litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 36 37
Counsels on Diet and Foods


Компилация от трудовете на Е. Г. Вайт


“Блазе ти, земьо, когато... началниците ти ядат навреме - за подкрепа, а не за опиване!” (Еклесиаст 10:17).


Review and Herald Publishing Association

Takoma Park, Washington, D.C.


Издателство “Нов живот”

София, “Солунска” 10


Превод Емануил Георгиев

Консултант Ерик Мерифийлд

Редактор Венета Попова

Copyright, 1938, by


The Ellen G. White Estate

Copyright, 1946, by

The Ellen G. White PublicationsCopyright, 1938, by 1

Предговор 16

Как бе издадена тази книга 16

Уникална компилация 16

Призив за съвестно изучаване 17

Опасност от крайности 18

Използвайте разумни принципи в изследването 18

Препоръка за здравната реформа 19

Използвани съкращения 19

Раздел 1 20

Основания за реформата 20

Основания за реформата 20

За Божия слава 20

Избор на живот и смърт 20

Търсене на съвършенство 21

Въпрос на послушание 21

Наказание за невежеството 24

Не винаги има невежество 24

Отговорност за светлината 24

Жертва без недостатък 25

Жалък дар 26

Защо се дава светлина върху здравната реформа 26

Значението на здравните принципи 27

В предните редици на реформаторите 28

Здравната реформа и молитвата за болните 29

Християнското състезание 31

Примерът на Даниил 31

Спечелване на Божието одобрение 34

Неподготвени за високия вик 34

Подготовка за освежаването 35

Апел към колебаещите се 35

Всички са поставени на изпитание 36

Истинската реформа е реформа на сърцето 36

Въпрос от най-голямо значение 37

Обединени усилия 38

Препъване в благословението 39

Размислете за съда 40

Раздел 2 41

Диета и духовност 41

Диета и духовност 41

Невъздържаността е грях 41

Кога освещението е невъзможно 42

Доброволното невежество прави греха по-голям 43

Интелектът се влияе от нарушаването на физическите закони 43

Резултатът от оценяване на истината 45

Въздействие върху възприятията и вземането на решения 46

Ефектът на храненето върху влиянието и полезността на човека 50

Отговорности и изкушения за проповедниците 51

“Всичко вършете за Божията слава” 52

Връзка с победоносния живот 53

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ХРАНЕНЕ И МОРАЛ 55

Моралната поквара в миналото 55

Всеобща поквара, резултат от неовладян апетит 56

Ефектът от простата диета 58

Въздържанието в помощ на самоконтрола върху морала 59

Раздел 3 60

Здравната реформа и Тройната ангелска вест 60

Здравната реформа и Тройната ангелска вест свързани както ръката с тялото 60

Подготовка на един народ 60

Поражението на Адам - победата на Христос 61

Помощ за откриване на истината 61

Осветени или наказани 61

Делото на Илия и Йоан Кръстител е символ 61

Забележим контраст 62

Отдайте дължимото място на здравното дело 63

Необходимост от самоконтрол 63

Съгласувани действия между проповедници и миряни 64

Здравната реформа е част от вестта, а не цялата вест 64

Значението на здравната реформа за медицинските центрове 65

Средство за проникване 66

За да се премахнат предразсъдъците, увеличете влиянието 66

Раздел 4 67

Подходящата храна 67

ЧАСТ I Подходящата храна 67

ПЪРВОНАЧАЛНАТА ХРАНА ИЗБРАНА ОТ ТВОРЕЦА 67

Призив за промяна 68

ЧАСТ II 69

ПРОСТА ДИЕТА 69

В помощ за по-добро възприемане 69

Спестяване на много страдания 69

Стимул за прост начин на живот 70

Награда за упоритостта 70

Нека напредваме 71

Храната на лагерните събрания 71

Обед за пикник 72

Простота в забавленията 73

Готови за неочакван гост 74

Мислете по-малко за земната храна 75

Преобразяващо влияние на простия начин на живот 75

ЧАСТ III 76

ДОБРА ПО КАЧЕСТВО ХРАНА 76

Въпрос, към който не трябва да се отнасяме с безразличие 76

Божии изобилни дарове 77

Недостатъчното хранене дискредитира здравната реформа 77

Приспособяване на диетата към индивидуалните нужди 78

ЧАСТ IV 79

ХРАНЕНЕТО В РАЗЛИЧНИ СТРАНИ 79

Зависимост от сезона и климата 79

Във всяка страна има питателни храни 79

Предложение за тропиците 80

Необходима е тактичност в провъзгласяването на здравната реформа 80

Уверение за Божествено ръководство 81

Раздел 5 82

Физиология на храносмилането 82

Физиология на храносмилането 82

Награда от спазването на природните закони 82

Влиянието на преяждането върху физиката 82

Задръстване на “машината” 83

Умерените упражнения подпомагат храносмилането 84

Помощта на чистия въздух 84

Затруднения, причинени от мека храна 85

Храната да е топла, но не гореща 86

Жизнената сила намалява от студената храна 86

Предупреждение към заети хора 87

Яжте бавно, дъвчете много 87


Урок, който трябва да се повтаря 88

Избягвайте излишно безпокойство 88

Съчетаване на храните 89

Стомахът се бунтува 91

Спокоен стомах, спокоен нрав 91

Плодове и зеленчуци 92

Десерти и зеленчуци 92

Захар и мляко 92

Раздел 6 93

Неправилно хранене - причина за болести 93

Неправилно хранене - причина за болести 93

Дегенерация, предаваща се по наследство 93

Съзнателно невежество по отношение на жизнените закони 95

Социални последици от неконтролирания апетит 96

Нарушаване на природните и духовните закони 96

Страдания, които сами си причиняваме 97

Угаждането на апетита води до болест 98

Път към пиянството 98

Заболяване на черния дроб в резултат на погрешно хранене 99

Тлъстите храни и болестното състояние 99

Обвиняване на Провидението 100

Цената на “доброто ядене” 100

Неправилното хранене влияе на характера 101

Апел за реформа 101

Раздел 7 102

Преяждането 102

Преяждането-Разпространен, но сериозен грях 102

Задръстване на човешката “машина” 103

Лакомията - престъпление, наказуемо със смърт 104

Поднасянето на ястията едно след друго води до лакомия 104

Причина за физическата и умствената немощ 105

Сънливост по време на църковна служба 107

Причина за лоша памет 107

Съвет към библейските работници и проповедниците със заседнал начин на живот 108

Лошо храносмилане и заседания 109

Хора, които не са добра препоръка за здравната реформа 110

Проправяне на пътя към гроба със зъби 111

Раздел 8 111

Контрол над апетита 111

Контрол над апетита 111

Първият грях - неуспех в самоконтрола 111


Дните на Ной и нашето време 112

Содом и Гомор 113

Исав, завладян от апетита 113

Израилтяните, завладени от страст за месо 114

Всички те са пример 114

Светът днес 114

Поклонение пред олтара на неестествения апетит 115

Христос победи вместо нас 116

Погледнете към Спасителя 117

Примерът на Даниил да се побеждава 118

Нашето християнско задължение 119

Роби на апетита 120

Възпитавайте апетита 121

Ефектът от себеугаждането върху физиката, ума и морала 122

Бъдещи угризения 123

Неестественият апетит е необходимо да се обуздава 123

Ефективността на Божиите работници зависи от контролирането на апетита 124

Апел към един съработник 125

Въздържанието увеличава енергията 125

Връзката между навици и освещение 126

Изисква се решителност на характера 127

Напразни опити за постепенно реформиране 128

Апелът на Петър 128

Със силата на волята и с Божията благодат 129

Въпрос на морал и кураж 130

Победа чрез Христос 131

Раздел 8 131

Контрол над апетита 131

Контрол над апетита 131

Първият грях - неуспех в самоконтрола 131

Дните на Ной и нашето време 132

Содом и Гомор 133

Исав, завладян от апетита 134

Израилтяните, завладени от страст за месо 134

Всички те са пример 134

Светът днес 134

Поклонение пред олтара на неестествения апетит 136

Христос победи вместо нас 136

Погледнете към Спасителя 137

Примерът на Даниил да се побеждава 138

Нашето християнско задължение 139

Роби на апетита 141

Възпитавайте апетита 142

Ефектът от себеугаждането върху физиката, ума и морала 142


Бъдещи угризения 143

Неестественият апетит е необходимо да се обуздава 143

Ефективността на Божиите работници зависи от контролирането на апетита 144

Апел към един съработник 145

Въздържанието увеличава енергията 145

Връзката между навици и освещение 146

Изисква се решителност на характера 147

Напразни опити за постепенно реформиране 148

Апелът на Петър 148

Със силата на волята и с Божията благодат 149

Въпрос на морал и кураж 150

Победа чрез Христос 151

Раздел 9 152

Регулирано хранене 152

Регулирано хранене 152

ЧАСТ I 152

БРОЙ НА ХРАНЕНИЯТА 152

Стомахът се нуждае от почивка 152

На закуска се хранете изобилно 152

Късна вечеря 152

Причина за чувството на празнота в стомаха и лечението му 153

План за две яденета на ден 154

Средство против раздразнителност 155

Никой не бива да бъде насилван да изостави третото хранене 155

Да не бъде пробен камък 156

Лоши резултати, когато в образователните институции се въвежда план за две яденета на ден 156

ЧАСТ II 157

ЯДЕНЕ МЕЖДУ ДВЕ ХРАНЕНИЯ 157

Необходимост от регулирано хранене 157

Раздел 10 160

Постене 160

Постене 160

Христос победи, като устоя на апетита 160

Постенето като подготовка за изследване на Писанието 162

Постене, когато има нужда от Божествена помощ 163

Истинското постене 163

Постът като лек за болести 164

Съвет към един възрастен проповедник 166

Раздел 11 166

Крайност в диетата 166

Крайности в диетата 166

Стойността на благоразумния начин на действие 166


Погрешни идеи за реформа 168

Въвеждане на лични възгледи 168

Избягвайте недостатъчното хранене 169

Разнообразявайте менюто 170

Съобразяване с индивидуалните нужди 170

Диетата да не причинява злини 171

Кога здравната реформация става здравна деформация 172

Храната трябва да бъде апетитна 175

Вредното влияние на крайностите 176

Налагане на лични мнения и опит 177

Да грешиш заедно с хората е за предпочитане пред възможността да изпаднеш в противоположната крайност 178

Трябва да бъдат избягвани и двете крайности 179

Раздел 12 180

Хранене по време на бременността 180

Хранене по време на бременността 180

“Нека се пази” 181

Да не се разпалва апетитът 182

Последиците от изнурителния труд и оскъдното хранене 183

Раздел 13 184

Хранене в детската възраст 184

Хранене в детската възраст 184

Съвет, основаващ се на Божествено наставление 184

Истинско начало на реформата 184

Бебето 185

Ритъм в храненето 186

Възпитаване на апетита отрано 187

Задоволяване на апетита и поквареност 189

Учете се на простота в приготвянето на храна 189

Подхранване на невъздържани навици 190

Научете децата да се отвращават от стимулантите 191

Храни, особено вредни за деца 192

Противодействие на злите наклонности 192

Жестоката любезност да се позволи на детето да задоволява апетита 193

Наблюдения по време на пътуване 194

Причина за раздразнителност и неспокойствие 196

Връзка между храненето и моралното усъвършенстване 197

Поквара сред децата 198

Нещата биха могли да бъдат по-различни 198

Учете децата как да се справят с изкушенията 199


Раздел 14 200

Здравословно приготвяне на храната 200

Здравословно приготвяне на храната 201

Лошото готвене е грях 201

Умението да се готви - равно на десет таланта 201

Дължимо уважение на готвача 201

Задължението на всяка жена е да бъде добра готвачка 202

Нека мъжете и жените се учат да готвят 202

Четете здравни списания 203

Поощрявайте развитието на индивидуалните таланти 203

Призив за организиране на училища по готварство 203

Здравната реформа и доброто готвене 204

Заменяне на месната храна 204

Лошото готвене - причина за болести 205

Подходящи надгробни надписи 205

Души, погубени поради лошо готвене 206

Готвенето не е посредствена наука 206

Учете се на икономично готвене 206

Живот - жертва на модата в храненето 207

Значение на избора и приготвянето на храната 207

Стереотипната закуска 208

Учете и практикувайте 208

Важна част от възпитанието 208

Насърчавайте желаещите да се учат 209

Уроците по готварство - по-необходими от уроците по музика 210

Преподавайте тайните на готвенето 211

Раздел 15 211

Здравословна храна и ресторанти за такава храна 211

Здравословна храна и ресторанти* за такава храна 212

Небесният Дарител 212

Както небесната манна 212

Дадено от Бога познание 213

Прости, лесни за приготвяне, здравословни 213

По-проста и по-евтина 214

Когато гладът се увеличава, храните ще стават по-прости 215

Урокът на Христос по пестеливост 215

Храни от местни продукти 215

Здравословните храни трябва да предхождат напредналите фази на здравната реформа 216

Ядките да се използват по-умерено 216


Подсладени кракери 217

Ресторанти за здравословни храни по време на лагерните събрания 217

Нашите ресторанти трябва да стоят на принципна позиция 218

Избягвайте сложните съчетания 218

Мисията на ресторантите за здравословна храна 219

Крайната цел на дейността по производството на здравословна храна 219

Раздел 16 220

Диетата в санаториумите 220

Диетата в санаториумите 220

Правилни грижи и добра храна 220

Отговорността на лекари, диетолози и медицински сестри 220

Старайте се да осигурите удобство и приятно време за пациентите 221

Изисквайте само необходимите промени в привичките и навиците 221

Правете промените в диетата постепенно 222

Промените трябва да бъдат съпровождани с обучение 223

Две крайности 224

Разнообразявайте менюто 224

Избягвайте крайностите 225

Влиянието на малката дажба и безвкусната храна 226

Месото не е част от храната в санаториумите 226

Да не се предписва ядене на месо 227

Нужна е предпазливост, когато се препоръчва отказване от месо 227

“Не го поставяйте на масите” 229

Сервиране на чай, кафе и месо в стаите на пациентите 229

Да не се препоръчват чай, кафе и месо 229

Да не се сервира алкохол 230

Ястия, приятни за апетита 230

Храна за болните 231

Обучение чрез трапезата в санаториума 231

Препоръчвайте здравната реформа 231

Менюто на персонала 232

Готвачът - здравен мисионер 232

Раздел 17 233

Диетата - едно добро лекарство 233

Диетата - едно добро лекарство 233

Природните лечебни средства 233

Някои неща можем да направим сами 234

Вяра и правилно хранене и пиене 235

Подходящи лечебни средства в санаториумите 235


Лечебна диета 236

Стриктното въздържание - лек за болестта 237

Нужда от добра храна 237

Раздел 18 237

Плодове, зърнени храни и зеленчуци 237

Плодове, зърнени храни и зеленчуци 238

ЧАСТ I – ПЛОДОВЕ 238

В пресните плодове има благословение 238

Част от добрата диета 239

Временна плодова диета 239

Заместване на вредните храни 239

Консервиране и изсушаване на плодове 240

Плодове направо от градината 240

ЧАСТ II - ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 241

Съставна част от избраната от Твореца диета 241

Съставна част от добрата диета 241

Предоставяни в голямо количество 242

Правилно приготвени 242

Каша 243

Каша “Грахам” 243

Вместо месо 243

ЧАСТ III - ХЛЯБ 243

Храната на живота 243

Религия има и в добрия хляб 244

Прибавянето на сода в хляба 244

Прибавяне на мляко в хляб с мая 244

Топъл хляб с мая 244

Цвайбах 245

Престоялият хляб е за предпочитане пред пресния 245

Неприятности, причинени от киселия хляб 245

Ползата от яденето на хляб и други твърди храни 246

Горещи бисквити 246

Кифли и хлебчета 247

Хлябът от едросмляно брашно е по-добър от белия 247

Хляб може да се приготвя от различни видове зърнени храни 248

Сладък хляб 248

ЧАСТ IV - ЗЕЛЕНЧУЦИ 248

Пресни зеленчуци, приготвени просто 248

Част от съвършената диета 249

Изобилие от зеленчуци 249

Някои хора не могат да ядат зеленчуци 250

Ирландски картофи* и сладки картофи 250

Фасулът - полезно ястия 250

Отглеждане и запазване на зеленчуците 250

Листните зеленчуци и доматите в диетата на Е. Вайт 251


Раздел 19 252

Десерти 252

ЧАСТ I - ЗАХАР 252

Продаване на храни-залъгалки на лагерните събрания 253

Захарта в диетата на Е. Вайт 254

ЧАСТ II - МЛЯКО И ЗАХАР 254

ЧАСТ III - ПИРОГИ, КЕЙКОВЕ, ПАСТИ, ПУДИНГИ 255

Изкушение за задоволяване на прищевките 255

Не са част от здравословната диета 256

Простите десерти не са забранени 257

За бистри умове и силни тела 257

Раздел 20 258

Подправки и пр. 258

ЧАСТ I - ПОДПРАВКИ 258

Подправките дразнят стомаха и пораждат неестествени желания 259

Употребата на подправки причинява слабост 260

ЧАСТ II - СОДА И БАКПУЛВЕР 261

ЧАСТ III - СОЛ 262

ЧАСТ IV - ТУРШИИ И ОЦЕТ 263

Оцет 264

Раздел 21 264

Мазнини 264

ЧАСТ I - МАСЛО 264

Постепенна реформа 264

Заместване с маслини, сметана, ядки и здравословна храна 265

Не е за деца 265

Когато не може да се намери най-доброто масло 265

Да не се приравняват с месото 266

Предупреждение срещу отиване в крайности 267

Бог ще ни ръководи 267

ЧАСТ II - СВИНСКА МАС И МАЗНИНА* 268

ЧАСТ III - МЛЯКО И СМЕТАНА 269

Съставна част от полезната, вкусна храна 269

Опасност от заразено мляко 270

Стерилизиране на млякото 270

Заместител на маслото 271

Най-стриктната диета не е най-добра 271

Бог ще се погрижи 272

ЧАСТ IV - МАСЛИНИ И ЗЕХТИН 273

Раздел 22 273

Протеини 273

ЧАСТ I - ЯДКИ 273

Съставна част от добрата диета 273

Храните с ядки да са евтини и да се приготвят внимателно 274


Количество ядки и други съставки 274

ЧАСТ II - ЯЙЦА 275

Ще става все по-опасно да се употребяват яйца 275

Да не бъдат поставяни наравно с месото 275

Възбуждащи храни за децата 276

Яйцата имат свойства, които ги правят целебно средство; пазете се от крайности 276

Включени в храната за санаториумите 277

ЧАСТ III - СИРЕНЕ 277

Неподходящо за храна 277

Раздел 23 279

Месо (Протеини - продължение) 279

Месо (Протеини - продължение) 279

Месната храна - последица от грехопадението 279

Покварата преди потопа 279

Неуспехът на Израил и духовният упадък 280

Безмесната диета променя нрава 281

Бунт и наказание 281

Божията цел за Израил 282

Пример за нас 283

Връщане към първоначалната диета 284

Подготовка за грабване в небето 285

Усъвършенстване в святост 286

Яденето на месо е особено опасно сега 287

Страданията на животните и последиците от тях 288

Месото увеличава податливостта на човешкия организъм към болести и внезапна смърт 289

Замърсена кръв 290

Рак, туберкулоза, тумори 291

Намаляване на умствените сили 291

Засилва низките страсти 292

Най-сигурният начин на действие 293

Не се разбира причината 294

Свинското е отречено изцяло 294

Тлъстина и кръв 296

Често рибата е замърсена 296

Спешни случаи 296

Безмесната диета е достатъчна 298

Защо да използваме храна след вторична употреба? 298

Месото - типична възбуждаща храна 299

Намерете заместители 299

Нелогични извинения 300

Искрен апел за реформа 301

Сила за устояване, получена чрез пост и молитва 302

Кога молитвата за оздравяване е безсмислена 302


Водачите и реформата 302

Резюме 304

ПОСТЕПЕННА РЕФОРМА В АДВЕНТНИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ 306

Апели за преминаване към безмесна храна в нашите първи здравни заведения (1884) 306

Да посрещнем проблема открито 310

Второ писмо по въпроса за месото 311

Да останем верни на нашите принципи 313

Раздел 24 314

Питиета 314

ЧАСТ I - ПИЕНЕ НА ВОДА 314

Чистата вода е благословение 314

Пиене на вода по време на болест 314

В случаи на треска 315

Правилна и погрешна употреба на вода 315

ЧАСТ II - ЧАЙ И КАФЕ 316

Стимулиращият ефект на чая и кафето 316

Вредният ефект се приписва на други причини 317

Ефект върху ума и морала 318

Създават нервна възбуда, а не сила 318

Нямат хранителна стойност 319

Чувството към духовното се притъпява 320

Стремежът към стимулиращи вещества пречи на духовното служене 320

Грешникът с притъпени сетива не е невинен 321

Загубената битка с апетита 322

Единственият сигурен начин на действие 322

Конфликтът между истината и себеугаждането 322

Коренът на невъздържанието 323

Бъдете упорити и здравето ще се подобри 324

Сатанинско внушение 325

ЧАСТ II - ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ЧАЯ И КАФЕТО 325

Прекомерна употреба на горещи и вредни питиета 326

ЧАСТ IV - СИДЕР 326

Умереното пиене - път към пиянство 327

Нашият пример да бъде в полза на реформата 328

Под микроскоп 329

ЧАСТ V - ГРОЗДОВ СОК 329

Сладък гроздов сок 329

Полезни за здравето 330

Раздел 25 330

Проповядване на здравните принципи 330

Проповядване на здравните принципи 330


ЧАСТ I - ДА СЕ ИЗНАСЯТ БЕСЕДИ НА ЗДРАВНИ ТЕМИ 330

Необходимостта от здравно възпитание 330

Мнозина ще бъдат просветени 331

Първи усилия в проповядването на принципите на здравната реформа 332

На лагерни събрания и от дом в дом 332

Медицинска палатка на мястото за лагерни събрания 332

С пример и с наставление 333

В нашите санаториуми 333

Учете пациентите на домашно лекуване 334

Да се дават наставления във връзка с въздържанието 334

Необходимо е реформата да бъде всеобхватна 335

Листа от дървото на живота 336

Подготовка за молитва и излекуване 336

Отговорността на лекаря за просвещаване на пациентите 336

Тържествено поръчение 337

Здравните реформатори се нуждаят от морална сила 338

Сътрудничество между санаториуми и училища 338

Проповядване на здравните принципи като част от нашата евангелизаторска дейност и мисия в градовете 339

Църковните служители да проповядват принципите на реформата 339

Апел към църковни служители, председатели на конференции и други ръководители 340

Здравно възпитание в дома 342

Божието дело се възпрепятства от егоистичното себеугаждане 342

Всеки църковен член трябва да проповядва истината 343

Основавайте нови центрове 343

Възпитатели, вървете напред 344

ЧАСТ II - КАК ДА ПРЕДСТАВЯМЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА 344

Използвайте методите на Спасителя 345

Бъдете тактични и любезни 346

Реформата в храненето трябва да е постепенна 347

Влияние на изданията по здравни въпроси 347

Брошури за здравната реформа 348

Действайте разумно по въпроса за месото 348

Време за мълчание 349

Погрешен метод на действие 350

Поучавайте чрез личен пример 350


Представяйте въздържанието в най-привлекателния му вид 351

Приемайте хората такива, каквито са 351

Справяне с крайните възгледи - исторически преглед* 352

ЧАСТ III - УЧИЛИЩА ЗА ГОТВЕНЕ 354

Дело от изключителна важност 354

Във всяка църква, църковно училище и мисионско поле 355

Да заемат полагащото им се място 355

Средство за провеждане на реформата 356

Преподаване от дом в дом 356

Преподавайте здравната реформа по време на празнични събирания и срещи за отдих и забавление 357

Възможностите и опасностите в нашите ресторанти 357

Възпитателите трябва да проявяват тактичност и благоразумие 358

Курсове по готвене във всичките ни училища 359

Вярност в обикновените задължения 360

Приложение 361

Приложение 361

ПРИЛОЖЕНИЕ I 361

ЛИЧНИЯТ ОПИТ НА Е. ВАЙТ КАТО ЗДРАВЕН РЕФОРМАТОР 361

Разкрито като едно постепенно дело 362

Лично приемане на вестта 362

След една година на изпитания вече има полза 362

Битка, която трябва да завърши с победа 363

Движени от принципи 364

Битка срещу навика да се употребява оцет 364

Ограничена, но достатъчна храна 365

Добре снабдена трапеза 365

Във вагоните 366

Трудности и последвали ги компромиси 366

Оплакване от липсата на готвачка - 1892 г. 367

Заричане за безмесна диета 367

Една година след стъпката напред 367

Две години след тази стъпка 368

Умерена употреба на ядки 368

Диетата може да бъде достатъчно добра и без месо 368

Чай и кафе 369

Проста храна 369

Следвайки светлината и през 1903 г. 369

Семейството не е обвързано със строги правила 370

Изявление за онези, които подлагат на съмнение начина на хранене на госпожа Вайт 370

Общи принципи на реформата 372

Толерантност към другите 372

“Винаги съм била верен здравен реформатор” 372

ПРИЛОЖЕНИЕ II 373

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДЖЕЙМС ВАЙТ, СВЪРЗАНО С ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА 373

следующая страница >>