litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 4 5ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ РАКЕТНО – КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ”


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ


1-2012


Інформаційний покажчик нормативних документів із стандартизації космічної техніки розробляється на виконання Законів України „Про космічну діяльність”, „Про стандартизацію”, „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, а також „Положения о согласовании работ по стандартизации и сертификации ракетно-космической техники между Российским авиационно-космическим агентством и Национальным космическим агентством Украины, взаимном признании нормативных документов по стандартизации, введении в действие совместно разработанных нормативных документов по стандартизации и взаимном обеспечении нормативными документами по стандартизации”.

Інформаційний покажчик розроблено з метою забезпечення підприємств космічної галузі інформацією про:


- нормативні документи Державного космічного агентства України, яким надано чинності;

- нормативні документи Державного космічного агентства України, які розробляються;

- зміни, які розробляються до нормативних документів Державного космічного агентства України.

- галузеві нормативні документи, які скасовано.

Згідно з рішенням Державного космічного агентства України на його сайті інформацію щодо галузевих нормативних документів ОСТ 92 ... та ін. розміщатися не буде.

Інформацію щодо галузевих нормативних документів ОСТ 92 ... та ін. (розділ 8 покажчика) буде доведено до кожного підприємства космічної галузі окремо згідно з їх замовленнями.

На прохання підприємств галузі у покажчику додатково надано інформацію щодо:
  • національних та міждержавних нормативних документів, яким надано чинності у Україні (розділ 4 покажчика);


  • національних та міждержавних нормативних документів, які скасовано у Україні (розділ 5 покажчика);

  • міжнародних нормативних документів, які опубліковані в 2011 році (розділ 6 покажчика).

Частина з наведених національних, міждержавних та міжнародних нормативних документів не використовується під час здійснення космічної діяльності, але може використовуватися підприємствами під час створення конверсійної продукції. Звертаємо увагу користувачів на те, що інформація щодо національних, міждержавних та міжнародних нормативних документів та змін до них є довідковою. У разі виявлення розбіжностей слід звертатися до відповідних наказів або інформаційних покажчиків.

Нормативні документи у розділах покажчика згруповано за категоріями у порядку зростання їхніх реєстраційних номерів.

Інформацію у розділах 4 та 5 інформаційного покажчика надано мовою оригіналу нормативних документів.

Інформацію у розділі 6 інформаційного покажчика надано одною з офіційних мов Міжнародної організації зі стандартизації.


УВАГА!

Доводимо до відома суб’єктів космічної діяльності, які розробляють нормативні документи Державного космічного агентства України, що згідно з роз’ясненнями Головного інституту Держспоживстандарту України назвах основоположних (організаційно - методичних і загально-технічних) нормативних документів замість слова “Порядок” потрібно застосовувати слово “Правила”.

Одночасно повідомляємо, що наказом Держспоживстандарту України від 29.12.2009 №479 надано чинності з 01.01.2012 національним стандартам:

  • ДСТУ ISO 14644-1:2009 Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря (ISO 14644-1:1999, IDT);
  • ДСТУ ISO 14644-2:2009 Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 2. Вимоги до контролювання й моніторингу для підтвердження відповідності ДСТУ ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000, IDT).


Пропозиції щодо складу інформаційного покажчика, його змісту та замовлення на одержання покажчика направляти за адресою:

49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3, державне підприємство “Центр стандартизації ракетно-космічної техніки” (ЦС РКТ),

телефон: 8-(056)-792-27-38,

факс: 8-(056)-770-01-25,

E-mail: info@yuzhnoye.com.

Відповідальний виконавець Мірошниченко Н.І.следующая страница >>