвателите всъщност са тези, които са платците. А втората би трябвало да е причина сама по себе си за промяна в размера.

По-скоро първата е основната. Промяната е направена още през 2009 г., като влиза в сила през 2011 г.


А иначе, самият Закон за местните данъци и такси в частта си за битови отпадъци твърди, че таксата трябва да се заплаща в зависимост от ползването, това е основният принцип, т.е. в зависимост от количеството битови отпадъци. И след това казва, че, ако количеството битови отпадъци не може да се определи, тогава се определя на база данъчната основа, която е дефинирана по-горе. Общините обаче масово казват, че не могат да определят количеството ползвани битови отпадъци и им изнася да определят на тази (данъчна) основа.

Според колегите от Министерството на финансите това решение може да се атакува в съда, всяко едно решение на общината може да се атакува в съда. По същия начин може да им се проверят и план-сметките, защото приходите, които събират, трябва да отговарят на разходите. На практика обаче, ще ви кажа, че много общини събират повече, отколкото са им разходите. Но, ако ние тръгнем чрез Сметната палата и чрез съда да си търсим правата, всички може да са загинали дотогава.

Така че, ние водим разговори с Министерството на финансите. До момента, в интерес на истината, сме провели само един разговор, но те бяха положително настроени по отношение на следващата година и ни обещаха, че ще помислят за приемлив за тях вариант. Те са много по-консервативни когато трябва да правят изключения от общите правила. В случая общото правило е за децентрализация и това общините да правят политика с тази такса. От друга страна пък, те не могат да не се съобразят с други политики. Всяка политика трябва да бъде координирана с друга политика.Ако ние имаме един параметър във финансирането на училищата, който варира от 0 до 20 % и ние не го знаем този параметър, т.е. принципът на хоризонтално равенство на финансирането на училищата е отписан. Каквато и формула да направим и да се стремим да създадем еднакво, относително еднакво – то еднакво никога не може да създадем, но относително еднакво финансиране за училищата от гледна точка на посрещане на разходите, ако имаме един параметър, който е неизвестен и той варира до 20 %, ясно е, че ще имаме 20 % неравенство в различни общини.

Аз особено се притеснявам, че, ако не го решим този проблем до следващата година, взривообразно ще скочи броят на общините, които ще обложат с много високи данъци училищата. Тази година се въздържат, заради местните избори. Красев(?) във Велико Търново вчера знаеше, че ще има някаква подобна присъда и ще му забранят да се кандидатира или беше решил, че няма да се кандидатира и затова въобще не му пука какъв данък ще наложи, с каква такса ще обложи училищата. Но догодина проблемът се очертава да е много по-сериозен и ние трябва да направим промяна, която да бъде съобразена с нашия принцип на финансиране на системата до някаква степен. Моето лично, субективно мнение е, че тази такса не трябва да надвишава 1 % от училищните бюджети. Всичко останало е много голямо.

Ако погледнете, там, където плащат на кофи, ще видите, че не 1 %, ами под 0,3 % е. Наложено от тази година това плащане, училищата са изтървали срока, в който могат да реагират. И тази година ние сме изправени пред патова ситуация. Единственият вариант е ние да реагираме децентрализирано в различните общини.

На мен лично ми е абсурдна ситуацията, при която една община може да си позволи да фалира училище. Значи, какви са тези общини, които могат да фалират училище по този начин, то трябва да плаща 20 и няколко процента (от бюджета си). Ние, за съжаление, нямаме много инструменти. Включително тези общини (ние ще го дискутираме), които са обложили училищата с над 8 % или над 10 % да не им даваме средства от националните програми за развитие на средното образование. Лошото е, че това рефлектира в училищата. Обаче, какъв е смисълът пък от друга гледна точка, то е абсурдно това положение. Още по-абсурдна е ситуацията, заради която го правим, че ние сме дали пари за някакво училище, а общината им ги е взела. Т.е. общините не ги е грижа за приключването на финансовата година на училищата, а ние трябва да финансираме тяхното безгрижие. Ако им дадем допълнителни пари, дори и да предположим, че имаме някакви пари, то догодина всички ще ги обложат с такса. Т.е. ние сме в тази патова ситуация, че единственият начин е да плашим – аз съм склонен с това дори да ги уплашим, че няма да получат пари по националните програми. Между нас, казано, това нещо няма да го внасяме в Министерски съвет, но нищо не пречи включително и това да говорим – кажете “Чухме го от Министерство на образованието, че обмисля…”.Самуил Шйнин: Това е абсурдна стъпка. Но аз искам да ви направя конкретни предложения, защото много мислихме и с доста юристи се консултирахме.

Първо, искам да ви благодаря за нещо, което го казахте много точно – има кметове и кметове. Моля ви, не хвърляйте училищата на кметовете. Спрете да говорите, поне още десет години в България колкото може оставете училищата на държавата и не убивайте образованието в България – това е моето мнение. И не давайте на такива кметове, за които самите вие стигнахте до извода, че просто не мислят за образованието. Просто ви го подхвърлям като идея. И спрете да мислите как да се отървете от училищата.


Аспарух Томов: Добре. Това не е решение все пак.


Самуил Шейнин: Аз давам сега решение. Колеги, искам да ви кажа, в справките, които се направиха, се констатира, - защото всичко това са писмени документи, които пристигат при нас от различни страни, - сумите варират от 600 лв., обърнете внимание, говорим по вид и размер училище, - до 40 хил.лв., това са огромни суми.


Янка Такева: Това са Велико Търново, Добрич, Пловдив.


Самуил Шейнин: Има няколко практики с днешна дата, които се правят. Една от практиките на общините е, че тази сума въобще не се взема и продължава да не се взема на много места от общините. Но това не ги освобождава по Закона за такса смет, защото там е ясно разписано, че пет години назад могат да те върнат. В момента искам да благодаря на всички директори, които са спестили по една или друга причина, защото от 20 години е текстът, за 15 години, не могат да ги върнат 20 години назад, но могат да ги върнат пет – 15 хиляди при 1000 лв. такса са спестили и все пак са направили един жест.


Следващият етап – ние ще заведем дело; те не могат да ни върнат по-назад от 5 години и ще спестя още повече пари на училището.

Но какво е принципното решение:

 • Нека да излезе едно указание, защото аз категорично смятам, че по-рано в закона беше разписано и те на това се позовават част от кметовете; да се вкара и да се обясни в указанието, че училищата, държавни, частни и всякакви, спадат именно като освободени от данък сгради. Това първо искам да го изясним, защото някъде продължават и искат да вкарват данъчни декларации и т.н. и имаме наложен данък сгради.Красимир Вълчев: Това ще го решим. За такса смет дай да говорим.


Самуил Шейнин: За такса смет вие много хубаво казахте и това е разковничето – трябва да се докаже. Аз искам всеки общински съвет съгласно закона – какво значи не могат да определят колко (са ползваните битови отпадъци). Нямам нищо против да плащам; ще ми доставят кофата в училище; на всяка изнесена кофа ще си го плащам и искам да ви кажа, че сумата е до

2 хил.лв. в годината, не е проблем за едно голямо училище. Значи, може и законът го разрешава – всяко училище да се снабди със съответните инвеститорски разходи.

И трето, тези суми, колкото и да са малки, 2 или 3 хил.лв., нека държавата да си ги предвиди в единния разходен стандарт за следващата година.


Красимир Вълчев: Те са толкова различни – там е проблемът.


Самуил Шейнин: Горе-долу някаква средна сума.


Мариана Ламбова: Вие сам казахте, г-н Шейнин, за случаи, в които общините са освободили училищата от заплащане на такса смет и не са малко тези общини.


Самуил Шейнин: Колеги, това, че един кмет ги е освободил, не значи, че следващата година като дойде друг кмет няма да каже – няма решение на общинския съвет - и да върне със задна дата (плащането).


Красимир Вълчев: За следващата година трябва да се регламентира ограничение за такса смет. Какво правим тази година?


Мариана Ламбова: Не може да го върне това нещо. Г-н Шейнин, в закона е регламентирано кой освобождава от такса и в наредбата, която се приема за съответната община, съответно общините, които правят облекчения за училищата, навсякъде са си вписали клаузите, че (прекъсната)


Самуил Шейнин: Не всички.


Марияна Ламбова: Това нещо, щом не го е разписала Пернишката община за такса смет (прекъсната)

Самуил Шейнин: Не ги събира; не е разписано и не ги събира.Мариана Ламбова: Не знам, ще огледаме точно Пернишката община.


Живка Желязкова: Проблемът би могъл да се реши и законодателно, ако иска законодателят да го направи. Може би ние трябва да предложим и към финансите, защото има един нов член, който е влязал от миналата година и влиза в сила от 01.01.2011 г., което използват в Пловдив и в Плевен, че за имот държавна или общинска собственост данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление. И с решение на общински съвет те са се възползвали.

/М.Денкова: Като ползватели./

Не “ползватели” – “предоставен за управление”.


Красимир Вълчев: Освен, ако не е освободено това лице.


Живка Желязкова: Предоставяйки го (имота) за управление, те му казват “Ти си длъжен…”- Това е решението – ще ви го предоставя – на кмета на Пловдив. Същото е и в Плевен, и там искат да плащат данък сграда.


Самуил Шейнин: И ние трябва да спрем с това тълкувание и да излезем с някакво указание на Министерство на финансите.


Мариана Ламбова: Трябва да погледнем реално в тези общини кой плаща таксите, защото лицето, което е получило правото да управлява, примерно може да бъде държавното или общинското училище Х, но в случая реално то може да управлява част от имота, който вече подлежи и на данък и на такса, и в случая не този, който е ползвател или е под наем на сградата е длъжен да заплати таксата, а би следвало този, който е отдал сградата под наем, да плати таксата и данъка и да си ги събере по съответния ред вече от наемателя.


(реплики)


Самуил Шейнин: Тя е права в едно, - Министерството на финансите да си излезе с едно указание към общините по отношение да данък сгради и такса смет.


(шумни, продължителни реплики)

Живка Желязкова: Може да освобождава отделни категории – ние имаме базата в законодателството.Красимир Вълчев: При всички положения ние говорим за следващата година, всички дискусии сега са предварителни. Така че, вие, ако решите да пишете някакви писма, ако напишете писмо до нас и до Министерство на финансите, с което да изразите тревогата си, при всички положения това ще бъде от полза.


Янка Такева: Ние сме написали.


Самуил Шейнин: Ние, Съюзът ще напишем писмо до вас, което ще заведем в деловодството.


Живка Желязкова: Тук въпросът е дали бюджетът ще дава допълнителни средства и ще налива в общинските бюджети. Тук Министерство на финансите да се намеси, ако трябва и със законодателни промени.


Милка Славчева: Това не е наша грижа.


Красимир Вълчев: Законодателните промените ще са за следващата година, за тази година няма да се случат. Тази година единствено на местно ниво, ако трябва да оказваме натиск. За съжаление, все още не сме събрали информацията, но скоро трябва да я съберем, да видим къде са най-драстичните случаи, освен тези, които знаем, и да направим няколко интервенции. Аз самият не съм убеден какви трябва да са, но каквото можем ще правим като интервенция. Опитът ни показва, че разговорите в част от случаите имат ефект, понякога със закъснение, друг път на момента.


Живка Желязкова: Ако трябва, и чрез областните управители, там където има недобросъвестни кметове.


Янка Такева: Синдикатът на българските учители изпрати няколко писма до министерството, няколко писма и до областните управители на Велико Търново, на Добрич, на Пловдив – искахме тяхното мнение, становище и подкрепа в това, което е.

Аз искам да благодаря на Министерството на образованието в лицето на г-н Вълчев и г-жа Дамянова, защото много бързо реагирахте на сигналите, които и писмено и устно ние всички подавахме.

Моля, ако може, това писмо, което в момента подготвяте и казахте съгласно Закона за местните данъци и такси, ако може да бъде пуснато до директорите, до началниците на инспекторатите, до нас, социалните партньори.Красимир Вълчев: Чакаме още Министерство на финансите да ни даде официално становище.


Янка Такева: Да, добре, за да може съответно да се предприемат необходимите мерки и от юни месец да започнем да мислим за промяната в спомагателната система, за да може следващата година да не бъдем изненадани. Защото това, което каза г-н Шейнин, ние ви го предоставихме в писмото – това е справката за Велико Търново – то е жестока работа, до 60 хил.лв.

Благодаря ви.


Самуил Шейнин: И ние ви благодарим. Значи, трябва да се обединят общите усилия, за да не позволим да малтретират българското училище.


(множество реплики)


Милена Дамянова: Ако няма още изказвания, да обобщя по тази точка:


 • Ще изпратим официално писмо, освен становището, до Министерство на финансите;

 • И юни месец след като приключим с националното оценяване, матури и т.н. ще започнем с инициатива за законодателна промяна.


Милка Славчва: И с Националното сдружение на общините трябваше да имаме среща.


По точка шеста от дневния ред –

Информация от Министерството на образованието, младежта и науката по изпълнение на решенията на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество от 08.02.2011 г. и от 15.03.2011 г.”


Милена Дамянова: От решенията на Отрасловия съвет от 15-ти (март) само няколко точки:

 • По наредбата, обсъждането на възможността длъжността “треньор” да бъде включена в списъка на длъжностите в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - молбата ни е да я отложим за следващия път, тъй като щеше да стане много голям Отрасловият съвет. Г-жа Коджабашиева има готовност; ако не го е коментирала с някой от вас като предложение, ще я помоля до следващия Отраслов съвет да имате предварителни разговори, за да не го обсъждаме тук (в детайли);
 • Друга точка, която сме гласували – Анализ на резултатите от ДЗИ и препоръките. Вместо да ги представя тук на презентация, аз ще ви ги изпратя по имейлите още в утрешния ден – мисля, че така е най-добре, - включително и резултатите от националното външно оценяване след четвърти клас. Там г-жа Кристанова още доуточнява и прецизира някои моменти, така че, след това, преди да го публикуваме на сайта на министерството, ще го предоставим на вас; нека да изчистят някои пропуски, които не са отразили, които трябва да синхронизират с дирекция “Образователни програми и образователно съдържание”.
 • Заплатите ги коментирахме, беше включено в дневния ред за днешното заседание;
 • Следващото решение – срещата с Националното сдружение на общините за прегрупиране на стандартите; колегите работят,

г-н Вълчев работи с тях.


Красимир Вълчев: Малко ни се забавиха данните от НСИ. Някъде на

6-ти или 7-ми излязоха данните от предварителното преброяване. Имаме два варианта там, но все още не сме го изчистили на експертно ниво и с новите данни ще видим как ще се променят нещата.


Милена Дамянова: Добре, в един момент това ще го проговорим в дните преди следващия Отраслов съвет, да поканим представители на Сдружението на общините.


Красимир Вълчев: Да дадем всички въпроси за следващото заседание.


Милена Дамянова: Защото някакси винаги говорим, ето, както днес, те са встрани, ние говорим самостоятелно. Нека по-добре да ги поканим на Отраслов съвет.


 • Резултатите от проверките във връзка с финансовите нарушения.


Янка Такева: В общините като Ботевград, Борован, Симитли, Стамболийски, Пловдив.


(множество шумни реплики)

Милена Дамянова: Г-жа Петлешкова и г-н Додев, които отговарят за тези проверки подготвят информацията; не успяха за съжаление за днес да я обобщят, тъй като междувременно вървят и други дейности и не можахме да се справим с времето, но когато са готови, отново по имейл ще ви го изпратим. • Бюджетната политика за средното образование за 2012 г. Разработили сме я, пуснали сме я в Министерство на финансите като допълнителни средства.


Янка Такева: Може ли да ни бъде предоставена тази информация?


Красимир Вълчев: Може, да. Може това, което допълнително сме разчели за средното образование като искане. То е пожелание, разбира се; може да го предоставим. Ще го снимаме за всички.


Янка Такева: Нищо (че е пожелание), ние ще ви подкрепим.


Милена Дамянова:

 • Другата точка е за работното облекло;

 • И – мерки за намаляване броя на отсъствията на учениците.

Това проговорихме предходния път.


* * *


Аспарух Томов: От миналия път има нещо, което сме го забравили и аз предлагам пак да го припомним.


Милена Дамянова: - Кое?


Аспарух Томов: Във връзка с предложението на г-жа Такева във връзка с Бюджет 2012 за търсене на възможностите за постигане на 100 % от стандарта.


Ние тук имаме почти 100 % обединени позиции във връзка с това искане, което поставихме в декларацията на синдиката ни, също такава декларация има и синдикат “Подкрепа” които също са взели решение – за провеждане на политики следващата бюджетна година всички детски градини да преминат на делегирани бюджети. Това наше предложение е много отдавна и всички се обединихме около тази позиция.


Янка Такева: Мисля, че това може да стане в големите градове, но в малките населени места не си играйте с огъня. Това трябва да стане с обсъждане с Националнто сдружение на общините.


Милена Дамянова: Аз предлагам тогава, когато поканим Националното сдружение на общините да го обсъдим с тях. Разбира се, ще предоставим информация предварително.

Янка Такева: Нека да го обсъдим по-обстойно, защото в малките села детската градина ще трябва да бъде затворена. Съжалявам, но с 15 деца няма да могат да се издържат при делегиран бюджет.Милена Дамянова: Аз си позволих по време на националната конференция в Стара Загора, когато имах среща с директори на детски градини да ги попитам имат ли някакви въпроси и те ми споделиха за това, че не са включени в националната програма за обезщетенията.

/М.Денкова: Да, това е така./

Това е проблематично, поставиха го като въпрос и директорите на детските градини.

Включително поставих въпроса дали да преминат на делегирани бюджети и там се раздвоиха директорите на детски градини.


Самуил Шейнин: А за обезщетенията какво правим – това е изключително важно.


Милена Дамянова: Трябва да го решим този въпрос.


Янка Такева: В София проблемът е решен много добре, и в голяма част от страната, от резерва се дава, но това е частично решение на проблема.


(продължителни шумни реплики)


Аспарух Томов: Аз съжалявам, че такъв социален партньор поглежда по такъв начин на въпрос, който е много важен. Това в края на краищата е една политика, може би залегнала в една стара програма и в концепцията. Тук става дума за едно качествено и по-добре финансирано предучилищно образование и възпитание, което в края на краищата върви с позиции на управляващите. Виждам, че има колебание, няма и време.

Предлагам на следващия Отраслов съвет една от точките да бъде точно тази. Ние ще се постараем да изложим аргументи, позиции. Ако ние не се обединим… Препятствията, г-жо Такева, ще бъдат решени тогава, когато всички преминат на делегиран бюджет и се насочат такива политики, каквито политики се насочват към малките училища и към средищните училища. Ние виждаме каква грижа имат общините за образованието, тъй като дадохме примери за това.


Янка Такева: Уважаеми г-н Томов, не искам да ти цитирам закона и функциите на едното и другото.

Аспарух Томов: Правя предложение на следващия Отраслов съвет да дискутираме точно този въпрос.Милена Дамянова: Приемаме.


Янка Такева: Аз имам по точка “Разни”, защото това беше по точка пета.


Милена Дамянова: Преди да дам думата на г-жа Такева по точка “Разни” ще кажа, че вчера бях в община Димитровград; наистина това е община, разбира се, има и много други такива, които аз не пропускам когато имам възможност да дам за пример. Не бих казала, че кметът на община Димитровград, например, има лошо отношение към образованието. Напротив, видях системата как го прие, видях как се грижи и за детските градини, и за детските ясли, и за училищата и т.н. - едно добро отношение на общината и на общинското ръководство към системата на образованието. Дай боже, повече такива кметове, идват избори. Да, мога да дам много такива примери, но понеже от вчера наистина ми е много пресен случаят и може би трябва малко повече да говорим за добрите примери.

Сега минаваме към точка “Разни”.


По точка “Р а з н и” от дневния ред :


Янка Такева: Първо, безкрайно благодаря за информацията, която дадохте по точка шеста (старата пета) – благодаря ви, хубаво е да си даваме отчет за изпълнение на решенията от отрасловите съвети, защото понякога се налага да се преповтарят нещата, а така си ги припомняме.

В точка “Разни” имам две предложения:


 • Първото. Много моля да ни бъде предоставена информация за това от началото на учебната година до днешна дата какви квалификации са извършени на училищно ниво, и съгласно Кодекса на труда и съгласно политиката на министерството.


Второто нещо, което правя като предложение:
 • Много моля на следващия Отраслов съвет да ни кажете няколко неща, свързани с предложенията, които постъпват по Концепцията за новия закон, защото лично Синдикатът на българските учители иска да чуе мнението по нашите предложения, които ние многократно подкрепяме на конференции, в средствата за масова информация. Мисля, че трябва да се уеднаквим.Милка Славчева: А може ли и ние да ги получим?


Янка Такева: Четете сайта на синдиката, там всичко сме написали.


Маргарита Денкова: Искаме и другите да чуем – мнението на комисията.


Янка Такева: Точно така.

И третия въпрос, който искам да помоля:

 • Синдикатът на българските учители получи оплаквания от синове и дъщери на учители, които работят в Професионалната гимназия “Киров” – те се оплакват от системно насилие от страна на директора г-н Николов.


Маргарита Денкова: Абсолютно. Подкрепям и аз - Красимир Николов като дерибей е там (извинявай, че те прекъсвам).


Аспарух Томов: Той е “добър наш другар”, недейте така.


Янка Такева: Едно от писмата, г-жо заместник-министър, много моля за щателна проверка там.


Милена Дамянова: Ние очевидно нещо сме проверявали там (прекъсната от реплики).


* * *


Аспарух Томов: Прясна е информацията отпреди два или може би три дни – беше добре г-н Вълчев да присъства, но не знам дали се е върнал.


Милена Дамянова: Няма го. Той е в Сметната палата от 15 ч.


Аспарух Томов: Има представител на дирекцията (“Финанси”). Спуснати са 65 % от средствата за пътуващите учители от януари до септември, и по-надолу е разписано, че тези 65 % трябва да покрият всички разноски. Значи, въпросът е много деликатен. Евентуално там, където политиката на общините във връзка с отпуските, във връзка с празниците и т.н. съумее да диференцира, т.е. да разпредели парите, хората могат да си получат на 85 %, но вече получаваме сигнали за общини, които буквално прилагат и един вид редуцират пътните разноски на 65 %.

Мариана Ламбова: Може ли само конкретно общините да кажете, тъй като в момента няма как, трябва да го проверим.Аспарух Томов: Последно беше в Стамболийски.


Мариана Ламбова: Значи, възможно е на части да им е направена корекцията, просто това ще установим, дали се прави на части, т.е. в момента се дават част от пътните, примерно до края на юни месец или началото на юли, до приключване на учебната година, и другите ще бъдат предоставени с корекцията съответно от началото на следващата учебна година, защото съгласно и указанията на Министерство на финансите те са за 10 месеца, т.е. толкова, колкото е учебното време. Възможно е в момента да са дадени само за учебната 2010/2011.


Аспарух Томов: Не. Имаме информация от финансите – “Очакваме я сумата; разпределена е на 65 % от планираните средства на база 85 %.” Значи, ние трябва пак някакъв контакт с общините да направим, да могат те плавно да ги разпределят, а не буквално да ги отсечат на 65 %.


Самуил Шейнин: Да го проверите, ув