litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Музичне мистецтво


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2009 №1152, наказу Міністерства освіти і науки України “Про тимчасове призупинення навчального процесу у навчальних закладах та установах освіти” від 30.10.2009 №996, наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 30.10.2009 №303 призупинено навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах з 02.11. по 23.11.2009 р.

З метою реалізації змісту державних програм рекомендуємо інтенсифікувати навчальний процес у такий спосіб:


 • скорочення на 1 годину передбаченого програмою резервного часу (Узагальнення);

 • здійснювати коригування тем шляхом об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу.


Вивчення музичного мистецтва за програмою для 5-8х класів загальноосвітніх навчальних закладів (1 год. на тиждень)


Клас

Назва розділу

Назви тем, навчальний матеріал яких об’єднується

Кількість годин

5

Музика та інші види мистецтва

Музика і мистецтво слова.

(Наприклад, Урок № 9 “Музика в літературних творах. Казка” обיєднати із заняттям № 10“Казкові музики”, або із заняттям № 11“Музика в поезії. Байка”).


13

6

Музика і духовний світ людини

Музика як мова почуттів.

(Наприклад, обיєднати урок № 9 “Музика у боротьбі за незалежність України” із темою уроку №10 “Творчість, присвячена Батьківщині”)


13

7

Палітра музичних образів

Образний зміст музики

Урок за темою “Образи війни” обיєднати із тематикою уроків ІІ семестру “Свято Перемоги”

13

8

Музичне мистецтво і сучасність

Відлуння епох у музичному мистецтві.

Опрацювати тему “Джаз”, “Походження і розвиток рок-музики”, “Зірки” французької естради” використавши “метод проектів” та створивши мультимедійну презентацію на заключному уроці семестру «Сучасна музика: «За» і «Проти»

13
Захист Вітчизни


Рекомендуємо під час навчально-виховного процесу з предмета «Захист Вітчизни» застосовувати ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок:

 • об’єднання тем навчальної програми, наприклад, у 10 класі – тему «Основні засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях» (урок 4) і «Застосування фармакологічних засобів під час надання першої допомоги»;
 • вибіркового ущільнення вивчення розділів «Тактична підготовка», «Вогнева підготовка», «Основи медико-санітарної підготовки» (для хлопців) та «Основи медико-санітарної підготовки з елементами психологічної підготовки» (для дівчат), зберігаючи при цьому змістову частину навчальної програми;


 • оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу, наприклад, у 10 та 11 класах – тема «Нормативно-правова база з військових питань. Історія розвитку українського війська»;

 • об’єднання вивчення суміжного за змістом навчального матеріалу в межах розділу, наприклад, у 10 класі – «Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю»;

 • перенесення окремих тем на навчально-польові заняття (збори), наприклад в 11 класі – «Дії солдата в бою»;

 • зменшення в 11 класі кількості годин, передбачених для повторення вже вивченого матеріалу в 10 класі, наприклад, тема «Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат»;

 • зменшення годин, відведених для контролю навчальних досягнень учнів;

 • використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.


Під час ущільнення навчального матеріалу з предмета «Захист Вітчизни» коригування слід здійснювати з урахуванням матеріально-технічної бази, особливостей навчального закладу, а засвоєння практичних навичок має відбуватися в повному обсязі.Фізична культура


Рекомендуємо під час навчально-виховного процесу з предмета «Фізичної культури» застосовувати ущільнення вивчення навчального матеріалу в 1-4 класах за рахунок:

 • вибіркового ущільнення вивчення або часткової інтеграції тем «Рухливі й народні ігри, забави, естафети», «Гімнастика», «Спортивні ігри», зберігаючи при цьому змістову частину навчальної програми;

 • оглядового або самостійного вивчення теми «Теоретико-методичні знання».

Оскільки нова навчальна програми з фізичної культури для 5-9 класів не передбачає певної кількості годин на вивчення навчального матеріалу, то вчитель має можливість після узгодження зі шкільним методичним об’єднанням умотивовано визначати або корегувати обсяг годин на вивчення варіативних модулів.


Звертаємо увагу на те, що коригування навчального матеріалу з фізичної культури в 1-11 класах можна здійснювати за рахунок зменшення кількості годин на опрацювання розділів, якими передбачається повторення матеріалу, вивченого у попередніх класах.

Запропонована в навчальній програмі «Основи здоров’я і фізична культура», за якою навчаються учні 10-11 класів, орієнтовна кількість годин на вивчення тем, якими передбачається повторення вже вивченого у попередніх класах матеріалу, може змінюватись вчителем самостійно.

Вчителям фізичної культури слід поступово збільшувати інтенсивність фізичного навантаження на уроках, уважно слідкувати за станом здоров’я учнів і чітко дотримуватися термінів відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм, зазначених у додатку 4 Наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 11 листопада 2009 року № 518-674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».Основи безпеки життєдіяльності


Можуть бути застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу з основ безпеки життєдіяльності, а саме:


 • за рахунок об’єднання навчальних тем;

 • використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

 • зміни у часі проведення навчальних екскурсій;

 • використання резервних годин навчальної програми.

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види контрольних робіт.

Методичні рекомендації з основ безпеки життєдіяльності використовуються учителями при календарному плануванні навчального матеріалу та керівниками загальноосвітніх навчальних закладів – при складанні розкладу навчальних занять.

Рекомендуємо внести зміни у розподіл часу на вивчення окремих тем курсу ОБЖ:


10 клас. Зменшити кількість годин відведених на вивчення розділу «Громадянська безпека». Моделі поведінки щодо збереження власного життя у натовпі відпрацювати проведенням практичних робіт під час вивчення теми:«Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина». Відпрацювання навичок запобігання та поведінки в надзвичайних ситуаціях (практичні заняття) передбачити під час проведення Дня Цивільної оборони в навчальному закладі.

11 клас. Зменшити кількість годин відведених на вивчення розділу «Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільства» за рахунок оглядового вивчення питань, суміжних з курсами фізики, захисту Вітчизни, медико-санітарної підготовки.

Тема «Виробничі надзвичайні ситуації» вивчається самостійно або оглядово за рахунок годин, відведених на вивчення питань щодо впливу на здоров’я людини факторів виробництва, що змінюють фізичні параметри середовища, а тема «Надзвичайні ситуації техногенного походження» – за рахунок питань щодо іонізуючої радіації, її джерел, доз опромінення, одиниць їх виміру, приладів радіометричного та дозиметричного контролю, дезактивації територій, санітарної обробки людей. Відпрацювання навичок запобігання та поведінки в надзвичайних ситуаціях (практичні заняття) передбачити під час проведення Дня Цивільної оборони в навчальному закладі.


Орієнтовне тематичне планування вивчення ОБЖ

10 клас


Навчальна тема

Кількість годин

Розділ 1. Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільстваЕкологічні проблеми навколишнього середовища


4

Надзвичайні ситуації природного походження

3

Розділ 2. Громадянська безпека
Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина

1

Шкідливі звички

4

Практичні заняття
Моделювання поведінки в надзвичайних ситуаціях

1

День Цивільної оборони

3

Резервний час

1

Кількість годин разом

17

11 клас


Навчальна тема

Кількість годин

Розділ 1. Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільства
Виробничі надзвичайні ситуації

3


Надзвичайні ситуації техногенного походження

4

Розділ 2. Громадянська безпека
Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина

2

Людина в інформаційному просторі

3

Практичні заняття
Моделювання поведінки в надзвичайних ситуаціях

1

День Цивільної оборони

3

Резервний час

1

Кількість годин разом

17


<< предыдущая страница