litceysel.ru
добавить свой файл
1Про зарахування до аспірантури університету 2009 року
на денну форму підготовки


У відповідності до Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, на підставі рекомендацій до зарахування вчених рад факультетів ( інститутів) за результатами вступних іспитів, на виконання рішення приймальної комісії університету від 30 листопада 2009 року

н а к а з у ю :

І. Зарахувати до аспірантури університету

з відривом від виробництва

термін навчання з 01 грудня 2009 р. по 30 листопада 2012р.

-
за рахунок коштів Державного бюджету :

 1. ІОЛТУХІВСЬКУ Олену Ігорівну - по спеціальності 01.01.02 Диференціальні рівняння. Науковим керівником призначити проф. Борисенка С.Д.

 2. МАКАСЄЄВА Олександра Михайловича - по спеціальності 01.01.02 Диференціальні рівняння. Науковим керівником призначити проф. Швеця О.Ю.

 3. САВИЧ Ірину Миколаївну – по спеціальності 01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика. Науковим керівником призначити проф. Іванова О.В.

 4. БОНДАРЦЯ Олександра Анатолійовича - по спеціальності 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла. Науковим керівником призначити проф. Бобиря М.І.

 5. ДЕМІШЕВА Костянтина Олеговича - по спеціальності 01.04.02 Теоретична фізика. Науковим керівником призначити проф. Джежерю Ю.І.

 6. КЕРІТУ Ольгу Олександрівну -по спеціальності 01.04.07 Фізика твердого тіла. Науковим керівником призначити проф.Горшкова В.М.
 7. МАСЛЕЧКІНА Юрія Вікторовича -по спеціальності 01.04.07 Фізика твердого тіла. Науковим керівником призначити проф.Горобця Ю.І.


 8. ПОБИВАЙЛА Ярослава Васильовича- по спеціальності 01.04.07 Фізика твердого тіла. Науковим керівником призначити проф.Горшкова В.М.

 9. БОНДАР Іванну Анатоліївну - по спеціальності 01.04.07 Фізика твердого тіла. Науковим керівником призначити проф. Горобець О.Ю.

 10. ЩИРБУ Олесю Вікторівну – по спеціальності 01.05.02 Математичне

моделювання та обчислювальні методи. Науковим керівником

призначити проф.Бейка І.В.

 1. ЛАЗАРЕНКО Ірину Сергіївну– по спеціальності 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Науковим керівником призначити проф. Капустяна В.О.

 2. ЗУЛЬФІГАРОВА Артура Олеговича - по спеціальності 02.00.01 Неорганічна хімія. Науковим керівником призначити проф. Андрійка О.О.

 3. ЧЕРНЕНКО Людмилу Вікторівну - по спеціальності 02.00.01 Неорганічна хімія. Науковим керівником призначити проф. Андрійка О.О.

 4. МАНІЛО Марину Валентинівну - по спеціальності 03.00.20 Біотехнологія. Науковим керівником призначити проф. Горобець С.В.

 5. НІКОЛАЄНКА Романа Миколайовича - по спеціальності 03.00.20 Біотехнологія. Науковим керівником призначити проф. Горобець С.В.

 6. ЗАКРЕВСЬКОГО Олександра Францовича – по спеціальності

05.02.02 Машинознавство. Науковим керівником призначити доц.

Мовчанюка А.В.

 1. ГАЛЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича - по спеціальності 05.02.02

Машинознавство. Науковим керівником призначити доц. Узунова О.В.

 1. НОЧНІЧЕНКА Ігоря Вікторовича - по спеціальності 05.02.02

Машинознавство. Науковим керівником призначити доц. Узунова О.В.
 1. ПРИЙМАЧЕНКА Олександра Володимировича – по спеціальності


05.02.02 Машинознавство. Науковим керівником призначити доц.

Мовчанюка А.В.

 1. ХОДАКІВСЬКОГО Олександра Анатолійовича - по спеціальності

05.02.09 Динаміка та міцність машин.Науковим керівником призначити

проф. Боронко О.О.

 1. КЛИМОВА Олексія Миколайовича – по спеціальності 05.03.01

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Науковим

керівником призначити проф. Майбороду В.С.

 1. КОРЗУНА Сергія Валерійовича – по спеціальності 05.03.01

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Науковим

керівником призначити проф. Равську Н.С.


 1. ПІМАНОВА Валерія Володимировича- по спеціальності 05.03.05

Процеси та машини обробки тиском. Науковим керівником призначити

проф. Калюжного В.Л.

 1. ЛАВРІНЕНКОВА Антона Дмитровича - по спеціальності 05.03.05

Процеси та машини обробки тиском. Науковим керівником призначити

проф. Тітова В.А.

 1. КРАСНОРУЦЬКОГО Сергія Юрійовича - по спеціальності 05.03.06

Зварювання та споріднені процеси і технології. Науковим керівником

призначити доц. Сливінського О.А.

 1. ПЕРЕПІЧАЯ Андрія Олександровича - по спеціальності 05.03.06

Зварювання та споріднені процеси і технології. Науковим керівником

призначити проф. Прохоренка В.М.

 1. МАМУТУ Олександра Дмитровича - по спеціальності 05.03.07

Процеси фізико- технічної обробки. Науковим керівником

призначити проф. Головка Л.Ф.


 1. ДІПТАНА Сергія Юрійовича- по спеціальності 05.03.07 Процеси

фізико- технічної обробки. Науковим керівником призначити проф.

Головка Л.Ф.

 1. ФЕДОРЕНКО Катерину Олександрівну - по спеціальності 05.05.01

Машини і процеси поліграфічного виробництва. Науковим керівником

призначити доц. Киричок Т.Ю.

 1. МАЛКУШ Надія Леонідівна - по спеціальності 05.05.01

Машини і процеси поліграфічного виробництва. Науковим керівником

призначити доц. Киричок Т.Ю.

 1. ВОРФОЛОМЕЄВА Андрія Вікторовича- по спеціальності 05.05.06

Гірничі машини. Науковим керівником призначити проф.Терентьєва

О.М.

 1. ЛИСАК Вікторію Володимирівну - по спеціальності 05.09.01

Електричні машини й апарати. Науковим керівником призначити проф.

Шинкаренка В.Ф.

 1. ГАЙДАЄНКА Юрія Васильовича - по спеціальності 05.09.01

Електричні машини й апарати. Науковим керівником призначити проф.

Шинкаренка В.Ф.

 1. ДИМКА Сергія Сергійовича– по спеціальності 05.09.03

Електротехнічні комплекси та системи. Науковим керівником

призначити проф.Пересаду С.М.

 1. ОСТРОВЕРХОВА Максима Олександровича– по спеціальності

05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи. Науковим керівником

призначити доц.Теряєва В.І.

 1. СТЕПАНЕНКО Тетяну Володимирівну– по спеціальності

05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи. Науковим керівником

призначити доц.Находова В.Ф.


 1. ВИШНЯВСЬКУ Юлію Сергіївну– по спеціальності

05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи. Науковим керівником

призначити докт. Волошка А.В.

 1. ПИЛИПЕНКА Костянтина Петровича - 05.09.08 Прикладна акустика

та звукотехніка. Науковим керівником призначити доц. Красильнікова О.І

 1. ЖЕЛЯСКОВУ Тетяну Миколаївну – 05.09.08 Прикладна акустика

та звукотехніка. Науковим керівником призначити доц. Найду С.А.

 1. ОСАДЧОГО Андрія Леонідовича -05.09.12 Напівпровідникові

перетворювачі електроенергії. Науковим керівником призначити

доц. Рогаля В.В.

 1. НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Олега Володимировича – по спеціальності 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. Науковим керівником призначити проф. Петергеря Ю.С.

 2. ФАРІНУ Ольгу Олександрівну – по спеціальності 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. Науковим керівником призначити проф.Щербу А.А.

 3. ЛОБОДЗИНСЬКОГО Вадима Юрійовича - – по спеціальності 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. Науковим керівником призначити проф.Щербу А.А.

 4. ПІЧКАЛЬОВА Євгена Сергійовича– по спеціальності 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. Науковим керівником призначити проф.Терещенко Т.О.

 5. ХОМІНІЧА Олександра Вікторовича - - 05.09.13 Техніка сильних

електричних та магнітних полів. Науковим керівником призначити

проф.Щербу А.А.

 1. ГУРУ Євгена Вікторовича - по спеціальності 05.11.01

Прилади та методи вимірювання механічних величин. Науковим

керівником призначити проф. Безвесільну О.В.


 1. СІГОДЗІНСЬКОГО Артема Володимировича - по спеціальності 05.11.01Прилади та методи вимірювання механічних величин. Науковим

керівником призначити доц. Нікітіна О.К.

 1. ХОМУ Ростислава Ігоровича - по спеціальності 05.11.03 Гіроскопи та навігаційні системи. Науковим керівником призначити д.т.н. Сухова В.В.

 2. КАРНАУШЕНКА Романа Володимировича - по спеціальності 05.11.03

Гіроскопи та навігаційні системи. Науковим керівником

призначити проф. Канченка В.Я.

 1. МАСЬКА Олександра Миколайовича - по спеціальності 05.11.03 Гіроскопи та навігаційні системи. Науковим керівником призначити д.т.н. Сухова В.В.

 2. ЧЕХОВОГО Миколу Володимировича - по спеціальності 05.11.05 Прилади і методи вимірювання електричних та магнітних величин. Науковим керівником призначити проф. Ціделка В.Д.

 3. РИБАЛКО Марину Сергіївну - по спеціальності 05.11.07

Оптичні прилади та системи. Науковим керівником призначити

доц. Микитенка В.І.

 1. ДЗВЄЛАЮ Сергія Олександровича – по спеціальності

05.11.13 Прилади та методи контролю та визначення складу речовин.

Науковим керівником призначити проф.Порєва В.А.

 1. КАРЯВКУ Артема Володимировича – по спеціальності

05.11.13 Прилади та методи контролю та визначення складу речовин.

Науковим керівником призначити проф. Маєвського С.М.

 1. СТУЖУК Ірину Іванівну - по спеціальності 05.11.13 Прилади та методи контролю та визначення складу речовин. Науковим керівником призначити доц. Руденко Н.М.
 2. ЖУК Тетяну Іванівну– по спеціальності 05.11.13 Прилади та методи


контролю та визначення складу речовин.Науковим керівником

призначити доц. Трасковського В.В.

 1. ПОДОЛЯНА Олександра Олександровича - по спеціальності 05.11.13

Прилади та методи контролю та визначення складу речовин. Науковим

керівником призначити проф. Тимчика Г.С.

 1. ЯКИМЧУК Вікторію Сергіївну- по спеціальності 05.11.17

Біологічні та медичні прилади і системи. Науковим керівником

призначити проф. Зубчука В.І.

 1. НОСОВЕЦЬ Олену Костянтинівну - по спеціальності 05.11.17

Біологічні та медичні прилади і системи. Науковим керівником

призначити д.б.н. Настенка Є.А.

 1. ВІДМАЧЕНКО Альону Вікторівну - по спеціальності 05.11.17

Біологічні та медичні прилади і системи. Науковим керівником

призначити проф. Коржова В.І.

 1. КАСПРОВА Михайла Анатолійовича - по спеціальності 05.11.17

Біологічні та медичні прилади і системи. Науковим керівником

призначити проф.Тимчика Г.С.

 1. ЛІПЧЕВСЬКУ Інну Леонідівну - по спеціальності 05.12.02

Телекомунікаційні системи та мережі. Науковим керівником призначити

проф. Якорнова Е.А.

 1. МАЗУРЕНКА Олександра Вікторовича - по спеціальності 05.12.02

Телекомунікаційні системи та мережі. Науковим керівником призначити

проф. Якорнова Е.А.

 1. МАНЬКІВСЬКОГО Володимира Броніславовича - по спеціальності

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі. Науковим керівником

призначити проф. Романова О.І.

 1. ГЕРАСИМЕНКА Костянтина Васильовича - по спеціальності


05.12.07 Антени та пристрої мікрохвильової техніки. Науковим

керівником призначити проф. Дубровку Ф.Ф.

 1. ОСІПОВА Антона Миколайовича - по спеціальності 05.12.07

Антени та пристрої мікрохвильової техніки. Науковим керівником

призначити доц. Вунтесмері В.С.

 1. ЗІНЧЕНКА Максима В’ячеславовича - по спеціальності 05.12.17

Радіотехнічні та телевізійні системи. Науковим керівником призначити

проф. Зіньковського Ю.Ф.

 1. АДАМЕНКА Володимира Олексійовича - по спеціальності 05.12.17

Радіотехнічні та телевізійні системи. Науковим керівником призначити

проф. Безимянного Ю.Г.

 1. ІВАНЮК Наталію Олександрівну – по спеціальності 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи.Науковим керівником призначити проф.Безимянного Ю.Г.

 2. СОСНЯКА Сергія Ігоровича - по спеціальності 05.13.05

Комп’ютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити

проф. Теленика С.Ф.

 1. ТИМОФЄЄВУЮлію Сергіївну - по спеціальності 05.13.05

Комп’ютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити

доц.Роліка О.І.

 1. БЕСПАЛОГО Ігоря Олександровича- по спеціальності 05.13.05

Комп’ютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити

проф.Теленика С.Ф.

 1. РОМАНОВА Олександра Юрійовича - по спеціальності 05.13.05

Комп’ютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити

проф. Лисенка О.М

 1. КОРОТКОГО Євгена Васильовича - по спеціальності 05.13.05


Комп’ютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити

проф. Лисенка О.М.

 1. БАРАБАША Михайла Олександровича – по спеціальності 05.13.05 Компютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити докт. Стіренка С.Г.

 2. ПОСПІШНОГО Олександра Сергійовича - по спеціальності 05.13.05

Компютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити

докт. Стіренка С.Г.

 1. ЖЕЛУДКОВА Віталія Владиславовича - по спеціальності 05.13.05

Компютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити

проф. Кулакова Ю.О.

 1. ПАВЛОВСЬКОГО Анатолія Анатолійовича - по спеціальності

05.13.05 Компютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити доц. Валуйського В.М.

 1. ГУШЕКА Віктора Віталійовича- по спеціальності 05.13.05 Компютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити проф. Жабіна В.І.

 2. ШЕВЕЛО Олексія Павловича по спеціальності 05.13.05 Компютерні системи та компоненти. Науковим керівником призначити проф. Кулакова Ю.О.

 3. МАТВІЙЧУК Анну Олегівну -по спеціальності 05.13.06 Інформаційні

технології. Науковим керівником призначити д.б.н. Настенка Є.А.

 1. АРХИПОВУ Олену Олександрівну -по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити докт. Луценка В.М.

 2. ШУТОВСЬКОГО Василя Олеговича -по спеціальності 05.13.06

Інформаційні технології. Науковим керівником призначити


доц.Куща С.М.


 1. ШТАНЬКЕВИЧА Олексія Степановича -по спеціальності 05.13.06

Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф.Павлова

О.А.

 1. ФЕДЮШИНА Антона Юрійовича -по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити

проф.Мачуського Є.А.

 1. АКУЛЕНКА Руслана Євгеновича -по спеціальності 05.13.06

Інформаційні технології. Науковим керівником призначити

проф.Яценка В.П.

 1. КУССУЛЬ Ольгу Михайлівну -по спеціальності 05.13.06 Інформаційні

технології. Науковим керівником призначити проф. Новікова О.М.

 1. ВОЗНЮКА Андрія Святославовича- по спеціальності 05.13.06

Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф.

доц.Маслянка П.П.

 1. КРАВЧЕНКА Михайла Григоровича- по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф.Різника О.М.

 2. ЛУК’ЯНЕНКА Олексія Юрійовича – по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити доц.. Соколову Н.А.

 3. ГЛУШАКА Володимира Володимировича -по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф. Новікова О.М.

 4. ЄВТУШЕНКА Артема Олександровича - по спеціальності 05.13.07

Автоматизація процесів керування. Науковим керівником призначити

проф.Медведєва Р.Б.

 1. КУНИКА Артема Олександровича - по спеціальності 05.13.07

Автоматизація процесів керування. Науковим керівником призначити


проф. Трегуба В.Г.


 1. НОВОГРУДСЬКУ Ріну Леонідівну - по спеціальності 05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт. Науковим керівником

призначити проф. Глобу Л.С.

 1. ШЕВЧЕНКО Олену Миколаївну - по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити проф.Дешка В.І.

 2. РЕШЕТНЯК Катерину Олександрівну – по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити доц. Іншекова Є.М.

 3. СОЛОХУ Юлію Валентинівну - по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити проф.Ковалка М.П.

 4. КОБАЛІНОВУ Олександру Ігорівну - по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити проф. Розена В.П.

 5. БІРЮКОВУ-СТЕФАНЮК Марину Юріївну- по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити проф.Дешка В.І.

 6. СКОМОРОХА Володимира Юрійовича- по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити доц.Чермалих О.В.

 7. ПЕРЕВОЗНИКА Євгена Петровича- по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити проф. Розена В.П.

 8. САВЧЕНКО Анастасію Станіслаівну- по спеціальності 05.14.01 Енергетичні системи та комплекси. Науковим керівником призначити проф. Праховника А.В.

 9. БУДЬКО Марину Олександрівну - по спеціальності 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи. Науковим керівником призначити проф. Забарного Г.М.
 10. АЛЕКСЕЇКА Євгенія Сергійовича- по спеціальності 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Науковим керівником призначити доц. Кравця В.Ю.


 11. ЄВТУШЕНКА Олексія Васильовича- по спеціальності 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Науковим керівником призначити проф.Єрошенка В.А.

 12. АЛЕКСЕЇК Ольгу Сергівну- по спеціальності 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Науковим керівником призначити доц. Кравця В.Ю.

 13. СОЛОМАХУ Андрія Сергійовича - по спеціальності 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Науковим керівником призначити проф.Дикого М.О.

 14. ХОДАКА Андрія Петровича - по спеціальності 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Науковим керівником призначити проф. Безродного М.К.

 15. ОЛІНЕВИЧ Наталію Володимирівну- - по спеціальності 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Науковим керівником призначити проф. Варламова Г.Б.

 16. БОРИСЕНКО Аллу Олександрівну - по спеціальності 05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки. Науковим керівником призначити проф.Фіалко Н.М.

 17. БУЗИЛУ Олександра Олександровича - по спеціальності 05.15.03

Відкрита розробка родовищ корисних копалин. Науковим керівником

призначити доц. Калюжну В.В.

 1. СЕРБІНОВУ Ларису Анатоліївну - по спеціальності 05.15.03

Відкрита розробка родовищ корисних копалин. Науковим керівником

призначити проф.Водяника А.О.

 1. ФРАНЦІШКА Андрія Володимировича - по спеціальності 05.15.03

Відкрита розробка родовищ корисних копалин. Науковим керівником

призначити проф. Кравця В.Г.

 1. ТВЕРДУ Оксану Ярославівну- по спеціальності 05.15.03

Відкрита розробка родовищ корисних копалин. Науковим керівником


призначити проф. .Воробйова В.Д.


 1. МАКАРЧУКА Миколу Володимировича - по спеціальності 05.15.03

Відкрита розробка родовищ корисних копалин. Науковим керівником

призначити проф. Терентьєва О.М.

 1. ТВЕРДОГО Володимира Володимировича- по спеціальності 05.15.03

Відкрита розробка родовищ корисних копалин. Науковим керівником

призначити проф.проф. Лучка І.А.

 1. ЯЩЕНКО Юлію Сергіївну- по спеціальності 05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка. Науковим керівником призначити проф. Ремез Н.С.

 2. ГОММУ Павла Сергійовича- по спеціальності 05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка. Науковим керівником призначити проф. Снісаренка В.І.

 3. ШКАРБАНЯ Руслана Анатолійовича - по спеціальності 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів. Науковим керівником призначити проф. Макогона Ю.М.

 4. БУРМАКА Андрія Петровича - по спеціальності 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів. Науковим керівником призначити проф. Волошко С.М.

 5. ЗАГІРСЬКОГО Антона Володимировича - по спеціальності 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів. Науковим керівником призначити доц. Іващенка Є.В.

 6. ВЛАСЮК Ірину Анатоліївну - по спеціальності 05.16.04 Ливарне виробництво. Науковим керівником призначити проф. Могилатенка В.Г.

 7. РАДЧЕНКА Костянтина Сергійовича - по спеціальності 05.16.04

Ливарне виробництво. Науковим керівником призначити доц.

Ямшинського М.М.

 1. ЖУКА Сергія Васильовича - по спеціальності 05.16.04 Ливарне виробництво. Науковим керівником призначити

проф. Богушевського В.С.


 1. ЛИТВИНЦЯ Євгенія Анатолійовича - по спеціальності 05.16.04

Ливарне виробництво. Науковим керівником призначити

доц. Чайковського О.А.

 1. МІХНЕВИЧА Євгена Ігоровича - по спеціальності 05.16.04

Ливарне виробництво. Науковим керівником призначити

проф. Могилатенка В.Г.

 1. ЧАЙКУ Дениса Володимировича – по спеціальності 05.16.06

Порошкова металургія та композиційні матеріали. Науковим керівником

призначити проф. Лободу П.І.

 1. ШЕВЧУКА Максима Борисовича – по спеціальності 05.16.06

Порошкова металургія та композиційні матеріали. Науковим керівником

призначити проф. Степанчука А.М.

 1. ГОНЧАРЕНКА Михайла Васильовича – по спеціальності 05.16.06

Порошкова металургія та композиційні матеріали. Науковим керівником

призначити проф. Лободу П.І.

 1. СПІВАК Вікторію Вікторівну – 05.17.01 Технологія неорганічних речовин. Науковим керівником призначити проф. Астреліна І.М.

 2. СТЕПАНОВУ Олександру Петрівну – 05.17.01 Технологія неорганічних речовин. Науковим керівником призначити проф. Астреліна І.М.

 3. НАГОРНОГО Олексія Вікторовича - по спеціальності 05.17.03

Технічна електрохімія. Науковим керівником призначити доц. Лінючеву

О.В.

 1. ПОЙДУ Віту Василівну - по спеціальності 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології. Науковим керівником призначити доц. доц. Барбаша В.А.

 2. САМІЛЕНКО Юлію Миколаївну - по спеціальності 05.17.08

Процеси та обладнання хімічної технології. Науковим керівником


призначити доц.Щербину В.Ю.


 1. ПУЛІНЦЯ Ігоря Валерійовича- по спеціальності 05.17.08

Процеси та обладнання хімічної технології. Науковим керівником

призначити доц. Карвацького А.Я.

 1. ЛОБАНОВА Олександра Юрійовича – 05.17.11Технологія

тугоплавких неметалічних матеріалів. Науковим керівником призначити проф. Свідерського В.А.

 1. ПУШНУ Олену Олексіївну – 05.17.11Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Науковим керівником призначити проф. Корніловича Б.Ю.

 2. ЖУКОВУ Вероніку Сергіївну – 05.17.21Технологія

водоочищення. Науковим керівником призначити докт.Саблій Л.А.

 1. МАЛЕЦЬКОГО Захара Васильовича – 05.17.21Технологія

водоочищення. Науковим керівником призначити д.т.н. Мітченко Т.Є.

 1. МУЛЯР Олену Володимирівну - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Шмирєву О.М.

 1. КОПИЛОВА Олексія Сергійовича - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Шмирєву О.М.

 1. ЧЕРНЯКОВУ Ірину Володимирівну - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Петровського В.Я.

 1. ДЕМІНСЬКОГО Петра Віталійовича - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Осінського В.І.
 1. СТАЛЄВА Євгена Олександровича - по спеціальності 05.27.01


Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Якименка Ю.І.

 1. ЄЛІЗАРОВА Олексія Олександровича - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Фесечка В.О.

 1. ОЛІЙНИКА Остапа Олеговича - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Циганка Б.А.

 1. ЛЯХОВУ Ніну Олегівну - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Осінського В.І.

 1. ГОМІАШВІЛІ Гіві Автанділовича - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

Тимофєєва В.І.

 1. ЧЕРНЕНКА Дениса Віталійовича - по спеціальності 05.27.01

Твердотільна електроніка. Науковим керівником призначити проф.

доц. Жовніра М.Ф.

 1. ІВЧЕНКО Поліну Олександрівну - по спеціальності 05.27.02

Вакуумна,плазмова та квантова електроніка. Науковим керівником призначити проф. Воронова С.О.

 1. ТЕЛИЧКІНУ Оксану Володимирівну - по спеціальності 05.27.02

Вакуумна,плазмова та квантова електроніка. Науковим керівником призначити проф. Белявського Є.Д.

 1. ДРАГАНА Максима Петровича - по спеціальності 05.27.02

Вакуумна,плазмова та квантова електроніка. Науковим керівником призначити проф. Денбновецького С.В.
 1. ОСІПЧУК Світлану Миколаївну –по спеціальності 07.00.01


Історія України. Науковим керівником призначити

проф. Костилєву С.О.

 1. ЖОГАН Інну Миколаївну - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити доц.. Кравченко М.О.

 1. ЯКИМЕНКО Олену Сергіївну - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф.Каракая Ю.В.

 1. ЯЩУКА Дмитра Леонтійовича - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф.Ялового Г.К.

 1. СТАВСЬКУ Світлану Михайлівну - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф. Солнцева С.О.

 1. КЛИМЧУК Марину Миколаївну- по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити доц. Крейдич І.М.

 1. ЯНКІВСЬКУ Валентину Сергіївну- по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити доц. Каракая Ю.В.

 1. ЗАІКУ Яну Вікторівну - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф. Соловйова В.П.
 1. КРАВЧЕНКА Дмитра Анатолійовича- по спеціальності 08.00.04


Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф. Поповича О.С.

 1. ГАЛАНА Ігоря Анатолійовича- по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити доц. Крейдич І.М.

 1. ГРИГОРАШ Марину Олександрівну- по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити доц. Зозульова О.В.

 1. ГРИГОРАША Дениса Івановича- по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф. Гавриш О.А.

 1. КЛЮЧНІКОВУ Марину Володимирівну - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф. Круша П.В.

 1. ЧОРНУ Ірину Василівну - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити доц. Кубишину Н.С.

 1. КОСЕНКА Володимира Дмитровича - по спеціальності 09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії. Науковим керівником

призначити проф. Новікова Б.В.

 1. ШАПОВАЛОВУ Олену Анатоліївну - по спеціальності 09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії. Науковим керівником

призначити проф. Федорову І.І.
 1. СТОРОЖИК Марину Іванівну - по спеціальності 09.00.03 Соціальна


філософія та філософія історії. Науковим керівником призначити

проф. Федорову І.І.

 1. РЯБІНЧУКА Михайла Валентиновича- по спеціальності 09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії. Науковим керівником

призначити доц. Мельниченка А.А.

 1. ВОЛЬШТЕЙН Світлану Мойсеївну - по спеціальності 10.02.04

Германські мови. Науковим керівником призначити проф. Іщенко Н.Г.

 1. ІВАШКЕВИЧ Лесю Сергіївну - по спеціальності 10.02.04

Германські мови. Науковим керівником призначити проф. Прокопову Л.І.

 1. ТУРИШЕВУ Оксану Олегівну - по спеціальності 10.02.04

Германські мови. Науковим керівником призначити проф. Прокопову Л.І.

 1. МОІСЄЄВУ Наталію Олегівну - по спеціальності 10.02.04

Германські мови. Науковим керівником призначити проф. Іщенко Н.Г.

 1. БЕЗЗУБОВУ Олену Олександрівну - по спеціальності 10.02.04

Германські мови. Науковим керівником призначити проф. Іщенко Н.Г.

 1. ДЗИКОВИЧ Ольгу Володимирівну - по спеціальності 10.02.04

Германські мови. Науковим керівником призначити проф. Іщенко Н.Г.

 1. МУСІЄНКО Тетяну Володимирівну - по спеціальності 12.00.07Адміністративне право і процес; фінансове право;інформаційне право. Науковим керівником призначити проф. Голосніченка І.П.

 2. ПАВЛЕНКО Ірину Володимирівну - по спеціальності 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковим керівником призначити проф. Осадчого В.І.
 3. ТАРАНЕНКА Миколу Миколайовича – по спеціальності 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. Науковим керівником призначити проф. Осадчого В.І.


 4. ВАЩЕНКО Анну Григорівну – по спеціальності 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. Науковим керівником призначити проф. Осадчого В.І.

 5. МОСКАЛЕНКО Ольгу Володимирівну - по спеціальності 19.00.07

Педагогічна та вікова психологія. Науковим керівником призначити

доц.Зливкова В.Л.

 1. ОТДЄЛЬНОВУ Юлію Михайлівну - по спеціальності 21.06.01

Екологічна безпека. Науковим керівником призначити доц. Дичко А.О.

 1. МАЦАН Валентину Юріївну- по спеціальності 21.06.01

Екологічна безпека. Науковим керівником призначити доц. Бойко Т.В.

 1. ХОДАКІВСЬКУ Анну Сергіївну - по спеціальності 21.06.01 Екологічна безпека. Науковим керівником призначити проф Статюху Г.О.

 2. БАЛАБУХ Ірину Михайлівну –по спеціальності 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини. Науковим керівником призначити доц. Крижанівську О.П.

 3. КОВАЛЕНКО Марину Іванівну- по спеціальності 24.00.03 Фізична реабілітація. Науковим керівником призначити доц. Бочкову Н.Л.

 4. КОВАЛЬ Юрія Васильовича - по спеціальності 24.00.03 Фізична реабілітація. Науковим керівником призначити проф. Ільїна В.М.


- за рахунок коштів Державного бюджету , за договором про співпрацю між НТУУ « Київський політехнічний інститут» та ННК « Інститут прикладного системного аналізу»


 1. МИТНИКА Богдана Юрійовича – по спеціальності 01.01.01 Математичий аналіз. Науковим керівником призначити проф. Богданського Ю.В.
 2. МІЛЯВСЬКОГО Юрія Леонідовича-по спеціальності 05.13.03 Системи та процеси керування. Науковим керівником призначити проф. Романенка В.Д.


 3. МУРГУ Миколу Олексійовича – по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф. Зайченка Ю.П.

 4. ПАВЛЮК Ольгу Олексіївну – по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф. Бідюка П.І.

 5. ТОРОВЕЦЬ Тетяну Анатоліївну – по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф. Бідюка П.І.
 1. ТКАНКО Оксану Владиславівну – по спеціальності 05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт. Науковим керівником

призначити проф. Петренка А.І.

 1. ГОРОХОВУ Тетяну Володимирівну – по спеціальності 05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт. Науковим керівником

призначити доц. Кисельова Г.Д.

 1. СКРИПКУ Олександра Васильовича – по спеціальності 05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт. Науковим керівником

призначити доц. Стіканова В.Ю.

 1. КРИКУНА Андрія Петровича – по спеціальності 05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт. Науковим керівником

призначити проф. Петренка А.І.

 1. ГУБАРЄВА Олександра Миколайовича – по спеціальності 05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт. Науковим керівником

призначити проф. Петренка А.І. • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб :
 1. ФАРХУДА Хамеді- по спеціальності 05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки. Науковим керівником призначити ст.н.с.Анякіна М.І.
 2. АЛІВЕРДІ Мохаммада Алі- по спеціальності 05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки. Науковим керівником призначити проф. Котлярова В.П.


 3. НАДЕРАНА Едріса Резу - по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф. Зайченка Ю.П.

 4. ДЬЯКОНОВУ Світлану Володимирівну - по спеціальності 05.13.06 Інформаційні технології. Науковим керівником призначити проф. Зайченка Ю.П.

 5. ГУБСЬКОГО Андрія Миколайовича – по спеціальності 05.13.07 Автоматизація процесів керування. Науковим керівником призначити проф. Стеніна О.А.

6. СТРУЛЄВА Олексія Олексійовича -- по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф. Солнцева С.О.

7. КЛЮКВІНУ Марію Сергіївну - по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити проф. Каракая Ю.В.

8. ШКРОБОТ Марину Володимирівну- по спеціальності 08.00.04

Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної

діяльності). Науковим керівником призначити доц.Сімченко Н.О.

9. АБДУРАМАНОВА Руслана Айдеровича - по спеціальності 08.00.11

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковим керівником призначити доц. Пасенченка Ю.А.

10. ПИГОЛЕНКО Любов Вікторівну - по спеціальності 09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії. Науковим керівником

призначити проф. Сторіжко Л.В.

11.СІРЕНКА Анатолія Анатолійовича - по спеціальності

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право;інформаційне

право. Науковим керівником призначити проф. Голосніченка І.П.

12.ШЕВЧЕНКО Марину Ігорівну - по спеціальності 12.00.08 Кримінальне


право і кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковим керівником

призначити проф. Осадчого В.І.

13. КАВУН Ірину Валеріївну - по спеціальності 22.00.03 Соціальні

структури та соціальні відносини. Науковим керівником призначити

проф. Димитрову Л.М.

14. МИРВОДУ Клима Григоровича - по спеціальності 22.00.03 Соціальні

структури та соціальні відносини. Науковим керівником призначити

проф. Димитрову Л.М.

15.ЖУК Дарину Леонідівну - по спеціальності 24.00.03 Фізична

реабілітація. Науковим керівником призначити проф. Горго Ю.П.