litceysel.ru
добавить свой файл
1
Икономически университет- ВарнаЦентър „ Магистърско обучение”
Дисциплина:

Връзки с обществеността и PR агенции

Тема:

Изготвил:

Проверил:

Илиян Иванов Илиев , Ф№ 4145

Х.Доц.д-р Г.Гатев

5-ти курс РВО-СОВО ,задочно


Варна

2009

Съдържание:


І. Определяне критерий за оценка на PR агенциите:

За определяне на даден критерий като ключов при отсяването на най-големите агенции у нас като начало би следвало да изведем набор от критерии според, които да изберем най-същественият и така да направим оценката на агенциите, именно въз основа на него. В тази връзка може да изведем следните критерии:


 • Печалба на агенциите

 • Регистриран оборот

 • Брой служители

 • Брой представителства ( клонове в различните градове на страната)

 • Брой клиенти

 • Брой проекти

 • Други критерии

Най-значим от тези критерии за определяне величината на дадена PR агенция като цяло е броят на клиентите и. Това е така защото ако се приеме печалбата за такъв критерий, всички знаем, че тя е резултатна величина от много други фактори и е тясно обвързана с разходите и техният мениджмънт, ето защо този критерии не илюстрира достатъчно добре агенциите. Оборотът пък е пряко свързан с броят на клиентите и проектите и цените, а в пазар като днешният, при голяма конкуренция между тези фирми цените не се различават съществено и това е още един довод в подкрепа на критерият „ Брой клиенти”. Ето защо той ще бъде отправна точка при определянето на десетте най- големи PR агенции в България.


ІІ. Списък с всички агенции у нас

Списък с агенциите за връзки с обществеността на българският пазар може да се намери на този сайт: www.yvox.net

ІІІ. Представяне на десетте най-големи PR агенции в България:


1.Янев и Янев

ЯНЕВ И ЯНЕВ ООД е една от водещите агенции за връзки с обществеността в България.От основаването си през 1993 г. фирмата работи по международни, както и специфични за България проекти.

Янев и Янев ООД има значителен опит в планирането и реализацията на програми за връзки с обществеността на чуждестранни и български клиенти, сред които частни фирми, държавни организации и институции.

Дейността на ЯНЕВ И ЯНЕВ ООД е свързана с:

• Стратегическо планиране и обществени комуникации;
• Политически ПР и изграждане на образ;
• Организация на събития;
• Управление на кризи;
• Връзки с медиите;
• Графичен дизайн и издателска дейност;
• Специфични дейности;


Клиенти на агенцията са различни компании, като някои от тях са:

frame1frame67frame68

2.United Partners


Дейност

Основана през 1996 г., Юнайтед Партнерс специализира в областта на публичните комуникации. Компанията цели да развива PR бизнеса и да обслужва клиентите си в съответствие с приетите световни и етични стандарти в областта на връзките с обществеността.

Юнайтед Партнерс е член на ИПРА/Интернационална ПР асоцоация/, БПРА /Българската ПР асоциация/ и БАПРА / Българска асоциация на ПР агенциите/. Асоциирана с Manning, Selvage & Lee.

Услуги

- Промоции, спонсорство
- ПР кампании включващи: изследване, планиране, реализиране
- Корпоративни комуникации: кризисно управление, корпоративни програми
- Връзки с медиите: прессъобщения, статии, пресконференции, интервюта, медия мониторинг
- Организиране на събития: откривания, изложби, семинари

Портфолио

Сред основните клиенти на агенцията са: Проктър и Гембъл, БТК, Кока Кола, Уестърн Юниън, Луфтанса, Авентис, Филипс, Опет, Метрополис и др.

Сред най-успешните проекти, реализирани от компанията са:
- Head & Shoulders Ocean Energy Launch
- ING Bank- 10 успешни години в България
- AVENTIS Pasteur
- Smirnoff Experience Summer Tour
- Памперс национално дарение
- Електронни билети на Луфтанса - медия-презентация

Контакти

Юнайтед Партнерс ЕООД
ул. "Розова Долина" 13
Тел: +359 2 063 33 44
Факс: +359 2 063 08 63
e-mail: up@united-partners.com


3.All Channels communication

All Channels Communication е създадена в края на 2001 г. и за кратко се доказва като една от водещите PR агенции в България.

All Channels е обявена двукратно за Най-добра PR агенция на годината за 2005 г. и 2007 г. в традиционната анкета на в. Капитал, провеждана сред PR  професионалистите в България. Агенцията получи награда за Superbrand на България за 2007г.

Агенцията е носител на редица награди и признания в областта на PR – Най-добро специално събитие 2002 и 2003 (БДВО), Най-добра кампания за вътрешни публики 2003 (БДВО), Най-добра обществено-значима кампания 2004, 2005 и 2006 (БДВО), Най-добра PR кампания 2005 (Българска маркетинг асоциация), Certificate of Recognition 2006 (IPRA), Най-добра PR кампания 2005 и 2006 (анкета на в. „Капитал”) и Най-добра корпоративна PR кампания 2006 (БДВО). През 2007 г. All Channels Communication получи Certificate of Excellence 2006 (SABRE), както и SABRE Award 2006 в категорията "Благотворителни организации и организации с идеална цел".


Клиенти:

All Channels Communication работи за публичното представяне и корпоративния имидж на компании като Пощенска банка, AVON България, Еко Елда, Фикосота Синтез, Австрийски авиолинии, София Ауто (официален вносител на Opel и Chevrolet) и водещи български и световни марки като Jim Beam, American Express, Ехо Савекс, Калиакра, Бесел, Фламексин, Левитра и др. От края на 2005 година в консорциум с полската консултантска компания ЕФИКОМ и Американския университет в България All Channels Communication изпълнява Информационната и комуникационна програма на Делегацията/Представителството на ЕК в България.


Членства:

All Channels Communication е член на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА), Одит бюро по тиражите и Глобалния договор на ООН (UN Global Compact).

Услуги:

All Channels Communication предлага на своите клиенти пълно комуникационно обслужване - от креативната идея до крайния продукт и измерване на резултатите. Изграждане на корпоративен имидж, управление на репутацията, връзки с медиите, създаване и управление на комуникационни кампании, нетрадиционни маркетингови кампании, пълно рекламно обслужване са само част от услугите, предлагани от Агенцията.


Контакти:

All Channels Communication

гр. София 1618

ул. „Ралевица” 82
Тел.: 00 359 2 855 80 83
00 359 2 869 00 75
office@all-channels.com

4. M3 Communications

Communications Group, Inc astonishingly предоставя широк спектър от услуги в областта на публичните комуникации. На дружеството основател и изпълнителен директор г-н Максим Бехар има повече от 25 години опит в областта на публичните комуникации и е широко признат като експерт по комуникации и журналистика. He is a creative and idea-driven person with influence in the Bulgarian political and business life. Той е творческа и идеята, задвижвано от човек с влияние в българския политически и бизнес живот.

М3 communicationс Group е асоцииран от най-голямата в света компания за връзки с обществеността – „Hill& Knowlton inc, коиот имат 69 офиса в 37 страни в целият свят.

Клиенти:

Към момента над 50 компании от най-малко 12 различни индустрии, са клиенти на М3 Communications Group,Inc за постоянно фиксатор такса база.

In the sphere of telecommunications and IT at present M3 is consulting many different companies, each with a specific profile and providing innovative or standard wireless and fixed software and hardware solutions.В сферата на телекомуникациите и ИТ в момента М3 се консултира много различни компании, всяка със специфичен профил и предоставяне на иновативни или стандартни безжични и фиксирани софтуерни и хардуерни решения. The company covers successfully areas of movie production, express delivery services, pharmaceuticals, military and defense, hospitality services, hotel management and tourism industries.Фирмата успешно покрива области на филма производство, експресна доставка на услуги, лекарствата, военните и отбраната, услугите, хотелиерството и туризма индустрии. Several of the companies, which have requested M3's expertise, operate in real estate, and specialize in investor relations, property development and management. Някои от фирмите, които са поискали М3 експертизата, оперират в недвижими имоти, както и специализирани за връзки с инвеститорите, имоти за развитие и управление. In addition, M3 works for companies in the automotive industry and is able to give advice to leaders in the market for automobile tires and accumulator production and distribution.В допълнение, M3 работи за компании в автомобилната индустрия и е в състояние да дават съвети на лидери на пазара за автомобилни гуми и акумулатор, производство и дистрибуция.


M3 successfully manages the needs of three companies that specialize in food and wine production, as well as one for innovative food packaging solutions.М3 успешно управлява се нуждае от три компании, които специализират в храни и производство на вино, както и един за хранителни опаковки иновативни решения. The company also manages the communication strategies of three retail chains, one of which is the biggest shopping and entertainment center in Bulgaria, the other is a hypermarket chain, the third is the number one retail IT store in Bulgaria.Компанията също така управлява комуникационните стратегии на три търговски вериги, една от които е най-големият център за пазаруване и развлечения в България, другата е хипермаркет на веригата, третата е номер едно дребно ИТ магазин в България. The company is renown not only for its consultancy services, but also for the smooth coordination and completion of many grand opening ceremonies.Фирмата е известност не само за неговите консултантски услуги, но също така и за доброто на координацията и изпълнението на много велик отваряне церемонии. The expertise of M3's team members is diverse enough to cover all of the above areas and is being continuously enriched to match expectations of current and potential clients. Експертизата на М3 на членовете на екипа е разнообразна достатъчно да покрие всички тези области, както и непрекъснато се обогатяват с мач очакванията на настоящите и потенциални клиенти. Therefore most of M3 Commincations' clients opt for the full package of services - Public Relations, Event Management, Press Monitoring, Graphic Design and - especially - Web Services. Затова повечето от М3 Commincations "клиенти избират за пълния пакет от услуги - връзки с обществеността, мениджмънт на събитието, преса за мониторинг, графичен дизайн и - особено - Web Services.

Контакти:

60, бул. "България"

1680, Sofia, Bulgaria 1680, София, България

Phone: 359 2 818 70 10 Телефон: 359 2 818 70 10

Fax: 359 2 818 70 11 Факс: 359 2 818 70 11

5.Gid Consult

ГИД Консулт е рекламна агенция, базиранa във Варна, предлагаща Full Service обслужване. Това е най-оперативната рекламна агенция извън София по обем на работа и реализирани проекти.

На пазара е от 1992 г и в екипа работят хора с голям опит и познания за практиката в рекламата, със смели идеи и много ентусиазъм. През годините успява да спечели доверието на водещите български медии чрез коректно партньорство и да бъде в полза на клиентите си като им осигурява адекватно медиапланиране при преференциални условия за тях.

На всеки клиент се предлага персонален сервиз и индивидуален подход, което налага постоянно да се усъвършенства и да подобрява качеството на крайния продукт. Контролът върху протичането на процесите гарантира на клиентите, че всичко свързано с работата, е подчинено на изискванията за управление на качеството. След успешно внедряване на системата за управление на качеството, през май 2005 г. ГИД Консулт получва сертификат ISO 9001-2000 за управление на качеството в областта "Рекламна и консултантска дейност".През 2005 г ГИД

Консулт става член на Асоциацията на Рекламните Агенции - АРА България. От 1999 г е член на Българското PR дружество, а от 1996 г е член на Световната Рекламна Асоциация - IAA.

Услуги


 • Изготвяне на рекламни стратегии

 • Творчески концепции и дизайн

 • Медиа планиране — телевизия, преса, радио,
  интернет, outdoor

 • Организиране на PR мероприятия

 • Организиране на промоции

 • Производство на рекламни материали

 • Производство на радио и телевизионни спотове

Клиенти

 • Happy bar and grill

 • Sasa

 • Tambuktu

 • Captain Cook


 • Martineli home style

 • Varchev

 • Paprikov

 • Post bank

 • Много други

Контакти
frame69

Агенция „Max Communications” има практически опит в разработването на стратегии за публична комуникация и реализация на проекти в областта на инфраструктурата и финансовата децентрализация, енергетиката, европейската интеграция, политически кампании, както и в сферата на здравеопазването, фармацията и козметиката.

Агенцията предлага обучение на публични фигури, държавни служители и управленски кадри от частния сектор в областта на комуникациите, връзките с обществеността, както и за поведение пред медиите и различните публики.

Агенцията работи в сферата на връзките с обществеността и главно в разработването на стратегии, комуникационни програми, рекламни и имиджови стратегии; медийни проекти; медийни кампании; консултиране за разработване на проекти, финансирани от фондовете на ЕС; организиране и провеждане на медийни събития и фирмени презентации; организиране на участие в специализирани фирмени изложения и бизнес-форуми и др. Дружеството е регистрирано през 2003 година.

Услуги:

Комуникационни и рекламни кампании;
• Организиране и промоции и специални събития;
• Ефективно медиапланиране
• Разработване и реализиране на Комуникационни стратегии
• Медиатренинг
• Обучения за прилагане на изискванията на Европейската комисия в сферата на публичните комуникации

Клиенти:

 • Пътна администрация

 • Министерство на финансите

 • Actavis

 • Министерство на транспорта

 • Програма ФАР


 • Много други

КонтактиГр. София 1142 ул. Ген. Гурко 76 вх А ет 5

Тел/факс (+359 2) 9463068 / (+359 2) 9446367

мобилен: 0888 894 068

e-mail : maxcom@maxcom-bg.eu

7.Peer to Peer

Агенция PeeR to peer предоставя индивидуално “бутиково” обслужване в духа на глобалната тенденция за налагане на интегрираните маркетингови комуникации, обединяващи PR и рекламните практики с цялостна стратегия за изграждане на корпоративна идентичност и налагане на марките.

За да отговори успешно на нуждите на клиентите, екипът комбинира професионалния си опит в комуникациите със специфични познания за конкретни индустрии. За да помогне на партньорите си да изградят ефективни механизми за вътрешна и външна комуникация и да управляват успешно риска, PeeR to peer се фокусира върху специфичните нужди, изисквания и бизнес философия на клиента.

Услуги

 • Изграждане на корпоративна идентичност на компанията

 • Стратегии за PR брандинг

 • Комуникационен одит

 • Създаване на стратегия и процедури за вътрешна и външна корпоративна комуникация

 • Разработване и провеждане на практически ориентирани обучения в областта на комуникациите и медийното поведение.

Клиентите на PeeR to peer могат да избират между различните типове обслужване, които агенцията предлага:

 • Цялостно обслужване на клиента - съдействие 24/7 и дългосрочен ангажимент
 • Анализ на вътрешната и външната комуникационната среда на компанията, одит и контрол на комуникационните процеси


 • Стратегия и процедури за вътрешна и външна комуникация

 • Медийни кампании (продуктови, имиджови, спрямо конкурентите) с възможност за комбиниране с рекламни техники

 • Организиране на публични и медийни събития (интервюта, пресконференции, промоционални събития, форуми, кръгли маси, семинари и т.н.)

 • Индивидуални и групови обучения за комуникационно и медийно поведение

 • Консултации и кризисен PR

 • Медиа мониторинг и електронен пресклипинг.

Клиенти

 • България еър

 • Шишеджам

 • Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 • Българска агенция за инвестициите

 • Либрес

 • Информационно обслужване АД

 • Немечек България

 • Много други

Контакти:

ул. "Венелин" 32
София 1000


тел: +359 2 981 1444
факс: +359 2 981 1446


e-mail: office@pr2peer.com

8.Prime time agency

“Прайм Tайм” е компания за връзки с обществеността и реклама. Фирмата е създадена в началото на 2002 година  с цел да осигурява качествени услуги в областта на връзките с обществеността.

“Прайм Tайм” предлага модерни и нестандартни решения  и идеи за популяризиране на проекти, дейности, личности и продукти. Нашите специалисти  работят върху осъществяването на ефективна комуникация с различните обществени групи, както и върху създаването на позитивно отношение към лица, фирми, организации, стоки и услуги.

“Прайм Tайм” разчита на добрите си контакти с медиите, с обществените и правителствени организации, и поддържа връзки с бизнессредите и финансовата общност в страната. Екипът ползва опита на утвърдени специалисти по PR и реклама.

“Прайм Тайм” е представител в България на една от най-големите ПР мрежи в света - IPREX (www.iprex.com). Тя е основана  през 1983 г. и обединява над 50 независими ПР агенции от Европа, Америка, Азия и Африка. "Прайм Тайм" е първата агенция - членка на IPREX от Източнa Европа и Балканите.


Услуги

Прайм Тайм” предлага целия набор от ПР услуги – от консултации до създаване и цялостно изпълнение на ПР стратегии както в корпоративната сфера, така и в политическата. Особено силно звено са връзките с медиите и кризисния ПР. “Прайм Тайм” извършва мониторинг на средствата за информация. Фирмата работи и по проекти за вътрешно-фирмени комуникации.

Реклама 

Предлаганите услуги в сферата на рекламата са продажба на рекламно време в медиите, разработване на концепции за печатна и радиореклама, цялостни проекти за фирмен стил, печат и предпечатна подготовка, дизайн и уеб-дизайн.

КлиентиБългарска банка за развитие
(приемник на
Насърчителна банка)
http://www.bdbank.bg/


ОББ Асет Мениджмънт
www.ubbam.bg


Макс Телеком
www.maxtelecom.bg


М-Тел Мастърс
www.mtelmasters.com

Авенир Телеком

www.avenir-telecom.bgФИА България
www.fiabg.com

ПОНС Холдинг
 www.ponsholding.com    ДП "РВД"
www.atsa.bg


Местни избори 2007
Булстрой ИнженерингИзбори за представители на България
   в Европейския парламент 2007

Чепеларе курорт АДБулавто
http://www.bulavto.com/


КД Живот АД
http://www.kd-life.bg/


Спирал Солюшънс
www.spiralsps.com


Индустриален холдинг
"Доверие"

www.ihdoverie.com


КабландВиаджо Ер
www.viagioair.com


Ес Би Ес Систъмс
www.sbssystems.net

Гедеон Рихтер

www.richter.bgТопливо Газ
www.toplivogas.com

       

                   
"Вини"-Сливен
www.vini.bg


Черноморска асоциация по биотехнологии
www.bsbanet.org


Болярка
www.boliarka.com


Галерия "Ракурси"
www.rakursi.com


Интертайм Континентал
www.intertime.bg 

Контакти:
България,гр.София, ул.”Стара планина” 14


003592 981 61 70
003592 981 61 60
office@primetimebg.com9.Nota Bene


Агенцията за публична комуникация “Нота бене!” е създадена през 1994 година. Осъществила е проекти съвместно с български и чуждестранни партньори във всички сфери на публичната комуникация, създаването и обслужването на комуникационни канали към разнообразни целеви групи и публики.

При изпълнението на проектите си Агенцията е взаимодействала успешно с всички централни електронни и печатни медии, информационни агенции и редица регионални средства за осведомяване, правителствени и неправителствени организации, културни институти.

Особено ценен е опитът като консултанти на приватизационни и следприватизационни проекти. В момента Агенцията е рекламен и медиен консултант на “Булгартабак – Холдинг”, както и на още няколко чуждестранни и български търговски дружества, адвокатски кантори и частни лица.

Услуги:

 • Проучване на пазара и мястото на марката в него

 • Планиране на стратегия

 • Избор на комунокационни канали
 • Събиране на информация за рекламни цени


 • Съставяне на бюджет

Клиенти:

 • Министерството на земеделието и продоволствието

 • Булгартабак

 • Булгаргаз

 • Метрополитън София

 • Бира „Плевен”

 • Бира „Шумен”

 • Агрима

 • Синхрон ивест

 • Райфайзен про

 • Много други

Контакти:

София 1463, ул. "Хан Аспрух" 7
Офис: 953 31 33; 952 16 99


10.Silver Advertising agency

Агенцията е създадена през декември 2006 година от малка група специалисти и с течение на времето се разраства и усъвършенства. Целта е да се създаде нещо ново по- добро и по- истинско. Фирменото кредо може да се синтезира в следното:

„Търсене на пътища с повече доверие и по-малко мнителност, с повече разбиране и по-малко формуляри, с повече забавление и по- малко рутина, с повече внимание и по-малко небрежност, с повече професионализъм и по- малко надменност...”

Услуги:

 • Анализ на количествени качествени проучвания на пазара

 • Продуктов анализ SWOT

 • Позициониране

 • Определяне на отличителен продукт

 • Анализ на потребителски нагласи

 • Формиране на цялостна комуникационна концепция

 • PR

 • Идея, организация и реализация на събития

 • Медия

Клиенти:

 • Фара елеганс

 • Арома колор

 • Астера пародонт актив

 • Астера white & polish

 • Gillette

 • Shell

Контакти:

Гр. София

Ул.” Кишинев” 1 ет.5 офис 10

+359 2 961 76 17

Въз основа на определеният по-горе в изложението фактор за определяне на най-значимите PR агенции в България това са представените агенции, които са ключови на пазара в страната ни и играждат и поддържат много от познатите ни брандове.


CV на автора на този проект:Лична информация

 Име

 Илиян Иванов Илиев

Адрес

 

ул.”Роза” 36, Варна 9000, България

Телефон

 

 0888 227 912

Факс

 

 

E-mail

 

 iliopost@mail.bg; iliiko@abv.bg;

 

Националност

 

 Българин

 

Дата на раждане

 

10 юни 1985 година

  


Трудов стаж
4 години,9 месеца и 13 дни
              

• Дати (от-до)


 

06 април 2005- 06 април 2009 година

14 юли 2004- 01 април 2005 година

• Име и адрес на работодателя

 

 „Happy” 2 ООД Варна

„Медичи” ООД Ямбол

• Вид на дейността или сферата на работа

 

 Ресторантьорство

Ресторантьорство

• Заемана длъжност

 

  Главен Барман

Сервитьор

• Основни дейности и отговорности

 

 Организира и ръководи бара и задълженията и дейностите на барманите

Сервира храна и обслужва клиентите

 

Образование и обучение

 

• Дати (от-до)

 

27 септември 2004- 22 юни 2008 година

15 септември 1999- 15 юни 2004 година

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

 ИУ- Варна

ГПЧЕ” В. Карагьозов” Ямбол

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

 Икономика на търговията

Организатор на среден и дребен бизнес” с Английски и Френски език


• Наименование на придобитата квалификация

 

 Бакалавър

Средно-специално образование

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

 Първа степен на професионална квалификация

Втора степен на професионална квалификация

 


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
 Готварски умения- без диплом

Умение за работа с клиенти

Майчин език

 

  Български език

 

Други езици

 

 

 

Английски език

Френски език

• Четене

 

Добро

добро

• Писане

 

Основно


Добро


• Разговор

 

Добро

Основно

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и  екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

 

Организационни умения и компетенции

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

Умения в ръководенето и мотивацията на екип

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

Работа с компютри: Internet, word, excell, power point, corel draw;

 

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

 

,

 

Други умения и компетенции


Компетенции, които не са споменати по-горе.


 

Свидетелство за управление на МПС

 

  Категории B, M юни 2003 година

 
 
 

 

Приложения

 

Диплом за завършено висше образование

Диплом за завършено средно образование

Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелство за управление на МПС