litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3
План роботи відділу освіти Первомайської райдержадміністрації


на 2009-2010 навчальний рік


ВСТУП

У 2008 -2009 навчальному році діяльність відділу освіти була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально–виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Управлінська проблема оптимального поєднання стабільного функціонування закладів освіти з режимом їх розвитку вирішувалась через низку забезпечень:


  • створення необхідних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;

  • підвищення фахової майстерності педагогічних працівників та комплексно –цільовий підхід в управлінні освітнім процесом;

  • забезпечення особистісно-орієнтованої освіти та виховання;

  • забезпечення державної політики щодо охорони життя, здоров’я учасників навчально–виховного процесу.

Право дітей на отримання базової та повної середньої освіти забезпечували 27 навчальних закладів, у тому числі – 13 шкіл І-ІІІ ступенів, 6 шкіл І-ІІ ступенів, 8 навчально-виховних комплексів.

У 232 класах навчались 3416 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах склала 14,73, що на 0,73 менше, ніж у минулому році. В навчальних закладах створено оптимальну мережу профільних класів, яка видозмінюється, удосконалюється, але залишається стабільною. Всього діяли 5 закладів з профільним навчанням, у 8 профільних класах навчались 133 учні.

За підсумками 2008-2009 навчального року:

- до наступного класу переведено 2798 учнів, з них 168 нагороджені похвальними листами;

- закінчили 9 класів 405 випускників, з них 9 одержали свідоцтво з відзнакою;

- закінчили 11 клас 233 учні.

Для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальні заклади, були створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами. Наприкінці навчального року таких дітей було 13.


Здобуття базової та повної загальної середньої освіти екстерном було організовано на базі Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Синюхинобрідської ЗОШ І-ІІІ ст., Софіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ст., Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Кам’яномостівської ЗОШ І-ІІІ ст., Лисогірської ЗОШ І-ІІ ст. №3. У 2008/2009 навчальному році екстерном 7 учнів отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту та 11 учнів отримали атестати про повну загальну середню освіту.

З метою виконання законодавчих, нормативних, інструктивних документів щодо забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти було уточнено дані про навчання дітей і підлітків шкільного віку, які проживають у мікрорайонах навчальних закладів. За даними первинних списків громадян у районі було зареєстровано 4105 дітей і підлітків шкільного віку. Підлягали навчанню - 4097, не підлягали за станом здоров’я - 8. Навчались у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів 4025 дітей. Не навчалися – 13 дітей 6-річного віку, батьки яких вирішили, що їх діти підуть до школи в наступному році, 55 дітей здобували спеціальну (не середню) освіту в інтернаті для дітей з вадами мови, 4 підлітків 15-17 років із різних причин не приступили до навчання.

Дошкільною освітою було охоплено 760 дітей, які виховувалися й навчалися в 21 дошкільному навчальному закладі та 8 дошкільних групах НВК. В ДНЗ функціонувала 41 група, де виховувалися дошкільнята віком від 2 до 6 років, тобто кожна друга дитина дошкільного віку.

Спостерігається тенденція до відновлення роботи груп раннього дошкільного віку. В районі працювали 6 ясельних груп, у яких виховувалася 81 дитина. В усіх дошкільних навчальних закладах були створені умови для виховання й розвитку дітей.

Аналіз охоплення дошкільників суспільним вихованням в окремих населених пунктах району показав, що у Зеленокошарському, Підгороднянському, Степківському, Жовтневому, Степовому дошкільних навчальних закладах відсоток охоплення дітей суспільним дошкільним вихованням становить від 70 до 98 %.


Особлива увага приділяється охопленню дітей 5–річного віку дошкільною освітою. З 286 п’ятирічок, які проживають на території Первомайського району, відвідували дошкільні заклади -213, що складає 75 %.

Відповідно до методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.04.2005 року № 1/ 9 -163 щодо забезпечення максимального охоплення дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням, в дошкільних закладах району створено банк даних про дітей, які не відвідували ДНЗ, розроблені заходи по соціально–педагогічному патронату, проводиться відповідна робота з батьками. 73 дитини п’ятирічного віку були охоплені соціально –педагогічним патронатом.

З метою визначення ефективності роботи навчальних закладів відповідно до державних стандартів, результативності навчально–виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступенів їх реалізації протягом 2008-2009 навчального року проведено атестацію таких навчальних закладів: Софіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Зеленокошарської ЗОШ І-ІІ ст., Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ст., Кам’яномостівської ЗОШ І-ІІІ ст., Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Підгороднянського ДНЗ «Ромашка», Кінецьпільського ДНЗ «Струмочок». Всі заклади атестовані. Адміністраціям навчальних закладів надано рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час атестації.

Навчально-виховний процес в навчальних закладах району у 2008-2009 н.р. забезпечували 484 педагогічні працівники:


  • у загальноосвітніх навчальних закладах -378;

  • у дошкільних навчальних закладах -95;

  • у позашкільних навчальних закладах -11.

З учителів загальноосвітніх навчальних закладів:

- спеціалістів вищої категорії -119;

- спеціалістів першої категорії -100;

- спеціалістів другої категорії -45;

- спеціалістів -114;

- вчителів –методистів-19;

- старших вчителів -47.


Освітній рівень вчителів, що викладають основи наук, становив 88%, вчителів початкових класів -75%. Загальноосвітні навчальні заклади в основному були укомплектовані педагогічними кадрами. Плинність кадрів становила 7%.

Показники щодо якісного складу та освітнього рівня педпрацівників району порівняно з попереднім навчальним роком залишалися стабільними.

Протягом навчального року проводилася планомірна робота з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Забезпечено виконання вимоги щодо періодичності проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами (не рідше 1 разу на 5 років).

Для підвищення освітнього і фахового рівня педагогічних працівників створено сприятливі умови для продовження навчання вчителів, які не мають вищої педагогічної освіти або бажають здобути другу вищу непедагогічну освіту, на заочних відділеннях вищих навчальних закладів. У 2008 -2009 н. р. 40 вчителів району навчалися за цією формою.

Приділялась увага адаптації молодих спеціалістів. На виконання Програми «Вчитель» і відповідних наказів управління освіти і науки облдержадміністрації створено необхідні умови для проходження стажування молодих спеціалістів при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Як і в попередні роки, у 2008 -2009 н. р. відділом освіти приділялась належна увага моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників. За підсумками 2007 -2008 навчального року та результатами атестації 15 вчителів району нагороджено грамотами відділу освіти, 10 – грамотами райдержадміністрації, 10 – грамотами районної ради, 24 – грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації, 4 – знаком «Відмінник освіти України». Учитель зарубіжної літератури Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харчук В.Я. нагороджена знаком «Василь Сухомлинський», начальник відділу освіти С.А.Вовк - знаком «А.С.Макаренко».

Заступнику директора з навчально–виховної роботи Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Голубецькій Любові Ізотівні присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України».


18 освітян району у 2008/2009 н. р. нагороджені преміями відділу освіти: 16 вчителів - коштами у сумі 1000 грн., 2- коштами у сумі 2000 грн.

Разом з тим мають місце і проблеми . Низьким залишається освітній рівень педпрацівників ДНЗ. Не вистачає висококваліфікованих фахівців для викладання таких предметів, як інформатика, іноземна мова, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, художня культура. Проблемним залишається проходження курсів підвищення кваліфікації керівниками гуртків ПНЗ та педагогічними працівниками ДНЗ.

Основним компонентом системи безперервної післядипломної освіти є методична робота.

Відповідно до основних завдань діяльності методичної служби, врахування кількісного і якісного складу педагогічних працівників ДНЗ і ЗНЗ, РМК було сформовано оптимальну мережу методичної роботи, яка базується на діагностичній основі. Це 5 опорних ЗНЗ (Мигіївська, Кінецьпільська, Софіївська, Лисогірська № 1, Підгороднянська ЗОШ) і 2 опорні ДНЗ (Мигіївський і Підгороднянський), 16 районних методичних об’єднань (вихователів ДНЗ, учителів початкових класів, учителів української мови й літератури, учителів зарубіжної літератури, учителів математики та інформатики, учителів фізики та астрономії, учителів географії та економіки, учителів біології та хімії, учителів суспільних дисциплін, учителів фізкультури, учителів трудового навчання, учителів іноземної мови, практичних психологів), 7 постійно діючих семінарів (завідуючих ДНЗ, директорів шкіл, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, заступників директорів шкіл з виховної роботи, шкільних бібліотекарів, учителів основ здоров’я, керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників, учителів музичного і образотворчого мистецтва), 1 майстер-клас (для учителів зарубіжної літератури), 1 творча група (учителів географії), 1 творча майстерня (учителів зарубіжної літератури).

Реалізуючи принцип диференційованого підходу до роботи з кадрами, РМК особливу увагу приділив роботі з молодими учителями: проведено індивідуальні методичні консультації, методичну акцію «На уроці у вчителя - майстра», лекцію «Сучасний урок суспільних дисциплін», методичні виїзди у ЗНЗ, в яких працюють молоді спеціалісти.


Зміст методичної роботи спрямовувався на науково-методичне забезпечення і психологічний супровід навчально-виховного процесу, впровадження нових навчальних програм і підручників, розробку і реалізацію варіативного компонента змісту загальної середньої освіти, аналіз стану освітнього процесу в районі, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, стимулювання творчості педагогів, формування їх педагогічної культури, продукування нових педагогічних ідей, узагальнення та поширення ППД.

З метою реалізації нового змісту освіти, оволодіння вчителями новим педагогічним мисленням було проведено 19 епізодичних семінарів для педагогів ДНЗ і ЗНЗ.

Підвищення управлінської і педагогічної культури керівників ДНЗ і ЗНЗ здійснювалось на семінарських заняттях, що проводилися на базі освітніх закладів: семінари завідуючих ДНЗ - «Сучасне заняття: проблеми, перспективи, досвід» (Кінецьпільський ДНЗ), «Використання системи дидактичних ігор як засобу розвитку дітей на заняттях» (Романовобалківський ДНЗ); семінари директорів шкіл - «Дидактичне забезпечення багаторівневого навчально-виховного процесу» (Зеленокошарська ЗОШ); «Основні пріоритети громадянського виховання учнівської молоді» (Чаусівський НВК № 1); семінари заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи - «Організація самоосвітньої діяльності педагога» (Кам’яномостівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); «Розвиток критичного мислення учнів» (Романовобалківська ЗОШ); семінар заступників директорів шкіл з виховної роботи «Формування особистісних якостей учнів засобами краєзнавчої роботи» (Мигіївська ЗОШ). Враховуючи діяльність ЗНЗ району в умовах освітніх округів, РМК проведено семінар керівників міжшкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів «Організаційно-методичне забезпечення зростання педагогічної майстерності вчителів початкових класів» (Кінецьпільська ЗОШ) та інструктивно-методичну нараду заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, на якій проаналізовано досвід і проблеми діяльності міжшкільних методичних об’єднань.


Центром координації роботи методичної служби з педагогами району є рада РМК, до складу якої входять методисти РМК і досвідчені керівники навчальних закладів. Протягом 2008/2009 навчального року рада методичного кабінету розглянула питання:

«Про структуру методичної роботи з педагогічними працівниками району», «Про затвердження авторських програм факультативів, гуртків», «Про систему роботи класного керівника з батьківською громадськістю», «Результати роботи педагогів-організаторів з учнями девіантної поведінки», «Про досвід роботи педколективу Чаусівського НВК № 1 щодо організації громадянського виховання учнів», «Про рівень сформованості елементарних математичних знань вихованців ДНЗ», «Про досвід роботи вихователів Громиченко О.Ю., Шпак В.О.», «Про підсумки роботи РМК над науково-методичною темою», «Про досвід роботи бібліотекаря Левченко Б.І.»

Аналіз стану методичної роботи в районі дозволяє зробити висновки, що методичний кабінет відділу освіти своєю діяльністю позитивно впливає на підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників і впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Результатом діяльності методичної служби є модернізація колективних форм роботи з педагогами, поповнення банку ППД, активна участь значної частини педагогів у методичних заходах, поширення та впровадження у практику кращих досягнень учителів району шляхом проведення творчих звітів, семінарів, майстер-класів, участі у професійних конкурсах («Учитель року», «Шкільний бібліотекар», конкурс проектів, присвячений творчості Т.Г. Шевченка, конкурс відеоматеріалів ППД), обласній виставці педагогічної творчості, підвищення методологічної і рефлексивної культури педагогічних і керівних кадрів, зростання кваліфікації педагогів. За результатами атестації 2009 р. 7 учителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 7 педагогам, звання «учитель-методист» - 2. Учителі Софіївської ЗОШ Іванова Л.М. і Флоренко Л.М. стали призерами (ІІІ місце) і обласного конкурсу на кращий проект «Творчість Т.Г. Шевченка», учитель Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Козаченко А.П. посіла ІІІ місце в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009» (номінація «Українська мова і література»).


Педагоги району оволоділи такими ідеями професійної діяльності, як відхід від інформаційних монологічних способів викладання знань, вилучення із структури уроків форм опитування учнів, перевірки домашнього завдання у традиційному вигляді, впровадження методів особистісно орієнтованого навчання і виховання, активних форм роботи на уроці, заміна авторитарного способу спілкування на діалогічний, диференційований підхід до організації навчально-виховного процесу тощо, що сприяє оптимізації почуття психологічного комфорту учнів на уроках, формуванню умінь школярів співпрацювати в парах і групах, покращенню результатів роботи з обдарованими дітьми.

Сучасні тенденції розвитку освіти передбачають підвищення ефективності та якості психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

Відділом освіти розроблена районна Програма розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та План заходів щодо її реалізації. На виконання цієї Програми у 2008 р. введені посади практичних психологів в Степківській ЗОШ І-ІІІ ст., Чаусівському НВК №1, районному методичному кабінеті.

Практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів здійснювали наступні види діяльності: психодіагностичний, консультативний, корекційно-розвивальний, просвітницький.

Протягом 2008-2009 навчального року психологи індивідуальною психодіагностикою охопили 261 учня, груповою психодіагностикою - 1564 учні.

Індивідуальні консультації проведено для 228 учнів; індивідуальна корекційно-розвивальна робота проводилась із 53 учнями, а групова корекційно-розвивальна – з 263 учнями.

Одним з головних напрямків діяльності психологічної служби району в 2008-2009 навчальному році був просвітницький, спрямований на підвищення психологічної культури педагогічних працівників. Основними формами проведення просвітницької роботи були індивідуальні та групові консультації, лекції, ділові ігри.

Разом із позитивними результатами у діяльності фахівців психологічної служби є певні недоліки:


  • не налагоджена система роботи з дітьми «групи ризику»;

  • повільно відбувається процес створення банку даних психодіагностичного, корекційно–відновлювального матеріалу.

Однією з ефективних форм реалізації пріоритетних завдань щодо підвищення якості освіти є інформатизація навчально–виховного процесу.

Всі школи І-ІІІ ступенів та 5 шкіл І-ІІ ступенів району забезпечені навчальними комп’ютерними комплексами (НКК).

У 2008 -2009 н.р. на виконання Державної програми «Інформаційні технології в освіті і науці на 2006 -2010 роки» Грушівська, Зеленокошарська, Кам’яномостівська ЗОШ І-ІІ ст. отримали навчальні комп’ютерні комплекси. За рахунок даної програми по другому НКК отримали Кінецьпільська та Підгороднянська ЗОШ І-ІІІ ст.

В межах реалізації проекту „Рівний доступ до якісної освіти в Україні” Мигіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів отримала другий навчальний комп’ютерний комплекс.

Важливою характеристикою забезпеченості навчально-виховного процесу комп’ютерною технікою є кількість учнів на 1 комп’ютер. В загальноосвітніх навчальних закладах району, де встановлено НКК, на 20 учнів припадає 1 комп’ютер.

Однією з важливих характеристик стану інформатизації освіти є можливість оперативного доступу до ресурсів Інтернету. Станом на 1 червня 2009 року 85% шкіл І-ІІІ ступенів підключені до глобальної мережі.

Одним з основних напрямків роботи відділу освіти є реалізація районної цільової програми роботи з обдарованою молоддю, яка містить комплекс організаційно-управлінських, психолого-педагогічних та науково-методичних напрямків роботи щодо розвитку творчого потенціалу учнів.

Розв’язанню пріоритетних завдань навчання та виховання обдарованої учнівської молоді сприяло залучення її до участі в науково–дослідницькій діяльності, інтелектуальних, творчих, природоохоронних змаганнях та конкурсах.

У 2008 – 2009 навчальному році предметні олімпіади проводилися із 13 навчальних дисциплін. У них взяли участь 311 учнів із 24 навчальних закладів району.


За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 10 школярів Первомайського району стали призерами. Це учні Мигіївської ЗОШ (олімпіади з правознавства, трудового навчання, географії, історії), Кінецьпільської ЗОШ (олімпіади з іноземної мови та української мови і літератури) та Софіївської ЗОШ (олімпіади з української мови і літератури, зарубіжної літератури).

Забезпечує творчий, інтелектуальний, духовний розвиток особистості, сприяє вибору майбутньої професії наукове товариство МАН.

У 2008 -2009 навчальному році свої науково–дослідницькі роботи захищали 7 учнів ЗНЗ Первомайського району у секціях «Математика», «Історія України», «Медицина», «Географія і ландшафтознавство» (Мигіївська, Лисогірська, Кінецьпільська, Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Бандурський НВК), 5 із них стали призерами.

У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, спрямованому на зміцнення державотворчої функції української мови, взяли участь 216 учнів загальноосвітніх закладів.

За результатами ІІІ (обласного) етапу Конкурсу, учасниками якого стали 4 школярі району, 3 учні здобули перемогу (учні Мигіївської, Кінецьпільської, Софіївської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Школярі Первомайщини стали учасниками понад 40 природоохоронних та трудових акцій, творчих конкурсів натуралістичного спрямування.

Результати роботи учнівських колективів, гуртків високо оцінені обласним журі:


п/п

Назва конкурсу, трудової акції, природоохоронних акцій

Призове місце

Назва школи

1

«Обласний конкурс агітаційних бригад»


І

Кумарівська ЗОШ І-ІІІ ст.

2

«Плекаймо сад»

ІІ

Чаусівський НВК №1

3

«Конкурс наукових досягнень юних зоологів-тваринників»

ІІІ

Степківська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

«Дослідницький марафон»

ІІІ

Станіславчицька ЗОШ І-ІІ ст.

5

«Конкурс на краще аграрне учнівське об’єднання»

ІІ

Романовобалківська ЗОШ І-ІІІ ст.

6

«Юннатівський зеленбуд»

ІІІ

Тарасівська ЗОШ І-ІІ ст.

7

«Птах року»

ІІІ

Кам’яномостівська ЗОШ І-ІІІ ст.

8

«Мікроскопічні водорості - показники екологічного стану довкілля»

І

Синюхинобрідська ЗОШ І-ІІІ ст.следующая страница >>