litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 ... 44 45

Автор – БОНДАР А.О.

Граматичні складнощі англійської мови

ПЕРЕДМОВА

Мета даного посібника – допомогти студентам за короткий термін засвоїти основні граматичні труднощі, що характерні для наукової літератури.

Посібник складається з 20-ти таблиць з коротким описом. Кожна таблиця дає коротке уявлення про граматичне явище в цілому і має назву цього явища, та, де це можливо, його формулу, функції у реченні з ілюстраціями на прикладах, а крім того і переклад.

Усі таблиці – це результат роботи викладачів англійської мови в студентських групах Київського інституту інвестиційного менеджменту.

Таблиці апробовані протягом двох років у студентських групах різних курсів і різних форм навчання.

І. Часи в активному та пасивному стані

(Tenses in the Active and Passive Voices)

1. Дійсний спосіб


Часи групи Simple (Simple Tenses) в активному стані (табл.1).

Формула: інфінітив смислового дієслова (to work, to ask) Present Simple збігається з формою інфінітива без частки to в усіх особах, крім 3-ої особи однини, що має закінчення –s, -es.

Питальна і заперечна форми утворюються за допомогою допоміжного дієслова to do, яке у 3-ій особі однини має форму does, та інфінітива смислового дієслова без частки to.

I ask

Do I ask?

I do not (don’t) ask

He ask

Does he ask?

He does not (doesn’t) ask

Past Simple (друга основна форма правильних дієслів) утворюється додаванням до інфінітива закінчення -d, -ed.

Past Simple неправильних дієслів – іншим способом.

Питальна і заперечна форми утворюються за допомогою допоміжного дієслова to do у минулому часі (did).


I asked (wrote)

Did I ask (write)

I did not (didn’t) ask(write)

He asked (wrote)

Did he ask (write)

He did not (didn’t) ask(write)

Past Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова shall (для 1-ої особи однини і множини), will (для інших осіб) та інфінітива смислового дієслова без частки to.


I shall ask

Shall I ask?

I shall not (shan’t) ask

He will ask

Will he ask?

He will not (won’t) ask

Часи групи Simple вживаються для вираження звичайних, постійних або повторювальних дій у теперішньому, минулому або майбутньому і часто використовуються з обставинами usually, every, day, often, seldom, sometimes та інші. Крім того, Past Simple вживається з обставинами yesterday, last week (month, year), 5 days ago тощо.

Часи групи Simple перекладаються частіш за все дієсловами недоконаного виду. Але можуть перекладатися також і дієсловами доконаного виду.

I ask (asked, shall ask).

Я запитував (запитую, запитиватиму)

Формула часу групи Simple у пасивному стані:

to be + Participle II смислового дієслова.

To be asked

Часи групи Progressive (Continuos Tenses) в активному стані.


Формула: to be + Participle I смислового дієслова.

To be asking

Часи групи Progressive утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі та особи і Participle I смислового дієслова.

Present Progressive
I am asking

Am I asking?

I am not asking

He is asking

Is he asking?

He is not asking

We are asking

Are We asking?

We are not asking

Past Progressive
I was asking

Was I asking?

I was not asking

He was asking

Was he asking?

He was not asking

We were asking

Were We asking?

We were not asking

Future Progressive

I shall be asking

Shall I be asking?

I shall not be asking

He will be asking

Will he be asking?

He will not be asking

Часи групи Progressive вживаються для вираження дії як процесу (незакінченого, триваючого), що відбувається у певний момент. Цей момент виражається прислівниками: now та ін. – для Present Progressive, для Past і Future Progressive – at 4 o’clock, from 6 o’clock till 7 o’clock тощо або іншою дією у минулому або майбутньому.

Часи групи Progressive перекладаються на українську мову тільки дієсловами недоконаного виду.

I am reading now

Я читаю зараз

I was reading from 4 o’clock till 6 o’clock

Я читав з 4-ої до 6-ої години

I was reading when she came

Я читав, коли вона прийшла

Формула часу групи Progressive у пасивному стані:

to be being + Participle II смислового дієслова.

to be being asked.

Форми Future Progressive Passive не існує.

Часи групи Perfect (Perfect Tenses) в активному стані.

Формула: to have + Participle II смислового дієслова.

to have asked

Часи групи Perfect утворюються за допомогою допоміжного дієслова to have у відповідному часі та особі Participle II смислового дієслова.


Present Perfect
I have asking

Have I asking?

I have not asking

He has asking

Has he asking?

He has not asking

Past Perfect
I had asking

Had I asking?

I had not asking

He had asking

Had he asking?

He had not asking

Future Perfect
I shall have asking

Shall I have asking?

I shall have not asking

He will have asking

Will he have asking?

He will have not asking

Часи групи Perfect вживаються для вираження дії, яка завершена до певного моменту в теперішньому, минулому або майбутньому. Цей момент виражається словами типу: today, this week (month, year), already, just, ever, not yet тощо - для Present Perfect; для Past і Future Perfect – by 4 o’clock або іншою дією в минулому або майбутньому.


I have read the book today

Я прочитав цю книгу сьогодні

I had read the book by 4 o’clock

Я прочитав цю книгу до 4-ої години

I had read the book when she came

Я прочитав цю книгу, коли вона прийшла

Часи групи Perfect перекладаються українською мовою звичайно дієсловами доконаного виду, причому Present і Past Perfect – дієсловами минулого часу.

Формула часу групи Perfect у пасивному стані:

to have been + Participle II смислового дієслова.

to have been asked

Часи групи Perfect Progressive (Perfect Continuos Tenses) в активному стані

Формула: to have been + Participle I смислового дієслова.

to have been asking

Часи групи Perfect Progressive утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідній формі Present, Past або Future Perfect і Participle I смислового дієслова.

Present Perfect Progressive
I have been asking

Have I been asking?

I have not been asking

He has been asking

Has he been asking?

He has not been asking


Past Perfect Progressive
I had been asking

Had I been asking?

I had not been asking

He had been asking

Had he been asking?

He had not been asking

Future Perfect Progressive
I shall have been asking

Shall I have been asking?

I shall not have been asking

He will have been asking

Will he have been asking?
Часи групи Perfect Progressive вживаються для вираження дії, яка почалася до певного моменту в теперішньому, минулому або майбутньому і продовжувалася аж до цього моменту.

Часи групи Perfect Progressive звичайно перекладаються дієсловами недоконаного виду, причому Present Perfect Progressive на відміну від Present Perfect перекладається дієсловом теперішнього часу з додаванням прислівника уже (вже).

I have been reading the book for two hours

Я вже читаю цю книгу 2 години

Форм Perfect Progressive Passive не існує.

Часи Future Perfect Progressive, Past Perfect Progressive,


Future Perfect Active і Future Perfect Passive вживаються досить рідко.


Таблиця 1

Зведена таблиця вживання часів (активний стан)

Active Voice to ask

Perfect Progressive

to have been asking

future

have been asking


Вживання

Дія, яка розпочалася у минулому і триває до певного моменту

for

Переклад

Дієслово недоконаного виду

Passive Voice to be asked

_________


_________


shall

will

past

had been asking

for

present

been asking

for, sinse, sinse when


have

has

Perfect

to have asked

future

have asked

Дія, яка передує певному моменту, пов’язаному з нею

  1. by 4 o’clock
  2. друга дія


Дієслово недоконаного виду в минулому часі

to have been asked

have been asked


shall

will


shall

will

past

had asked

had been asked

present

asked

Today, this week, already, ever, never, just, not

been asked

have

has

have

has

Progressive

to be asking

future

be asking

Дія як процес

(незавершена, триваюча)
Дієслово недоконаного виду

to be being asked


______

shall

will


past

asking

1.at 4 o’clock, from 6 till 7 o’clock,

2.друга дія

being asked

was

were

was

were

present

asking

now

being asked

am

is

are

am

is

are

Simple

to ask

future

ask

Дія як факт (звичайна, постійно повторювана)

tomorrow next week

Дієслово недоконаного виду

to be asked

be asked

shall

will

shall

will

past

asked


yesterday,

last week,

5 days ago

asked

was

were

present

ask

asks

usually,

every day, often, seldom, sometimes


asked

am

is

are<< предыдущая страница   следующая страница >>