litceysel.ru
добавить свой файл
1 ... 9 10 11 12

Про процентне відношення наступного рівня до попереднього рівня


Про абсолютне значення одного проценту приросту

Про зміну об’єму явищаУ яких випадках застосовується картограма ?

*У випадку зображення статистичних величин на географічній карті

У випадку зображення структури явища

При зображенні статистичних величин у вигляді фігур

При зображенні динаміки явища чи замкнутого циклу часу

При зображенні об’єму явищаВ яких випадках використовується радіальна діаграма ?

*При зображенні явища чи замкнутого циклу часу

При зображенні статистики явища

При зображенні структури явища

При зображенні об’єму явища

При зображенні статистичних величин на географічній картіІз яких стадій складається третій етап статистичного дослідження ?

*1. Контроль; 2. Шифрування; 3. Розподіл карт по групах для підрахунків; 4. Складання зведення; 5. Вираховування статистичних показників; 6. Графічне зображення показників

1. Контроль; 2. Шифрування; 3. Розподіл карт по групах для підрахунків; 4. Складання зведення

1. Контроль; 2. Шифрування; 3. Розподіл карт по групах для підрахунків; 4. Графічне зображення показників

1. Контроль; 2. Шифрування; 3. Розподіл карт по групах для підрахунків; 4. Графічне зображення показників

1. Контроль; 2. Шифрування; 3. Розподіл карт по групах для підрахунків; 4. Складання зведення; 5. Графічне зображення показниківЯкі критерії формування об’єкту статистичного дослідження ?

*При формуванні об’єкту статистичного дослідження враховується повнота охоплення, час спостереження, метод отримання інформації, викопіровка даних

Враховується час спостереження, метод отримання інформації

Враховується метод отримання інформації, викопіровка даних

Враховується метод отримання інформації


Враховується час спостереження, метод отримання інформації, викопіровка данихЯкий об’єм заходів передбачається на першому етапі статистичного дослідження?

*Складання плану і програми статистичного дослідження (програма збору матеріалу, програму розробки, програма аналізу)

Вибір сукупності в межах якої здійснюється статистичне дослідження

Визначення цілі і завдання статистичного дослідження

Визначення організаційних питань статистичного дослідження

Визначення одиниці спостереження статистичного дослідженняЯкі критерії визначення кількості груп у варіаційному ряді?

*Враховується кількість спостережень, а також різниця між максимальним і мінімальним значенням варіантів

Враховується кількість спостережень

Враховується різниця між максимальним і мінімальним значенням варіанту

Через визначення інтервалу у варіаційному ряді між групами


Через визначення амплітуди варіаційного рядуВ регионе Д. В последние 5 лет отмечается рост летальности от инфаркта миокарда. Ситуация требует оценки эффективности работы кардиологических стационаров региона. Определите единицу наблюдения.

* Кардиологический стационар

Случай госпитализации

Своевременность обращения за медицинской помощи

Укомплектованность врачами кардиологами

Оснащение диагностическим оборудованиемЧи видається листок непрацездатності працівникам, які знаходяться в черговій профспілковій відпустці ?

*Так, видається в зв’язку з загальним захворюванням, травмою, операцією, штучним перериванням вагітності

Так, видається, але не раніше як з 5-го дня виникнення втрати працездатності

Не видається

Так, видається, але не раніше як з 7-го дня виникнення втрати працездатності

Так, видається, але лише в період щорічної профспілкової відпустки в зв’язку з загальним захворюванням
При обслуживании больных на дому у участкового терапевта К. зарегистрированы два случая инфекционного гепатита. Состояние удовлетворительное. Организуйте госпитализацию, обратившись в соответствующую инстанцию для эвакуации заболевшего.

* В СЭС

Скорую помощь

В неотложную помощь поликлиники

В соответствующее инфекционное отделение

В госпитализации не нуждаетсяЧи видається листок непрацездатності працюючому, який знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати ?

*Листок непрацездатності не видається. При продовженні тимчасової непрацездатності після закінчення відпустки без збереження заробітної плати листок непрацездатності видається з того дня, коли працівник повинен приступити до роботи

Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 5-го дня виникнення втрати непрацездатності

Листок непрацездатності видається, але не раніше як з 3-го дня виникнення втрати працездатності

Листок непрацездатності видається з моменту звернення хворого до лікаря і на весь період втрати працездатності


Листок непрацездатності видається з моменту звернення і на весь період втрати працездатності, але лише в зв’язку з травмоюЖенщина после операции искусственного прерывания беременности находится 3 дня на больничном листе. На 4-й день сформировались постоперационные осложнения. Выйти на работу не может. Как оформляется дальнейшая нетрудоспособность данной пациентки?

* Выдается справка установленной формы до 10 дней, а с 11-го дня – больничный лист

Направляется на ВКК для освидетельствования

Выдается справка неустановленной формы

Выдается больничный лист

Выдается только справка установленной формыНа поликлинический прием к врачу прибыл рабочий с ОРЗ. Выполнять свои профессиональные обязанности не может. Как должна быть оформлена временная нетрудоспособность?

* Выдается больничный лист лечащим врачом единовременно на 3 дня

Направляется на ВКК для освидетельствования


Направляется на МСЭК для освидетельствования

Выдается больничный лист лечащим врачом единовременно на 6 дней

Выдается справка установленной формы о нетрудоспособностиНа медико-социальную экспертную комиссию прибыл больной со следующим состоянием здоровья: выраженное нарушение функции организма, больной не может себя обслуживать, нуждается в постоянной помощи и уходе. Критериям какой группы инвалидности соответствуют показатели здоровья данного больного?

* I группы

II группы

III группы

II А группы

II Б группыОбеспеченность населения врачами инфекционистами составляет 4,0 врача на 10000 человек. Посредством какого статистического показателя отражена обеспеченность населения врачами инфекционистами?

* Соотношения

Среднего арифметического

Экстенсивного

Интенсивного


НаглядностиВ общей заболеваемости городского населения болезни органов дыхания составили 45,0\%. Посредством какого статистического показателя отражена заболеваемость городского населения болезнями органов дыхания?

* Экстенсивного

Интенсивного

Наглядности

Соотношения

Среднего арифметическогоСреди населения города А. зарегистрировано 500 случаев мочекаменной болезни на 10000 человек. С помощью какого статистического показателя отражена заболеваемость населения мочекаменной болезнью?

* Интенсивного

Соотношения

Наглядности

Экстенсивного

Среднего арифметического


В медицинском учреждении был составлен документ, в котором была произведена роспись денежных доходов и расходов учреждения на предстоящий финансовый год. При этом были указаны источники доходной части и статьи расходования денежных средств с расчетами. Какой финансовый документ был составлен в данном медицинском учреждении?


* Бюджет учреждения

Смета учреждения

Финансовый отчет

План роста производства

Финансовый запросВ конце года в стационаре больницы были получены итоговые данные по количеству больных пролеченных в течение года и среднегодовому количеству коек, которые использовались для лечения больных. При этом для оценки работы стационара необходимо было рассчитать следующие показатели: оборот койки, среднегодовую занятость койки, среднюю длительность простоя койки, среднюю длительность пребывания больных в стационаре. Какой из указанных показателей работы стационара можно рассчитать в данной ситуации?

* Оборот койки

Все приведенные

Среднегодовую занятость койки

Среднюю длительность пребывания больных в стационаре

Среднюю длительность простоя койки


Население города А. имеет следующую возрастную структуру: 0-14 лет – 30\%; 15-44 лет – 50\%; 50 и более лет – 20\%. Какой тип возрастной структуры населения данного города?


* Прогрессивный

Стационарный

Определить трудно

Регрессивный

ДепопуляционныйУчастковім врачом поликлиники установлен у прибывшего на прием пациента диагноз дизентерии. Какой учетный документ должен быть срочно составлен в данной ситуации

* Экстренное извещение

Статистический талон

Извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании

Листок нетрудоспособности

Контрольная карта диспансерного больногоХто безпосередньо займається організацією спеціалізованих видів медичної допомоги населенню району?

* Райованні спеціалісти

Головний лікар ЦРК (головний лікар району)

Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення

Заступник головного лікаря ЦРЛ по методичній частині


Завідуючий організаційно-методичним кабінетомУ місті Н. за останні 10 років, в порівнянні з іншими віковими категоріями, відбувається неухильне збільшення частк