litceysel.ru
добавить свой файл
1


Теми курсових робіт зі спеціальності “Редакторський фах”

Керівник – викладач кафедри видавничої справи та редагування

Лисенко Валерій Миколайович


Контакти: тел. 440-2518, Valery_Lysenko@mail.ru, 1000years.uazone.net


Виходячи з загальної концепції навчального процесу кафедри, в ході виконання курсових робіт передбачається соціально-гуманітарне осмислення культурних феноменів сучасності, їх значення для українського суспільства та супутніх проблем. Обрана тема може бути також втілена у виступи на наукових конференціях, бакалаврські та магістерські роботи, публікації у пресі тощо.

Курсова робота повинна мати виразні ознаки самостійного виконання. Загальні параметри тексту: 20-25 стор. комп’ютерного набору, 110-130 тис. знаків. Структура: Вступ ― Основна частина ― Висновки ― Список літератури обсягом 25-30 назв. За узгодженням з керівником, можливий звіт у формі електронного носія інформації, з додачею друкованої супровідної записки. При здачі студент мусить продемонструвати як теоретичне знайомство з темою, так і практичні навички оволодіння матеріалом.

З метою вивчення та осмислення теорії й практики електронних видань керівник передбачає наступні форми навчальної роботи:

 • установчі теоретичні заняття та систематичне узгодження ходу виконання з керівником;

 • відвідання з екскурсіями редакцій, в яких накопичено досвід використання цифрових технологій;

 • відвідання виставок, ярмарків та фестивалів.

Слід взяти інтерв’ю у працівників та відвідувачів зазначених заходів, шукати замовників на студентські навчально-практичні роботи. 1. Практика редагування електронних видань

Дослідити організацію редакційної роботи над веб-сайтами та компакт-дисками кращих видань, звертаючи особливу увагу на досвід УНІАН, “Радіо Ера”, журналів “ЧІП”, “Компьютерное обозрение”, інших видань з компакт-дисками. Акцентувати увагу на програмних засобах, організаційно-юридичному забезпеченні, економічних параметрах електронної видавничої діяльності.


За публікаціями у популярних фахових виданнях, вивчивши методи роботи технічних письменників над техдокументацією, запропонувати аналогічні методи для ЗМІ. За основу взяти огляд: Прокудин А. Из жизни технического писателя. Журнал «Компьютерра-Украина» № 4, февраль 2005, стр. 23-25. 1. Соціально-психологічні аспекти розвитку інформаційної спільноти

Проаналізувати фактори, які заважають зближенню традиційної української культури та новітніх технологій. Зробити огляд:

 • студентських сайтів;

 • вітчизняних комп’ютерних видань;

 • циклу передач російської редакції «Радіо Свобода» «Интернет – Седьмой континент»;

 • світову статистику інформатизації на сайті weforum.org

 • електронного журналу “Софтпанорама” 1989-1996 рр. за сайтом: Электронный бюллетень «Софтпанорама». Киевский период. softpanorama.org/Bulletin/Zips.
 1. Українізація інформаційних засобів та відкрите програмне забезпечення

Вивчити стан машинної лінгвістики. Дослідити лінгвістичну ситуацію в програмних засобах масового використання, окреслити шляхи її оздоровлення у відповідності з національними мовними нормами. Приділити увагу юридичним проблемам розповсюдження програмно-інформаційних засобів, а також руху за вільне програмне забезпечення. Зробити огляд сайтів:

 • Сервер програм з українським інтерфейсом. ukrface.kiev.ua

 • Український сервер програм. programy.com.ua

 • Україномовне відкрите програмне забезпечення. linux.org.ua

 • Український відкритий офіс. openoffice.org.ua

 • Міжнародний фонд вільного ПЗ. gnu.org
 • Дериев И. OpenOffice.org 1.1: еще один шаг. itc.ua/article.phtml?ID=16460


 • Отставнов М. Прикладные свободные программы в школе. lib.ru/TEXTBOOKS/OTSTAVNOV/freesoftwareatschooll.txt

 • Опера – програма доступу до Інтернет. myopera.net

 • Поштова програма The Bat! thebat.if.ua

 • Microsoft Linguistic Partnership Project. members.microsoft.com/wincg/home.aspx?langid=1058
 1. Медіа-віруси, інформаційні війни, злочинність та інші патогенні явища сучасної інформатики

За публікаціями у популярних фахових виданнях окреслити походження потворних сторін масової інформатизації та виробити рекомендації щодо інформаційної безпеки для користувачів сучасної техніки. Ключові слова для пошуку: Потятинник, патогенний, медіа-вірус, троян, черв’як, хакер, атака, злам, крадіжка, проникнення. 1. Стан та перспективи українських цифрових бібліотек мистецтв, красного письменства, просвітніх, навчальних та наукових зібрань

Окреслити напрямки національної культури, в яких електронні видання могли б принести найбільшу користь і мати найбільший відгук. Критично проаналізувати ринок електронних видань. Зробити огляд посилань на електронні бібліотеки з сайту 1000years.uazone.net/ukr.htm

Відшукати в Інтернеті матеріали (в основному англійською мовою) щодо технологій та економіки електронних видань і запропонувати шляхи розвитку відповідного національного ринку. Дослідити молоді унікальні форми масової комерційної самодіяльності: Книжковий ринок Петрівка та Радіоринок, подати статистику та ілюстрації, окреслити перспективи. 1. Технології цифрових телебачення та радіомовлення

Відшукати в Інтернеті відомості щодо перспективних технологій та форматів, зокрема MPEG, перекласти та скомпонувати огляд.

 1. Кількість, цінність та якість інформації


Зробити огляд наукової літератури, присвяченої теоретичним засадам інформатики, як у науково-технічних, так і у гуманітарних та соціальних аспектах. 1. Лінгвістичний музей

При Інституті філології КНУ вже кілька років діє унікальний Лінгвістичний музей, розташований на IV-му поверсі правого крила червоного корпусу, т.239-3497. Існує невеликий сайт philolog.univ.kiev.ua/museum, який надто скупо розповідає про цей науково-просвітній заклад. Отже, слід зібрати додаткові матеріали і підготувати їх для публікацій у різноманітних традиційних та новітніх формах. Бажано взяти інтерв’ю у господаря музею професора-поліглота Костянтина Тищенка, зробити фоторепортаж, відтворити унікальні музейні експонати методами машинної графіки. 1. Скарби колекції Київського клубу любителів екслібрисів (книжкових знаків)

Фонд книжкової графіки, що зберігається у відділі мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, містить тисячі творів книжкової графіки українських та зарубіжних митців, проте відомий надто вузькому колу аматорів. Слід зробити ілюстрований огляд цих скарбів. Адреса: вул. Велика Житомирська 4, тел. 278-7003, голова клубу Потапова Мая Марківна, lucl.lucl.kiev.ua. 1. Скарби бібліотеки фундації Олега Ольжича

Невеличка, але дуже оригінальна бібліотека у самому центрі Києва, зібрана силами емігрантів і мало відома широкій громадськості Адреса: вул. Трьохсвятительська 4, к.117, т 229-0429, директор Кучерук Олександр Сергійович. 1. Заклади та пам’ятки культури

Застосовуючи сучасні мультимедійні технології, підготувати репортаж-путівник, що конкретними привабливими прикладами ілюструє розвиток духовності. Керівник готовий надати список та рекомендації щодо осередків культури, діяльність яких бажано висвітлити.
 1. Умберто Еко – видатна постать сучасної європейської культури

Допомогти у створенні науково-публіцистичної збірки текстів, присвяченої яскравій особистості. 1. Сайт української мови та літератури

Створити концепт-проект Інтернет-сайту, який розповідав би про діяльність СПУ, провідні літературні журнали, допомагав би у розширенні сфери вжитку української мови. 1. Власне видання

При наявності власних творчих ідей та матеріалів для їх втілення, створити на їх основі паперове чи електронне видання з актуальною тематикою.