litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИНАКАЗ


від 19 липня 2005 року N 496


Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи


З метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботи наказую:


1. Затвердити Тимчасові примірні норми часу на основні процеси бібліотечної роботи (додаток 1).


2. Національній парламентській бібліотеці України, Національній бібліотеці України для дітей, Державній історичній бібліотеці України, Державній бібліотеці України для юнацтва, Одеській державній науковій бібліотеці ім. М. Горького, Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Короленка застосувати Тимчасові примірні норми часу на основні процеси бібліотечної роботи при плануванні роботи на 2006 рік.


3. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, управлінням культури обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій забезпечити застосування у бібліотеках Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи при плануванні роботи на 2006 рік.


Узагальнити висновки щодо застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи та надіслати їх до Міністерства культури і туризму України до 1 червня 2006 року.


4. Управління з питань стратегічного планування соціокультурного розвитку та регіональної політики в сфері культури (Л. М. Кононенко) узагальнити інформацію від регіонів та подати матеріал на розгляд управлінню з питань оплати праці та бюджетних програм Міністерства культури і туризму України (Н. Ю. Солодченко).


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Г. Шокало-Бенч.


 


Міністр О. В. Білозір  


Додаток 1

до наказу Міністерства культури і туризму України

від 19 липня 2005 р. N 496 


ТИМЧАСОВІ ПРИМІРНІ НОРМИ ЧАСУ НА ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ


В основу розробки норм часу на роботу, що виконуються у бібліотеках, покладено дані вивчення та аналізу законодавчих і нормативно-методичних документів, що регламентують діяльність бібліотек, нормативні документи бібліотек та інформаційних установ України. У норми часу враховано особливості роботи в автоматизованому режимі. У ряді випадків до норм часу додаються поправочні коефіцієнти.


  1. НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ1.1. ЗАЛУЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Таблиця 1


Номер норми 


Назва процесу, операції.

Зміст роботи 


Одиниця виміру 


Норма часу 


1 


2 


3 


4 


  


Запис користувача до бібліотеки 


  


  


1. Переглянути документи користувача (паспорт, посвідчення, доручення). Перевірити наявність обліково-реєстраційної картки користувача. Заповнити формуляр користувача, обліково-реєстраційну картку, читацький квиток. Ознайомити користувача з правилами користування бібліотекою, розміщенням фонду, довідковим апаратом. Підібрати і розставити обліково-реєстраційні картки за алфавітом прізвищ користувачів. 


один користувач 


дорослі - 6,

діти - 8 хв. 


 


Перереєстрація користувачів 


 


 


2. 


Знайти формуляр (реєстраційну картку) користувача, внести зміни до неї і в читацький квиток (уточнені анкетні дані, новий читацький номер, дату перереєстрації). 


один користувач 


дорослі -1 хв.,

діти - 2 хв. 


  


Запис (перереєстрація) користувачів в автоматизованому режимі 


  


  


3. 

Набрати на клавіатурі відомості про користувача: прізвище, ім'я, по батькові, характерні ознаки (освіта, спеціальність), код. Здійснити контроль за можливою наявністю даних про користувача, який записався до бібліотеки (був раніше записаний, позбавлений права користування). Оформити код користувача з контрольним розрядом і терміном користування читацьким квитком на підставі виданої інформації. Видати на принтер бланк з відомостями про користувача, який записався, вирізати бланк і вклеїти його до читацького квитка. один користувач 


7 хв. 


  


Діяльність диспетчерської служби 


  


  


4. 


Прийняти читацьку вимогу. Перевірити правильність її заповнення, уточнити місце зберігання документів. Позначити у диспетчерській сітці, передати вимогу до книгосховища. 


одна вимога 


1 хв. 


  


Виконання вимог користувачів, видача документів з основного книгосховища 


  


  


5. 


Отримати вимогу, зареєструвати, підібрати її за шифрами. Знайти документ, зробити позначку на вимозі, книжковому формулярі, диспетчерській сітці. Встановити місце знаходження документа, який не був знайдений, за довідковими картотеками, каталогами.

Видати користувачу документ із відділу книгозберігання, зробити позначку на книжковому формулярі, вимозі та ін. Прийняти документ від користувача, знайти книжковий формуляр, вимогу та ін. Погасити позначку про видачу.


одна вимога / документ 


9 хв. 


  


Перезакріплення комплектів документів за структурними підрозділам бібліотеки 


  


  


6. 


Оформити заявку на комплект документів, який передається до структурного підрозділу бібліотеки.одне замовлення 


2 хв. 


7. 


Підібрати документи в комплекти. Написати другий примірник книжкового формуляра (індикатора). 


один документ 


1 хв. 


  


Видати комплекти документів, позначити на книжковому формулярі (індикаторі) дату видачі, сиглу підрозділу, який отримує комплект. 


один комплект 


  


  


Кількість документів у комплекті: 


  


  


8. 


25 


  


7 хв. 


9. 


50 


  


15 хв. 


10. 


200 


  


2 год. 


  


Прийняти комплекти документів від структурних підрозділів. Знайти книжковий формуляр (індикатор). Погасити позначку про видачу, вкласти його в документ. 


один комплект 


  


  Кількість документів у комплекті: 


  


  


11. 


25 


  


7 хв. 


12. 


50 


  


15 хв. 


13. 


200 


  


2 год. 


  


Доступ користувачів у читальному залі 


  


  


14. 


Провести консультацію, бесіду з користувачем біля каталогів, картотек, книжкових полиць, проінформувати користувача про нові надходження. 


одна консультація 


4 хв. 


  


Підібрати документи у підсобному фонді читацького залу, передати на кафедру видачі: 


один документ 


  


15. 


за вимогою користувача 


  


2 хв. 


16. 


за усною вимогою 


  


1 хв. 17. 


за визначеною темою 


  


3 хв. 


  


Підібрати документи за навчальною програмою на базі макету комплекту документів, які видаються студентам, підібрати підручники за факультетами, курсами, групами. Звірити книжкові формуляри з назвами книг, інвентарними номерами. 


один комплект 


  


  


Кількість документів у комплекті: 


  


  


18. 


до 10 


  


3 хв. 


19. 


до 20 


  


6 хв. 


20. 


до 40 


  


12 хв. 


21. 

Видати документ: звірити документ, що видається, з користувацькою вимогою, перевірити наявність усіх сторінок, зробити запис на користувацькій вимозі (контрольному аркуші), вкласти до читацького квитка, розставити, позначити книговидачу. Прийняти документ: звірити його з вимогою (контрольним листком), перевірити цілість документа, наявність усіх сторінок, зробити позначку про прийом. Отримати документ, замовлений користувачем у відділі книгозберігання. Передати документ, який здав користувач, до відділу книгозберігання. один документ 


4 хв. 


  


Копіювання документів


  


  


22. 


Відібрати документи (окремі статті) для передачі на мікрофільмування та копіювання. Підготувати документи до копіювання, оформити замовлення, зареєструвати в облікових формах. Прийняти мікрофільм і копії, перевірити правильність виконання замовлення. 


один документ / замовлення 


8 хв. 


  


Доступ користувачів на абонементі 


  


  


23. 


Підібрати документи для рекомендації користувачам. 


один документ 


3 хв. 


24. 


Видати документи користувачу, знайти формуляр користувача, зазначити термін повернення, перевірити наявність усіх сторінок. 


те саме 


  


  


Обслуговування: 


один документ 


  


25. 


дорослих 


  


6 хв. 


26. дітей 


  


7 хв. 


27. 


Провести бесіду з користувачем, проінформувати про нові надходження. 


один читач 


4 хв. 


  


Прийняти документ від користувача, зробити позначку про прийом, перевірити наявність усіх сторінок, вкласти книжковий формуляр. 


один документ 


  


  


Обслуговування: 


  


  


28. 


дорослих 


  


2 хв. 


29. 


дітей 


  


3 хв. 


30. 


Продовжити термін користування документом, знайти формуляр користувача, зробити позначку про продовження терміну використання. 


один формуляр 


2 хв. 

Примітка: 

До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при обслуговуванні користувачів кіно-, фоно-, фотодокументами - 1,2; нотними, картографічними, художніми виданнями - 1,15; спеціальними видами науково-технічної літератури і документації - 1,1; при роботі з документами, написаними іноземними мовами - 1,15. 


1.2. ПІДГОТОВКА ДО ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ


Таблиця 2


Номер норми 


Назва процесу, операції.

Зміст роботи 


Одиниця виміру 


Норма часу 


1 


2 


3 


4 


  


Процес підготовки до видачі 


  


  


1. 


Розставити формуляри користувачів (за термінами, номерами, алфавітом). 


один формуляр 


30 с. 


2. 


Підбити підсумки роботи за минулий день, зробити запис у щоденнику. 


щодня 


10 хв. 


3. 


Підібрати документи за попереднім замовленням та планами читання.


один документ 


4 хв. 


4. 

Переглянути нові надходження для рекомендації користувачам. те саме 


4 хв. 


5. 


Переглянути і поповнити книжкові виставки, ящики вільного вибору книг, тематичні полиці і стелажі. 


  


5 хв. 


6. 


Підготувати робоче місце. 


щодня 


4 хв. 


  


Робота з формуляром користувача 


  


  


7. 


Проаналізувати формуляри користувачів, виявити користувацькі інтереси. 


один формуляр 


  


8. 


Скласти картку для картотеки користувацьких інтересів. 


одна картка 


15 с. 


9. 


Зробити запис у формулярі користувача про результати аналізу читання за певний період.


 


один запис 


5 хв. 


10. 


Зробити запис у щоденнику бібліотекаря про динаміку читання та інтереси користувача (групи користувачів). 


один запис 


10 хв. 


  Робота з користувачами-боржниками


  


  


11. 


Переглянути та відібрати формуляри користувачів, які вчасно не повернули документи. 


один формуляр 


30 с. 


12. 


Написати листівки-нагадування про повернення документів. Зазначити дату нагадування у формулярі. 


те саме 


1 хв. 


13. 


Повідомити (по телефону) користувачеві, який вчасно не повернув документи. Зазначити дату нагадування у формулярі. 


  


2 хв. 


  


Робота з абонентами-боржниками в автоматизованому режимі 


  


  


15. 


Скласти список боржників. 


один запис 


11 с. 


14. 


Виведення на принтер списку користувачів і абонентів-боржників за умовами. 


те саме 


11 с. 


16. 

Роздрукувати на принтері нагадування абонентам та користувачам про термін повернення (адресу, назву взятих документів).   


2 хв. 


17. 


Вилучити з бази даних відомості про зайнятість повернених документів. 


один запис 


11 с. 


  


Розшук боржників через суд 


  


  


18. 


Зняти копію з формуляра користувача. Уточнити автора, назву, інвентарний номер, ціну вчасно неповернутого документа. Перерахувати держмито за оформлення виконавчих написів. Передати справу до суду.


один документ 


3 хв. 


19. 


Отримати і оформити документи з нотаріальної контори (проставити номер розрахункового рахунку, номер виконавчого напису). 


те саме 


18 с. 


20. 


Скласти акт на оплату через суд втрачених документів (додаток до акта - формуляр користувача).


один документ 


3 хв. 


  


Приймання документів замість втрачених 


  


  


21. 

Знайти формуляр користувача. Зробити відповідний запис у формулярі, зошиті обліку книг, прийнятих замість втрачених. один документ 


4 хв. 


22. 


Переглянути документ, запропонований замість втраченого. 


те саме 


3 хв. 


  


Робота з відмовами 


  


  


23. 


Облік і класифікація відмов: позначити на аркуші користувацької вимоги причину відмови. Розставити читацькі вимоги в картотеку "незадоволений запит". Проаналізувати відмови, скласти зведення відмов у галузевому розрізі (за причинами відмови та відповідно до мір їх ліквідації і попередження). Скласти бібліографічний опис документів, на які було дано найбільше відмов і передати картки до відділу комплектування. 


одна вимога / відмова / картка 


10 хв. 1.3. ДОСТУП ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ


Таблиця 3


Номер норми 


Назва процесу, операції.

Зміст роботи 


Одиниця виміру 


Норма часу 


1 


2 


3 


4 

  Організація обслуговування користувачів бібліотеки за МБА 


  


  


1. 


Зареєструвати користувача МБА. 


один користувач 


1 хв. 10 с. 


2. 


Заповнити бланк-замовлення, проставити реєстраційний номер, дату. 


одне замовлення 


2 хв. 


3. 


Уточнити вказані користувачем відомості про замовлений документ, мету замовлення, джерело отриманих відомостей. 


те саме 


1 хв. 10 с. 


 


Бібліографічне доопрацювання замовлення. Уточнити бібліографічні відомості: 


те саме 


 


4. 


за довідковими виданнями 


 


30 хв. 


5. 


за допомогою автоматизованих засобів 


 


14 с. 


6. 


Перевірити наявність документа, який запитується, у бібліотеках міста, області, регіону, у т. ч. за зведеними каталогами. 


один документ 


11 хв. 7. 


Надіслати бланк-замовлення з проставленою позначкою (штемпелем) "У місті немає" до галузевого, універсального центру або до бібліотеки (орган інформації) за даними зведених каталогів. 


одне замовлення 


18 с. 


8. 


Записати відомості про надіслане замовлення за МБА (назва бібліотеки, дата) зі зворотного боку бланка-замовлення. 


один запис 


1 хв. 10 с. 


9. 


Поставити бланк-замовлення в "Картотеку запитів користувачів за МБА" за роздільником "Запити за МБА, надіслані до інших бібліотек". 


одна вимога 


22 с. 


10. 


Прийняти документ, надісланий за МБА. Розкрити бандероль, перевірити стан документа, зазначити дату отримання і назву бібліотеки, що надіслала документ, інвентарний номер, термін користування. Переставити бланк-замовлення з розділу картотеки "Запити за МБА, надіслані до інших бібліотек" до розділу "Отримані видання за МБА", у цей самий розділ поставити отриману частину бланка-замовлення. 


один документ 


4 хв. 


11. 


Повідомити користувача про отримання замовленого ним документа і термін користування ним. 


одне повідомлення 


1 хв. 

12. Видати користувачеві документи, отримані за МБА, у читальному залі (у службовому приміщенні бібліотеки). Звірити документ, який видається, з бланком-замовлення, перевірити наявність усіх сторінок і стан документа, позначити видачу. 


один документ 


1 хв. 


13. 


Прийняти від користувача документ у читальному залі. Звірити документ з частиною бланка-замовлення, перевірити цілість документа, зробити позначку про прийом, документ покласти у спеціально виділене місце (замкнену шафу). 


те саме 


36 с. 


14. 


Вийняти бланк-замовлення з картотеки, записати відомості про надіслання документа (дату, номер поштового відправлення). Переставити листок з розділу "Видання, отримані за МБА", у розділ "Повернена література". 


один листок вимоги 


1 хв. 


15. 


Підготувати документ для відправлення до бібліотеки-фондоутримувача рекомендованою бандероллю. Упакувати бандероль, зважити її, наклеїти марки (якщо немає централізованої оплати пересилання), написати адресу, скласти опис. 


один документ 


4 хв. 


16. 

Робота з відмовами. При отриманні з бібліотеки-фондоутримувача повідомлення про відмову або затримку виконання запиту: дістати з картотеки бланк-замовлення, зазначити причину і дату відмови зі зворотного боку, переставити з розділу "Запити за МБА, надіслані до інших бібліотек" у розділ "Відмови за МБА". одна відмова 


1 хв. 


17. 


Повідомити про отримання відмови (дату, причину) у відділ обслуговування. 


те саме 


1 хв. 10 с. 


 


Організація видачі документів абонентам МБА 


 


 


 


Прийняти замовлення: 


 


 


18. 


за відсутності на бланку-замовлення номера абонента перевірити за картотекою абонентів, чи абонується дана організація 


одне замовлення 


1 хв. 


19. 


Організація абонується: проставити номер на бланку-замовленні, звірити адресу, назву організації, прізвище відповідального за МБА. У разі потреби внести зміни в картку. 


те саме 


4 хв. 


20. 


Абонент у поточному році звернувся вперше: проставити в картці рік звернення, дату. 


 


4 хв. 


21. 

Оформити абонент (організація раніше не абонувалася): присвоїти абоненту номер. Заповнити картку реєстрації абонента МБА і роздільник (формуляр), зазначити повну назву бібліотеки, поштову адресу, телефон, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, дату відкриття і номер абонента. один абонент 


5 хв. 10 с. 


22. 


Розставити реєстраційні картки в картотеці. 


одна картка 


22 с. 


23. 


Оформити повідомлення для абонента (стандартне повідомлення про відкриття абонемента). У разі потреби надіслати абоненту типового листа із запитом про відомості, яких бракує для картотеки.


одне повідомлення 


2 хв. 


24. 


Перевірити правильність заповнення бланка-замовлення, заборгованість абонента, на звороті 1-ї частини бланка-замовлення (с. 2) проставити свій штемпель і дату отримання замовлення в рубриці "Службові позначки бібліотекаря під час виконання і переадресування замовлення" в рядку району, міста. 


один бланк-

замовлення 


4 хв. 


25. 


Передати на ділянку роботи з відмовами неправильно оформлені замовлення (немає печатки, підпису, нерозбірливо оформлені, не мовою оригіналу та ін.) і замовлення абонентів-боржників. 


те саме 


29 с. 


26. 


Шифрування замовлень абонентів. Підібрати бланки-замовлення за алфавітом, перевірити наявність документа за каталогом. 


 


3 хв. 

27. Підготувати документ до видачі: звірити документ з бланком-замовлення, перевірити наявність усіх сторінок і стан документа, проставити на бланку-замовленні (лицьовому боці 1-ої та 3-ої частини - с. 1, 5) шифри документа, зазначити інвентарний номер, кількість документів, дату видачі. Зі зворотного боку 2-ої частини (с. 3) проставити штемпель бібліотеки з назвою та поштовою адресою, зазначити термін повернення, вкласти 2-гу частину бланка-замовлення у документ, який видають, проставити внизу номер бандеролі. 


один документ 


2 хв. 


28. 


Поставити замовлення на чергу (у разі зайнятого видання). Абоненту надіслати повідомлення. 


одне замовлення 


1 хв. 10 с. 


29. 


Передати видання для копіювання (у разі замовлення фрагменту видання: стаття з журналу, збірника). 


те саме 


3 хв. 


30. 


Відіслати документи абонентам: упакувати бандероль, зважити, наклеїти марки, написати адресу, скласти опис. 


один документ 


3 хв. 


31. 


Розставити бланки-замовлення (1-а частина) на видані документи (надіслані) у картотеку обслуговування абонентів у розділ "Видання, видані за МБА". 


те саме 


22 с. 


32. 

Бібліографічне доопрацювання невиконаних замовлень. Уточнити бібліографічні відомості за довідковими виданнями.  


3 хв. 10 с. 


33. 


Виявити наявність документа, на який подано запит, у бібліотеках міста, регіону. 


те саме 


11 хв. 


34. 


Оформлення замовлення для направлення в інші бібліотеки: зазначати на зворотному боці 1-ї частини бланка-замовлення (с. 2) причину і дату переадресування (штемпель "Немає в бібліотеці", "Немає в бібліотеках міста"), зробити помітку про перевірку за довідковими виданнями, сигли бібліотек-фондоутримувачів за зведеним каталогом. 


одне замовлення 


3 хв. 


35. 


Відсилка абоненту повідомлення про переадресування запиту із зазначенням бібліотеки, куди його було надіслано. 


одне повідомлення 


2 хв. 


36. 


Зареєструвати відмову в облікових формах. Надіслати абоненту бланк-замовлення (3-тю частину) у разі неможливості виконання з позначкою у відповідній рубриці про причину відмови. 


одна відмова 


4 хв. 


37. 


Прийняти документи, повернені абонентами. Отримати поштою, відкрити бандероль, перевірити стан документа, вийняти бланк-замовлення з картотеки обслуговування абонентів, зазначити на ньому дату повернення документа, переставити бланк-замовлення в розділ "Повернена література". 


один документ 3 хв. 


38. 


Контроль за термінами користування документами, виявлення боржників, надсилання нагадувань. 


один документ 


1 хв. 10 с. 


 


Обслуговування користувачів МБА в автоматизованому режимі 


 


 


39. 


Формування бази даних про абонентів за відповідною формою, введення інформації про нового абонента. 


один абонент 


6 хв. 


40. 


Знайти в базі даних відомості про абонування організації, внести необхідні зміни. 


те саме 


4 хв. 


41. 


Ввести інформацію про прийом замовлення від абонентів. 


одне замовлення 


18 с. 


42. 


Ввести інформацію про переадресування замовлення, вивести на принтер повідомлення. 


те саме 


1 хв. 


43. 


Ввести дані про поставлення замовлення на чергу, повідомити абонента. 


те саме 

1 хв. 44. 


Зареєструвати документи, видані абоненту, проставити термін повернення. 


один документ 


3 хв. 


45. 


Видалити з масиву дані про повернений документ. 


те саме 


11 с. 


46. 


Контроль за термінами повернення документа: пошук і відбір даних у пам'яті машини про боржників, виведення потрібної інформації на принтер, роздрукування списків із зазначенням адреси абонента. 


один абонент 


3 хв. 


 


Електронна доставка документа 


 


 


47. 


Сканування, розпізнавання, коректування, відправка абоненту. 


одна сторінка 


15 хв. 


 


Створення бібліотечних пунктів 


 


 


48. 


Укласти угоду між бібліотекою і організацією, де буде здійснюватися позастаціонарне обслуговування. 


одна угода 


5 год. 


49. 


Оформити формуляр бібліотечного пункту. один формуляр 


15 хв. 


50. 


Оформити папку з документами (угоду, доручення на отримання книг, формуляр бібліотечного пункту, звіти та інші документи). 


одна папка 


15 хв. 


51. 


Скласти схему розташування бібліотечних пунктів на території міста, району. 


одна схема 


2 год. 21 хв. 


52. 


Скласти графік обміну документів, що знаходяться в бібліотечних пунктах.


один графік 


20 хв. 


53. 


Скласти план методичної допомоги громадським бібліотекарям. 


один план 


1 год. 


54. 


Оформити оголошення про дні і години роботи бібліотечного пункту. 


одне оголошення 


15 хв. 


 


Підбір комплектів документів для бібліотечного пункту 


 


 


 


Підібрати комплект документів. 


один комплект 


  


Кількість документів у комплекті: 


 


 


55. 


до 10 


 


17 хв. 


56. 


до 30 


 


50 хв. 


57. 


до 100 


 


2 год. 30 хв. 


58. 


Видати документ у бібліотечний пункт, зазначити в книжковому формулярі дату видачі, номер пункту. 


один документ 


2 хв. 


59. 


Записати у формуляр бібліотечного пункту дату видачі документів, кількість виданих та повернених у стаціонар документів. 


один запис 


1 хв. 


60. 


Розставити книжкові формуляри у картотеку за роздільником сигли бібліотечного пункту, пересувної бібліотеки, всередині за алфавітом прізвищ авторів. 


один книжковий формуляр 


25 с. 


61. 

Прийняти документи з бібліотечного пункту: проставити позначку, вкласти формуляр у документ. один документ 


2 хв. 1.4. ДОСТУП ДО ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


1.4.1. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА


Таблиця 4


Номер норми 


Назва процесу, операції.

Зміст роботи 


Одиниця виміру 


Норма часу 


1 


2 


3 


4 

Облік вторинних документів (картотек) Сумарний облік карток у журналі надходжень і вибуття в реєстраційних картотеках. 


одна партія 
Кількість карток, що надійшли: 
1. 


1 - 110 

40 хв. 


2. 111 - 220 

1 год. 15 хв. 


3. 


221 - 600 

3 год. 15 хв. 


4. 


Виявити невиконані замовлення. Скласти замовлення на невиконані замовлення. 


одне замовлення 


4 хв. 

Ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА) Перегляд і відбір документів з поточних надходжень для внесення до ДБА, у т. ч. до краєзнавчого каталогу: 
5. 


книга 


одна книга 


5 хв. 


6. 


збірник 


одна стаття 


3 хв. 


7. 


журнал 


те саме 


3 хв. 


8. 


газета 


те саме 


2 хв. 


9. бібліографічний посібник 


один запис 


1 хв. 


10. 


літопис книжкових, журнальних і газетних статей 


те саме 


1 хв. 


11. 


прикнижковий бібліографічний список 

1 хв. 


12. 


Аналітичний розпис журнальних, газетних статей, збірників, бібліографічних посібників: ознайомитися зі змістом видання, скласти аналітичний розпис. 


один документ 


20 хв. 

Скласти бібліографічний опис. Кількість елементів бібліографічного запису: 
13. 


1 - 4 

4 хв. 


14. 


5 - 6 

6 хв. 


15. 


7 - 9 

7 хв. 

Вивчити документ, скласти анотацію, написати текст: 


одна анотація 

16. 


анотування книг 

15 хв. 


17. 


анотування статей 

5 - 10 хв. 

Робота в автоматизованому режимі 
18. 


Формування баз даних з періодичних видань. Введення в базу даних аналітичного розпису газетно-журнальних статей, збірників. 


одна картка 


3 хв. 

Заповнення відповідних полів. Кількість елементів: 


один документ 

19. 


1 - 10

10 хв. 


20. 


11 - 30 

20 хв. 


21. 


Знайти і відібрати бібліографічні записи за умовами. 


одна картка 


3 хв. 22. 


Виведення на екран бібліографічного запису або окремих відомостей з нього. Роздрукування. 


те саме 


2 хв. 

Перегляд та відбір інформаційних(вторинних) документів для занесення до довідково-бібліографічного апарату (первинний відбір) Переглянути інформаційне видання (у т. ч. картки) і відібрати з них документи для занесення до ДБА. Систематизувати картки за типами каталогів і карток. Перевірити індекси, розставити картки. 


одна картка 
Кількість карток: 
23. 


1 - 10 

20 хв. 


24. 


11 - 100 

3 год. 


25. 


101 - 300 

9 год. 20 хв. 

Перегляд і відбір карток до ДБА з метою вилучення або переміщення (вторинний відбір) 
26. 


Вилучити з каталогів і картотек картки на документи, списані з фонду. Переглянути краєзнавчі, бібліографічні та фактографічні картотеки, вилучити з них картки на документи, які втратили цінність, перевести картки в архівні картотеки (знищити). Зробити позначки в журналі обліку та реєстраційній картотеці. 


одна картка 


2 хв. 

Організація систематичної картотеки статей (СКС) 
27. 


Переглянути і відібрати документи для занесення до СКС. Оформити картку. 


один документ 


3 хв. 


28. 


Написати і розставити роздільники. 


один роздільник 


2 хв. 

Редагування СКС 
29. 


Вилучити з СКС картки на застарілі або непрофільні документи, перевести їх в архівну частину (вилучити). Деталізувати розділи. 


одна картка 


3 хв. 


30. 


Написати нові роздільники. 

один роздільник 2 хв. 

Організація картотеки персоналій 
31. 


Визначити і скласти перелік осіб, відомості про яких відображено в картотеці. Переглянути інформаційні видання, первинні документи, відібрати документи для внесення в картотеку. 


один документ 


7 хв. 


32. 


Опрацювати документи технічно і за змістом для внесення в картотеку. Розставити картки за алфавітом прізвищ авторів та за видами документів. 


один документ 


3 хв. 


33. 


Написати і розставити роздільники. 


один роздільник 


2 хв. 

Організація фактографічної картотеки (ФК) 
34. 


Визначити предмет, об'єкт та основні ознаки для відображення в ФК. Переглянути документи і відібрати для внесення в ФК. Занести відібрані відомості на карти інформаційного масиву із занесенням відповідних позначок у пошуковий масив фактографічної картотеки. 


один документ 


7 хв. 


35. 


Відредагувати ФК. Перевірити правильність занесення відомостей і зазначень про джерела інформації. один документ 


1 хв. 


36. 


Написати і розставити роздільники. 


один роздільник 


2 хв. 

Організація тематичних папок газетних вирізок 
37. 


Переглянути газетні вирізки, систематизувати їх. 


одна вирізка 


3 хв. 


38. 


Оформити вирізки для зберігання в тематичних папках. Коротко описати джерело, наклеїти на картку та ін.


те саме 


4 хв. 

Примітка: 


Організацію краєзнавчого каталогу (картотеки) див. у розділі "Бібліотечна обробка документів. Організація та ведення каталогів". 

1.4.2. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ


Таблиця 5

Номер норми Назва процесу, операції.

Зміст роботи 


Одиниця виміру 


Норма часу 


1 


2 


3 


4 

Приймання бібліографічних запитів 
1. 


Прийняти бібліографічний запит. Уточнити тему, цільове і читацьке призначення, повноту джерел, типи, види та хронологічні межі запитів. 


один запит 


3 хв. 

Виконання довідок Виконання тематичної довідки. Пошук і відбір документів. Складання бібліографічного опису. 


одна довідка 
Письмово. Кількість джерел: 
2. 
3 хв. 


3. 


2 - 5 

15 хв. 


4. 


6 - 10 

30 хв. 

Усно. Кількість джерел: 
5. 
2 хв. 

Виконання адресно-бібліографічної довідки. Установлення наявності чи місця знаходження документа або його частини у фонді бібліотеки. Письмово. Кількість джерел: 
6. 
2 хв. 


7. 


2 - 5 

10 хв. 


8. 


6 - 10 

20 хв. 

Усно. Кількість джерел: 
9. 
2 хв. 

Виконання уточнюючої бібліографічної довідки, що встановлює та (або) уточнює елементи бібліографічного опису, які відсутні або викривлені у запиті читача Письмово. Кількість джерел: 
10. 
3 хв. 


11. 


2 - 5 

15 хв. 


12. 


6 - 10 

30 хв. 

Усно. Кількість джерел: 
13. 
2 хв. 

Виконання фактографічної довідки, що встановлює конкретні відомості про ті або інші об'єкти, події, процеси, дати. 


одна довідка 


Письмово. Кількість джерел: 

14. 
5 хв. 


15. 


2 - 5 

20 хв. 


16. 


6 - 10 

35 хв. 

Усно. Кількість джерел: 
17. 
2 хв. 

Надання консультаційної допомоги біля довідково-бібліографічного апарату 
18. 


Провести індивідуальну бесіду про організацію та використання певної частини довідкового апарату за методикою бібліографічного пошуку. 


одна консультація 


5 - 10 хв. 

Ведення фонду виконаних довідок 
19. 

Відібрати довідки для фонду, розкласти по папках (конвертах). Оформити довідки. одна довідка 


5 хв. 


20. 


Скласти картку для архіву. Зазначити порядковий номер, тему, дату видачі. Поставити картку в картотеку архіву виконаних довідок. 


одна картка 


3 хв. 1.4.3. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ


Таблиця 6


Номер норми 


Назва процесу, операції.

Зміст роботи 


Одиниця виміру 


Норма часу 


1 


2 


3 


4 

Виявлення інформаційних потреб спеціалістів
1. 

Методом анкетування. Визначити контингент споживачів інформації. Розробити замовлення для визначення інформаційних потреб (запитів). Розіслати (розповсюдити) замовлення. Опрацювати отримані замовлення. Скласти на базі отриманих даних картотеки контингенту споживачів інформації та їх інформаційних потреб (запитів). один споживач 


40 хв. 


2. 


На основі аналізу планово-звітної документації. Відібрати, вивчити, проаналізувати звітні документи та сформувати тематику довідково-інформаційного обслуговування у різних режимах. 


один звітний документ 


30 хв. 


3. 


Розподілити тематичні рубрики інформаційних потреб за підрозділами, що беруть участь у довідково-інформаційному обслуговуванні. 


одна рубрика 


5 хв. 

Укладання з абонентами угоди про інформаційне обслуговування 
4. 


Проаналізувати дані про зацікавленість абонентів в інформаційному обслуговуванні та режимах вибіркового розповсюдження й ретроспективного пошуку. Укладання і перегляд угоди. 


одна угода 


40 год. 

Формування мережі абонентів системи вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) 
5. 


Визначити контингент абонентів системи ВРІ. Виявити типові та індивідуальні запити абонентів. Вивчити, закласифікувати, заіндексувати запити. Ввести дані про запити в адресну картотеку. 


один абонент 40 хв. 

Підготовка сигнального повідомлення у системі ВРІ Виявити, переглянути і відібрати матеріали з поточних надходжень. Розподілити відібрані матеріали з поточних надходжень за абонентами. 


одне оповіщення 
Кількість переглянутих документів: 
6. 


1 - 2 

4 хв. 


7. 


3 - 4 

15 хв. 


8. 


5 - 10 

45 хв. 

Підготовка підбірок сигнальних повідомлень у системі ВРІ Заповнити бланк-замовлення на тиражування. Реєстрація копій, що надійшли, перевірка їх якості та дублетність. Заповнення супровідної документації.


одне оповіщення 


Кількість запитів: 
9. 


1 - 2 

15 хв. 


10. 


3 - 4 

20 хв. 


11. 


5 - 7 

25 хв. 


12. 


8 - 10 

30 хв. 

Перегляд і відбір документів для введення в автоматизованому режимі Переглянути масив документів, що надійшли. Відібрати документи відповідної тематики і ввести в базу даних.


один документ 
Відбір первинних документів: 
13. 


1 - 50 

5 год. 25 хв. Відбір вторинних документів: 

14. 


1 - 50 

2 год. 


15. 


Підготувати картки для робочих картотек ВРІ. 


один опис 


3 хв. 


16. 


Підготувати трафарети з картками ВРІ для тиражування. 


один трафарет 


2 хв. 

Корегування вихідних табуляграм: 
17. 


основний ряд 


один запис 


3 хв. 


18. 


допоміжний покажчик 


те саме 


2 хв. 


19. 


Редагування вихідних табуляграм і оформлення документів. 

5 хв. 


20. 


Розрізування, роздрукування відбірок на окремі описи. 


один опис 


2 хв. Аналізування карток зворотного зв'язку Опрацювати та проаналізувати карти зворотного зв'язку. Внести оцінки сигнального повідомлення до облікової картки абонента. Корегування системи на основі аналізу карток зворотного зв'язку. 


одна картка 
Кількість карток: 
21. 


1 - 7 

1 год. 20 хв. 


22. 


8 - 10 

1 год. 30 хв. 


23. 


11 - 15 

1 год. 45 хв. 


24. 


16 - 20 

1 год. 55 хв. 

Видача документів за запитом 
25. 


Виявити і відібрати документи (видання) за запитом у довідково-інформаційному фонді, оформити видачу документів у встановленому порядку. 


один документ 2 хв. 

Групове бібліографічне інформування 
26. 


Сформувати склад груп абонентів. 


одна група 


15 год. 


27. 


Уточнити тему, узгодити джерела інформації, види документів. 


одна тема 


45 хв. 


28. 


Скласти реєстраційну картку. 


одна картка 


2 хв. 

Підібрати документи для інформації. Скласти, написати та надіслати повідомлення. Записати до картки інформації. Проаналізувати картки зворотного зв'язку. 


те саме 
Письмово. Кількість видань: 
29. 


1 - 5 

15 хв. 


30. 


6 - 10 

30 хв. Усно. Кількість видань:
31. 


1 - 5 

15 хв. 

Оперативне інформування за запитом 
32. 


Формування мережі абонентів, виявлення типових та індивідуальних запитів споживачів. 


один абонент 


5 хв. 


33. 


Вивчити, закласифікувати запити. Ввести дані про запити в адресну картотеку. 


один запит 


7 хв. 

Написання оглядів і довідок Виявити і відібрати джерела. Опрацювати і проаналізувати відібрані документи. Написати текст огляду (довідки). Підготувати рукопис до друку. 


один авт. аркуш 
Огляд (довідка) за первинними джерелами: 
34. 


українською мовою 

100 год. 


35. 


іноземною мовою 

140 год. 


36. 


Огляд (довідка) за вторинними джерелами. 

75 год. 

Організація та проведення усних бібліографічних оглядів нових надходжень Відібрати нові надходження відповідно до раніше оголошеної тематики. Систематизувати джерела за темами, переглянути та проаналізувати документи. Підібрати бібліографічні описи, короткі анотації, реферати на відібрані джерела. Підготувати рукопис бібліографічного опису. 


один огляд 
Кількість переглянутих та відібраних документів: 
37. 


1 - 10 

7 год. 


38. 


11 - 25 

10 год. 


39. 


26 - 55 10 - 15 год. 40. 


56 - 140 

15 - 20 год. 

Підготовка бюлетеня нових надходжень Уточнити (визначити) тематичні межі пошуку і відбору документів. Створити рубрикатор бюлетеня. Виявити і відібрати документи з масиву поточних надходжень джерел інформації. Підібрати анотації, реферати, засистематизувати їх. 


один бюлетень 
Кількість переглянутих документів: 
41. 


1 - 37 

1 год. 


42. 


38 - 60 

2 год. 


43. 


61 - 95 

4 год. 


44. 


96 - 150 

6 год. 


45. 


151 - 380 

24 год. 


46. 


Організація та проведення "Дня інформації". Визначити тему, скласти план проведення, виявити і доставити документи з відповідних підрозділів бібліотеки, переглянути та відібрати документи, запросити спеціалістів-консультантів, підготувати виставку літератури, повідомити зацікавлені організації та спеціалістів, оформити виставку, написати короткі анотації, організувати збір замовлень на документи, їх видачу, консультації, чергування бібліографів. Провести аналіз заходу. 


один захід 


12 год. 


47. 


Організація та проведення "Дня бібліографії". Уточнити тему. Скласти план. Оформити виставку-перегляд. Підготувати огляд. Підготувати консультацію. Скласти і написати оголошення. Скласти і написати листи-запрошення, розіслати їх. Запросити зацікавлених осіб по радіо, телефону, особисто. 


те саме 


36 год. 
Організація та проведення "Дня спеціаліста". Визначити тему спільно із зацікавленими організаціями, форму проведення (стаціонарна, виїзна), відповідального за захід у цілому, скласти план супутніх заходів, програму пошуку і відбору інформаційних матеріалів, підготувати відкриті перегляди і тематичні виставки літератури за спеціальністю, бібліографічні огляди, замовити лекції, кінофільм та ін., повідомити зацікавлені організації, оформити виставки, організувати чергування бібліографів, консультантів-спеціалістів, забезпечити видачу видань або їх копій під час заходу або безпосередньо після нього, демонтувати виставки, проаналізувати результати "Дня спеціаліста": 
Кількість супутніх заходів: 


те саме 

48. 


1 - 2 

36 год. 


49. 


3 - 4 

48 год. 


50. 


5 - 6 

64 год. 


51. 


7 - 8 

85 год. 

Примітка: 


Час проведення "Дня інформації", "Дня спеціаліста", "Дня бібліографії", "Дня посібника" у норму часу не входить. следующая страница >>