litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 7 8БЕРЕЗЯК ВІКТОР


“ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЕЛЬНОГО РЕЛЬЄФУ З БУШІ ”


( село Буша Ямпільського району Вінницької області )


( на правах рукопису )


Київ - 2009


ЗМІСТ РОБОТИ:


РОЗДІЛ ПЕРШИЙ: “ ЗНАЙОМСТВО З БУШАНСЬКИМ РЕЛЬЄФОМ “

РОЗДІЛ ДРУГИЙ : “СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ”ЯТКИ “.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: “ ТАЄМНИЦЯ НАПІВСТЕРТОГО НАПИСУ “.


РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ: “ ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ТАЄМНИЦІ “.