litceysel.ru
добавить свой файл
1
Міністерство аграрної політики та продовольства України


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТМиколаївський державний аграрний університет є провідним вищим навчальним закладом півдня України, який акредитовано за найвищим четвертим рівнем акредитації. На базі університету створено Регіональний навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого увійшли: Вознесенський, Новобузький, Мигійський коледжі та Інститут післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету, два науково-дослідних та два навчально-наукових інститути, передові підприємства та наукові установи регіону.

Студенти університету мають можливість здобути другу вищу освіту за заочною формою навчання, юнаки закінчити військову кафедру та отримати звання офіцеру запасу Збройних сил України. Всі бажаючі мають можливість пройти виробничу практику і стажування за кордоном - Великій Британії, Північній Ірландії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

Абітурієнти беруть участь у конкурсі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, які вони повинні подати до приймальної комісії відповідно до переліку:

Назва напряму підготовки (спеціальності)

Перелік конкурсних предметів

Облік і аудит

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. На вибір один із предметів: історія України або географія.

Менеджмент організацій

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. На вибір один із предметів: географія або іноземна мова

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. На вибір один із предметів: фізика або іноземна мова.

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Професійна освіта за профілем підготовки «Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт»

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. На вибір один із предметів: фізика або хімія.

Агрономія

1. Українська мова та література.

2. Біологія.

3. На вибір один із предметів: хімія або математика.

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

1. Українська мова та література.

2. Біологія.

3. На вибір один із предметів: математика або фізика.


Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

В університеті працює докторантура та аспірантура, яка готує докторів та кандидатів наук з восьми наукових спе­ціальностей. У спеціалізованій вченій раді університету проводиться захист докторських та кандидатських дисертацій з трьох економічних спеціальностей. До послуг студентів: 4 гуртожитки, комп'ютерні класи, навчально-науково-практичний центр, бібліотека, кабінет поглибленого вивчення іноземної мови, 3 спортзали, їдальня, база відпочинку на узбережжі Чорного моря.

В університеті працюють підготовчі курси для абітурієнтів при вступі на денну та заочну форми навчання, факультет культури й виховання, на якому студенти мають можливість отримати професії сфери побуту та мистецтва.


Документи для подання до університету: атестат (диплом) з додатком, сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією університету для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки, вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію); медична довідка 0-86 о; карта щеплень (копія); кольорові фото 6 шт. – 3х4 см; паспорт (копія 1, 2, 11 сторінки); ідентифікаційний код (копія); цільове направлення для сільської молоді, видане Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації; приписне свідоцтво (копія) для юнаків; документи про наявність пільг (копія).


ЗАПРОШУЄМО ВАС, ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, ВСТУПАТИ ДО МДАУ!

Прийом документів на денну форму навчання - з 1 липня по 31 липня 2011 року,

на заочну форму навчання з 11 липня по 9 серпня 2011 року

Вступні випробування - з 23 липня по 31 липня 2011 року (денна форма навчання)

та з 1 серпня по 9 серпня 2011 року (заочна форма навчання).

Зарахування на денну та заочну форми навчання не пізніше 25 серпня 2011 року.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рівень акредитації: четвертий. Сертифікат РД-IV №153579

Диплом: державного зразка. Ліцензія АВ № 482851

Термін навчання: денна форма — 4 роки — бакалавр, 5 років — спеціаліст, 6 років — магістр;

заочна форма — 4,5 років – бакалавр, 6 років — спеціаліст, 6,5 років — магістр

Адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9; тел.: (0512) 34-10-82
Приймальна комісія: тел. (0512) 34-60-62

Підготовчі курси: тел. (0512) 34-94-54


Ректор: доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН,
академік АНВШУ — Шебанін В’ячеслав Сергійович.

грн. на рік

Обліково-фінансовий факультет денна/заочна

Вул. Паризької комуни, 9; тел: 58-05-94.

Н
5700/3700
апрям підготовки, спеціальність: "Облік і аудит".

Спеціалізації "Фінансування і кредитування в галузях АПК";

"Податки і оподаткування".


Факультет менеджменту

В
5400/3500
ул. Паризької комуни, 3а; тел: 70-93-01.

Напрям підготовки, спеціальність: "Менеджмент організацій".

Спеціалізації "Менеджмент підприємницької діяльності";

"Аграрний менеджмент";

"Інформаційні системи в менеджменті";

" Правове забезпечення АПК".


5500/ -

Напрям підготовки, спеціальність: "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Вул. Крилова, 17а; тел. 34-01-91.

Н
3700/2400
апрям підготовки, спеціальність: "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва".

Спеціалізації: "Механізація рослинництва";

"Технічний сервіс";

"Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції".


Н
4500/ -
апрям підготовки, спеціальність: "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі".


Н
2900/ -

апрям підготовки, спеціальність: "Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт".АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В
3300/2200
ул. Карпенка, 73; тел. 34-61-60.

Напрям підготовки, спеціальність: "Агрономія".

Спеціалізації: "Насінництво і насіннєзнавство";

"Плодоовочівництво і виноградарство";

"Кормовиробництво";

"Садово-паркове господарство";

"Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва".


ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Вул. Карпенка, 73: тел. 34-30-57.

Напрям підготовки, спеціальність: "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

С
5000/3300
пеціалізації: "Технологія виробництва і переробки м’яса і м’ясних продуктів";

"Технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів";

"Племінна справа";

"Конярство";

"Кінологія".