litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 56 57
лошадѣ и отехалъ въ Сѣнскъ, куда прибавь коло полуночи, немного оночилъ и передъ свѣтомъ оттуду поехавъ,

  1. ІІрвбылъ рано бъ Дюбошу. оттоль въ Чаепку, а оттѵду въ Сомово, где немного и спочивалъ.

  2. Окою обѣдовъ прибыл ь і;т> Карачевъ. а падвечерн иъ Глотовъ, ночіо-же въ Болховъ, н тугь гпочииали до всходу мѣсаця.

  3. Зъ Волхова отехавъ рано, до Ьеліова прпбыля но время обѣдное. и тутъ принуждены пѣсколко времена прибавить на не- имѣпіемъ на почтѣ лошадей, поголъ прибыли ночю иъ Лнхвгш'ь.
  4. Зъ Лахвина поехавъ рано, обѣдялъ пт. Калуги, а оттолі. поехавъ, проехала почю почту: въ Добрахахъ. въ Дановѣ, въ Чер- яичномъ и прибыли передъ скѣтонъ въ Пахру.


  5. Зъ Нахри ш.ехавъ, пробыли иъ Мг>ск>:у иъ 12-мъ полу- дениомъ часу и :п. шюішепія п. Александра и Ігаиа Петровичовъ Толстыхъ*“} сталъ кварвъ ихъ доыѣ н обѣда.іъ у них/,, пуппо зъ случіншиптся гоегмн п\ Дмптрземъ Михайловичем !. (Го­лицыным!?), покойного генерала фелдліаршала енномъ, іс;ші;таи(і.иъ гвардів ікмайлоіісі:оіо полку, згкааемъ Николаем!. Александровичем;. Шаховокнмъ, поруччикомъ ионной гвардіи н другими.
  6. Быль въ Кремлѣ и па троицесои ь подворьѣ, а обѣдаль гъ квартирѣ, трактоваіп. будучи столомъ гг. Толстыхъ. ІІодь симъ чиоломъ писалъ къ генералу Ішшу Іваяовичу Бибикову к