litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3

Додаток 3

до Правил прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2011 р.


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету


Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Охорона та захист державного кордону

6.160104

Встановлено
25 відсотків1. Українська мова та література
124

2. Іноземна мова або математика
124

3. Історія України

Профільний

130

Правознавство


6.030402

Встановлено
25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Іноземна мова або математика
124

3. Історія України

Профільний

130

Автомобільний транспорт

6.070106

Встановлено
25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Іноземна мова або фізика
124

3. Математика

Профільний

130

Філологія

6.020303

Встановлено
25 відсотків


1. Українська мова та література
124

2. Історія України
124

3. Іноземна мова

Профільний

140


Додаток 4

до Правил прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2011 р.Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали1

106
3,2

119,2
5,4

137,3
7,6

158,2
9,8

179,1

1,1

106,6
3,3

119,8
5,5

138,3
7,7

159,2
9,9

180

1,2

107,2
3,4

120,4
5,6

139,2

7,8

160,1
10

181

1,3

107,8
3,5

121
5,7

140,2
7,9

161,1
10,1

181,9

1,4

108,4
3,6

121,6
5,8

141,1
8

162
10,2

182,9

1,5

109
3,7

122,2
5,9

142,1
8,1

163
10,3

183,8

1,6

109,6

3,8

122,8
6

143
8,2

163,9
10,4

184,8

1,7

110,2
3,9

123,4
6,1

144
8,3

164,9
10,5

185,7

1,8

110,8
4

124
6,2

144,9
8,4

165,8
10,6

186,7

1,9

111,4
4,1

125
6,3

145,9


8,5


166,8
10,7

187,6

2

112
4,2

125,9
6,4

146,8
8,6

167,7
10,8

188,6

2,1

112,6
4,3

126,9
6,5

147,8
8,7

168,7
10,9

189,5

2,2

113,2
4,4

127,8
6,6

148,7
8,8

169,6
11

190,5

2,3

113,8
4,5

128,8
6,7

149,7
8,9

170,5
11,1

191,4

2,4

114,4
4,6

129,7
6,8

150,6
9

171,5
11,2

192,4

2,5

115
4,7

130,7
6,9

151,6
9,1

172,4
11,3

193,3

2,6

115,6
4,8

131,6
7

152,5
9,2

173,4

11,4

194,3

2,7

116,2
4,9

132,6
7,1

153,5
9,3

174,3
11,5

195,2

2,8

116,8
5

133,5
7,2

154,4
9,4

175,3
11,6

196,2

2,9

117,4
5,1

134,5
7,3

155,4
9,5

176,2
11,7

197,1

3

118


5,2


135,4
7,4

156,3
9,6

177,2
11,8

198,1

3,1

118,6
5,3

136,4
7,5

157,3
9,7

178,1
11,9

199

12

200Додаток 5

до Правил прийому Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2011 р.

Перелік конкурсних предметів


Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр:

Напрями підготовки


Спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Статус

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

Код

Назва

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

предмета

0701

Автомобільний транспорт

8.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

Будова та експлуатація транспортних засобів і спеціальної техніки*

Профільний

124

Іноземна мова
124

1601

Військові науки

8.160105

Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)

Комплексне фахове вступне випробування

Профільний

124

Іноземна мова
124

1601

Охорона та захист державного кордону


8.160104

Охорона та захист державного кордону

Комплексне фахове вступне випробування

Профільний

124

Іноземна мова
124* для кандидатів на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – Будова та експлуатація транспортних засобів.


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст:


Напрями підготовки

Спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Статус

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

Код

Назва

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

предмета

0304

Право

7.03040102

Правоохоронна діяльність

Теорія держави та права

Профільний

124

Іноземна мова


124


0203

Філологія

7.02030304

Переклад

Основна іноземна мова

Профільний

124

0701

Автомобільний транспорт

7.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

Будова та експлуатація транспортних засобів і спеціальної техніки*

Профільний

124

Іноземна мова
124* для для кандидатів на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – Будова та експлуатація транспортних засобів.<< предыдущая страница