litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 22 23
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ


ДЛЯ ОКРЕМОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

спеціальності «Образотворче мистецтво»


  1. Інформація про напрям підготовки (інформація з навчального плану):
Галузь знань (код)

0202

Напрям підготовки

6.020205

Спеціалізація

декоративне мистецтво

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

бакалавр мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту з предметів побуту (40\50, аркуш, акварельні, гуашеві або олійні фарби).

3. Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця у галузі образотворчого мистецтва, здатного повноційно здійснювати навчальну та виховну роботу в середніх загальноосвітніх закладах усіх типів (дисципліни „Образотворче мистецтво”), а також –художньо-просвітницьку діяльність у дитячих позашкільних закладах мистецького профілю.  1. Професійні профілі випускників з прикладами:

Викладачі образотворчого мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах, художніх школах, ліцеях, студіях, гуртках, культурно-просвітницьких закладах. Працівники в дизайнерських бюро та рекламних агенціях, вільна творча діяльність.


5. Можливість подальшого навчання: магістратура (8.020202 за напрямком магістр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, викладач фахових дисциплін); спеціалітет (за напрямком вчитель образотворчого мистецтва, художньої праці, етики та естетики).


6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS:п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1.

Техніки та технології живопису

1-й

1-й- 2-й

2,5

2.

Академічний живопис

1-й- 4-й

1-8

15,0

3.

Академічний рисунок

1-й-4-й

1-8

15,0


4.


Композиція

1-й-4-й

1-8

9,5

5.


Скульптура

1-й- 2-й

1-4

4,0

6.


Кольорознавство

1-й

2

1,0

7.


Шрифти

1-й-2-й

2-3

1,5

8.


Перспектива в образотворчому мистецтві

2-й

3

1,5

9


Пластична анатомія

1-й-2-й

3-4

3,0

10.


Методика викладання образотворчого мистецтва

2-й

5-6

2,0

11.


Декоративно-прикладне мистецтво (кераміка)

1-й-2-й

2-4

3,0

12.


Історія мистецтв

1-й-4-й

1-8

9,5

13.


Комп'ютерна графіка

2-й

7-8

2,0

14.


Художні техніки в ОМ

1-й-4-й

4-8

6,0

15.Декоративний живопис

3-й

5

1,0

16.


Художній розпис

2-й

3

1,0

17.


Основи фотомистецтва

3-й

6

1,0

18.

Основи наукових досліджень


4-й

7

1,0

19.


Пленерна практика (навчальна)

1-й

2

1,0

20.


Практика з вивчення форм природи (навчальна)

2-й

4

1,0

21.


Практика з вивчення творів мистецтва (навчальна)

3-й

5

1,0

22.


Соціально-педагогічна практика
(навчальна)

3-й

5-6

3,0

23.


Педагогічна (навчальна)

3-й

6

1,0

24.


Педагогічна практика у школі мистецтв (виробнича)

4-й

8

6,0

25.

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін


3-й

5
26.


Курсова робота з методики викладання образотворчого мистецтва

3-й

6
27.


Курсова робота з малюнку

4-й

8  1. Вимоги до оцінювання: стобальна система оцінювання.
Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90 - 100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В -дуже добре - пише середнього рівня з кількома

помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома


грубими помилками


задовільно

63 - 74

D -задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 - 62

Е -достатньо - виконання задовольняє мінімальні

критерії оцінкинезадовільно

21-49

РХ -незадовільно - для одержання кредиту потрібне

деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

Р-незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни.следующая страница >>