litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4
СЕРПЕНЬ


з/п

Зміст роботи

Хто виконує

1

Підготовка школи до нового навчального року

Адміністрація

2

Добір і розстановка кадрів

Директор

3

Розподіл педагогічного навантаження

Директор

4

Підготовка та проведення педагогічної ради за підсумками минулого навчального року

Адміністрація

5

Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року

Комісія

6

Робота щодо забезпечення бібліотечних фондів підручниками

Бібліотекар

7

Підготовка наказів щодо організованого початку навчального року

Директор

8

Затвердження правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи на новий навчальний рік

Директор

9

Продовження прийому в 1, 5, 10-ті класи

Секретар


10

Підготовка проекту розкладу навчальних занять

Заст. директора

11

Облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи, їх залучення до занять

Заст. директора

12

Облік працевлаштування випускників 9,11-х класів

Заст. директора

13

Індивідуальні консультації для молодих і новопризначених учителів

Заст. директора

14

Проведення батьківської конференції

Рада школи

15

Уточнення контингенту учнів по класах

Заст. директора, кл. керівники

16

Складання календарно-тематичних планів з основ наук на навчальний рік

Учителі

17

Аналіз організації літнього відпочинку школярів

Заст. директора

18

Організація гарячого харчування для учнів

Директор

19

Перевірка наявності правил техніки безпеки в кабінетах, майстернях

Адміністрація

20

Проведення інструктажу для всіх працівників школи


Адміністрація

21

Поновлення планів евакуації

Заст. директора

22

Перевірка правильності ведення алфавітної книги та іншої шкільної документації

Заст. директора

23

Перевірка результатів медичного огляду вчителів

Директор, медсестра

24

Відвідування вдома малозабезпечених сімей. Складання актів житлово-побутових умов

Адміністрація,

кл. керівники
4 тиждень


з/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Педагогічна рада:

1. Вибори секретаря педради;

2. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу за 2010-2011 н.р.;


3. Затвердження планів роботи: школи, шкільної бібліотеки, психолога на 2011-2012 н.р.

4. Аналіз результатів ЗНО учнів школи


Педрада

Директор
2

Перевірка шкільної документації щодо охоплення дітей і підлітків навчанням:

а) алфавітна книга обліку учнів і книга обліку руху учнів;

б) класні журнали;

в) особові справи учнів 1-11 класів
Заст. дирек­тора з НВР, секретар
3

Комплектування учнів 1-х та 10-х кл.
Заст. дирек­тора з НВР
4

Створення базових кабінетів

Паспорти­зація

Зав. кабіне­тами
5

Розклад уроків на 1 семестр (до 1 вересня)
Заст. дирек­тора з НВР
6

Організувати факультативи, індивідуальні заняття, гуртки з ура­хуванням побажань учнів, курси за вибором
Директор
7

Підготувати накази:

7.1. Про розподіл обов'язків між адміністрацією школи;

7.2. Про організацію роботи з охорони праці, техніки безпеки, щодо запобігання травматизму в 2009/10 н. р.;

7.3. Про тижневе навантаження вчителів на І півріччя
2011-2012 н. р.;

7.4. Про організацію факультативних, гурткових занять;

7.5. Про організацію методичної роботи в школі;

7.6. Про організацію індивідуального навчання учнів;

7.7. Про комплектацію та рижим групи продовженого для;

7.8. Про призначення класних керівників;

7.9. Про зарахування учнів до 1-го класу й 10-го класу та учнів,
які прибули в інші класи;

7.10. Про організацію занять з предмету «Захист Вітчизни»;

7.11. Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей;

7.12. Про викладання предмету «Захист Вітчизни»;

7.13. Про режим роботи школи;

7.14. Про роботу з молодими вчителями;

7.15. Про зарахування учнів за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

7.16. Про затвердження Інструкції з ТБ і посадових інструкцій;

7.17. Про комісію з питань ПБ і ТБ;

7.18. Про організацію позашкільної роботи з фізичної культури
в новому навчальному році;

7.19. Про організацію харчування учнів школи;

7.20. Про організацію допрофільного та профільного навчання;

7.21. Про призначення відповідального за збереження енергоносіїв,
електрогосподарства школи;

7.22. Про призначення відповідального за ведення ділової документації;

7.23. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу

роботу;

7.24. Про розподіл навантаження між адмінперсоналом на І півріччя;

7.25. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху;

7.26. Про організацію роботи з протипожежної безпеки;

7.27. Про створення комісії з розслідування нещасних випадків


Наказ по школі

Директор

Завгосп Директор
8

Організація роботи шкільної їдальні

Графік

Заст. дирек­тора з BP
9

Готовність кабінетів, їдальні, класів, спортзалу до навчання

Огляд-конкурс

Робоча група
10

Нарада при директорові:

10.1. Про готовність школи до нового навчального року;

10.2. Забезпечення режиму дотримання техніки безпеки в організації роботи школи; ' "

10.3. Попередження порушень гранично допустимого навантаження на учня

Нарада

Директор
11

Розподіл випускників 9-х та 11-х класів

Інформа­ція

Заст. дирек­тора
12

Засідання Ради школи:

12.1. Про план роботи школи, режим роботи, структуру навчаль­ного року;


12.2. Про роботу гуртків, додаткових, індивідуальних занять


Засідання

Директор, голова Ради школи
13

Підготовка та проведення Свята Першого дзвоника, Дня знань

План під­готовки

Заст. дирек­тора, кл. керівники
14

Загальношкільна конференція:

14.1. Організація навчально-виховного процесу в школі в новому навчальному році;

14.2. Різне

Конферен­ція

Директор
15

Планування системи внутрішньошкільного контролю на навчальний рік

План

Заст. дирек­тора
16

«Про викладання шкільних дисциплін у 2011-2012 н. р.» (програми, пояснювальні записки і підручники)

Оператив­на нарада

Директор
17

Засідання методичних об'єднань. Планування на наступний на­вчальний рік та впровадження новітніх освітніх технологій

Засідання

Голови МО


ВЕРЕСЕНЬз/п

Зміст роботи

Хто виконує

1

Координація планів роботи бібліотеки, психолога, медичної сестри

Бібліотекар, пси­холог, медсестра

2

Створення списків і визначення заходів щодо атестування педагогів школи

Голова атест. ко­місії

3

Складання графіка проведення предметних тижнів, відкритих уроків

Заст. директора

4

Попереджувальний контроль за оформленням шкільної документації

Заст. директора

5


Індивідуальні консультації для молодих і новопризначених учителів

Заст. директора

6

Попереджувальний контроль за дотриманням «Єдиних вимог до усного та писемно­го мовлення»

Заст. директора

7

Створення комісії з проведення атестації вчителів

Директор

8

Забезпечення режиму дотримання техніки безпеки в роботі школи

Адміністрація

9

Підготовка наказів

Директор

10

Погодження календарно-тематичного планування

Заст. директора

11

Комплектування груп продовженого дня, груп для вивчення іноземних мов, занять з трудового навчання

Адміністрація

12

Організація харчування дітей

Адміністрація

13

Оформлення наказом по школі звільнення учнів від занять з фізичної культури

Директор

14

Оформлення класних журналів, журналу ГПД, індивідуальних занять і гурткової роботи, особових справ

Учителі, вихова­тель

15


Складання графіка проведення контрольних робіт з основ наук

Заст. директора

16

Складання тарифікації педагогічних працівників

Директор

17

Організація курсової перепідготовки педагогів

Заст. директора

18

Збір заяв педагогічних працівників на атестацію в новому навчальному році

Секретар атест. комісії

19

Заняття з молодими педагогами

Заст. директора, наставники

20

Підготовка й проведення Свята Першого дзвоника

Заст. директора

21

Проведення наради класних керівників з питань планування виховної роботи

Заст. директора

22

Складання плану виховної роботи школи на І семестр

Заст. директора

23

Погодження планів виховної роботи в класах і роботи гуртків

Заст. директора

24

Складання розкладу проведення виховних годин

Заст. директора

25

Проведення засідання батьківського університету


Заст. директора

26

Складання графіка чергування по школі

Заст. директора

27

Проведення індивідуальної роботи з учнями та сім'ями, які потребують особливої уваги

Класні керівники

28

Поповнення списку учнів соціальних категорій

Заст. директора

29

Організація підготовки до відзначення Дня працівника освіти

Заст. директора

ЗО

Організація контролю за відвідуванням учнями школи

Адміністрація

31

Випуск санбюлетеня

Медсестра

32

Перевірка забезпеченості учнів шкільною формою

Кл. керівники
1 тижденьз/п


Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Тиждень незалежності:

• «Це моя Україна, це моя Батьківщина, що як мама й та­то одна»;

• «Будьмо гідними називати себе українцями»;

• «Українська держава та її національна символіка»

Виховна годи­на (1-4 кл.)

Класні керів­ники
2

Оформлення документації на учнів 1, 5, 10 класів (особові справи). Облік контингенту учнів
Кл. керівни­ки, секретар
3

Інструктажі учнів з ТБ у кабінетах, майстернях, спортзалі

Інструктаж

Зав. кабінета­ми, зав. май­стернями
4

Визначення рівня готовності учнів до 1-х, 5-х, 10-х класів, передбачити спадкоємність переходу учнів до наступного сту­пеня навчання

Аналіз

Психолог, заст. дирек­тора
5

Складання календарно-тематичних планів з основ наук, пла­нів виховної роботи, планів роботи гуртків та секцій

Планування

Учителі школи
6

Забезпеченість школи необхідним інвентарем та матеріалами для підтримання належного санітарно-гігієнічного режиму
Завгосп
7

Провести організаційні класні батьківські збори в 1, 5, 10 кл.

Батьківські збори

Кл. керівники
8

Підготовка статистичної звітності, тарифікації

Звіт

Директор
9

Про створення ради профілактики правопорушень у школі

Наказ

Директор
10

Статистичний звіт школи

Звіт

Директор, заст. директора
11

Складання графіку чергування вчителів та учнів по школі, їдальні

Графік

Директор
12

Організація роботи з наставництва; закріплення молодих спеціалістів за досвідченими вчителями та складання плану роботи

Плани

Заст. дирек­тора
13

Облік дітей шкільного віку

Попереджув. контроль

Заст. директо­ра, кл. керів­ники
14

Операція «Урок» (01.09.09 р.)

Інформація

Заст. директо­ра, кл. керів­ники
15

Тиждень здоров'я та безпеки на дорозі «Увага! Діти — на дорозі». Єдиний урок з правил безпечної поведінки на до­рогах: «Моя безпечна дорога», «Зі знаками дружи — не зна­тимеш біди»

Бесіди, моде­лювання

Директор, кл. керівники
16

Складання розкладу позакласної роботи, роботи спортивних гуртків і секцій

Розклад

Заст. дирек­тора
17

Погодження календарно-тематичних планів, планів виховної роботи та роботи гуртків, факультативів, спецкурсів

Погодження

Заст. дирек­тора
18

Методична рада:

1. Підсумки роботи методичної ради за 2010-2011 н. р.;

2. Обговорення й затвердження плану роботи методичної ра­ди на 2011-2012 н. р.;

3. Обговорення й затвердження планів роботи шкільних МО на 2011-2012 н. р.;

4. Обговорення нових навчальних програм з базових дис­циплін, підручників, рекомендацій МОНУ щодо викладання предметів


Засідання

Голова ради
19

Консультації для новоприбулих учителів

Бесіда

Заст. дирек­тора
20

Тиждень роботи з батьками:

1. «Перетворимо школу на квітучий сад»;


2. Вибори батьківських комітетів, ознайомлення з режимом роботи школи та структурою навчального року

Трудовий де­сант з упо­рядкування класних при­міщень.

Збори

Батьківські комітети


Кл. керівники
21

Адаптація учнів до навчання в 5 класі

Консультації для кл. керів­ників

Дирекція . школи
2 тижденьз/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Облік учнів в алфавітній книзі

Облік

Секретар
2

2.1. Операція «Урок, підліток, сім'я» (відвідування уроків учнями).

2.2. Аналіз календарно-тематичного планування

Оперативна нарада

Директор
3

Виконання єдиних вимог до ведення зошитів, класних жур­налів, роботи за новими програмами, перевірка особових справ

Попередж. контроль (на­рада при заст.)

Заст. дирек­тора


4


Списки вчителів школи для методичного кабінету
Заст. дирек­тора
5

Тиждень пожежної безпеки

Заходи

Заст. дирек­тора
6

Призначення керівника і членів редакції шкільних стіннівок
Заст. директо­ра з ВР
7

Зведений план контрольних робіт, практичних і лаборатор­них робіт, тематичних атестацій

Графік

Заст. дирек­тора
8

Профілактичний медогляд учнів школи для виявлення в них педикульозу, шкірних, інфекційних захворювань

Огляд

Заст. директо­ра, медсестра
9

Складання відомостей про дітей-сиріт, дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних сімей

Банк даних

Заст. дирек­тора
10

Аналіз планів роботи

Поточний контроль

Дирекція школи
11

Засідання Ради школи:

12.1. Про харчування учнів;

12.2. Про створення атестаційної комісії


Засідання

Директор, голова Ради школи
12

Організація самоврядування в школі та класах

Вибори ак­тивів класів, членів Думи

Класні керів­ники, заст. директора
13

Облік учнів, які потребують особливого контролю з боку пе­дагогічного колективу

Список

Заст. директо­ра з ВР
14

Затвердити громадських наставників для роботи з учнями, схильними до правопорушень
Заст. директо­ра з ВР
15

Про створення атестаційної комісії

Наказ

Директор
16

Складання плану проведення відкритих виховних заходів, уроків кл. керівниками, учителями, вихователями ГПД

План

Заст. дирек­тора
17

Забезпечення наявності документів, що підтверджують по­дальше навчання учнів, які вибули за літо, та випускників

Довідки


Кл. керівники
18

Дотримання ТБ зав. кабінетами, зав. майстернями під час уроків і позашкільних заходів

Поперед­жувальний контроль

Дирекція школи
19

Огляд педагогічної та методичної літератури, з проблеми школи «Моніторинг навчально-виховного процесу»

Виставка

Бібліотекар
20

Організація роботи ЮІР та ДЮП

Наказ

Директор
21

Ознайомлення учнів та вчителів школи з планом евакуації на випадок пожежі чи іншого стихійного лиха

Загально-шкільна лі­нійка

Адміністрація
22

Аналіз даних про охоплення дітей до 18 років у мікрорайоні школи

Списки

Заст. дирек­тора
23

Операція «Живи, книго!»

Наказ

Директор
24

Створення банку даних про учнів, схильних до правопорушень

Банк даних


Кл. керівники
25

Залучення учнів, схильних до правопорушень, у гуртки, секції

Облік

Кл. керівники
26

Оформлення класних кутків
Кл. керівники

З тижденьз/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Робота батьківського університету

План роботи

Заст. дирек­тора

2

Робота з молодими педагогами:

а) виконання програм та пояснювальних записок до них;

б) склад, структура та конструювання уроку;

в) тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів

Поточний контроль

Заст. дирек­тора, настав­ники
3

Організація роботи батьківського патруля

Наказ, графік

Директор, заст. дирек­тора
4

Про хід курсової підготовки педагогічних кадрів

Списки

Заст. директо­ра з НВР
5

Перевірка оформлення педпрацівниками класних журналів, особових справ учнів

Попередж.,

оглядовий

контроль

Заст. дирек­тора
6

Складання графіку проведення відкритих уроків «45 хвилин натхненної праці»

Графік

Заст. дирек­тора
7

Робота атестаційної комісії

Заяви вчите­лів

Учителі, які атестуються


8


Діагностика п'ятикласників з метою оцінювання їхнього рів­ня адаптації до школи II ступеня

Анкетування

Психолог
9

Скласти план роботи з обдарованими учнями

План

Заст. дирек­тора
10

Педагогічні консультації для батьків й учнів 1-11 кл.
Кл. керівники
11

Обстеження матеріально-побутових умов учнів

Складання актів обсте­ження

Кл. керівники
12

Календар спортивно-масових заходів у школі

Графік

Учителі фіз­культури
13

Коригування перспективного плану атестації педагогічних працівників

План

Заст. дирек­тора
14

Конкурс «Світлодолинське — рідний край»

Матеріали

Учителі укр. мови4 тижденьз/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Моніторинг наступності в навчанні: адаптація учнів 5 класів

Контрольні роботи

Директор, заст. дирек­тора
2

Основні завдання й зміст методичної роботи в школі (план методичної роботи)

Оперативна нарада

Заст. дирек­тора
3

Рівень адаптації учнів 1-х класів до школи

Класно-

узагальн.

контроль

Заст. дирек­тора
4

Індивідуальне консультування педагогів і батьків учнів 1, 5 кл. за результатами анкетування


Консультації

Психолог
5

Контроль за роботою вчителів, які викладають у 1-х та 5-х кл.

Фронтальний контроль "

Заст. дирек­тора
6

Педагогічна рада:

1. Запровадження елементів особистісно орієнтованого на­вчання вчителями на уроках фізичної культури;

2. Організація самостійної та індивідуальної роботи учнів на уроках української мови та літератури;

3. Вплив сімейного виховання на розвиток особистості ди­тини

План

Заст. дирек­тора
7

Участь у конкурсі «Учитель року»

Наказ

Директор
8

Організаційне засідання учнівської Думи

Засідання

Заст. директора
9

«Різдво Пресвятої Богородиці»

Бесіди

Кл. керівники
10

Готовність дітей до навчання в І класі

Співбесіда з учителями

Психолог

11

Найкращий відгук на дитячу сучасну прозу

Конкурс

Учителі укр. мови
12

Про відзначення 73 роковини початку Другої світової війни

Заходи

Заст. дирек­тора

ЖОВТЕНЬз/п

Зміст роботи

Хто виконує

1

Фронтальний контроль за викладанням фізичної культури в школі

Директор

2

Підготовка до конкурсу «Вчитель року»

Заст. директора

3


Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Адміністрація

4

Засідання атестаційної комісії

Голова атест. ко­місії

5

Підготовка до педради (план)

Заст. директора

6 .

Контроль за дотриманням режиму школи всіма учасниками навчально-виховного процесу

Адміністрація

7

Методичний моніторинг викладання предметів у 9 класах

Адміністрація

8

Перевірка правильності ведення шкільної документації

Адміністрація

9

Вивчення адаптації учнів 1, 5-х класів до навчання в школі

Адміністрація

10

Затвердження графіка атестації, доведення його до відома тих, хто атестується

Заст. директора

11

Складання плану роботи з обдарованими дітьми

Заст. директора

12

Організація науково-дослідної роботи з учнями (робота МАН з математики)

Директор

13

Контроль за роботою індивідуальних, групових та факультативних занять


Адміністрація

14

Перевірка стану ведення зошитів учнями 8-9 класів

Адміністрація

15

Робота методичного об'єднання класних керівників

Голова МО

16

Засідання методичної ради школи

Заст. директора

17

Проведення засідання психолого-педагогічного семінару

Психолог

18

Контроль за формуванням техніки каліграфічного письма в період навчання грамоти

Заст. директора

19

Підготовка наказів

Директор

20

Контроль за організацією роботи з профілактики дитячого травматизму

Адміністрація

21

Вивчення стану проведення виховних годин (аналіз на засіданні методичного об'єднання)

Заст. директора

22

Перевірка стану ведення щоденників

Заст. директора

23

Індивідуальні бесіди з учнями, батьками щодо попередження девіантної поведінки

Кл. керівники

24


Збір даних про випускників для заповнення документів про освіту учнів 9, 11 класів

Кл. керівники, заст. директора .

1 тижденьз/п.

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Стан ведення класних журналів та груп продовженого дня

Поточний контроль

Заст. дирек­тора
2

Перевірка підготовки опалювальної системи, навчальних і господарських приміщень школи до роботи в зимових умо­вах

Поточний контроль

Дирекція та профком школи
3

Відвідування уроків фізичної культури, перевірка планування


Фронтальний контроль

Заст. дирек­тора з НВР
4

Робота з батьками (згідно з планом)

Засідання батьк. універ­ситету

,Кл. керівники
5

Робота ради з профілактики правопорушень

Засідання

Заст. директора
6

Відвідування уроків молодих і новопризначених учителів

Персон, контроль

Заст. директора
7

Свято освітян «По краплі душу дітям віддаєте...»

Виховний захід

Заст. дирек­тора з BP
8

Оформити довідково-інформаційний куточок «Сучасному уроку — наукову організацію та високу якість»

Куток

Заст. директора
9

Збереження шкільного майна і санітарний стан навчальних кабінетів

Рейд-перевірка

Заст. дирек­тора
10

Складання індивідуальних психологічних картотек на дітей «групи ризику»


Картки обліку

Психолог
11

День людей похилого віку. Операція «Милосердя»

Відвідуван­ня вчителів-пенсіонерів

Комісія учн. Думи «Мило­сердя»
12

Моніторинг готовності учнів до навчання в 1-х, 5-х та. 10-х класах, передбачити спадкоємність

Аналіз

Заст. дирек­тора з НВР
13

Поновлення протипожежного інвентарю школи
Завгосп
14

Перевірка щоденників. Мета: якість оформлення, система виставлення оцінок

Тематичний контроль

Заст. дирек­тора, члени Думи
15

День самоврядування в школі
Члени Думи
16

Зустріч з дільничним інспектором з питань «Профілактики бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх»

Зустріч

Заст. дирек­тора
17

«Дім без книги — день без сонця» (до дня бібліотек)


Виховний захід

Бібліотекар

2 тижденьз/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Робота з молодими вчителями: «Труднощі у викладанні на­вчальних предметів»

Бесіди

Наставники
2

Класно-узагальнюючий контроль за 5-мф клас0м4

Педконсиліум

Дирекція школи
3

Моніторинг стану викладання фізичної культури (підготовка до уроків, ведення документації з предмету)


Фронтальний контроль

Заст. дирек­тора
4

Взаємовідвідування уроків з метою використан­ня нових педагогічних технологій

Відвідування уроків

Учителі школи
5

Про постійно діючу шкільну комісію зі списання матеріальних цінностей

Наказ

Директор
6

Тиждень наставників «Досвід — джерело майстерності»

Відкриті уроки

Учителі-наставники
7

Методичний моніторинг викладання предметів у 9 класах

Поточний контроль

Заст. дирек­тора
8

Конкурс творчих робіт на тему: «Моя Земля — Земля моїх батьків»

Творчі роботи

Учителі укр. мови
9

Нарада при директорові:

1. Перевірка роботи індивідуальних, групових та факульта­тивних занять;

2. Робота педагогів з дітьми з початковим рівнем знань;

3. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий періодДиректор

10

Провести тиждень фізкультури та спорту

Тиждень

Учителі фіз­культури
11

Удосконалення співпраці вчителів і психолога щодо форму­вання творчої особистості

Інформ.-метод. на­рада

Заст. дирек­тора
12

Проведення відкритих уроків учителями фізкультури

Відкриті уроки

Учителі фіз­культури

З тиждень

з/в

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує


Відм. про вик.

1

Затвердження графіку атестації

Наказ

Директор
2

Робота котельні, інструктаж кочегарів

Графік, наказ

Директор, завгосп
3

Система роботи вчителів, які атестуються

План вивчен­ня

Заст. дирек­тора з НВР
4

Нарада при заступникові директора:

1. Моніторинг викладання предметів у 9 класі;

2. Педагогічна майстерня (обмін досвідом)

Нарада

Заст. дирек­тора
5

Проведення шкільних олімпіад

Олімпіади

Учителі школи
6

Перевірка стану ведення зошитів учнями 8-9 класів

Діагностичний контроль

Заст. дирек­тора
7

Бесіда за круглим столом «Перший місяць дитини в школі»

Круглий стіл

Учителі 1-х класів

8

Перевірка виконання санітарно-гігієнічних норм та естетич­ного вигляду класів, роботи з цих питань техперсоналу

Поточний контроль

Медсестра, члени Думи
9

Конкурс «Посади калину» (15.10)

Підготовка матеріалів

Учитель біо­логії
10

Співбесіда з батьками тих учнів, які мають початковий рі­вень знань у навчанні

Бесіди

Кл. керів­ники
11

Засідання атестаційної комісії. Розгляд заяв, затвердження списку, графіку проведення атестації, розподіл обов'язків між членами, затвердження плану проведення атестації

Засідання

Атестаційна комісія
12

«Козацька слава України»

Тематичні хвилинки ін­формації

Учителі історії
13

Робота методичного об'єднання класних керівників (згідно з планом)

Засідання

Голова МО4 тиждень

1

Психологічне дослідження індивідуальних особливостей пер­шокласників, котрі мають ознаки дезадаптації

Виявлення чинників, що перешк. адаптації

Психолог
2

Розробити заходи санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів і батьків

Заходи

Медсестра
3

Поновити матеріали шкільного атестаційного кутка
Заст. дирек­тора
4

Дотримання правил безпеки під час проведення занять з фі­зичної культури

Попередж. контроль

Комісія з ТБ, ОП
5

Про підсумки виступів учнів школи в І етапі предметних олімпіад


Звіт, заяви

Заст. дирек­тора
6

День знань з правил обережного поводження з вогнем

Виховні го­дини

Кл. керів­ники
7

Про ведення поурочних планів учителями

Оперативна нарада

Дирекція школи
8

Дотримання учнями, «Єдиних вимог до учнів школи»

Рейд

Адміністра­ція, кл. ке­рівники
9

Засідання методичної ради

Засідання

Заст. дирек­тора
10

Декада правових знань

Заходи

Учитель історії
11

«Свято Осені»

Вих. захід

Кл. керівники
12

Проведення інструктажі перед осінніми канікулами (первинний)

Інструктажі

Кл. керівники


13


Формування техніки каліграфічного письма в період навчання грамоти

Фронтальний контроль

Заст. директора
14

Про виконання ухвали педагогічної ради (протокол № від

)

Наказ

Директор

ЛИСТОПАДз/п

Зміст роботи

Хто виконує

1

Проведення засідання педагогічної ради

Директор

2

Фронтальний контроль за станом викладання російської мови

Адміністрація

3

Поточний контроль стану безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях


Адміністрація

4

Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 9, 11 класів

Кл. керівники, психолог

5

Про результати перевірки зошитів з української мови та математики

Адміністрація

6

Моніторинг знань по класах, у яких викладають учителі, які атестуються

Адміністрація

7

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика

Учителі укр. мови

8

Організація підготовки учнів школи в II етапі предметних олімпіад

Учителі

9

Аналіз успішності та рівня знань учнів, які претендують на медаль

Адміністрація

10

Проведення наради при заступнику директора

Заступники ди­ректора

11

Контроль за відвідуванням гуртків та спортивних секцій дітьми з неблагополучних сімей та дітей «групи ризику»

Адміністрація

12

Перевірка журналів

Заст. директора

13

Проведення наради при директорові


Директор

14

Підготовка наказів

Директор

15

Участь у підготовці тематичних класних годин до Дня української писемності та мови

Кл. керівники

16

Проведення роботи щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, ор­ганізація роботи з невстигаючими й обдарованими дітьми

Психолог, заст. директора

17

Вивчення роботи вчителів, які атестуються

Адміністрація

18

Відвідування відкритих уроків учителів

Адміністрація

19

Педагогічний контроль за учнівським самоврядуванням

Заст. директора
1 тиждень. Осінні канікули


з/п


Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Забезпеченість учнів підручниками та посібниками, стан збереження підручників

Попередж. контроль

Бібліотекар
2

Оформити виставку «Вивчаймо свої права та обов'язки»

Виставка

Бібліотекар
3

Моніторинг учителів-предметників щодо підготовки до II етапу олімпіад

Індивідуальні заняття

Учителі школи
4

Виявлення загальних недоліків ведення класних журналів

Поточний контроль

Дирекція школи
5

Відвідування вдома неблагополучних сімей, сімей ді­тей з девіантною поведінкою. Складання актів житлово-побутових умов

Рейди, акти

Кл. керівники
6

Підготовка матеріалів учителями школи до районного конкурсу «Учитель року»

Збір матеріалів

Учителі школи
7

Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Наказ

Директор
8

«Я — творча особистість»

Психолого-

педагогічний

семінар

Психолог

2 тижденьз/п

Зміст роботи.

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Проведення районних олімпіад

Олімпіади

Учителі


2


Про результати перевірки зошитів з української мови та математики

Оперативна на­рада

Дирекція школи
3

Відвідування уроків російської мови

Фронтальний контроль

Дирекція школи
4

Перевірка стану безпеки життєдіяльності в кабінетах, май­стернях, спортзалі

Поточний контроль

Директор
5

Оформлення передплати на періодичні видання на наступ­ний рік
Бібліотекар
6

Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 9 та 11 класів

Анкетування

Кл. керівни­ки, психолог
7

Тиждень української писемності

Тиждень

Уч. укр, мови
8

9

«Конвенція ООН про права дитини»

Конкурс пла­катів


Кл. керівники
10

Вивчення пізнавальних інтересів учнів 4 класів

Спостереження, анкетування

Психолог

З тижденьз/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Дозування навчального навантаження учнів

Оглядовий контроль

Директор
2

Перевірити роботу спец, групи з фізкультури

Попередж. контроль


Директор
3

Перевірити учнів на педикульоз

Подання

Медсестра
4

Виконання вимог до ведення шкільної документації

Оперативна на­рада

Дирекція школи
5

Моніторинг знань учнів по класах, у яких працюють учи­телі, які атестуються

Контрольні ро­боти, тестові за­вдання

Заступник директора з НВР
6

Підготовка до конкурсу «Об'єднаймося ж, брати мої»

Матеріали

Учителі школи
7

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика

Конкурс

Учителі укр. мови
8

Педагогічна рада:

1. Запровадження елементів особистісно орієнтованого навчання вчителями на уроках фізичної культури;

2. Організація самостійної та індивідуальної роботи учнів при відвідуванні групи продовженого дня;

3. Вплив сімейного виховання на розвиток особистості ди­тини

Педрада

Директор
9

Участь учнів школи в II етапі предметних олімпіад

Олімпіади

Учителі школи
10

Здобуття загальної середньої освіти учнями «групи ризику»

Засідання Ради школи

Директор, голова Ради школи

4 тижденьз/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виконує

Відм. про вик.

1

Аналіз успішності та рівня знань учнів, претендентів на медаль

Поточний контроль

Дирекція школи

2

Оформлення папок для накопичення доробок учителів, які атестуються: планів уроків, сценаріїв, доповідей, дидак­тичних матеріалів

Оформлення папок

Учителі, які атестуються
3

Контроль за веденням зошитів учнями та за перевіркою їх учителями

Оглядовий контроль

Заст. дирек­тора
4

Нарада при заступникові директора:

1. Контроль за індивідуальним навчанням учнів;

2. Формування техніки каліграфічного письма в період на­вчання грамоти

Нарада

Заст. дирек­тора
5

«Запалимо свічки... Згадаймо той час...» (22.11 — День пам'яті жертв голодомору)

Виховний захід

Кл. керівники
6

«Ми обираємо здоров'я!»

Підготовка агіт­бригади

Заст. дирек­тора
7

Контроль за відвідуванням гуртків та спортивних секцій дітьми з неблагополучних сімей та дітьми «групи ризику»

Фронтальний контроль

Заст. дирек­тора
8

Проведення засідань методичних об'єднань

Засідання

Голови МО

5 тижденьз/п

Зміст роботи

Вид роботи

Хто виковує

Відм. про вик.

1

Санітарний стан кабінетів

Шкільна лінійка

Члени Думи, медсестра
2

Відкриті уроки вчителів, які атестуються

Відкриті уроки

Учителі, які атестуються


3


Проведення рейдів у сім'ї учнів, які мають низький рівень досягнень, з метою вивчення домашніх умов на­вчання й виховання

Рейди

Кл. керівники
4

Перевірка журналів. Накопичення оцінок у сильних і слабких учнів. Система виставлення оцінок

Тематичний контроль

Заст. директора
5

Нарада при директорові:

1. Робота класних керівників з правової освіти й вихо­вання;

2. Про виконання статуту та правил внутрішнього роз­порядку

Нарада

Директор
6

День порозуміння з ВІЛ-інфікованими:

• випуск стінгазет;

• зустріч з лікарем-венерологом;

• виступ агітбригади

Заходи

Кл. керівники, медсестра
7

Експедиція «Любіть Україну вишневу свою» (здати ма­теріали до 01.12)

Підготовка ма­теріалів

Учителі школи (згідно з нака­зом)
8

Про виконання рішень педагогічної ради школи

Наказ

Директор
ГРУДЕНЬз/п

Зміст роботи

Хто виконує

1

Проведення контрольних замірів знань, перевірка техніки читання


Адміністрація


2

Контроль за станом викладання історії та іноземної мови


Адміністрація


3

Контроль за веденням щоденників


Заст. директора


4

Діагностика професійної діяльності вчителів


Психолог


5

Перевірка ведення шкільної документації


Заст. директора

6


Аналіз виконання плану роботи школи за І семестр


Адміністрація


7

Робота з молодими педагогами


Заст. директора


8

Індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень


Заст. директора


9

Попередження дитячого травматизму


Кл. керівники


10

Підготовка наказів


Директор


11

Попередній аналіз підсумків успішності за І семестр

Адміністрація

12

Контроль за станом роботи шкільної їдальні та організацією гарячого харчування учнів


Директор, заст. директора

13

Засідання ради з профілактики правопорушень


Заст. директора


14

Підсумки виховної роботи за І семестр


Заст. директора


15

Провести анкетування учнів 7, 9 класів на визначення допрофільних і профільних інтересів

Психолог


16

Розробка плану проведення зимових канікул


Заст. директора

следующая страница >>