litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6
Текстът на посочените насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).

Приложението въвежда Приложение - част А, Приложение II на Директива 2010/46/ЕО.


Приложение № 10 към чл. 17б, ал. 2, буква "а"


(Ново - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 23.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.)Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с протоколите на CPVO

 

Научно

Общоприето име на

Протоколи на CPVO
наименование

вида

 
(ботаническо

 

 

име на вида)

 

 
1

2

3
Allium cepa L.

Лук и шалот

TP 46/2 от 01.04.2009 г.
(Лукова група)

 

 
Allium cepa L.

Шалот

TP 46/2 от 01.04.2009 г.
(Сборна група)

 

 


Allium porrum L.


Праз

TP 85/2 от 01.04.2009 г.
Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.03.2004 г.
Allium

Лук рязанец

TP 198/1 от 01.04.2009 г.
schoenoprasum L.

 

 
Apium

Целина (листна и

TP 82/1 от 13.03.2008 г.
graveolens L.

дръжкова)

 


Apium


Целина кореновидна

TP 74/1 от 13.03.2008 г.
graveolens L.

 

 
Asparagus

Аспержи

TP 130/1 от 27.03.2002 г.
officinalis L.

 

 
Beta vulgaris L.

Цвекло салатно

TP 60/1 от 01.04.2009 г.
Brassica

Карфиол

TP 45/1 от 15.11.2001 г.


oleracea L.


 

 
Brassica

Броколи или

TP 151/2 от 21.03.2007 г.
oleracea L.

калабрезе

 
Brassica

Брюкселско зеле

TP 54/2 от 01.12.2005 г.
oleracea L.

 

 
Brassica

Алабаш

TP 65/1 от 25.03.2004 г.oleracea L.


 

 
Brassica

Савойско зеле, бяло

TP 48/2 от 01.12.2005 г.
oleracea L.

главесто зеле и

 
 

червено главесто зеле

 
Brassica rapa L.

Китайско зеле

TP 105/1 от 13.03.2008 г.
Capsicum

Пипер, лют пипер

TP 76/2 от 21.03.2007 г.


annuum L.


 

 
Cichorium

Къдраволистна

TP 118/2 от 01.12.2005 г.
endivia L.

ендивия и

 
 

широколистна

 
 

ендивия

 
Cichorium

Цикория индустриална

TP 172/2 от 01.12.2005 г.
intybus L.

 


 
Cichorium

Цикория обикновена

TP 173/1 от 25.03.2004 г.
intybus L.

 

 
Citrullus lanatus

Дини

TP 142/1 от 21.03.2007 г.
(Thunb.) Matsum.

 

 
et. Nakai

 

 
Cucumis melo L.

Пъпеши

TP 104/2 от 21.03.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици/корнишони

TP 61/2 от 13.03.2008 г.
Cucurbita pepo L.

Тиквички

TP 119/1 от 25.03.2004 г.
Cynara

Артишок и кардун

TP 184/1 от 25.03.2004 г.
cardunculus L.

 

 
Daucus carota L.

Моркови и фуражни

TP 49/3 от 13.03.2008 г.
 

моркови


 
Foeniculum

Резене

TP 183/1 от 25.03.2004 г.
vulgare Mill.

 

 
Lactuca sativa L.

Салата

TP 13/4 от 01.04.2009 г.
Lycopersicon

Домати

TP 44/3 от 21.03.2007 г.
esculentum Mill.

 

 
Petroselinum

Магданоз


TP 136/1 от 21.03.2007 г.
crispum (Mill.)

 

 
Nyman ex A. W.

 

 
Hill

 

 
Phaseolus

Фасул многоцветен

TP 9/1 от 21.03.2007 г.
coccineus L.

 

 
Phaseolus

Фасул пешак и фасул

TP 12/3 от 01.04.2009 г.

vulgaris L.

вейков

 
Pisum sativum L.

Грах набръчкан, грах

TP 7/1 от 06.11.2003 г.
(partim)

кръглозърнест и грах

 
 

захарен

 
Raphanus

Репички

TP 64/1 от 27.03.2002 г.
sativus L.

 

 

Solanum

Патладжан

TP 117/1 от 13.03.2008 г.
melongena L.

 

 
Spinacia oleracea

Спанак

TP 55/2 от 13.03.2008 г.
L.

 

 
Valerianella

Полска салата

TP 75/2 от 21.03.2007 г.
locusta (L.)

 

 

Laterr.

 

 
Vicia faba L.

Бакла

TP Broadbean/1 от 25.03.2004 г.
(partim)

 

 
Zea mays L.

Захарна царевица и

TP 2/2 от 15.11.2001 г.
(partim)

пуклива царевица

 


Текстовете на тези протоколи могат да се намерят в интернет страницата на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

Приложението въвежда Приложение - част Б, Приложение I на Директива 2009/97/ЕО.Приложение № 10а към чл. 17б, ал. 2, буква "а"


(*) (Ново - ДВ, бр. 25 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г.)Списък на видовете, които трябва да се изпитват в съответствие с протоколите на CPVO

 

Научно

Общоприето име на

Протокол на CPVO
наименование

вида

 
1

2

3
Allium cepa L.

Лук и шалот

протокол TP 46/2 от 1.4.2009 г.

(лукова група)

 

 
Allium cepa L.

Шалот

протокол TP 46/2 от 1.4.2009 г.
(сборна група)

 

 
Allium fistulosum

Лук батун

протокол TP 161/1 от 11.3.2010 г.
L.

 

 
Allium porrum L.

Праз

протокол TP 85/2 от 1.4.2009 г.
Allium sativum L.

Чесън

протокол TP 162/1 от 25.3.2004 г.
Allium

Лук резанец

протокол TP 198/1 от 1.4.2009 г.
schoenoprasum L.

 

 
Apium

Листна и дръжкова

протокол TP 82/1 от 13.3.2008 г.
graveolens L.

целина

 
Apium

Кореновидна целина

протокол TP 74/1 от 13.3.2008 г.

graveolens L.

 

 
Asparagus

Аспержи

протокол TP 130/1 от 27.3.2002 г.
officinalis L.

 

 
Beta vulgaris L.

Цвекло салатно

протокол TP 60/1 от 1.4.2009 г.
Brassica

Цветно зеле (карфиол)

протокол TP 45/2 от 11.3.2010 г.
oleracea L.

 

 

Brassica

Броколи или

протокол TP 151/2 от 21.3.2007 г.
oleracea L.

"Калабрезе"

 
Brassica

Брюкселско зеле

протокол TP 54/2 от 1.12.2005 г.
oleracea L.

 

 
Brassica

Алабаш

протокол TP 65/1 от 25.3.2004 г.
oleracea L.

 

 
Brassica

Савойско зеле, бяло

протокол TP 48/2 от 1.12.2005 г.
oleracea L.

главесто зеле и

 
 

червено главесто зеле

 
Brassica rapa L.

Китайско зеле

протокол TP 105/1 от 13.3.2008 г.
Capsicum

Пипер, лют пипер

протокол TP 76/2 от 21.3.2007 г.
annuum L.

 

 
Cichorium

Къдраволистна

протокол TP 118/2 от 1.12.2005 г.
endivia L.

ендивия и

 
 

широколистна

 
 

ендивия

 
Cichorium

Цикория индустриална

протокол TP 172/2 от 1.12.2005 г.
intybus L.

 

 


Cichorium


Цикория обикновена

протокол TP 173/1 от 25.3.2004 г.
intybus L.

 

 
Citrullus lanatus

Дини

протокол TP 142/1 от 21.3.2007 г.
(Thumb.)

 

 
Matsum. et Nakai

 

 
Cucumis melo L.

Пъпеши

протокол TP 104/2 от 21.3.2007 г.Cucumis sativus


Краставици и

протокол TP 61/2 от 13.3.2008 г.
L.

корнишони

 
Cucurbita pepo L.

Тиквички

протокол TP 119/1 от 25.3.2004 г.
Cynara

Артишок и кардун

протокол TP 184/1 от 25.3.2004 г.
cardunculus L.

 

 
Daucus carota L.

Моркови и фуражни

протокол TP 49/3 от 13.3.2008 г.


 


моркови

 
Foeniculum

Резене

протокол TP 183/1 от 25.3.2004 г.
vulgare Mill.

 

 
Lactuca sativa L.

Салата

протокол TP 13/4 от 1.4.2009 г.
Lycopersicon

Домати

протокол TP 44/3 от 21.3.2007 г.
esculentum Mill.

 

 Petroselinum


Магданоз

протокол TP 136/1 от 21.3.2007 г.
crispum (Mill.)

 

 
Nyman ex A. W.

 

 
Hill

 

 
Phaseolus

Многоцветен фасул

протокол TP 9/1 от 21.3.2007 г.
coccineus L.

 

 
Phaseolus

Фасул пешак и фасул


протокол TP 12/3 от 1.4.2009 г.
vulgaris L.

вейков

 
Pisum sativum L.

Грах набръчкан, грах

протокол TP 7/2 от 11.3.2010 г.
(partim)

кръглозърнест и грах

 
 

захарен

 
Raphanus

Репички

протокол TP 64/1 от 27.3.2002 г.
sativus L.

 


 
Solanum

Патладжан

протокол TP 117/1 от 13.3.2008 г.
melongena L.

 

 
Spinacia oleracea L.

Спанак

протокол TP 55/3 от 11.3.2010 г.
Valerianella

Полска салата

протокол TP 75/2 от 21.3.2007 г.
locusta (L.)

 

 
Laterr.

 

 

Vicia faba L.

Бакла

протокол TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.
(partim)

 

 
Zea mays L.

Захарна царевица и

протокол TP 2/3 от 11.3.2010 г.
(partim)

пуклива царевица

 
<< предыдущая страница   следующая страница >>