litceysel.ru
добавить свой файл
1
Підпрограма 3. Загальна середня освіта


І. Загальна частина

Здобуття повної загальної середньої освіти стало не лише конституційним правом, а й обов'язковою нормою для громадян України. У м. Первомайську її забезпечують загальноосвітні заклади різного типу: навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 2", загальноосвітня школа І ступеня № 11, загальноосвітні школи І-ІІ ступенів № 7, 8, загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів № 3, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 17, навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 – колегіум", міська гімназія.

Здійснюється робота щодо державної атестації навчальних закладів. Протягом 2003-2007 років державну атестацію пройшли ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1, 3, 6, 8, ЗОШ І ст.. № 11, міська гімназія, вечірня школа.

Формування мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів, комплектування 1-х та 10-х класів проводиться відповідно до загальнодержавних нормативів, встановлених Міністерством освіти і науки України.

Конституційне право батьків навчати дітей рідною (російською) мовою забезпечено функціонуванням ЗОШ І-ІІ ст. № 15 у складі навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 – колегіум".

З метою забезпечення рівного доступу молоді до якісної освіти в місті збережена вечірня школа, застосовуються індивідуальна форма навчання та екстернат. Актуальним є питання пошуку власної моделі профільного навчання, адаптованої до умов нашого міста.

На виконання ст. 35 Закону України "Про освіту", ст. 6 Закону України "Про загальну середню освіту", Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" управлінням освіти Первомайської міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами проведена певна робота щодо уточнення території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені первинні списки дітей шкільного віку, щомісячно аналізується рівень здобуття ними повної загальної середньої освіти.


Управління освіти, керівники навчальних закладів особливу увагу приділяють питанню відвідування учнями школи. У кожному загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється робота щодо щоденного контролю пропусків уроків. Проте, незважаючи на це, є діти шкільного віку, які пропускають навчальні заняття без поважних причин.

Діяльність управління освіти міської ради, методичного кабінету щодо створення оптимальних умов навчання інтелектуально, творчо обдарованих учнів здійснюється у таких напрямах: функціонування міської гімназії; забезпечення діяльності класів з профільним навчанням (2005/2006 навчальний рік – 33; 2006/2007 навчальний рік – 30, 2007/2008 навчальний рік – 24), шкільних факультативів, спецкурсів, гуртків, які дозволяють задовольнити освітні потреби старшокласників; проведення різноманітних олімпіад, першостей, конкурсів тощо. У місті діє відділення учнівської Малої академії наук (для учнів 8-11 класів).

З метою впровадження нових технологій у навчальний процес розпочато роботу щодо придбання та встановлення мультимедійних класів. Два таких класи (біології та хімії) за кошти Міністерства освіти і науки України та міського бюджету обладнано в Первомайській гімназії.

За рахунок надходжень з Міністерства освіти і науки України, перерозподілу фонду підручників забезпечення закладів навчальною літературою в середньому в місті становить до 88%.

Триває робота з питань раціонального підбору та розстановки педагогічних кадрів. Здійснюється цілеспрямована робота щодо вдосконалення і посилення стимулюючої ролі атестації у професійному рості педагогічних кадрів.

У практиці організації методичної роботи в місті використовуються різноманітні форми роботи, які частково носять інноваційний характер і викликають зацікавленість у педагогічної громадськості. Це постійно діюча педагогічна виставка; конкурси "Учитель року", "Панорама творчих уроків", "Імідж сучасного начального закладу", обласний конкурс на краще міське (районне) методичне об'єднання вчителів української мови та літератури; майстер-класи, постійно діючі семінари; інформаційні бюлетені з питань управлінської діяльності, методичної роботи; дні тематичного контролю; школа резерву керівних кадрів; тематичне консультування; стажування, "Педагогічна хвиля" тощо.


З метою формування у молодих спеціалістів потреби працювати на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння ними своєї індивідуальної сутності була організована робота Школи становлення молодого учителя.

Підвищується роль методичного кабінету як інформаційно-методичного центру: започаткована відеотека кращого досвіду роботу методичних та позанавчальних заходів, видані методичні посібники: "Робота практичного психолога з педагогічним колективом", "Спілкуймося з відкритими серцями: досвід роботи вчителів етики м. Первомайська", "Тематичні атестації. Зарубіжна література. 5-6 класи", "Методичні рекомендації щодо створення системи позакласної виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі", "Вчимо дитину вчитися. Посібник для вчителів початкових класів" та інші.

Протягом останніх трьох років методичним кабінетом управління освіти в достатньому обсязі здійснюється передплата періодичних фахових видань. У переліку 115 українських періодичних видань.

З метою підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, згідно з планом-графіком курсової перепідготовки ОІППО, замовлень закладів освіти здійснюється курсова перепідготовка освітян. На контролі управління освіти – розвиток психологічної служби міста. Розроблено перспективний план заходів забезпечення навчальних закладів практичними психологами на 2005-2010 роки.

Управління освіти, методична служба міста значну увагу приділяють впровадженню інноваційних технологій не лише в навчально-виховний процес, а й в управлінську діяльність керівників закладів освіти.

У той же час у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, управління освіти, методичного кабінету залишаються невирішеними проблеми навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення профільного та допрофільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності, забезпечення наступності в діяльності початкової та основної школи, потребує удосконалення методика конструювання уроку та організація навчання за інноваційними технологіями; впровадження толерантної педагогіки в навчально-виховний процес тощо.ІІ. Мета та основні завдання

Метою Програми є забезпечення виконання учнями та їхніми батьками вимог Конституції України щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти.


Основні завдання підпрограми:


 • створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти;

 • забезпечення впровадження Державних стандартів освіти;

 • створення умов для формування національної свідомої, духовно багатої особистості;

 • збереження і продовження української культурно-історичної традиції виховання шанобливого ставлення до української мови, історії, культури України;

 • забезпечення навчально-методичного, управлінського, матеріально-технічного супроводу навчання відповідно до нового змісту освіти;

 • запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій;

 • покладення в основу управлінської діяльності керівників загальноосвітнього навчального закладу ключових положень людиноцентристської концепції;

 • забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх фахової майстерності.


ІІІ. Очікувані результати

Виконання підпрограми забезпечить:

 • реалізацію сучасної державної політики в освітянській галузі міста;

 • забезпечення стабільного функціонування закладів освіти та якісного надання освітніх послуг;

 • удосконалення організації навчально-виховного процесу відповідно до загальнолюдських цінностей, сучасних умов та науково-технічних досягнень;

 • створення належних умов для навчання і виховання дітей, посилення роботи щодо профілактики правопорушень;

 • розвиток інноваційної діяльності, експериментальної роботи, педагогічної ініціативи в закладах освіти міста;
 • формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, національної свідомої, духовно багатої особистості;


 • створення системи моніторингу ефективності роботи закладів освіти.


ІV. Заходи щодо реалізації Програми
Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1. Забезпечення рівного доступу дітей та молоді до якісної освіти

1.1.

Здійснювати облік дітей шкільного віку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку".

щорічно

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.2.

Продовжити роботу зі збереження мережі навчальних закладів, які нада-ють повну загальну середню освіту.

постійно

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.3.

Продовжити роботу щодо державної атестації навчальних закладів.

за графіком

Управління освіти міської ради

1.4.

Здійснювати контроль за здобуттям загальної середньої освіти.

постійно

Управління освіти міської ради

1.5.


Забезпечити повне охоплення навчан-ням дітей та підлітків шкільного віку.

постійно

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.6.

Створити у загальноосвітніх навчаль-них закладах комп’ютерну базу даних "Облік дітей", у якій передбачити списки учнів 1–12-х класів та їх рух у межах навчальних закладів міста.

2009

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.7.

Проводити роботу щодо надання можливості отримання середньої освіти у порядку екстернату.

постійно

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.8.

Створювати умови для реалізації громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, права на повну загальну середню освіту

постійно

Управління освіти міської ради

1.9.

Вживати конкретних заходів щодо задоволення освітніх потреб громадян, які належать до національних меншин.

постійно

Управління освіти міської ради

1.10.

Продовжувати роботу в кожному за-гальноосвітньому навчальному закладі щодо щоденного контролю відвідувань учнями школи. У кожному конкретно-му випадку відсутності учнів на занят-тях невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місцезнаходження дитини, інформувати батьків та осіб, які їх замінюють.


постійно

Керівники навчальних закладів

1.11.

Забезпечити проведення рейдів "Урок", "Діти вулиці", "Гральні автомати", "Канікули".

1 раз на місяць

Управління освіти, керівники закладів спільно з ССН та кримінальною міліцією

1.12.

Вивчити можливість та здійснювати заходи щодо створення освітніх округів з урахуванням освітніх запитів і потреб жителів мікрорайонів міста.

2008

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.13.

Забезпечити створення у кожному зага-льноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів та в управлінні освіти пунк-тів реєстрації зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл міста.

2008

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.14.

Забезпечити продовження переходу на нові терміни й зміст освіти.

постійно

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.15.

Створювати умови щодо впровадження нових державних стандартів та нав-чальних програм із базових дисциплін.

постійно

Керівники навчальних закладів

1.16.

Відповідно до Концепції розвитку про-фільного навчання забезпечити повний перехід старшої школи на профільне навчання.


за окремою програмою до 2010 р.

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.17.

Створювати умови для адаптації до навчання у загальноосвітніх навчаль-них закладах дітям, які з різних причин не відвідували дошкільні заклади.

постійно

Керівники навчальних закладів

1.18.

Забезпечувати належні умови для по-ступової адаптації учнів 5-х класів до особливостей навчання в школі ІІ ступеня.

2008-2012

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.19.

Розробити спільно з психологами рекомендації вчителям-предметникам та поради батькам майбутніх п’яти-класників щодо сприяння поступовій адаптації учнів до особливостей навчання в школі ІІ ступеня.

2008

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.20.

Підготувати методичні рекомендації щодо здійснення успішної адаптації дитини при переході з початкової школи до основної.

2008-2012

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів


1.21.

Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів з основ наук та курсів за вибором.

2008-2009

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.22.

Здійснювати аналіз динаміки освітніх запитів учнів та їх підготовки до вибору профілів.


2008-2012

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

1.23.

Організувати консультування школярів з метою визначення оптимального вибору курсів допрофільної підготовки та майбутнього профілю.

2008-2012


Управління освіти міської ради, міський методичний кабінет

1.23.

Створювати умови для здобуття дітьми-інвалідами загальної середньої освіти.

2008-2012Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

2. Забезпечення навчально-методичного, управлінського, матеріально-технічного супроводу навчання

2.1.

Сприяти запровадженню інноваційних, особистісно зорієнтованих методик навчання.

2008 - 2012

Міський методичний кабінет, керівники навчальних закладів

2.2.

Забезпечувати підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників.

за планом-графіком

Міський методичний кабінет

2.3.

Забезпечувати участь педагогічних працівників у щорічних фахових конкурсах "Учитель року", "Панорама творчих уроків" тощо.

постійно

Міський методичний кабінет, керівники навчальних закладів


2.4.

Поповнювати бібліотеки загальноосвіт-ніх навчальних закладів міста українсь-кою навчальною, методичною, худож-ньою, довідниковою літературою, словниками.

постійно

Управління освіти міської ради, міський методичний кабінет

2.5.

Проводити огляди-конкурси кабінетів з базових дисциплін.

2008-2012

Управління освіти міської ради, міський методичний кабінет

2.6.

Забезпечити контроль нормативності організації та здійснення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

постійно

Управління освіти міської ради

2.7.

Проводити співбесіди із керівниками навчальних закладів щодо проблем управлінської діяльності.

щороку

Управління освіти міської ради, міський методичний кабінет

2.8.

Здійснювати рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів.

щомісяця

Управління освіти міської ради, міський методичний кабінет

3. Формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, національної свідомої, духовно багатої особистості

3.1.

Докорінно поліпшити виховну роботу з учнівською молоддю на основі вихо-вання поваги до традицій і звичаїв українського народу, його історичної і культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.


2008-2012

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

3.2.

Поновити експозиції музейних кімнат у загальноосвітніх закладах.

У кожному загальноосвітньому закладі створити музеї, куточки історії школи.

до 2010

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

3.3.

Закріпити за навчальними закладами пам’ятки історії, культури з метою належного їх утримання.

постійно

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

3.4.

З метою залучення випускників загаль-ноосвітніх закладів до здобуття профе-сії у сфері управлінської діяльності, вироблення активної життєвої позиції проводити конкурс учнівських робіт "Якби я був мером...".

2008-2012

Управління освіти міської ради, міський методичний кабінет, керівники навчальних закладів


3.5.

Проводити конкурс на кращу органі-зацію правової освіти у загальноос-вітніх навчальних закладах.

щороку

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

3.6.

Забезпечити виконання загальноосвіт-німи навчальними закладами Конвенції ООН про права дитини.

постійно

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів

3.7.


Забезпечити охоплення гуртковою роботою у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей з девіантною поведінкою.

2008-2012

Управління освіти міської ради, керівники навчальних закладів


V. Прогнозний обсяг видатків:


По роках:

Всього

(тис. грн.)
2008

2009

2010

2011

2012


РАЗОМ:330,0


340,0


350,0


370,0


390,0


1780,0