litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
ДЗ „Луганський національний університет


імені Тараса Шевченка”


ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ № 0110-03п
ВІД 01.10.2010р.
ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
________________ В.Ф.ДРЕЛЬ

М.П. (підпис)ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю:


Книги у вигляді окремих листків,

код 22.11.1 (Два лоти)”


„Процедура закупівлі - відкриті торги”


м. Луганськ – 2010


ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівРозділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів


Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи не повернення забезпечення пропозицій конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Розділ ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів


Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визначення їх такими, що не відбулися


Розділ VІ. Укладання договору про закупівлю

1. Термін укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника.

Додаток 2. Форма: „ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”.

Додаток 3. Технічні вимоги.

Додаток 4. Форма підписання конверту.

Додаток 5. Форма „Лист підтвердження щодо «Проекту договору до документації конкурсних торгів»”.


Розділ І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів:

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
повне

найменування

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

місцезнаходження

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Марфіна Жанна Вікторівна – директор бібліотеки ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”,


Сошкіна Марина Павлівна - секретар комітету з конкурсних торгів ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”,

адреса: 91011, м.Луганськ, вул.Оборонна,2, тел/факс:(0642) 59-03-46,

e-mail: tender@luguniv.edu.ua


3. Інформація про предмет закупівлі:
найменування предмета закупівлі

Книги у вигляді окремих листків, код 22.11.1. (Два лоти)

вид предмета закупівлі

Товари

місце, кількість, обсяги поставки товарів поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2


ЛОТ 1Найменування книг

Автор

Рік видання

Кількість, шт

ВидавництвоПолітична географія та геополітика України

Дністрянський


2010

10

Богдан або еквівалентЛексікологія німецької мови

Гінка

2010

10

Богдан або еквівалентСпортивний відбір. Кн. 1

Сергієнко

2009

1

Богдан або еквівалентСпортивний відбір. Кн. 2

Сергієнко

2010

1

Богдан або еквівалентІсторія світового футболу

Легкий

2010

1

Богдан або еквівалент
Обдарованість і творчість особистості

Тадеєв

2010

2

Богдан або еквівалентФінанси та підприємництво: світов. досвід

Сизоненко

2009

2

Богдан або еквівалентСпортивна генетика

Сергієнко

2009

1

Богдан або еквівалентЗаповідне лісознавство

Корінько

2009

10

Богдан або еквівалент

Спортивний туризм


Грабовський

2008

5

Богдан або еквівалентВідхілення у поведінці неповнолітніх

Парфанович

2008

5

Богдан або еквівалентТеоретична граматика сучасної англійської мови

Харитонов

2007

10

Богдан або еквівалентФункціональна анатомія

Мицкан

2007

10

Богдан або еквівалентОснови медичних знань туриста

Ільницька

2007


5

Богдан або еквівалентКадрова документація

Станіславська

2007

3

Богдан або еквівалентФормування гендерної культури молоді

Кізь

2006

1

Богдан або еквівалентАрхеологія України

Винокур

2004

10

Богдан або еквівалентГістологія з основами ембріології

Шуст

2004

10

Богдан або еквівалентУкраїнська література перших десятиріч ХХ ст.

Криловець

2005

20

Богдан або еквівалентНімецька мова. "Типово німецьке"

Гінка

2004

5

Богдан або еквівалентСтандарти бухгалтерського обліку в Україні

Лень

2009

2

ЦУЛ або еквівалентУправління ресурсами та витратами

Іванюта

2010

5

ЦУЛ або еквівалент


Лідерство та стиль роботи менеджера


Скібіцька

2010

3

ЦУЛ або еквівалентМуніципальне управління

Круш

2006

10

ЦУЛ або еквівалентРегіональне управління

Круш

2007

10

ЦУЛ або еквівалентЛогістика: теорія і практика

Біловодська

2010

10

ЦУЛ або еквівалентОрганізація і проектування логіст. систем

Денисенко

2010

2

ЦУЛ або еквівалент
Реклама та стимулювання збуту

Божкова

2009

5

ЦУЛ або еквівалентНаціональна економіка

Тарасевич

2009

5

ЦУЛ або еквівалентДержавний фінансовий контроль

Гуцаленко

2009

5

ЦУЛ або еквівалентІнвестиційна діяльність

Майорова

2009

5

ЦУЛ або еквівалент

Інфляція: суть, форми та ії оцінка


Круш

2010

10

ЦУЛ або еквівалентМісцеві фінанси. 2-ге вид.

Сунцова

2009

5

ЦУЛ або еквівалентБанківські системи зарубіжних країн

Мельник

2010

5

ЦУЛ або еквівалентЄвропейська та Євроатлантична інтеграція України

Кордон

2010

5

ЦУЛ або еквівалентОснови фізіології та гігієни харчування

Зубар

2010


5

ЦУЛ або еквівалентТуристичне країнознавство. Європа

Мальська

2009

5

ЦУЛ або еквівалентТуристичний бізнес. Теорія і практика

Мальська

2007

5

ЦУЛ або еквівалентМетоди визначення фальсифікації товарів

Дубініна

2010

3

ЦУЛ або еквівалентМитне право України

Дьомін

2009

5

ЦУЛ або еквівалентМетодика навч. укр. мови в загальноосвіт. закл.

Дороз

2008

30

ЦУЛ або еквівалентПедагогіка вищої школи

Ортинський

2009

5

ЦУЛ або еквівалентПсихологія соціального впливу

Москаленко

2007

3

ЦУЛ або еквівалентПсихологія спорту

Бочелюк

2007

5

ЦУЛ або еквівалентСоціологія професіоналізму

Погрібна

2008


1

ЦУЛ або еквівалентЕтнополіт. безпека в системі нац. безпеки України ...

Вавринчук

2009

3

ЦУЛ або еквівалентКонституційне право України

Погорілко

2010

5

ЦУЛ або еквівалентАвторські права і інтелектуальна власність

Понікаров

2008

2

Інжек або еквівалентОснови міжкульт. комунікаціі для студ.-екон.

Колбіна

2008

3

Інжек або еквівалент
Краткое слово о философии для лидера

Стрижко

2008

1

Інжек або еквівалентТехнології фотореєстраційних процесів

Свідерський

2009

2

Інжек або еквівалентТеория цифровых изображений

Гаврилов

2009

2

Інжек або еквівалентТести з ділов. англ. мови для економістів

Ігнатенко

2009

5

Інжек

Про бізнес німецькою мовою


Колбіна

2009

5

Інжек або еквівалентПрактика перекладу з англ. мови для студ. екон. ...

Долініна

2009

5

Інжек або еквівалентТеор.-мет. та концепт. засади формув. орган.-екон. механізму корпорат. контролю

Попов

2010

1

Інжек або еквівалентФакторы экон. роста регионов: регр.-класт. анализ

Петухов

2009

1

Інжек або еквівалент


Системы налогообложения Украины и России


Иванов

2009

1

Інжек або еквівалентСоц.-экон. развитие Украины и её регионов

По ред. Пономаренко

2009

5

Інжек або еквівалентОсновы науч. исслед. и организац. науч.-исслед. деят-ти

Пушкарь

2008

1

Інжек або еквівалентСистема атестації наук. кадрів вищої кваліфікації

Сергієнко

2008

1

Інжек або еквівалентДисертаційні помилки. 4-е вид., доп. І випр.

Зосимов


2009

1

Інжек або еквівалентТеорія і методи наукової творчості

Мигаль

2007

1

Інжек або еквівалентКонтрольні роботи з української мови

Будянська

2009

2

Інжек або еквівалентТемат. тести для підгот. до ЗНО з математики

Малярець

2009

2

Інжек або еквівалентРадиоэкология Украины

Коваленко

2008

10

Інжек або еквівалент
Економіка підприємства в схемах та таблицях

Сєрікова

2009

1

Інжек або еквівалентРегіональна економіка

Золотарьова

2009

5

Інжек або еквівалентPR-коммуникации

Бердников

2010

2

Кондор або еквівалентPR-проектирование от идеи до воплощения

Кошелев

2010

1

Кондор або еквівалент

PR-служба компании


Грачев

2010

2

Кондор або еквівалентАналіз і пілотаж публічної політики

Кньопфель

2010

1

Кондор або еквівалентАспекты мифа: Пер. с фр.

Элиаде

2010

1

Кондор або еквівалентВеб-дизайн

Пасічник

2010

2

Кондор або еквівалентВидавничий бізнес

Шпак

2010

10

Кондор або еквівалент
Гендерология и феминология

Петрова

2010

2

Кондор або еквівалентГеография (современный мир)

Петрова

2010

10

Кондор або еквівалентГеография туризма

Асташкина

2010

2

Кондор або еквівалентГеоекономічні сценарії розвитку і Україна

Філіпенко

2010

3

Кондор або еквівалент

Гостиничное дело


Кусков

2010

3

Кондор або еквівалентДекоративная композиция

Даглдиян

2010

1

Кондор або еквівалентДемография

Глушкова

2010

10

Кондор або еквівалентДеталі машин. Курсове проектування

Малащенко

2010

5

Кондор або еквівалентДизайн зачіски

Лубянська

2010

2

Кондор або еквівалент
Діагностика псих. розвитку дитини в роботі

Карпенко

2010

2

Кондор або еквівалентДовід. технол. послідовн. виготовлення одягу

Горобчишина

2010

3

Кондор або еквівалентДокумент. фонды библиотек и информ. служб

Морева

2010

1

Кондор або еквівалентЕкономічна інформатика

Мельникова

2010

5

Кондор або еквівалентИнженерная графика

Чекмарев

2010

1

Кондор або еквівалентИнженерная и компьютерная графика

Михайленко

2010

1

Кондор або еквівалентИнновации в туризме

Новиков

2010

2

Кондор або еквівалентИнституциональная экономика

Аузан

2010

5

Кондор або еквівалентИнтернет-реклама

Годин

2010


2

Кондор або еквівалентІнформ. забезпечення видавничої діяльн.

Пушкар

2010

3

Кондор або еквівалентІсторія держави і права заруб. країн

Глиняний

2010

2

Кондор або еквівалентКадастр населених пунктів: посібник

Ступень

2010

10

Кондор або еквівалентКлінічні лабораторні дослідження

Бойко

2010

5

Кондор або еквівалентКоммуникология. Коммуникац. колсантинг

Шарков

2010

1

Кондор або еквівалентКоммуникология. Основы теор. коммуникации

Шарков

2010

1

Кондор або еквівалентКорпоратив. культура как инструмент…

Василенко

2010

2

Кондор або еквівалентКорпоративное управление

Антонов

2010

2

Кондор або еквівалентКультура ресторанного сервиса

Федцов


2010

3

Кондор або еквівалентКраеведение и библиотека: избр. статьи

Маслова

2010

1

Кондор або еквівалентКультура наукової української мови

Семеног

2010

5

Кондор або еквівалентЛатинська мова і основи мед. термінології

Шевченко

2010

5

Кондор або еквівалентЛегка атлетика

Гогін

2010

1

Кондор або еквівалент
Ліцензування господар. діяльності в Україні

За ред. Крупка

2010

2

Кондор або еквівалентМатериалы для парикмах. и космет. работ

Радкевич

2010

2

Кондор або еквівалентМедицин. и санитарная микробиология

Воробьев

2010

3

Кондор або еквівалентМеждународное рекламное дело

Карпова

2010

3

Кондор або еквівалентМировой рынок информационных услуг

Спиридонов

2010

2

Кондор або еквівалентМісцеве самоврядування

Камінська

2010

10

Кондор або еквівалентМовлен. розвиток дітей від народження до 7

Богуш

2010

3

Кондор або еквівалентМоніторинг довкілля

Клименко

2010

5

Кондор або еквівалентМуніципальна влада в Україні

Батанов


2010

3

Кондор або еквівалентНавч. й наук.-дослід. робота студ.-філологів

Колектив авторів

2010

5

Кондор або еквівалентАнтикорупційні закони України

Хавронюк

2009

10

Атика або еквівалентОбладнання підприємств сфери торгівлі

Черевко

2010

2

Кондор або еквівалентОрганизац.-админ. работа в с-ме социал. служб

Ткаченко

2010

2


Кондор або еквівалентОрганизац. тур. бизнеса. Технолог. создан. турпродукта

Грачева

2010

2

Кондор або еквівалентОрганізац. робота соціального педагога

Сорочинська

2010

5

Кондор або еквівалентОрганіз. наук. досліджень, написання та захист магіст.

За ред. Пасічника

2010

3

Кондор або еквівалентОснови біодизайну. Кольорова книга

Михайленко

2010

1

Кондор або еквівалент
Основи ораторської майстерності

Олійник

2010

5

Кондор або еквівалентОснови природознавства. Природа України

Яришева

2010

5

Кондор або еквівалентОснови теорії податків

Соколовська

2010

5

Кондор або еквівалентОсновы страхования в Украине

Степанова

2010

10

Кондор або еквівалент

Охорона праці в туристському комплексі


Банько

2010

3

Кондор або еквівалентОхорона праці в Україні. Норматив. база

Роїна

2010

5

Кондор або еквівалентПедагогіка українського дошкілля

Лисенко

2010

5

Кондор або еквівалентПолитич. коммуникация. Ключевые концепты

Лиллекер

2010

2

Кондор або еквівалентПолитическая социология

Яковлев

2010


3

Кондор або еквівалентПолитология. Полит. теория, полит. технологии

Соловьев

2010

1

Кондор або еквівалентПолітичне маніпулювання

Бойко

2010

3

Кондор або еквівалентПраво соціального забезпечення в Україні

Сирота

2010

3

Кондор або еквівалентПраво соціального забезпечення України

Пилипенко

2010

3

Кондор або еквівалент
Правова охорона земель в Україні

Вівчаренко

2010

5

Кондор або еквівалентПрактическая косметология

Медведева

2010

5

Кондор або еквівалентПрактична психологія: введ. в професію

Приходько

2010

10

Кондор або еквівалентПрактичний курс української мови

Єгорова

2010

10

Кондор або еквівалент

Промислова екологія


Бедрій

2010

10

Кондор або еквівалентПсихология развития

Крайг

2010

1

Кондор або еквівалентПсихология рекламной деятельности

Измайлова

2010

5

Кондор або еквівалентПсихология рекламы и PR

Резепов

2010

5

Кондор або еквівалентПсихология старения

Стюарт-Гамильтон

2010

1


Кондор або еквівалентПутешествие в Гештальт. Теория и практика

Лебедева

2010

1

Кондор або еквівалентРабочая книга практического психолога

Ежова

2010

3

Кондор або еквівалентРазвитие телекоммуникаций: на пути к …

Быховский

2010

1

Кондор або еквівалентРеклама в туризме

Дурович

2010

2

Кондор або еквівалентСанітарні норми та правила в Україні

Роїна

2010

2

Кондор або еквівалентСвітоглядна журналістика

Лильо

2010

20

Кондор або еквівалентСемиотика рекламы

Елина

2010

5

Кондор або еквівалентСовременная психология труда

Толочек

2010

1

Кондор або еквівалентСовременная философия

Канке

2010


3

Кондор або еквівалентСоц. работа с дезадаптированными детьми

Холостоева

2010

2

Кондор або еквівалентСоциальная работа с инвалидами

Холостоева

2010

5

Кондор або еквівалентСоциальная реклама

Голуб

2010

5

Кондор або еквівалентСоціологія культури

Семашко

2010

5

Кондор або еквівалентСпециальные виды туризма. Лечебный …

Драчева

2010

5

Кондор або еквівалентСпортивна метрологія. Теорія і практика

Сергієнко

2010

1

Кондор або еквівалентСтрави з риби та морепродуктів

Ратушенко

2010

1

Кондор або еквівалентСтудент вуза. Технолог. и организ. обуч-я

Резник

2010

2

Кондор або еквівалентСучасна ділова риторика

Олійник


2010

5

Кондор або еквівалентТайм-менеджмент. Навч. посібник

Скібіцька

2010

5

Кондор або еквівалентТверді відходи:збір, переробка,складуван.

Радовенчик

2010

5

Кондор або еквівалентТеле- и радиореклама. Секреты завоевания

Шамхалова

2010

5

Кондор або еквівалентТеории личности. Осн. полож., исслед. и прим.

Хьелл

2010

1


Кондор або еквівалентТеор. и практ. оценки псих. разв. ребенка

Семаго

2010

3

Кондор або еквівалентТеор. и практ. связей с общественностью

Кочеткова

2010

5

Кондор або еквівалентТеория языка.Вводный курс

Алефиренко

2010

2

Кондор або еквівалентТеорія держави і права. Держав. іспит

Оборотов

2010

2

Кондор або еквівалентТехнология одежды из кожи

Бекмурзаев

2010

1

Кондор або еквівалентТехнология приготовления пищи

Харченко

2010

1

Кондор або еквівалентТехнол. вироб-ва борош. кондит. виробів

Ростовський

2010

1

Кондор або еквівалентТоварна інноваційна політика

Дайновський

2010

10

Кондор або еквівалентТоваровед. и биохимия рыбных товаров

Репников


2010

1

Кондор або еквівалентТоваровед. и экспертиза плодов и овощей

Колобов

2010

1

Кондор або еквівалентТоваровед. и экспертиза швейн., трикотаж….

Дзахмишева

2010

1

Кондор або еквівалентТовароведение, экспертиза и стандартизация

Ляшко

2010

1

Кондор або еквівалентТренінг. технолог. навч. у практич. підготовці студ.

За ред. Азаренкова

2010


2

Кондор або еквівалентУкраїна та міжнародні організації

Голуб

2010

5

Кондор або еквівалентУкраїнська драматургія кінця XIX- поч. XX ст.

Малютіна

2010

10

Кондор або еквівалентУкр. література. ЗНО. Компл. універс. довідник

Мелешко

2010

2

Кондор або еквівалентУкр. мова. ЗНО. Комплекс. універс. довід.

Валюх

2010

2

Кондор або еквівалент
Управление общественными отношениями

Капитонов

2010

2

Кондор або еквівалентУправленческая психология

Рамендик

2010

5

Кондор або еквівалентУправління інвестиціями та інноваціями

Жаворонкова

2010

5

Кондор або еквівалентУправлінські інформаційні системи

Глушко

2010

5

Кондор або еквівалент

Феминология и гендерная политика


Зуйкова

2010

3

Кондор або еквівалентФизиология питания

Теплова

2010

2

Кондор або еквівалентФилософия искусства

Никитина

2010

1

Кондор або еквівалентФилософия науки. Уч. пос. для аспирантов

Лешкевич

2010

5

Кондор або еквівалентФилософская антропология

Гуревич

2010

2


Кондор або еквівалентФізична реабілітація

Мухін

2010

5

Кондор або еквівалентФілософія історії

Габрієлян

2010

20

Кондор або еквівалентФілософія освіти

Базалук

2010

20

Кондор або еквівалентФілософія політичної ідеології

Кирилюк

2010

10

Кондор або еквівалент

Фінанси регіону


Коваленко

2010

3

Кондор або еквівалентХозяйственное право Украины

Васильев

2010

10

Кондор або еквівалентХудожньо-технічне редагування

Шевченко

2010

5

Кондор або еквівалентЦифровая фотография

Келби

2010

1

Кондор або еквівалентЭкологическая экспертиза

Питулько

2010

2

Кондор або еквівалент
Экологические основы природопользования

Колесников

2010

3

Кондор або еквівалентЭкономическая география и регионалистика

Желтиков

2010

5

Кондор або еквівалентЭкономическая история

Конотопов

2010

3

Кондор або еквівалентЭтика деловых отношений

Кибанов

2010

1

Кондор або еквівалент

Эффектная и эффективная презентация


Василенко

2010

2

Кондор або еквівалентЮридична деонтологія

Сливка

2010

2

Кондор або еквівалентУкраїна: герби та прапори

Колектив авторів

2010

2

Вид-во ВР або еквівалентБухгалтерський облік в Україні: аналіз стану

Голов

2007

5

ЦУЛ або еквівалентСитуаційний менеджмент

Бондар

2010


5

ЦУЛ або еквівалентСтратегічне управління

Довгань

2009

5

ЦУЛ або еквівалентУправління сучасним офісом

Шевчук

2010

3

ЦУЛ або еквівалентЕкономічна безпека підприємства

Іванюта

2009

5

ЦУЛ або еквівалентРеклама у підприємницькій діяльності

Пазуха

2006

5

ЦУЛ або еквівалентБіржова діяльність

Раровська

2009

5

ЦУЛ або еквівалентКредитні спілки в Україні

Дадашев

2010

3

ЦУЛ або еквівалентУправління державним боргом

Грабар

2010

5

ЦУЛ або еквівалентБанківські інновації

Єгоричева

2010

5

ЦУЛ або еквівалентФінансовий аналіз: теорія і практика

Бізілінська

2009


5

ЦУЛ або еквівалентЗовнішньоеконом. діяльність підприємств

Козак

2010

10

ЦУЛ або еквівалентГеография мирового хозяйства

Голиков

2008

10

ЦУЛ або еквівалентЄвроп. та Євроатлант. інтеграція України

Кордон

2010

5

ЦУЛ або еквівалентМіжнародна торгівля

Козак

2009

5

ЦУЛ або еквівалентБізнес-план: технологія розробки. 2-ге вид.

Должанський

2009

2

ЦУЛ або еквівалентІсторія економічних вчень. 3-тє вид.

Лісовицький

2009

10

ЦУЛ або еквівалентГотельний бізнес

Мальська

2010

5

ЦУЛ або еквівалентОрганізація ресторанного господарства

Архіпов

2009

5

ЦУЛ або еквівалентСоціальне страхування. Кредит.-мод. курс

Внукова


2009

5

ЦУЛ або еквівалентСтрахування в запитаннях та відповідях

Долгошея

2010

3

ЦУЛ або еквівалентОрганізація торгівлі. 3-тє вид.

Апопій

2009

5

ЦУЛ або еквівалентАсортимент і якість кондитерських виробів

Сирохман

2009

3

ЦУЛ або еквівалентТоварознавство непродовольчих товарів

Зрезарцев

2008

3

ЦУЛ або еквівалент
Товарознавство сировини та матеріалів

Зрезарцев

2008

3

ЦУЛ або еквівалентЕтика та етикет у зовнішньоеконом. діяльн.

Невелєв

2009

5

ЦУЛ або еквівалентІсторія світової культури

Левчук

2010

20

ЦУЛ або еквівалентЕкологічна статистика

Тарасова

2008

10

ЦУЛ або еквівалент

Екологічне право України


Рябець

2009

10

ЦУЛ або еквівалентІсторія зарубіж. політич. вчень нової доби

Кирилюк

2008

10

ЦУЛ або еквівалентМіжнародне економічне право. 3-тє вид.

Дахно

2009

10

ЦУЛ або еквівалентМіжнародне приватне право

Кузьменко

2010

5

ЦУЛ або еквівалентСімейне право України

Апопій

2010

10


ЦУЛ або еквівалентУкраїнська ділова і фахова мова

Гінзбург

2009

2

ЦУЛ або еквівалентДілове спілкування та культура мовлення

Пантилюк

2010

5

ЦУЛ або еквівалентІсторія новітньої зарубіжної літератури

Давиденко

2008

10

ЦУЛ або еквівалентНауковий стиль української мови. 2-ге вид.

Онуфрієнко

2009

5

ЦУЛ або еквівалентТести з англ. мови. The Path to University

Гужва

2008

2

ЦУЛ або еквівалентІсторія України: формув. етносів, нації, державності

Крупник

2009

5

ЦУЛ або еквівалентСоціально-політичне управління

Шульга

2008

5

ЦУЛ або еквівалентДошкільна психологія. 2-ге вид.

Дуткевич

2009

5

ЦУЛ або еквівалентПатопсихологія

Мартинюк


2008

5

ЦУЛ або еквівалентПолітична психологія. 2-ге вид.

Головатий

2009

3

ЦУЛ або еквівалентСоц. психологія організацій та управління

Власова

2009

2

ЦУЛ або еквівалентОрганізація та методологія наук. досліджень

Конверський

2010

2

ЦУЛ або еквівалентРеклама та стимулювання збуту. 2-ге вид.

Божкова

2010

5


ЦУЛ або еквівалентАрхітектура та апаратне забезп. ПЕОМ

Злобін

2010

5

Каравела або еквівалентБезпека життєдіяльності

Желібо

2009

10

Каравела або еквівалентБиологическая и биоорганическая химия

Мардашко

2008

5

Каравела або еквівалентБіоорганічна хімія

Миронович

2010

5

Каравела або еквівалентВсесвітня історія (повний курс)

Голованов

2009

5

Каравела або еквівалентДіагностика психічного розвитку дитини

Карпенко

2008

5

Каравела або еквівалентЕлектротехніка та електромеханіка

Мілих

2010

3

Каравела або еквівалентЕлектроніка та мікросхемотехніка

Сосков

2009

3

Каравела або еквівалентЕлектрообладнання автомобілів та тракторів

Сажко


2009

3

Каравела або еквівалентЗагальна психологія. Підручник

Скрипченко

2009

5

Каравела або еквівалентЗагальна психологія: Хрестоматія

Долинська

2008

5

Каравела або еквівалентЗагальна психологія: Практикум

Волошина

2008

5

Каравела або еквівалентІнвестування. Теорія та практика інвест. діял.

Дука

2008

2

Каравела або еквівалент
Інформ. сист. І технол. маркетингу в туризмі

Сукач

2010

3

Каравела або еквівалентІсторія філософії

Волинка

2006

5

Каравела або еквівалентКадрове діловодство

Данюк

2009

5

Каравела або еквівалентКорпоративне управління

Мостенська

2008

3

Каравела або еквівалент

Макроекономіка та ії регулювання


Круш

2009

3

Каравела або еквівалентМедична хімія

Миронович

2008

10

Каравела або еквівалентОснови екології

Серебряков

2008

5

Каравела або еквівалентОснови композиції (кольорова книга)

Михайленко

2008

3

Каравела або еквівалентОснови охорони праці

Гандзюк

2008

2


Каравела або еквівалентПолітологія: наука і навчальна дисципліна

Бебик

2009

10

Каравела або еквівалентПсихологія вищої школи

Подоляк

2008

5

Каравела або еквівалентПсихологія підприємництва

Пачковський

2007

3

Каравела або еквівалентСоціальна психологія

Зелінська

2009

5

Каравела або еквівалентСоціальна робота. Теорія і практика

Лукашевич

2009

5

Каравела або еквівалентСоціологія. Базовий курс

Лукашевич

2010

5

Каравела або еквівалентСоціологія. Загальний курс

Лукашевич

2008

5

Каравела або еквівалентСоціологія. Основи загал., спец. та галуз. теорій

Яковенко

2008

5

Каравела або еквівалентСоціологія і психологія

Пачковський


2009

2

Каравела або еквівалентСтратегічний аналіз

Стасишен

2010

5

Каравела або еквівалентСтрахування

Плиса

2010

5

Каравела або еквівалентСучасні теорії менеджменту

Туленков

2007

10

Каравела або еквівалентТестово-словн. практикум з економ. теорії

Орехівський

2009

5

Каравела або еквівалент
Філософія: природа, проб., клас. розділи

Андрущенко

2009

20

Каравела або еквівалентФінансовий ринок

Маслова

2008

5

Каравела або еквівалентHistory of Ukraine ( англ. мова)

Світлична

2010

5

Каравела або еквівалентЗагальне документознавство. 2-ге вид.

Палеха

2009

5

Ліра-К або еквівалент

Міжнародні відносини


Мартиненко

2009

5

Ліра-К або еквівалентОснови ландшафт. дизайну (+ електр. додат.)

Крижанівська

2009

5

Ліра-К або еквівалентСистема конституц. права України

Федоренко

2009

2

Ліра-К або еквівалентТеорія бухгалтерського обліку. 5-те вид.

Білоусько

2008

5

Ліра-К або еквівалентВажковиховуваність: сутність, причини, реаб.

За ред. Полякової


2009

3

Ліра-К або еквівалентГендерная психология

Бендас

2008

5

Ліра-К або еквівалентКиев. религ.-философ. об-во (1908-1919)

Филиппенко

2009

1

Ліра-К або еквівалентЛогістика туризму

Смирнов

2009

2

Ліра-К або еквівалентОснови конфліктології та теорії переговорів

Цюрупа

2009

3

Ліра-К або еквівалент
Психология потребителей и реклама

Фелсер

2009

1

Ліра-К або еквівалентПсихологічне консультування та корекція

Цимбалюк

2009

1

Ліра-К або еквівалентПсихологія праці

Малхазов

2010

2

Ліра-К або еквівалентСхідноєвропейська філософія XX століття

Шкепу

2008

5

Ліра-К або еквівалент

Теорія і практика вікової психокорекції


Кузікова

2008

3

Ліра-К або еквівалентФілософія риторики

Препотенська

2009

3

Ліра-К або еквівалентФілософія української ідеї

Забужко

2009

1

Ліра-К або еквівалентДемонологія: еволюція і сучасний стан

Петрик

2009

3

Ліра-К або еквівалентІсламознавство: навч.-метод. комплекс

Колектив авторів

2009


3

Ліра-К або еквівалентДемографія

Муромцева

2009

5

Ліра-К або еквівалентОснови соціальної стратифікації

Коваліско

2009

1

Ліра-К або еквівалентПрогнозування соціал.-економіч. процесів

Кулявець

2009

3

Ліра-К або еквівалентСвітовий ринок товарів та послуг

Галушка

2009

5

Ліра-К або еквівалентГлобальна економіка

Кулішов

2009

3

Ліра-К або еквівалентДержавна служба в Україні

Лазор

2009

5

Ліра-К або еквівалентЕстетика політичної влади

Бушанський

2009

3

Ліра-К або еквівалентНовітня політологія

Кирилюк

2009

2

Ліра-К або еквівалентПубліцистика незалеж. України. Хрестоматія

Глушко

2009


5

Ліра-К або еквівалентДержавне регулювання економіки

Ковтун

2010

3

Ліра-К або еквівалентДержавні кошти розвинутих країн

Карлін

2010

2

Ліра-К або еквівалентЕконом.-правов. регулюван. природокористування

Хвесик

2009

3

Ліра-К або еквівалентМіжнародні економічні відносини

Фомішин

2010

2

Ліра-К або еквівалент
Фінансова санація та банкрутство підприємств

Онисько

2009

2

Ліра-К або еквівалентАнтикризове управління підприємством

Дорашук

2010

2

Ліра-К або еквівалентРегіонально-адміністративний менеджмент

Воронкова

2010

2

Ліра-К або еквівалентТеория и практика связей с общественностью

Кочеткова

2010

5

Ліра-К або еквівалентДіячи науки і культури України: нариси життя...

Даниленко

2009

1

Ліра-К або еквівалентПосадові інструкції. Освіта, культура. та мистецтво

Пашутинський

2008

1

Ліра-К або еквівалентТренінг. технолог. навчання у практ. підготов. студентів

За ред. Азаренкова

2010

3

Ліра-К або еквівалентУкраїнська етнопедагогіка

Мосіяшенко

2008

10

Ліра-К або еквівалент

Українська козацька педагогіка


Руденко

2007

10

Ліра-К або еквівалентВидатні постаті України

Колектив авторів

2007

1

Ліра-К або еквівалентГетьмани України та кошові Запорозької Січі

Уривалкін

2008

2

Ліра-К або еквівалентГетьманські столиці України

Вечєрський

2008

2

Ліра-К або еквівалентДекоратив.-приклад. мистецтво та основи дизайну

Луцан

2009


10

Ліра-К або еквівалентЄвропейський Союз: історія і засади функціонування

Копійка

2009

1

Ліра-К або еквівалентІсторичне краєзнавство. 2-ге вид.

Уривалкін

2008

3

Ліра-К або еквівалентІсторія зарубіжної літератури XIX ст.

Давиденко

2009

5

Ліра-К або еквівалентІсторія зарубіжної літератури XX ст.

Давиденко

2009

5

Ліра-К або еквівалент
Історія костюма

Шевнюк

2008

1

Ліра-К або еквівалентЛингвистическая прагматика

Сусов

2009

2

Ліра-К або еквівалентТаємні організації: масонський рух в Україні

Крижановська

2009

1

Ліра-К або еквівалентУкраїнська лінгвокультурологія

Кононенко

2008

5

Ліра-К або еквівалент

Українська музична культура


Кияновська

2008

5

Ліра-К або еквівалентГідрогеологія України

Шевченко

2009

5

Ліра-К або еквівалентЕкологіч. культура в контексті екологіч. безпеки

Юрченко

2008

5

Ліра-К або еквівалентЕкологічна стандартизація

Білецька

2009

5

Ліра-К або еквівалентЕкологічні основи природокористування

Сафранов

2010


5

Ліра-К або еквівалентРекреалогія

Стафійчук

2008

2

Ліра-К або еквівалентРекреаційна географія

Масляк

2008

5

Ліра-К або еквівалентФормування мінеральних вод України

Шестопалова

2009

3

Ліра-К або еквівалентФармацевтична хімія

Безуглий

2008

3

Ліра-К або еквівалентМатеріалознавство

Дудка

2009

5

Ліра-К або еквівалентТеорія масової інформації і комунікації

Партико

2008

2

Ліра-К або еквівалентІсторія вчень менеджменту

Дідковська

2008

5

Алерта або еквівалентМуніципальне право України. Концепт. та орг.-прав. питан.

Корнієнко

2005

10

Алерта або еквівалентАдміністративна діяльність

За ред. Ковалів


2009

5

Правова єдність або еквівалентЕкономічна безпека

За ред. Джужи

2010

3

Правова єдність або еквівалентМуніципальне право України

Баймуратов

2009

5

Правова єдність або еквівалентМіжнародне право

Черкес

2009

5

Правова єдність або еквівалентФінанс.-прав. основа місцевого самоврядуван. в зар. країнах

Музика-Стефанчук

2009

10


Правова єдність або еквівалентПрава, свободи та обов'язки людини і громадян. Укр.

Колодій

2008

5

Правова єдність або еквівалентЛінгвокраїнознавство франкомовних країн

Михайлова

2009

10

Нова книга або еквівалентТермінологія та переклад

Білозерська

2010

5

Нова книга або еквівалентКультура професійного мовлення

Лісовий

2010

5

Нова книга або еквівалент
Китай у нові та новітні часи

Сергійчук

2006

2

Університет. книга або еквівалентКомп'ютерна лінгвістика

Волошин

2004

5

Університет. книга або еквівалентМікробіолог. молока і мол. продукт. з основами ветерин.-саніт. експертизи

За ред. Касянчук

2010

5

Університет. книга або еквівалентОснови еволюції

Корж

2006

5

Університет. книга або еквівалентОснови геоінформатики

За ред. Світличного

2008

5

Університет. книга або еквівалентОснови паразітології (паразитизм як біол. явище)

Корж

2009

5

Університет. книга або еквівалентОснови фізіології та гігієни, проблеми безпеки харчуван.

Павлоцька

2007

5

Університет. книга або еквівалентСанітарія та гігєна закл. ресторан. господарства

Іванова

2010

3

Університет. книга або еквівалентЦентральний банк і грош.-кредит. політика

Коваленко

2009

5

Університет. книга або еквівалентСинергетические концепты и нелинейные контексты

Кочубей

2010

1

Університет. книга або еквівалентАктуал. аспекти соц.-правов. захисту молоді в сучас. Україні

Полякова

2009

2

Університет. книга або еквівалентАксіолог. моделі мас-медійної інформації

Кузнецова

2010

1

Університет. книга або еквівалентУстойчив. развитие: теория, методология, практика

Мельник

2009

1

Університет. книга або еквівалентМенеджмент для бакалаврів: У 2 ч. Ч. 1

Балацький

2009

1

Університет. книга або еквівалентМенеджмент для бакалаврів: У 2 ч. Ч. 2

Балацький

2009

1

Університет. книга або еквівалентМаркетинг: бакалаврский курс

Ілляшенко

2009

1

Університет. книга або еквівалент

Рекламний менеджмент


Тєлєтов

2009

5

Університет. книга або еквівалентТехнологія борош. кондитер. і хлібобулочн. виробів

Лисюк

2009

2

Університет. книга або еквівалентЗагальне насіннєзнавство

Жатова

2010

5

Університет. книга або еквівалентБіологічна хімія

Павлоцька

2009

5

Університет. книга або еквівалентВалеологія: основи індивід. здоров'я людини

Міхєєнко


2009

5

Університет. книга або еквівалентМетоди аналізу і синтезу афоризмів та їх застосування

Коваленко

2010

1

Університет. книга або еквівалентАнглійська мова.Practice Abroad: …курс поглиб. та інтенсив. вивч.

Ляшенок

2010

3

Університет. книга або еквівалентЧаси англійського дієслова

Колектив авторів

2009

10

Університет. книга або еквівалентЗагальне землезнавство з основами краєзнавства

Савчук


2010

10

Університет. книга або еквівалентВідновлювальні засоби працездатності у фіз. культурі

Ячнюк

2009

2

Книги-XXI або еквівалент"І серця мого кров прийми"...(Т. Галіп)

Колодій

2008

1

Книги-XXI або еквівалентМузична критика: теорія та методика

Зінькевич

2007

5

Книги-XXI або еквівалентОснови національного виховання (іст.,філ.-рел. асп.)

Сележан

2006


5

Книги-XXI або еквівалентОснови націонал. виховання (обрядова культура)

Сележан

2007

5

Книги-XXI або еквівалентОснови статист. фізики та термодинаміки

Королюк

2004

3

Книги-XXI або еквівалентПсихологія професійної комунікації

Орбан-Лембрик

2010

3

Книги-XXI або еквівалентСтратегія розвитку підприємств невироб. сфери регіону

За ред. Школи

2008

3


Книги-XXI або еквівалентТурист. комплекс Карпат. регіону України

Рутинський

2008

5

Книги-XXI або еквівалентЮридична психологія

Орбан-Лембрик

2007

3

Книги-XXI або еквівалентГрунтознавство

Назаренко

2008

5

Книги-XXI або еквівалентГрунтознавство з основами геології

Назаренко

2006

5

Книги-XXI або еквівалентЕкономіка України в умовах глобалізації

За ред. Школи

2010

5

Книги-XXI або еквівалентЕкономічна інформатика

Григорків

2008

5

Книги-XXI або еквівалентЗемля, Галактика, Всесвіт

Валь

2010

1

Книги-XXI або еквівалентІндія на шляху до лідерства у Півден. Азії

Ігнатьєв

2006

5

Книги-XXI або еквівалент


Історія України. Зб. документів і матеріалів


За ред. Коцура

2008

1

Книги-XXI або еквівалентІсторич. портрети античності та середньовіччя

Балух

2007

2

Книги-XXI або еквівалентКраїнознавство. Країни Азії

Ігнатьєв

2006

5

Книги-XXI або еквівалентКраїнознавство. Країни СНД і Балтії

Дорошко

2008

5

Книги-XXI або еквівалентЛандшафтознавство

Гуцуляк

2008

10


Книги-XXI або еквівалентКультура фахового мовлення

За ред. Бабич

2006

3

Книги-XXI або еквівалентМетод. засади навч. німец. мови в сер. шк.

Жовківський

2007

20

Книги-XXI або еквівалентМіжнар. економічні відносини. 2-ге вид.,перероб.

За ред. Школи

2007

20

Книги-XXI або еквівалентОснови біогеохімії

Дмитрук

2009

10

Книги-XXI або еквівалент
Основи педіатрії і дитячої гігієни

Коцур

2008

3

Книги-XXI або еквівалентПсихологія здоров"я

Тимофеєва

2009

5

Книги-XXI або еквівалентРозвиток туристичного бізнесу регіону

За ред. Школи

2007

5

Книги-XXI або еквівалентСоц.-психол. тренінг: цикл вправ для підгот.

Вітенко

2008

10

Книги-XXI або еквівалентСпортивна морфологія

Савка

2007

5

Книги-XXI або еквівалентШрі-Ланка: країнознавчій портрет

Ігнатьєв

2009

5

Книги-XXI або еквівалентСтандартизація і сертифікація товарів і послуг

Салухіна

2010

3

ЦУЛ або еквівалентГенетично-модифікована продукція та сировина

Пономарьов

2009

5

ЦУЛ або еквівалент


Регіональна економіка та природокористування


Голіков

2009

10

ЦУЛ або еквівалентБанківське право України

Гетманцев

2007

5

ЦУЛ або еквівалентПорівняльна лексикологія англ. та української мов

Верба

2008

5

Нова книга або еквівалентЛінгвокраїнознавство

Гапонів

2005

5

Нова книга або еквівалентВступ до перекладознавства англ. І укр. мовами

Корунець

2008


5

Нова книга або еквівалентЛінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Євгененко

2008

5

Нова книга або еквівалентОснови германістики

Левицький

2008

5

Нова книга або еквівалентЗбірник задач і запитань з медич. і біологіч. фізики

Лопушанський

2010

2

Нова книга або еквівалентПатологіч. фізіологія в запитаннях та відповідях

Атаман

2010

5


Нова книга або еквівалентТелевізійна журналістика

Дмитровський

2010

20

Нова книга або еквівалентІнтернет-журналістика

Потятиник

2010

20

Нова книга або еквівалентМовленнєві жанри в міжкультурній комунікації

Помірко

2010

5

Нова книга або еквівалентМедична біологія

Пішак

2009

2

Нова книга або еквівалент
Ресторанний менеджмент

Колектив авторів

2009

20

Рынок Медиа або еквівалентследующая страница >>