litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 ... 7 8
ЛОТ 2Найменування книг

Автор

Рік видання

Кількість,

шт

ВидавництвоЕкогеографія України

Гавриленко

2008

10

Знання або еквівалентМіжнародний туризм і сфера послуг

Мальська

2008

2

Знання або еквівалентЕкономічна історія України і світу. 8-ме вид.

Лановик

2006

5


Знання або еквівалентІнтелектуальна власність

Базилевич

2008

5

Знання або еквівалентРизики в підприємництві: оцінювання та управління

Шегда

2008

3

Знання або еквівалентБюджетна система України. 2-ге вид.

Пасічник

2008

2

Знання або еквівалентІноземні інвестиції в економіку України

Пехник

2007

3

Знання або еквівалентЕтнічна історія України

Макарчук

2008

5

Знання або еквівалентІсторія нових незалежн. держав:Postsovieticum

Орлова

2010

10

Знання або еквівалентІсторія української культури. 2-ге вид.

Шейко

2010

5

Знання або еквівалентНариси до історії української етнопсихології

Янів

2006

5

Знання або еквівалент


Український комунікативний етикет


Стахів

2008

5

Знання або еквівалентОснови митної справи в Україні

За ред. Пашка

2008

3

Знання або еквівалентUkraine, my Ukraine! Збірник текстів

Укл. Гапонова

2008

10

Знання або еквівалентКитайська мова. Почат. курс (+ СD)

Чорнобай

2008

10

Знання або еквівалентОснови перекладу: грам. та лексич. аспекти

За ред. Шпака

2007


10

Знання або еквівалентІсторія нац. освіти та пед. думки в Україні

Медвідь

2003

5

Знання або еквівалентПедагогіка: Тестові завдання

Омельяненко

2008

2

Знання або еквівалентГромадські об'єднання в Україні

За ред. Бесчастного

2007

2

Знання або еквівалентЄвропейський Союз: історія і засади функціон.

Копійка

2009

2

Знання або еквівалент
Вступ до дипломат. протоколу та ділов. етикету

Калашник

2007

3

Знання або еквівалентДержавна служба: історія, теорія і практика

Черноног

2008

10

Знання або еквівалентПравова статистика. Збірник задач

За ред. Навроцької

2007

10

Знання або еквівалентСтатистика для економістів

Моторин

2009

10

Знання або еквівалентПравова статистика

Навроцька

2007

10

Знання або еквівалентПрава людини в України

Гончаренко

2008

5

Знання або еквівалентПраво соціального захисту України

Болотіна

2008

2

Знання або еквівалентЕкономічна інформатика: Практикум

Мамченко

2008

5

Знання або еквівалентСтандартизац. та метрологія у сфері охорони довкілля

Долина


2007

5

Знання або еквівалентУкр. мова. Теорія, завдання, тести

Бас-Кононенко

2009

2

Знання або еквівалентФразеологія сучасної української мови

Ужченко

2007

20

Знання або еквівалентЛогопсихологія

Конопляста

2010

5

Знання або еквівалентТифлопсихологія

Синьова

2008

5

Знання або еквівалент
Маркетинг туристичних послуг

Кудла

2010

5

Знання або еквівалентКультурологія: укр. та заруб. культура

Закович

2009

5

Знання або еквівалентНариси до історії укр. фольклористики

Гарасим

2009

10

Знання або еквівалентЕкономіка зарубіжних країн (+ компакт-диск)

Старостіна

2009

3

Знання або еквівалент

Міжнародна економіка


Герасимчук

2009

5

Знання або еквівалентПросторові системи послуг (теорія, методолог., практика)

Мальська

2009

5

Знання або еквівалентІнвестування

Кириченко

2009

5

Знання або еквівалентНумізматика: історія грош. обігу та монет. справи в Укр.

Шуст

2009

2

Знання або еквівалентДержавне управління

Мельник

2009


10

Знання або еквівалентІнозем. мова проф. спрямування (англ. мова для менеджерів)

Мукан

2009

5

Знання або еквівалентВернадський І. Витоки. Творча спадщ. у контексті історії економ. думки в Укр.

Базилевич

2009

1

Знання або еквівалентУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)

Галузинська

2008

10

Знання або еквівалентФілософія родознавства

Черепанова

2008

10


Знання або еквівалентІсторія бухгалтерського обліку

Остап'юк

2009

5

Знання або еквівалентФінанс. право. Пробл. розвитку та застосування

Ковальчук

2010

5

Знання або еквівалентЗбалансоване природокористування: націон. і міжнар. контекст

Туниця

2006

5

Знання або еквівалентІноземні інвестиції в економіку України

Пехник

2007

5

Знання або еквівалентСучасна українська літературна мова

Венжинович

2008

20

Знання або еквівалентСучасна українська мова. Морфологія. Практикум

Глібчук

2009

20

Знання або еквівалентПрава людини в Україні

Гончаренко

2008

10

Знання або еквівалентТеоретич. основи сучас. української педагогіки

Вишневський

2008

3

Знання або еквівалент


Українська економічна думка. Хрестоматія


Упор. Злупко

2007

5

Знання або еквівалентОрганізація готельного обслуговування

Мальська

2010

5

Знання або еквівалентГеографія туризму

Кузик

2010

5

Знання або еквівалентГраматика англійської мови

Хоменко

2010

10

Знання або еквівалентДержав. будівництво та місцеве самоврядування в Укр.

За ред. Бесчасного

2010


10

Знання або еквівалентЕкономіка праці та соц.-трудов. відносини

Гриньова

2010

5

Знання або еквівалентЗовнішня політика України

Кучик

2010

10

Знання або еквівалентІсторія економічних учень. Хрестоматія

За ред. Базилевича

2010

5

Знання або еквівалентІсторія зарубіж. літератури. Середньовіччя. Епоха Відродження

Шаповалова

2010

10

Знання або еквівалент
Загальне мовознавство

Зеленько

2010

10

Знання або еквівалентЄвропейська інтеграція

Малик

2010

10

Знання або еквівалентВсесвітня історія

Гончар

2010

20

Знання або еквівалентМіжнародні відносини. Історія. Теорія. Економіка. Право

Мороз

2010

20

Знання або еквівалент

Менеджмент туризму


Король

2010

5

Знання або еквівалентМетодика навчання іноземних мов

Вишневський

2010

20

Знання або еквівалентНовітня історія України. 1914-2008 рр.

Кондратюк

2010

40

Знання або еквівалентОснови теоретичної і прикладної статистики

Тринько

2010

40

Знання або еквівалентПідприємницьке право

За ред. Ортинського

2010


10

Знання або еквівалентПраво Європейського Союзу

За ред. Бесчастного

2010

5

Знання або еквівалентСоціологія релігії

Лукашевич

2010

5

Знання або еквівалентСтратегічний менеджмент

Кіндрацька

2010

10

Знання або еквівалентТеорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів інформації

Приступенко

2010

20

Знання або еквівалент
Теорія і практика перекладу (лексич. та граматич. аспекти)

Карпчук

2010

20

Знання або еквівалентУкраїнське народне декоративне мистецтво

Захарчук-Чугай

2010

10

Знання або еквівалентФінанси країн Європейського Союзу

Карлін

2010

5

Знання або еквівалентХімія з основами біогеохіміі

За ред. Федишина

2010

10

Знання або еквівалентПланування туристичної діяльності

Мальська

2010

5

Знання або еквівалентКонституційне право України

Шляхтун

2009

5

Освіта України або еквівалентОсвіта екобезпечного інформ. суспільства

Саєнко

2008

5

Освіта України або еквівалентПрактикум по легкой атлетике

Ткаченко

2009

10

Освіта України або еквівалент


Першооснови педагогічної інноватики. Т. 1


Паламарчук

2006

1

Освіта України або еквівалентПершооснови педагогічної інноватики. Т. 2

Паламарчук

2006

1

Освіта України або еквівалентПроектна педагогіка в інновац. полі освіти

Паламарчук

2008

5

Освіта України або еквівалентТеоретич. основи національної безпеки України

Соснін

2008

3

Освіта України або еквівалентРазвивающ. игры, игротехника, методол. Т. 1

Анисимов


2008

1

Освіта України або еквівалентРазвивающ. игры, игротехника, методол. Т. 2

Анисимов

2008

1

Освіта України або еквівалентСучасні інформаційні засоби навчання

Гороль

2008

5

Освіта України або еквівалентВпровадж. інформ. та інновац. технол. в практику діял-ті навч. закл.

Сафіулін

2009

3

Освіта України або еквівалентОснови соціальної педагогіки

Зайченко

2009


10

Освіта України або еквівалентТранснаціональні корпорації

Орєхова

2009

5

Освіта України або еквівалентМежбанковский кредитный рынок

Остапчук

2009

5

Освіта України або еквівалентТворческая конструктология (пролегомены)

Моляко

2008

2

Освіта України або еквівалентПроблеми і напрямки філософії. Теорії пізнання

Айдукевич

2009

5

Освіта України або еквівалент
Психологич. помощь: теория и практика +СD

Бондаренко

2009

5

Освіта України або еквівалентПсихосемантика етнічної свідомості

Лозова

2007

2

Освіта України або еквівалентСтратегія творчої діяльності

За ред. Моляко

2008

2

Освіта України або еквівалентШкола добрословия: пролегомены к философ. добра и зла

Поломошнов

2009

3

Освіта України або еквівалент
English for international business

Святюк

2008

5

Освіта України або еквівалентItalia mia

Карпенко

2008

10

Освіта України або еквівалентSyntax in semantisch-Funktionalen Feldern

Бондар

2009

5

Освіта України або еквівалентПрактикум з граматики німецької мови

Колектив авторів

2009

10

Освіта України або еквівалентTheoretical grammar of English

Волкова

2008

10

Освіта України або еквівалентАнглійська мова. Підруч. для пед. ВНЗ

Шкваріна

2007

10

Освіта України або еквівалентСравнит. типология русского и англ. языков

Левицкий

2008

5

Освіта України або еквівалентСравнит. типол. англ., нем., рус. и укр. языков

Левицкий

2008

5

Освіта України або еквівалент

Методика навчання іноземної мови


Шкваріна

2007

10

Освіта України або еквівалентПорівняльна граматика англ. та укр. мов

Левицький

2007

10

Освіта України або еквівалентГраматичні вправи з іспанської мови

Корбозерова

2007

10

Освіта України або еквівалентLesturas Espanolas

За ред. Корбозерова

2008

10

Освіта України або еквівалентПрактична граматика іспанської мови

Корбозерова


2007

10

Освіта України або еквівалентДискурс катастрофізму в укр. та польск. прозі (1918-1939)

Харлан

2008

1

Освіта України або еквівалентСинтаксис української мови

Ожоган

2009

10

Освіта України або еквівалентСистеми координат у мові і мовленні

Терехова

2009

3

Освіта України або еквівалентЧеська проза 60-х років ХХ століття

Палий

2008


2

Освіта України або еквівалентПедагогіка мистецтва

Падалка

2008

5

Освіта України або еквівалентІсторія української музики ХХ ст.

Верещагіна

2008

5

Освіта України або еквівалентТестов. контроль англ. комунікативної компетентності

Секрет

2009

10

Освіта України або еквівалентМагія невербальної комунікації

Сєрякова

2009

5

Освіта України або еквівалент
Методика викладання укр. літератури

Куцевол

2009

10

Освіта України або еквівалентПрактика перекладу з другої мови (англійської)

За ред. Карабана

2009

10

Освіта України або еквівалентТехніка перекладу (англ.-укр.)

Копильна

2009

10

Освіта України або еквівалентReading on international tourism management (тексти для читан. англ.)

Колектив авторів

2009

10

Освіта України або еквівалент
Культура української фахової мови

Мацько

2007

5

Академія або еквівалентПрофесійно-педагогічна комунікація

Волкова

2006

10

Академія або еквівалентВступ до слов'янської філології

Лучик

2008

10

Академія або еквівалентІсторія української літератури XI- XVIII ст.

Білоус

2009

10

Академія або еквівалентОлимпийское право. Правов. основы олимп. движения

Алексеев

2010

1

Освіта України або еквівалентНімецька мова

Кияк

2010

10

Академвидав або еквівалентІсторія російської літератури XIX ст.

Чижевський

2010

10

Академвидав або еквівалентСинтаксис української мови

Дудик

2010

10

Академія або еквівалент


Економічна і соціальна географія заруб. країн


Безуглий

2007

10

Академія або еквівалентПсихотерапія

Каліна

2010

5

Академія або еквівалентОрганізація і проведення турист.-краєзнавч. подорожей

Пангелов

2010

5

Академія або еквівалентРегіональна економіка

Жук

2008

5

Академія або еквівалентМенеджмент. 2-ге вид.

Стадник

2010

5

Академія або еквівалент
Міжнародна міграція

Пуригіна

2007

5

Академія або еквівалентРегіон. економічна і соціальна географія світу

Безуглий

2007

10

Академія або еквівалентПолітологія

За ред. Бабкіної

2010

10

Академія або еквівалентПорівняльна історія слов'янських літератур

Чижевський

2005

5

Академія або еквівалентОснови теорії мовної комунікації

Семенюк

2010

5

Академія або еквівалентСучасна літерат. компаративістика : стратегії і методи

Наливайко

2009

3

Академія або еквівалентАмериканський романтизм. Полікритика

Пригодій

2010

5

Либідь або еквівалентБіблієзнавство. Вступний курс

Головащенко

2010

10

Либідь або еквівалент


Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть


Рогач

2010

10

Либідь або еквівалентСкладання ділових паперів. Практикум

Погиба

2010

10

Либідь або еквівалентДекоративне мистецтво України XX ст. У пошуках "великого стилю"

Колектив авторів

2010

3

Либідь або еквівалентНова історія Азії та Африки: колоніал. Схід (кін. XIX-др. трет. XXст.)

Рубель

2010

20

Либідь або еквівалентПедагогічна психологія

Власова


2010

10

Либідь або еквівалентІсторія української ікони X - XX століть

Степовик

2010

1

Либідь або еквівалентУкраїнська етнологія

Колектив авторів

2010

10

Либідь або еквівалентУкраїнська дипломатія: нариси історії (1917-1990 рр.)

Табачник

2010

3

Либідь або еквівалентІсторія західних і південних слов'ян ( з давн. часів до XX ст.)

Яровий

2010


10

Либідь або еквівалентФінансово-банківська статистика

Вашків

2010

10

Либідь або еквівалентТеорія статистики

Вашків

2010

10

Либідь або еквівалентМіжнародні відносини та світ. політика 1945-1980. Дати. Факти

Крушинський

2010

10

Либідь або еквівалентІсторія картографування території України

Сосса

2010

5

Либідь або еквівалент
Міжнародні економічні відносини: історія

Філіпенко

2010

20

Либідь або еквівалентУкраїна: етнокультурна мозаїка

Боряк

2010

5

Либідь або еквівалентІсторія української літератури XIX ст.: У 2 кн. Кн.1

Жулинський

2010

10

Либідь або еквівалентІсторія української літератури XIX ст.: У 2 кн. Кн.2

Жулинський

2010

10

Либідь або еквівалентБерестечко: історичний роман

Костенко

2010

5

Либідь або еквівалентРадіобіологія

Гродзинський

2010

10

Либідь або еквівалентБудова й експлуатація автомобілів

Кисликов

2010

10

Либідь або еквівалентУкраїнська міфологія

Войтович

2010

5

Либідь або еквівалентІсторія педагогіки України

Артемова

2010


20

Либідь або еквівалентЗовнішня політика України

Чекаленко

2010

10

Либідь або еквівалентМіжнародні конфлікти

Капітоненко

2010

10

Либідь або еквівалентНова історія Азії та Африки (XVIII-др. пол.XIX)

Рубель

2010

20

Либідь або еквівалентОснови системної біології

Околітенко

2010

10

Либідь або еквівалент
Політ. система та інститути громадян. суспільства в сучас. Україні

Рудич

2010

10

Либідь або еквівалентСучасна українська геополітика

Мадіссон

2010

20

Либідь або еквівалентКультура слова: мовностилістичні поради

Пономарів

2010

10

Либідь або еквівалентІсторія психології XVIII ст. Епоха Просвітництва

Роменець

2010

20

Либідь або еквівалентІсторія психології XIX-поч. XX ст.

Роменець

2010

20

Либідь або еквівалентІсторія. психології. Стародав. світ. Серед. віки. Відродження

Роменець

2010

20

Либідь або еквівалентТеорія літератури

Галич

2010

50

Либідь або еквівалентБіологіч. хімія з біохіміч. методами дослідження

Скляров

2009

10

Медицина або еквівалент


Біологічна хімія: тести та ситуаційні задачі


За ред. Склярова

2010

5

Медицина або еквівалентБіохімічні показники в нормі і при патології

За ред. Склярова

2007

10

Медицина або еквівалент або еквівалентГігієна харчування з основами нутриціології. Кн.1

За ред. Ципріяна

2007

3

Медицина або еквівалентГігієна харчування з основами нутриціології. Кн.2

За ред. Ципріяна

2007

3

Медицина або еквівалент


Клінічна біохімія


За ред. Склярова

2006

10

Медицина або еквівалент або еквівалентКлінічні лабораторні дослідження

Бойко

2010

10

Медицина або еквівалентМедицинская химия

Под ред. Калибабчук

2008

10

Медицина або еквівалентМедична біологія

Нарійчук

2009

10

Медицина або еквівалентМікробіологія з основами імунології

Данилейченко

2009

10


Медицина або еквівалентОснови медичної і біологічної фізики

Шевченко

2008

5

Медицина або еквівалент або еквівалентПрактикум з медичної біології

Саляк

2008

10

Медицина або еквівалентПрактикум з мікробіології

Люта

2008

10

Медицина або еквівалентПропедевтика внутріш. медицини: Заг. семіотика і діагностика

Щупіленко

2008

10

Медицина або еквівалент
Техніка лабораторних робіт

Юзик

2007

10

Медицина або еквівалентІсторія вчень про державу і право

Мироненко

2010

20

Академія або еквівалентПолітологія

За ред. Бабкіної

2008

20

Академія або еквівалентПрикладна політологія

За ред. Горбатенка

2008

20

Академія або еквівалент

Політологія нової доби


Кирилюк

2003

20

Академія або еквівалентПрофесійно-педагогічна комунікація

Волкова

2006

3

Академія або еквівалентНариси з теорії літератури

Іванишин

2010

10

Академія або еквівалентСучасна українська проза. Постмодерн.

Харчук

2008

10

Академія або еквівалентІсторія укр. мови. Іст. фонетика.Іст. Граматика

Крижанівська

2010


20

Академія або еквівалентВступ до мовознавства

Карпенко

2009

20

Академія або еквівалентЗагальне мовознавство. 3-тє вид.

Кочерган

2008

40

Академія або еквівалентОснови комунікативної лінгвистики

Бацевич

2009

10

Академія або еквівалентФілософія мови. Історія лінгвофілос. учень

Бацевич

2008

20

Академія або еквівалент
Сучасна укр. мова. Фонетика. Фонологія...Практикум

За ред. Фащенко

2010

20

Академія або еквівалентКультура наукової укр. мови

Семеног

2010

10

Академія або еквівалентУкр. мова за професійним спрямуванням

За ред. Симоненко

2010

10

Академія або еквівалентЛінгвістичний аналіз тексту

Єщенко

2009

10

Академія або еквівалентМетодика навчання інозем. мов в загальноосвіт. навч. закл.

Панова

2010

50

Академія або еквівалентНімецька мова. Розмовні теми

Кияк

2009

10

Академія або еквівалентЕкологічний менеджмент

Кожушко

2007

10

Академія або еквівалентЕкологія людини

Димань

2009

10

Академія або еквівалентМоніторинг довкілля

Клименко


2006

10

Академія або еквівалентМетрологія, стандартизація і сертифікація в екології

Клименко

2006

5

Академія або еквівалентМіжнародна міграція

Пуригіна

2007

10

Академія або еквівалентТеорія ймовірностей та матем. статистика

Донченко

2009

10

Академія або еквівалентРегіональна економіка

Жук

2008

10

Академія або еквівалент
Фінансові системи країн Західної Європи

Карлін

2009

10

Академія або еквівалентДуховна синергетика рідної мови

Бацевич

2009

1

Академія або еквівалентУкраїнський літературний європеїзм

Матвіїшин

2009

1

Академія або еквівалентКриза економіки - не криза науки

Довбенко

2009

1

Академія або еквівалентГеоекономічні сценарії розвитку і Україна

За ред. Філіпенка

2010

10

Академія або еквівалентУкраїнська література XI - XVIII ст.

Білоус

2010

20

Академія або еквівалентІсторія української літератури

Чижевський

2008

20

Академія або еквівалентІсторія російської літератури XIX ст.

Чижевський

2009

20

Академія або еквівалент


Історія російського літературознавства і критики


Наєнко

2010

10

Академія або еквівалентУкр. література для іноземних студентів

Дяченко

2010

30

Академія або еквівалентІсторія зарубіжної літератури XX ст.

За ред. Кузьменка

2010

20

Академія або еквівалентУкраїнський фольклор

Руснак

2010

20

Академія або еквівалентІсторія українського літературознавства і критики

Наєнко

2010


10

Академія або еквівалентВступ до мовознавства. 2-ге вид.

Кочерган

2010

20

Академія або еквівалентПолітична історія України

За ред. Танцюри

2008

10

Академвидав або еквівалентНовітня історія історія країн Європи та Америки

Мицик

2008

10

Академвидав або еквівалентІсторія української філософії

Русин

2008

50

Академвидав або еквівалент
Філософія історії

Габрієлян

2010

30

Академвидав або еквівалентРелігієзнавство. 2-ге вид., доп.

Лубський

2008

20

Академвидав або еквівалентПолітичне маніпулювання

Бойко

2010

10

Академвидав або еквівалентУкраїнська драматургія кінця XIX- поч. XX ст.

Малютіна

2010

10

Академвидав або еквівалент

Психологія управління


Орбан-Лембрик

2010

5

Академвидав або еквівалентДиференціальна психологія

Палій

2010

5

Академвидав або еквівалентПсихологія сексуальності

Діденко

2009

3

Академвидав або еквівалентПсихологічні джерела виховної майстерності

Бех

2009

3

Академвидав або еквівалентПсиходіагностика

Галян

2009

5


Академвидав або еквівалентМатематичні методи в психології

Руденко

2009

2

Академвидав або еквівалентОснови управлінського консультування

Хміль

2008

5

Академвидав або еквівалентОснови фінансового менеджменту

Рясних

2010

5

Академвидав або еквівалентМіжнародний маркетинг

Черномаз

2010

10

Академвидав або еквівалентВидавничий маркетинг

Теремко

2009

10

Академвидав або еквівалентОсновні засади видавничого бізнесу

Теремко

2009

10

Академвидав або еквівалентКод української літератури

Зборовська

2006

1

Академвидав або еквівалентЛісоруб у пустелі. Письменник і літ. процес

Даниленко

2008

1

Академвидав або еквівалент


Відбиток часу у дзеркалі буття


Огнєва

2008

1

Академвидав або еквівалентНаціональний спосіб розуміння у поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко

Іванишин

2008

1

Академвидав або еквівалентДрама свободи в модернізмі

Демська-Бузуляк

2009

1

Академвидав або еквівалентДержавний фінансовий контроль

Іванова

2010

10

Академвидав або еквівалентМусульманське право. Сутність. Джерела. Структура

Лубська


2010

5

Академвидав або еквівалентХімія. 7 кл. (укр. мовою)

Попель

2008

5

Академвидав або еквівалентХімія учителю. 7-8 кл.

Попель

2009

5

Академвидав або еквівалентХімія. 8 кл. (укр. мовою)

Попель

2008

5

Академвидав або еквівалентХімія. 9 кл. (укр. мовою)

Попель

2009

5

Академвидав або еквівалент
Моделювання і прогнозування стану довкілля

За ред. Лаврика

2010

10

Академвидав або еквівалентДемографічна статистика

Пальян

2006

10

КНЕУ або еквівалентСтатистика охорони здоров'я

Столяров

2000

10

КНЕУ або еквівалентСтатистика праці

Бараник

2005

10

КНЕУ або еквівалент

Система національних рахунків


Моторин

2007

10

КНЕУ або еквівалентУправління конкурентоспроможністю підприємства

Омельяненко

2009

10

КНЕУ або еквівалентСтатистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни

Манцуров

2006

1

КНЕУ або еквівалентМіжнародна економічна статистика

Моторин

2004

10

КНЕУ або еквівалент


Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології)


Степаненко

2008

1

КНЕУ або еквівалентПравова статистика

Калачова

2006

10

КНЕУ або еквівалентСтатистика ринку товарів і послуг

Рождєственська

2005

10

КНЕУ або еквівалентУправление отелем

Колектив авторов

2009

10

Рынок Медиа або еквывалент
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

грудень 2010р.<< предыдущая страница   следующая страница >>