litceysel.ru
добавить свой файл
1
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТИ


ЛЕТЕН СЕМИНАР

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ

И СЛАВИСТИ

SUMMER SEMINAR

OF BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE

FOR FOREIGN SCHOLARS AND STUDENTS


П Р О Г Р А М А

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТИЯТ


ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА


ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ И СЛАВИСТИ


Е ПОСВЕТЕН НА 120-та ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА


^ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


Ръководство:


Директор: проф. дфн Панайот Карагьозов

Зам.-директор: доц. д-р Цветанка Хубенова

Секретар: магистър Ваня Иванчева


^ Ръководител на Специализирания семинар

по съвременен български език:

Проф. дфн Василка Радева

Ръководител на Специализирания семинар по

българска литература и кино:

Проф. дфн Панайот Карагьозов


^ Ръководител на Специализирания семинар по

антропология на българите:

Доц. д-р Йорданка Холевич


Преподаватели по практически български език:

Доц. д-р Илка Любенова

Гл. ас. д-р Петя Осенова

Гл. ас. д-р Мирена Пацева

Гл. ас. Татяна Дункова

Гл. ас. Диляна Денчева

Ст. ас. Владислав Миланов


^ Адрес за кореспонденция:

Летен семинар по български език и култура

за чуждестранни българисти и слависти

Факултет по славянски филологии

СУ „Св. Климент Охридски“

бул. „Цар Освободител“ № 15

София 1504


E-mail: summercource@slav.uni-sofia.bg

www.slav.uni-sofia.bg/pages/summerseminar

Тел.: 00 35 92/ 93 08 387 Факс: 00 35 92 946 02 55


^ Място на провеждане на Семинара:

Национален учебен център на Българския червен кръст (БЧК)

Ул. „Половраг“ № 31

1758 с. Лозен

E-mail: redcros_nuc@abv.bg


Телефон за връзка в Лозен:


(++359-2) 992 68 84

ДНЕВНА ПРОГРАМА


ХРАНА


Закуска 7.45 – 8.45

Обяд 13.00 – 14.30

Вечеря 19.00 – 20.30

^

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМАЗанимания по практически български език

9.00 – 11.15


Занимания по практически български език

за начинаещи и слабо напреднали

11.45 – 13.00


Специализирани семинари по

Съвременен български език,

Българска литература и кино,

Културна антропология на българите

12.15 – 13.30

^

ФАКУЛТАТИВНА УЧЕБНА ПРОГРАМАИзучаване на български народни танци и песни

17.30 – 19.00

ВЕЧЕРНА КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМАПрожекции на български игрални филми – 21.00

(обявени са в края на програмата)


Вечеря в традиционен български ресторант

24 юли, четвъртък, 20.30


Вечер на нациите:

Изпълнение на кубински фолклорен ансамбъл

25 юли, петък, 20.30


Вечер на талантите:

28 юли, понеделник, 20.30


Вечер на българския фолклор:

30 юли, сряда, 20.30


Вечеринки:

18 юли, петък, 20.30

25 юли, петък, 21.30

^

УЧЕБНИ ЕКСКУРЗИИПосещение на Националния исторически музей

16 юли, сряда, 14.30 – 16.30


Екскурзия на Витоша с вечеря – пикник

16 юли, сряда, 17.00 – 20.30


Посещение на манастира „Св. Спас“ с вечеря – пикник

21 юли, понеделник, 17.30 – 21.30


Разглеждане на София;

Посещение на музея на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

Посещение на Софийския международен фолклорен фестивал

24 юли, четвъртък, 15.00 – 20.00


Екскурзия до град Копривщица

20 юли, неделя, 9.00 – 18.00


Екскурзия до Рилския манастир

27 юли, неделя, 9.00 – 18.00


^ ТЕКУЩА ПРОГРАМА


13 юли, неделя Регистрация и настаняване


14 юли, понеделник

9.30 – 11.00 Тест за определяне на степента на владеене на български език

(зала „Балкан“)


11.30 – 12.30 Представяне на програмата и преподавателите на

Четиридесет и шестия летен семинар

(зала „Балкан“)


  1. Официално откриване на Четиридесет и шестия

  2. летен семинар и коктейл15 юли, вторник

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)


Специализирани семинари по: съвременен български език; българска литература и кино; културна антропология на българите

12.15 – 13.30 (зала „Балкан“)

^ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ КАТО ПОЛИТИЦИ НА ПРЕХОДА

Д-р Желю Желев, Президент на Р България от 1990 до 1997 г.17.30 – 19.00 Разучаване на български народни танци и песни


16 юли, сряда

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)

Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Балканският манталитет, отразен в езика

Проф. дфн Петя Асенова


12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

„Не се сърди, Човече“ и „Бъди благословена“

Проф. д-р Кирил Топалов – авторът и сценаристът на 65 години!

Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Сто и двадесет години Софийски университет

Доц. д-р Цвета Тодорова


14.30 – 16.30 Посещение на Националния исторически музей


17.00 – 20.30 Екскурзия на Витоша с вечеря – пикник


17 юли, четвъртък

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)


Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Интернационалната лексика в българския език в контекста на

славянските езици

Проф. дфн Искра Ликоманова


12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

„Под игото“ – от робството към свободата

Доц. д-р Николай Чернокожев

Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Университетското време

Доц. д-р Йорданка Холевич

18 юли, петък

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)


Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Българският език – традиция и съвременност

Доц. д-р Йовка Тишева


12.15 – 13.30 ^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

Превръщенията на „Бай Ганю“ от страницата на екрана

Доц. д-р Огнян КовачевКултурна антропология на българите: зала „Добруджа“

^ Университетският „експорт“ Цветан Тодоров, Юлия Кръстева и Мария Тодорова

Доц. д-р Румяна Станчева, доктор хонорис кауза на Университета на Артоа, Франция


15.00 – 16.00 Животоспасяващи практики – демонстриране на методи за оказване на първа помощ

Д-р Никола Николов – главен експерт по бедствията в БЧК

(зала „Тракия“)


17.30 – 19.00 Разучаване на български народни танци и песни


20.30 Вечеринка

20 юли, неделя

Учебна екскурзия до град Копривщица

Тръгване в 9.00 часа (сух пакет за обяд)


21 юли, понеделник

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)


Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Единството на българския език във фонетичните особености

на неговите диалекти

Доц. д-р Владимир Жобов


12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

„Крадецът на праскови“ – текст и образ

Доц. д-р Ингеборг Братоева

Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Годините на интелигентите (1907, 1925, 1956, 1968)

Доц. д-р Михаил Неделчев


17.30 – 20.30 Посещение на манастира „Св. Спас“ с вечеря – пикник


22 юли, вторник

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)

11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)

Специализирани семинари:

12.15 – 13.30 Съвременен български език: зала „Балкан“

Особености на българската морфологична система

Проф. дфн Руселина Ницолова


^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

Епическият роман в българската литература и кино („Иван Кондарев“, „Тютюн“)

Доц. д-р Бойко Пенчев


^ Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Участта да бъдеш дисидент в България

Доц. д-р Михаил Неделчев


17.30 – 19.00 Разучаване на български народни танци и песни


23 юли, сряда

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)

11.45 – 13.00 Занимания по практически български език

(зали: „Македония“ и „Рила“)


12.15 – 13.30 Специализирани семинари по: съвременен български език; българска литература и кино; културна антропология на българите

(зала „Балкан“)

^ ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИНА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор на Софийския университет

17.30 – 19.00 Разучаване на български народни танци и песни

24 юли, четвъртък

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)


Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Разговорни модели и овладяване на българския език

Доц. д-р Юлияна Стоянова


12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

Време разделно“ – романът, филмът и техните политически (зло)употреби

Доц. д-р Огнян Ковачев


Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Славистиката в Софийския университет

Проф. дфн Панайот Карагьозов


14.30 – 20.00 Автобусна екскурзия до София, посещение на Музея на

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и

Софийския международен фолклорен фестивал


20.30 – 22,30 Вечеря в традиционен български ресторант


25 юли, петък

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)


Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Актуални проблеми на българската езикова култура

Проф. дфн Владко Мурдаров


12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

Козият рог“ – текст и образ

Проф. д.изк. Александър Янакиев


Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Интелектуалецът през Възраждането

Доц. дфн Румяна Дамянова


21.30 Вечеринка


26 юли, събота

17.00 – Българска сватба на живо

Със съгласието на младоженците, участниците в Семинара по българистика могат да видят ритуала Сключване на граждански брак между българка и италианец (пред ресторанта на БЧК в с. Лозен).


27 юли, неделя Учебна екскурзия до Рилския манастир

Тръгване в 9.00 часа (сух пакет за обяд)

28 юли, понеделник


9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)

Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Транскрипция на чужди и български собствени имена

Проф. дфн Борис Парашкевов


12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

Отвъд границите – „Бариерата“ и за други романи и филми от Павел Вежинов

Доц. д-р Николай Чернокожев

^ Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Българското висше образование като част от европейското

образователно пространство

Д-р Татяна Калканова, зам.-председател на Комисията по

образование и наука към 40-то народно събрание


20.30 Вечер на талантите


29 юли, вторник

9.00– 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)

Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Българският език на кръстопътя на народите

Доц. дфн Анна-Мария Тотоманова

12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

Ти, който си на небето“ – между бюфета и виола д’аморе

Проф. дфн Панайот Карагьозов


Културна антропология на българите: зала „Добруджа“

Съвременният българин и реконструкцията на обичайно-обредни практики

Ас. Валентина Пирова


30 юли, сряда

9.00– 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)

Специализирани семинари по: съвременен български ези;, българска литература и кино; културна антропология на българите:

(зала „Балкан“)


12.15 – 13.30 ^ В СВЕТА НА ДУМИТЕ

Проф. дфн Василка Радева


20.30 Дегустация на домашни гозби, сготвени от Лозенските баби

Вечер на българския фолклор


31 юли, четвъртък

9.00 – 11.15 Занимания по практически български език

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


11.45 – 13.00 Занимания по практически български език за начинаещи и

слабо напреднали (зали: „Македония“ и „Рила“)

Специализирани семинари:

Съвременен български език: зала „Балкан“

Съвременно състояние на българската роднинска терминология

Доц. Христо Холиолчев


12.15 – 13.30

^ Българска литература и кино: зала „Тракия“

За „Дами канят“ и други романи, сценарии и филми от

Георги Мишев ще говори самият автор.


Антропология на българите: зала „Добруджа“

^ Университетските потайност

Ас. Валентина Пирова


1 август, петък

9.00 Заключителен писмен изпит – есе

(зали: „Балкан“, „Тракия“, „Македония“, „Рила“, „Мизия“, „Добруджа“)


18.00 Закриване на Семинара и раздаване на дипломите

19.00 Официална вечеря по случай закриването на 46-ия летен семинар


20.30 Дискотека


2 август, събота Отпътуване на участниците
^

Специализиран семинар по съвременен български езикРъководител: Проф. дфн Василка Радева

(зала „Балкан“)


15 юли, вторник: ^ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ КАТО ПОЛИТИЦИ НА ПРЕХОДА Д-р Желю Желев – Президент на Р България от 1990 до 1997 г.

16 юли, сряда: Балканският манталитет, отразен в езика

Проф. дфн Петя Асенова


17 юли, четвъртък: Интернационалната лексика в българския език в контекста на

славянските езици

Проф. дфн Искра Ликоманова


18 юли, петък: ^ Българският език – традиция и съвременност

Доц. д-р Йовка Тишева


21 юли, понеделник: Единството на българския език във фонетичните особености

на неговите диалекти

Доц. д-р Владимир Жобов


22 юли, вторник: Особености на българската морфологична система

Проф. дфн Руселина Ницолова


23 юли, сряда: ^ ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИНА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор на Софийския университет


24 юли, четвъртък: Разговорни модели и овладяване на българския език

Доц. д-р Юлияна Стоянова


25 юли, петък: ^ Актуални проблеми на българската езикова култура

Проф. дфн Владко Мурдаров


28 юли, понеделник: Транскрипция на чужди и български собствени имена

Проф. дфн Борис Парашкевов


29 юли, вторник: Българският език на кръстопътя на народите

Доц. дфн Анна-Мария Тотоманова


30 юли, сряда: ^ В СВЕТА НА ДУМИТЕ

Проф. дфн Василка Радева


31 юли, четвъртък: Съвременно състояние на българската роднинска терминология

Доц. Христо Холиолчев


^
Специализиран семинар по българска литература и кино


Българската литература на екрана


Ръководител: Проф. дфн Панайот Карагьозов

(зала „Тракия“)


15 юли, вторник: ^ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ КАТО ПОЛИТИЦИ НА ПРЕХОДА

Д-р Желю Желев – Президент на Р България от 1990 до 1997 г.


16 юли, сряда: „Не се сърди, Човече“ и „Бъди благословена“

Проф. д-р Кирил Топалов – авторът и сценаристът на 65 години!


17 юли, четвъртък: „Под игото“ – от робството към свободата

Доц. д-р Николай Чернокожев

18 юли, петък:^ Превръщенията на „Бай Ганю“ от страницата на екран

Доц. д-р Огнян Ковачев


21 юли, понеделник: „Крадецът на праскови“ – текст и образ

Доц. д-р Ингеборг Братоева


22 юли, вторник: Епическият роман в българската литература и кино („Иван Кондарев“, „Тютюн“)

Доц. д-р Бойко Пенчев


23 юли, сряда:^ ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИНА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор на Софийския университет


24 юли, четвъртък: „Време разделно“ – романът, филмът и техните политически (зло)употреби

Доц. д-р Огнян Ковачев


25 юли, петък: „Козият рог“ – текст и образ

Проф. д.изк. Александър Янакиев


28 юли, понеделник: ^ Отвъд границите „Бариерата“ и за други романи и филми от Павел Вежинов

Доц. д-р Николай Чернокожев


29 юли, вторник: „Ти, който си на небето“ между бюфета и виола д’аморе

Проф. дфн Панайот Карагьозов


30 юли, сряда: ^ В СВЕТА НА ДУМИТЕ

Проф. дфн Василка Радева


31 юли, четвъртък: За „Дами канят“ и други романи, сценарии и филми от

Георги Мишев ще говори самият автор.
^

Специализиран семинар по културна антропология на българите


Интелектуалецът и Университетът


Ръководител: Доц. д-р Йорданка Холевич

(зала „Добруджа“)


15 юли, вторник: ^ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ КАТО ПОЛИТИЦИ НА ПРЕХОДА

Д-р Желю Желев – Президент на Р България от 1990 до 1997 г.


16 юли, сряда: 120 години Софийски университет

Доц. д-р Цвета Тодорова

17 юли, четвъртък: ^ Университетското време

Доц. д-р Йорданка Холевич


18 юли, петък: Университетският „експорт“ Цветан Тодоров, Юлия Кръстева и Мария Тодорова

Доц. д-р Румяна Станчева, доктор хонорис кауза на Университета в Артоа, Франция


21 юли, понеделник: Годините на интелигентите (1907, 1925, 1956, 1968)

Доц. д-р Михаил Неделчев


22 юли, вторник: Участта да бъдеш дисидент в България

Доц. д-р Михаил Неделчев


23 юли, сряда: ^ ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИНА

Проф. дин Иван Илчев – Ректор на Софийския университет


24 юли, четвъртък: Славистиката в Софийския университет

Проф. дфн Панайот Карагьозов


25 юли, петък: ^ Интелектуалецът през Възраждането

Доц. дфн Румяна Дамянова


28 юли, понеделник: Българското висше образование като част от европейското

образователно пространство

Д-р Татяна Калканова, зам.-председател на Комисията за образование и наука в 40-то народно събрание


29 юли, вторник: Съвременният българин и реконструкцията на обичайно-обредни практики

Ас. Валентина Пирова


30, юли, сряда ^ В СВЕТА НА ДУМИТЕ

Проф. дфн Василка Радева


31 юли, четвъртък: Университетските потайности

Ас. Валентина Пирова


Прожекции на български игрални филми:

(зала „Тракия“, 21 ч.)


15 юли, вторник: „Не се сърди, Човече“


17 юли, четвъртък: „Бай Ганю“


20 юли, неделя: „Крадецът на праскови“


21 юли, понеделник: „Тютюн“


22 юли, вторник: „Време разделно“


23 юли, сряда: „Откраднати очи“


27 юли, неделя: „Бариерата“


29 юли, вторник: „Дами канят“


*При желание от страна на семинаристите

ще бъдат прожектирани и други филми.