litceysel.ru
добавить свой файл
1
КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК


(ІНФОРМАЦІЯ ДО ЗВІТУ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ В 2008 році)


Науково-видавнича діяльність кафедри.


Протягом 2008 року кафедрою філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ проведено чималу наукову роботу, і її показником є наступні результати:


 • загальна кількість назв наукової, навчально-методичної та іншої літератури: 75 назв

 • загальний обсяг в о.-в.а.: 74 о.-в.а

 • загальний тираж: 1200 прим.


в тому числі:

 • кількість назв монографій, їх обсяг і тираж: -- 1 назва, 10 о.-в.а., 300 прим.

– кількість назв наукових видань, їх обсяг та тираж: -- методичні рекомендації «Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону» (науковий продукт НДР) 3 о.-в.а

 • кількість назв підручників, навчальних посібників, їх обсяг та тираж: 1 назва, 13 о.-в.а, 150 прим.

 • кількість назв метод.рекомендацій, їх обсяг та тираж: 10 назв, 2 о.-в.а., 100 прим.

 • кількість назв періодичних видань, їх обсяг та тираж: -- . немає

 • кількість назв інших видань, їх обсяг та тираж (статті та тези): 18 назв статей, 25 о.-в.а; 46 назв тез, 5 о.-в.а


Проведено науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, усього

– Виїзний семінар – зустріч професорсько-викладацького складу кафедри з активом Южненської міської ради з метою обговорення перспектив конституційної реформи в Україні (5 червня 2008 року).

– Семинар, присвячений річниці А. Волошина (доповідач – проф. О.П. Якубовський) – 15 травня 2008 року.

Підготовлено і видано видавництвом регіонального інституту навчально-методичної і наукової літератури

Підручників, навчальних посібників


Ростіянов Б.Ю.

– Історія культури (українознавчі студії): Навч.-метод.посібн.: 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Одеса: ОРІДУ, 2008. – 324 с.Методичних розробок


Якубовський О.П.

Державноуправлінські та політико-правові питання // Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ, 2008.


Балабаєва З.В.

Державноуправлінські та політико-правові питання // Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ, 2008.


Балабаєва З.В., Ростіянов Б.Ю. та ін

Методичні рекомендації «Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону» (науковий продукт НДР). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 60 с.


Павлов О.І.

– НМКД «Основи інформаційно-аналітичної діяльності». – Одеса, 2008.


Яковлева Л.І.

– Державноуправлінські та політико-правові питання / Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – с. 3-14


Росколотько І.Л.

Державноуправлінські та політико-правові питання // Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання).- Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.


Ростіянов Б.Ю.


 • Державноуправлінські та політико-правові питання / Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008


Сокур Н.В.

Державноуправлінські та політико-правові питання // Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ, 2008.Курносенко Л.В.

Державноуправлінські та політико-правові питання // Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ, 2008.


Савченко Я.А.

Державноуправлінські та політико-правові питання // Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ, 2008.


Матвієнко О.В.

Державноуправлінські та політико-правові питання // Методичні матеріали з комп’ютерного тестування відповідно до програми вступних екзаменів у 2008 році (соціально-політичні та історико-культурні питання). – Одеса: ОРІДУ, 2008.


Підготовлено працівниками закладу та опубліковано видавництвом наукових статей та тез


Якубовський О.П.

Тези:: Етикет в діяльності державного службовця: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С. 216-218.


Балабаєва З.В.

–Європейський досвід розробки та впровадження у практику стандартів демократичного врядування // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наукових праць. Вип. 2.- Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2008.


 • (разом із Надолішнім П.І.) Врядування // Стаття до словника з державного управління. (Передано до друку).

 • (разом із Надолішнім П.І.) Врядування // Стаття в енциклопедію з державного управління. (Передано до друку).

Тези: (разом із П.І. Надолішнім) Врядування: европейський підхід і вітчизняна перспектива: Матер.підсумкової щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.82-85.


Гансова Е.А.

– Тези: Соціальна держава в контексті української соціальної політики // Матер. міжнар. конф. «Розбудова демократії. Українсько-канадський проект» м. Київ (передано до друку).


 • Тези: Методика експертної оцінки програм соціального розвитку: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С. 220-222.Драгомирецька Н.М.

– Передано до друку:

 • Статтю: «Управління соціальними проектами на регіональному рівні як технологія демократичного врядування»;

 • Статтю: «Науково-теоретичні підходи до соціокультурного проектування на регіональному рівні»;

 • Статтю: «Соціальне проектування як особлива форма побудови взаємодії суб’єктів державного управління з громадськістю»;

 • Статтю: «Методи побудови комунікативного проекту створення сильної громади через ЗМІ»;

 • Статтю: «Соціокультурне проектування в діяльності суб’єктів державного управління».

 • Тези: (разом із Артеменко А.Л.) Залучення громадян в процесі демократичного врядування: Матер.підсумкової щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.- С.163-165.

 • Тези: «Проекти координаційної ради з питань інформатизації в процесі демократичного врядування»;

 • Тези: «Управління соціальними проектами на регіональному рівні у контексті демократичного врядування»;

 • Тези: «Місце та роль дорадчих органів у процесах інформатизації на районному рівні»;

 • Тези: «Формуючі впливи на громадянське суспільство засобами сучасних інформаційних технологій»;

 • Тези: «Налагодження ефективних комунікативних зв’язків між владою та громадськістю в процесі формування електронного врядування».


Росколотько І.Л.

 • Тези: Методологічні проблеми аналізу динаміки сучасного суспільства: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.200-203.


 • Проблема культурно-цивілізаційної ідентифікації в сучасному соціальному розвитку // «У философии женское лицо…» // Сб.научн.ст. – Одеса: ФЛП Фридман, 2008. – С. 31-39.


Ростіянов Б.Ю.

– Тези: Державна влада і проблеми суднобудівної галузі // Пріоритети економічного та соціального розвитку регіонів України: Матер.наук.-практ.конф. 30 травня 2008 р. – Одеса: ОРІДУ, 2008. – С.80-82

 • Тези: Українське державне і військове будівництво: сторінка новітньої історії: Матер.щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. ОРІДУ 31 жовтня 2008 р. – Одеса: ОРІДУ, 2007.

 • Стаття: До питання про роль козацтва в новітній історії українського державотворення ХХ ст.// Теоретичні та пикладні питання державотворення: електронне фахове видання ОРІДУ НАДУ. – 2008.–Вип.3.

– Культурологія. Логика // Збірник методичних матеріалів для вступників. – Одеса: ОРІДУ, 2008.


Сокур Н.В.

– Тези: Ефективність використання трудового потенціалу: зарубіжний досвід // Пріоритети економічного та соціального розвитку регіонів України: Матер.наук.-практ.конф. 30 травня 2008 р. – Одеса: ОРІДУ, 2008. – С.91-93.

-Тези: Роль профспілок у функціонуванні громадянського суспільства: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.207-208.


Титаренко Л.М.

Стаття: Ціннісні засади оптимізації навчально-виховного процесу в контексті підготовки управлінських кадрів // Акт.пробл.ДУ: Зб.наук.пр. – Одеса: ОРІДУ, 2008.-Вип.1(33).-С.271-276.

Стаття: Менеджмент організації регіональної влади: соціально-психологічні та політичні орієнтири // Акт.пробл.ДУ: Зб.наук.пр.- Одеса: ОРІДУ, 2008.-Вип.2(34).-С.163-170

– Стратегічне партнерство між ЄС та Україною в контексті гуманітарної спрямованості подготовки кадров // Акт.пробл.європ.інтегр. та права.Вип.3– Одеса: Феникс, 2008. – С.350.


– Роль і місце соціально-психологічного та політичного підходів в удосконаленні управлінського менеджменту: Матер. щорічної конф. МГУ (передано до друку).

– Роль і місце громадського виховання у формуванні лідерських якостей підростаючого покоління // Шкільний кур’єр. – Одеса, 2008 (передано до друку).

– Социальна держава і демократия: проблеми становления та перспективи суспільного розвитку (передано до друку у видавницво ДРІДУ НАДУ).

– Професійність фахівців державного управління за умов становления громадянського суспільства (особливості подготовки кадрів) (передано до друку в ОДПУ ім. К.Д. Ушинського).

– Соціальні орієнтири регионального роз витку в контексті взаємодії влади і суспільства (передано до друку у Вісник НАДУ).


 • Тези: Соціально-політична культура державних і громадських органів як фактор регулювання конфліктів:Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.236-238.

Тези: Культурно-гуманітарна спрямованість підготовки кадрів державної служби // Теорія та практика державної служби: Зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: Матер.наук.-практ.конф. 19-20 вересня 2008 р. – С.226-229.

Тези: Гуманістичний сенс демократії в контексті проблем суспільного розвитку // Зб.матер.щорічн.наук.-практ.конф.- Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2008.


Курносенко Л.В.

 • Стаття: Активізація державної аграрної інноваційно-інвестиційної політики // Вісник аграрної науки Причорномор’я. МДАУ, 2008. – Вип 1(34). – Т.1. – С.152-159.

 • Стаття: Державне забезпечення інформаційної підтримки розвитку аграрного сектору економіки регіону // Вісник ХНАУ. – 2008. - № 18. – С. 85-92.
 • Стаття: Проблеми адаптації управління аграрним сектором до вимог міжнародних стандартів та інформаційного суспільства // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки. Вип. 43. Одеса: Імідж-Прес, 2008. – С. 162-168.


 • Стаття: Сучасні підходи до організації управлінських структур в аграрних формуваннях (Передано до друку – до Наукового вісника Націоанального агараного університету).

 • Тези: Проблеми управління еколого-спрямованим аграрним виробництвом на основі концепції сталого розвитку Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.227-229


Овчаренко С.В.

 • Стаття: Мистецтво у сучасній університетській освіті: пошуки міждисциплінарної додатковості // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: Матер.міжнар.наук.-практ.конф. – Одеса, 2008.

 • Стаття: Інораціональні засади інформаційного розвитку суспільства // Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду: Матер. І Міжнар.наук.конф. – Острог, 2008.

 • Тези: Проблемні аспекти стратегії регіональної культурної політики: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.- С.229-232Яковлева Л.І.

Стаття: Інформатизація влади в Україні: теоретичні засади та механізм впровадження // Вестник СевГТУ (передано до друку)

 • Тези Інформатизація влади в Україні: регіональний вимір: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.- С.454-456.

 • Тези Порівняльний аналіз політичних систем: методологічний аспект // Друга Міжнародна наукова конференція «Соціальна політика і механізми інтеграції українського суспільства». 12-13 вересня 2008 р. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2008.


Павлов О.І.
 • Тези: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.Діденко Т.К., старший викладач

 • Тези: Розвиток культурної самобутності регіону: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С242-244Попкова А.В., старший викладач

 • Тези: Екологічна політика України: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.323-325Яценко В.А., аспірант кафедри

Стаття: Включення громадської думки до процесу прийняття рішень – шлях до ефективного державного управління // Акт.пробл.ДУ: Зб.наук.праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса: ОРІДУ, 2008. – Вип. 2.

Стаття: Статус громадської думки в системі інститутів суспільства та її вплив на механізми державного управління // Акт.пробл.ДУ: Зб.наук.праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса: ОРІДУ, 2008. – Вип. 3

Стаття: Роль і функції громадської думки як соціального інституту в системі «державна влада – громадянське суспільство» // Теоретичні та прикладні питання державотворення: Електронне наукове фахове видання. – Одеса: ОРІДУ, 2008. - № 3.


 • Тези: Деякі проблеми дослідження громадської думки та її врахування в державному управлінні: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.


Алексеєв І.В., аспірант кафедри

 • Тези: Від системи однопартійної влади до демократичного суспільства: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.162-163.Бизова М.Б., аспірант кафедри
 • Тези: Екологічна паспортизація територій як інструмент сучасної регіональної політики: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. – Одеса: ОРІДУ, 2008.- С.246-248.Панченко М.М., здобувач кафедри

Тези: Типологія регіонів в системі державного управління: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.- С. 232-233


Зелінська Н.С., здобувач кафедри

Тези: Адміністративно-територіальна реформа: Матер.підсумкової щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.173-175.


Козаченко Т.П., аспірант кафедри

Тези: Аналіз стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.- С.177-179.


Латишева В.В, аспірант кафедри

Тези: Шляхи удосконалення діяльності ЗМІ як механізму громадського контролю: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С. 181-183.


Тимчишена Н.Д., аспірант кафедри

Тези: Поглиблення адресності державної соціальної підтримки вразливих груп населення: Матер. щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С. 211-213.


Фікс І.Є., аспірант кафедри

Тези: Консультативно-дорадчі органи при органах виконавчої влади в АР Крим як інструмент державної етнополітики: Матер.підсумкової щорічн.міжнар.наук.-практ.конф. «Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації». – Одеса: ОРІДУ, 2008.-С.148-151.


Підготовлено працівниками та видано наукової і навчальної літератури в інших видавництвах

Монографій

Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: Теорія, практика, політика, управління. – Одеса: Астропринт, 2008. – 208 с.


Науково-експертна робота.

Під керівництвом проф. Овчаренко С.В. захищено кандидатську дисертацію: Панкова Л.О. Сміхова культура України в контексті сучасних трансформаційних процесів. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. (захист відбувся у спеціалізованій Вченій раді Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна) – травень 20089. Комунікативні заходи та розвиток наукових зв’язків.


Навести назви публікацій, виступів, інтерв’ю у засобах масової інформації , а також коментарів, наукових консультацій, Участь у підготовці та проведенні радіо- та телепередач, брифінгів, прес-конференцій тощо.

– Савченко Я.А. Цикл виступів, інтерв’ю на телебаченні і радіо, присвячених: Дню Перемоги, Дню визволення Одеси, річниці початку оборони Одеси, річниці визволення україни від німецько-фашистських загарбників.


Таблиці до звіту


Таблиця 1

1.Показники науково-дослідної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України за 2008 рік

Виконавці НДР

Публікації (всього)

Підготовка наукових кадрів підрозділами

№ з/п

Підрозділ-виконавець

Шифр теми

Назва теми,

науковий керівник

Праців­ники Інституту

Праців­ники інших установ

Доктори наук


Кандидати наук

Без ступеня

Допо­міжний персонал

Докторанти

Аспіранти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Кафедра філософських та соціально-політичних наук
Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону

6 осіб
2

5Див. Список публікацій вище
Таблиця 2

1.Публікації працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2008 році
Структурний підрозділ

Усього публікацій

Монографії

Підручники

Навчальні посібники

Методичні рекомендації

Статті

Доповіді

Тези доповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кафедра філософських та соціально-політичних наук

74

1

-

1

10

18

46

46


Таблиця 4

1.Показники участі слухачів у науковій роботі ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2008 році

Підрозділ

Кількість слухачів, що приймають участь у НДР, у т.ч.

Оприлюднення результатів НДР

з/п
За комплексним науковим проектом Академії

За державними науково-технічними програмами

За грантами

За господарчими договорами

Доповіді та повідомлення на наукових конференціях, симпозіумах тощо

Статті

Доповіді

Тези доповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Слухачі – магістранти кафедри працюють над виконанням наукових досліджень в межах магістерських робіт

-

-

-

-

Взяли участь в щорічній наук.конференції ОРІДУ НАДУ при Президентові України:


Сложинська Ю.В.

Нюнько О.В.

Кравець О.І.

Розпутна Г.Г.

Васильєва І.Г.

Деревніна Н.М.


-

6

6

Крім того, слухачка Кравець О. (наук.керівник – д.держ.упр. Драмирецька Н.М.) взяла участь в науковій конференції, присвячениій 90-річчю державної служби в Україні (м. Київ, листопад 2008)

Таблиця 5

1.Наукові комунікативні заходи ОРІДУ НАДУ при Президентові України в 2008 році

Місце

Організатори

Термін

Кількість учасників

з/п

Захід

Точна назва

(за вихідними документами)

проведення

(країна, місто, установа)

(повні назви установ)

прове­дення

докторів наук

кандида­тів наук

1

2


3
2


3


4.

Загальноінститутська щорічна науково-практична конференціяМ. Одеса


ОРІДУ

31 жовтня 2008

3

10Таблиця 7


Участь працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах
органів державної влади та інших установ у 2008 році№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Назва комісії, групи, НТР, характер участі

Результати роботи

1

2

3

4

5
В 2008 р. не брали участі
Таблиця 8

1.Наукові зв’язки з установами України в 2008 році

з/п

Повна назва установи, місце розташування


Предмет та характер співробітництва


Підсумки співробітництва

1

2

3

4
Міська рада м. Южне

Обмін досвідом роботи

Поїздка щодо обміну досвідом в червні 2008

Таблиця 9

1.Наукові зв’язки із зарубіжними установами в 2008 році

№ з/п

Повна назва установи, місце розташування

Предмет та характер співробітництва


Підсумки співробітництва

1

2

3

4
В 2008 р. не мали зв’язків

3. Текстова частина до плану на 2009 рік

В 2009 році кафедра філософських та соціально-політичних наук метою своєї науково-практичної діяльності вважатиме наступне. Національні інтереси українського народу вимагають вдосконалення політико-правових механізмів подолання суспільної дезінтегрованності та конфліктності. Провідну роль тут може відіграти проведення як регіональної, так і єдиної загальнодержавної соціально-гуманітарної політики в усіх сферах (освітній, ідеологічній, конфесійній, етнонаціональній, інформаційно-культурній тощо); визначати її мають не стільки місцеві керівники чи регіональні політичні діячі, скільки верховні органи державної влади, а координацію науково-аналітичного супроводу забезпечувати відповідні наукові установи, в першу чергу – НАДУ при Президентові України і наш регіональний інститут як її складова, і, відповідно, наш структурний підрозділ – кафедра філософських та соціально-політичних наук.4. Таблиці до плану


План-проспект

проведення науково-дослідних робіт в Одеському регіональному інституті державного управління

НАДУ при Президентові України на 2009 рік


1. 1. За комплексним науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування”

Таблиця 1з/р

Назва теми

Основні завдання

Термін виконання

(рік, квартал)


Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання керівника, відповідального виконавця

Види наукової продукції

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7
Не братимемо участі в названому проекті в 2009 р.
1.1.2. За кафедральною тематикою наукових досліджень

Таблиця 1.аз/р

Назва теми

Основні завдання

Термін виконання

(рік, квартал)


Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання керівника, відповідального виконавця

Види наукової продукції

початок

Закінчення

1

2

3

4

5

6

7Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону

Дослідити особливості розвитку регіону відповідно до наукової теми. Виробити рекомендації і пропозиції органам державної влади і місцевого самоврядуванняД.філос.н.. проф.

Балабаєва З.В.Квартальні, проміжні звіти, підсумковий звіт1.3. За договорами на виконання науково-дослідних робіт

Таблиця 3

N

з/р

Назва теми

Основні завдання

Термін виконання

(рік, квартал)

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання керівника теми

Види кінцевої продукції

Замовник

Орієнтовний обсяг фінансування на 2008 р., тис. грн.

Підстава для виконання, замовник

початок

закінчення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Не укладатимемо договорів на 2009 р.
1.4. За грантами вітчизняних та міжнародних фондів

Таблиця 4
Назва роботи

Мета та основні завдання

Термін виконання

ПІБ, науковий ступінь, вчене звання керівника НДР

Види кінцевої продукції

Фонд, що фінансує науково-дослідну роботу

Обсяг фінансування на 2008 рік

тис. грн..

початок

кінець


Не отримуватимемо грантів на 2009 р.
План

стажування за кордоном докторантів, аспірантів та співробітників Інституту

Таблиця 7ПІБ

Тема дисертаційної роботи, тематика дослідження

За яким проектом здійснюється стажування

Країна

Орієнтовний термін

1.

2.

3.

4.

5.

6.1.Не стажуватимуться за кордоном в 2009 р.


План

науково-дослідної роботи слухачів Інституту

Таблиця 8з/п

Підрозділ

Кількість слухачів, що беруть участь у Комплексному науковому проекті, у тому числі

Кількість публікацій

Магістерські роботи

Інші види участі

1

2

3

4

583 (див. нижченаведений список)

Кафедра філософських та соціально-політичних наук

Науковий керівник

Кількість магістерських

по відділенням

Денна, І курс

Заочна, ІІ курс


Дистанц., ІІ курс

Денне

Заоч.

Дистан

Всього

1. проф. Якубовський О.П.

1

2

2

5

Роспутна Г.Г.

Ігонін В.К.

Кривченко І. М.

Ткачук Н.С.

Дерюшкова С.В.

2. проф. Шелест Д.С.
3
3
Гаюха Ю.А.

Іванченко О.В.

Белюк С.О.
3. проф. Балабаєва З.В

1

1

1

3

Ворончихін С.В.

Лицевич О.Я.(ІІ)

Елекчян О.Ф.


4. проф. Гансова Е.А.

1

2

2

5

Мутовкіна Н.О.

Заіка О.І.

Князєва О.В.

Дейнега М.А.

Журба С.М.

5. проф.к. Драгомирецька Н.М.

3

1

1

5

Васильєва І.Г. Барановський І.М.

Кравець О.І.

Виноградова Ж.Г.


Данильченко С.В.

6. доц. Росколотько І.Л.

1

3

1

5

Назаров Р.Є.

Дудко С.І.

Шайдук Т.С.

Хаіт Л.Б.

Надолинська В.С.

7. доц. Светлічний В.І.

1

3
4

Коцюба Н.М.


Кривда Б.Л.(ІІ)

Аметов Ш.Р.(ІІ)

Станков В.М.
8. доц. Ростіянов Б.Ю.

1

2

2

5

Тягун Л.Г.

Шило І.В.

Рошак А.С.


Чумакова –Квашенко Г.В.;

Деркач О.В.

9. доц. Сокур Н.В.
3

2

5
Жежиль О.В.

Середа Г.М.

Ніточко О.І.

Кухаревська О.В., Сидоренко Т. Є.

10. доц. Курносенко Л.В.

1

2

2

5

Терзієва С.В.

Саледінов Р.М.(ІІ)

Мойсєєнко Л.Ю.

Жаріков Є.С.

Малиш А.А.

11. доц. к. Яковлева Л.І.


2

1

2

5

Деревніна Н.М. Гладкоскок Н.П.

Мисливий В.В.


Григор'єв В.І.

Суворова С.В.

12. доц. Савченко Я.А.
5
5
Борисенко Д.В.

Бугой Н.А.

Петренко Т.В.

Терлецька І.І.

Баланда О.А.
13. доц.к. Титаренко Л.М.

2

2

1

5

Максименко О.І.,

Чумаченко Ю.О.

Почтовік Т.В.

Буйденко А.В.

Тараненко Н.В.

14. доц. Мошак О.В.
1

2

3Чорнолуцька Л.В.


Масло С.В.

Нікіфорова В.М.

15. доц. Павлов О.І.

1

2

1

4

Іванов І.О.

Луговик К.І.

Білевич Н.О.

Костевська І.П.


16. доц. Овчаренко Ю.О.
1

2

3
Кулібаба М.А.

Войт Н.Я.

Бочаров О.В.

17. доц. Іжа М.М.

11

Кузьменко В.В.18. доц. Нєнов І.Г.
1

1

2Волошенков Д.Б.Дорофєєв С.В.


19. доц. Арабаджи Г.І.
2

1

3
Єремиця О.М.

Щербакова О. С.

Маковецька Н.В.


20. проф.каф. Овчаренко С.В.
1
1
Кузнєцова М.О.(ІІ)
21. ст. викл. Матвієнко О.В.

1

1
2

Козлова О.С.

Катеренчук Н.В.
22. ст. викл. Воронов О.І.
4
4Комарова Т.М.(ІІ)


Тимцясь С.П.

Косинець С.В.

Плешко Є.А.


ВСЬОГО:
1743


23


83

План

Проведення кафедральних наукових комунікативних заходів у 2008 році

Таблиця 11

N

з/п

Назва заходу

Тема

Місце і термін проведення

Відповідальний за підготовку (прізвище, ім’я, по батькові, тел.)

1

2

3

4

5

1.

Участь професорсько-викладацького складу у звітній науково-практичній конференції студентів факультету МО


Згідно з темою конференції

ОРІДУ, квітень 2009

Викладачі кафедри

2.

Участь у святкуванні Дня знань, Дня інституту тощо

Згідно з тематикою святкових заходів

ОРІДУ, 2009

Викладачі кафедри17.11.2008


Завідувач кафедри проф. О.П. Якубовський