litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 8 9 10 11 12
Справка о необходимости переводе на более легкую работу.


Карта диспансерного учета.

Направление беременной под наблюдение цехового врача.

Направление беременной на МСЭК.В районе К. проживает 9000 человек. Какова рекомендованная численность населения на сельском врачебном участке ( в тысячах)?

*8-10 тыс.

1-2 тыс.

3-4 тыс.

5-7 тыс.

11 тыс. и более.В городе Н. имееются две объединенных городских больницы, состоящих из стацианара и поликлиники. Одна из поликлиник относится к первой категории, другая ко второй.Что определяет категорийность поликлиники.

*Число посещений в смену.

Численность медицинского персонала.

Число структурных подразделений.

Число врачей с первой категорией.

Наличие кабинета УЗИ.У працюючої жінки захворіла дитина 5 років. Діагноз: пневмонія. Дитина не госпіталізована. На який максимальний строк в дитячій полікліниці може продовжуватись листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною?

* До 14 днів

До 20 днів

До 25 днів

До 30 днів

На 35 днів і більшеВ жіночій консультації зареєстровано 2 тисячі жінок з різними гінекологічними захворюваннями. На протязі року були непрацездатними 200 жінок. На який максимальний термін акушер-гінеколог може самостійно видати листок непрацездатності?

* На 6 днів

На 10 днів

На 15 днів

На 20 днів

На 3 дніПро що свідчить показник темпу росту ?

*Про процентне відношення послідуючого рівня до попереднього рівня

Про процентне відношення абсолютного приросту \% до попереднього рівня


Про різницю між рівнями цього року до попереднього

Про абсолютне значення одного \% приросту

Про зміну об’єму явищаЗахворюваність населення можна вивчати різними методами. Яке з нижче приведених положень являється методом вивчення захворюваності ?

*Звернення по медичну допомогу

Перепис хворих

Перепис населення

Антропометричні вимірювання

Подвірні обходиНа скільки категорій по потужності ліжкового фонду діляться ЦРЛ ?

*По потужності ліжкового фонду ЦРЛ діляться на 6 категорій: 1- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок; IV – від 200 до 250 ліжок; V – від 150 до 200 ліжок; VІ – від 100 до 150 ліжок

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 5 категорій: -І- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок; IV – від 200 до 250 ліжок; V – від 150 до 200 ліжок


По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 4 категорій: -І- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок; IV – від 200 до 250 ліжок; V – від 150 до 200 ліжок

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 3 категорій: - І-від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжок; ІІІ – від 250 до 300 ліжок

По потужності ліжкового фонду ЦРЛ ділиться на 2 категорій: - І- від 350 ліжок і більше; ІІ – від 300 до 350 ліжокЗдоров’я населення характеризує група демографічних показників. Які з нижче наведених показників відносяться до цієї групи?

*Показники загальної смертності

Показники летальності

Показники інвалідності

Показники захворюваності

Показники фізичного розвиткуЗдоров’я населення характеризує група демографічних показників. Які з нижче наведених показників відносяться до цієї групи?

*Показники народжуваності

Показники летальності


Показники захворюваності

Показники інвалідності

Показники фізичного розвиткуДо показників, що характеризують здоров’я населення відносяться демографічні показники. Що з нижче наведеного є середовищем для розрахунку цих показників?

*Кількість населення

Кількість працюючих

Число госпіталізованих

Кількість хворих

Кількість населення, шо підлягає профоглядамВ районі Н розповсюдженість захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує розповсюдженність захворювань ?

*Інтенсивний

Екстенсивний

Співвідношення

Наочності

СтандартизованийНа протязі року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них : грип та ГРЗ – 5800, серцево-судинні – 3480, захворювання органів травлення 1300, інших захворювань 1020. Який вид відносного показника можна розрахувати по цих даних ?

*Екстенсивний

Iнтенсивний

Наочності

Середню величину

СпіввідношенняДільничий лікар після виявлення дизентерії і направлення хворого в інфекційне відділення повинен попередити розповсюдження цієї хвороби. Які першочергові протиепідемічні заходи він повинен провести після повідомлення про випадок СЕС?

*Взяти на облік контактних осіб.

Провести дезінфекцію по місцю мешкання

Повідомити головного лікаря

Визначити причину захворювання

Провести загальний огляд всіх пацієнтів дільниці.


Як видається листок непрацездатності з приводу побутової травми отриманої при гасінні пожежі ?


*Лікарняний лист видається з першого дня втрати працездатності при зверненні за медичною допомогою

Лікарняний лист не видається

Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 6-го дня втрати працездатності

Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 5-го дня втрати працездатності

Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 3-го дня втрати працездатностіЗа звітний період показники діяльності стаціонару обласної клінічної лікарні були такими: зайнятість ліжка – 342, обіг ліжка – 24, лікарняна летальність – 2,1\%. Дайте оцінку даним показникам.

*Зайнятість ліжка в межах нормативу, високий обіг ліжка, лікарняна летальність вища пересічного рівня в Україні.

Низька зайнятість ліжка, високий обіг та лікарняна летальність

Всі показники знаходяться в межах пересічного рівня в Україні.

Всі показники значно нижчі пересічного рівня в Україні.

Всі показники значно вищі пересічного рівня в УкраїніНа промисловому підприємстві зареєстровано 54 випадки захворювань на 100 працюючих та 682 дні непрацездатності на 100 працюючих. Як оцінити рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

*Низький

Дуже низький

Середній

Високий

Дуже високийУ звітному році демографічна ситуація в районі А. характеризувалась такими показниками: народжуваність – $10,5\%_0$, загальна смертність – $16,3\%_0$, смертність немовлят – $12,8\%_0$. Оцініть демографічну ситуацію в районі згідно критеріїв ВООЗ.

*Низький рівень народжуваності та смертності немовлят, високий рівень загальної смертності.

Низький рівень народжуваності та загальної смертності, середній рівень смертності немовлят.

Низький рівень народжуваності, високий рівень загальної смертності та смертності немовлят.

Середній рівень народжуваності та смертності немовлят, високий рівень загальної смертності.

Середній рівень народжуваності та загальної смертності, високий рівень смертності немовлят.
В районі Б. показник смертності немовлят за звітній період становив $13,8 \%_0$, а в районі Г. – $12,4 \%_0$. Який статистичний метод необхідном застосувати для порівняння цих показників?

*Визначення достовірності різниці між показниками.

Динамічний аналіз.

Кореляційний аналіз

Стандартизація показників.

Нормування інтенсивних показників.Забезпеченість лікарняними ліжками населення району К. становила 98 на 10 тис. осіб. Оцініть показник забезпеченості ліжками у районі.

*Забезпеченість лікарняними ліжками вища науково обгрунтованих норм

Забезпеченість лікарняними ліжками відповідає науково обгрунтованим нормам.

Забезпеченість лікарняними ліжками нижча науково обгрунтованих норм.

Показник відповідає потребі.

Показник статистично не достовірний.

На повноту даних про захворюваність, шо вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Які з наведених факторів впливають на ці дані ?


*Обсяг та якість медичної допомоги

Опитування населення

Перепис хворих

Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

Використання кліничних класифікаційВ поликлинике запись больных на прием к врачу производится самостоятельно в специальных листах, находящихся в регистратуре. Запись ведется за 1-5 дней. Строка – это очередь, а на строке указывается время приема и кабинет врача. Листки в конце рабочего дня регистраторами передаются вместе с медицинскими картами в кабинет врача. Какой организационный метод работы регистратуры здесь используется?

* Самозаписи

Талонный

Индивидуальный

Адресный

Комбинированный


Який показник вказує на кількісний розподіл структурних частин в сукупності ?


*Екстенсивний показник

Інтенсивний показник

Показник наглядності

Показник співвідношення

Показник абсолютного приростуЯкі методи використовуються при вивченні процесів в охороні здоров’я?

*Аналітичний, балансовий, нормативний, співвідношення, експериментальний, економіко-математичний

Аналітичний, балансовий, нормативний,

Аналітичний, балансовий, співвідношення

Аналітичний, нормативний, співвідношення

Аналітичний, нормативний, експериментальнийЯкий елемент включає в себе попереджуючий санітарний нагляд ?

*Облік всіх об’єктів, які будуються чи проектуються; погодження виділення земельної ділянки під будівництво; затвердження гігієнічного заключення будівництва об’єкту; надання заключення про завершення будівництва

Організація проведення систематичного лабораторного контролю за санітарним станом об’єктів


Планове систематичне вивчення санітарно-гігієнічного стану атмосферного повітря

Розробка нових раціональних методів організації техніки

Розробка санітарних завдань по попередженню і ліквідації забрудненьПро що свідчить показник абсолютного значення одного проценту приросту ?

*Свідчить про відношення абсолютного приросту до темпу приросту

Про процентне відношення послідуючого рівня до попереднього рівня

Про процентне відношення абсолютного приросту \% до попереднього рівня

Про різницю між рівнями цього року і попереднього

Про зміну об’єму явищаПро що свідчить показник абсолютного приросту ?

*Про різницю між рівнями цього року і попереднього

Про процентне відношення абсолютного приросту до попереднього рівня<< предыдущая страница   следующая страница >>