litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 9 10


Перелік публікацій Сєвєродонецького технологічного інститут СНУ ім.. В. Даля за 2006 рік
п/п

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво.

Види роботи

Рік видання

Умов. друк. арк..

Дисертації (кандидатські)

1.

Скарга-Бандурова І.С.

Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв (на прикладі виробництва формаліну)

Спеціальність 05.13.06

Захист відбувся 29.06.06 в Донецькому нац. універ.

Канд. дис.

2006
2.

Лорія М.Г.

Атомно-абсорбційний спектрофотометр із капілярним електротермічним атомізатором


Спеціальність 05.11.13

Захист відбувся 24.02 в Вінницькому політехнічному університеті

Канд.дисертація

2006

11

Навчальні посібники та монографіїследующая страница >>