litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 6 7

2001-2008


 1. Discovering Computer World : навч. посіб. з англ. мови / С. В. Кириченко, С. Г. Лук`янова, М. К. Смуглякова, Л. Ф. Щеглова ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 92 с. + ел. копія. – 2,12 грн.

 2. Алексієнко, В. В. Основи розрахунку і конструювання елементів суднових машин і механізмів : навч. посібник / В. В. Алексієнко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 140 с. + ел. копія. – 5,18 грн.

 3. Андрєєв, А. А. Програма, методичні вказівки, контрольні завдання та контрольні запитання з дисципліни "Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка" / А. А. Андрєєв ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 16 c. + ел. копія. – 1,21 грн.

 4. Андрєєва
  , Н. Б. Архаїчна культура праслов'ян та східнослов'янських племен : метод. вказівки. Ч. 1 : Вірування та міфологія / Н. Б. Андрєєва ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 36 с. + ел. копія. – 4,69 грн.

 5. Андрєєва
  , Н. Б. Скіфська культура : метод. вказівки / Н. Б. Андрєєва ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 52 с. + ел. копія. – 2,57 грн.

 6. Арбатский
  , А. В. Методические указаня к изучению курса "Адвокатура Украины" / А. В. Арбатский ; НУК. – Николаев : НУК, 2004. – 44 с. + эл. копия. – 3,96 грн.

 7. Бержак
  , А. В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Організація та нормування праці". Ч. 1. Організація праці / А. В. Бержак, В. І. Комашник ; НУК. – Миколвїв : НУК, 2007. – 20 с. + ел. копія. – 1,32 грн.

 8. Бержак, В. М. Методичні вказівки з курсу "Організація та нормування праці" до виконання лабораторних робіт / В. М. Бержак, А. В. Бержак ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 32 с. + ел. копія. – 4,36 грн.
 9. Берлов, С. А. Виконання завдань з академічного рисунка для спеціальності "Дизайн інтер'єра" : метод. вказівки / С. А. Берлов ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2008. - 28 с. + ел. копія. - 2,96 грн.


 10. Бєляков, С. Ю. Лабораторний практикум з комп'ютерної графіки / С. Ю. Бєляков, М. Р. Ткач, С. В.Шулежко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 28 с. + ел. копія. – 2,02 грн.

 11. Бідніченко, О. Г. Збірник нормативних документів щодо організації навчально-виховної роботи в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова : довід. для проф.–викл. складу / О. Г. Бідніченко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 116 с. + ел. копія. – 11,86 грн.

 12. Бідніченко, О. Г. Команди редагування двовимірних графічних примітивів у системі AutoCAD : навч. посібник / О. Г. Бідніченко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 64 с. + ел. копія. – 11,32 грн.

 13. Бідніченко
  , О. Г. Навчально-виховна робота в студентських групах УДМТУ : метод. рек. / О. Г. Бідніченко ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 40 c. + ел. копія. – 2,26 грн.

 14. Білоус
  , В. І. Правознавство : метод. вказівки / В. І. Білоус, І. В. Дмитриченко, М. О. Філіппських ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. + ел. копія. – 1,64 грн.

 15. Бірюк
  , В. В. Самостійні заняття з фізичного виховання студентів спеціальних навчальних відділень : метод. вказівки / В. В. Бірюк ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 52 с. + ел. копія. – 3,61 грн.

 16. Блінцов
  , В. С. Основні методи оптимального керування електромеханічних систем : навч. посібник / В. С. Блінцов, А. Т. Кінаш, М. Я. Хлопенко ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 44 с. + ел. копія. – 2,09 грн.

 17. Блінцов, В. С. Розрахунок тиристорного перетворювача для управління судновим електроприводом постійного струму : навч. посібник / В. С. Блінцов, Д. О. Жук, О. К. Жук ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – 32 с. + ел. копія. – 4,52 грн.
 18. Блінцов, С. В. Теорія інформації : метод. посібник / С. В. Блінцов, Д. О. Жук, В. С. Карпенко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. + ел. копія. – 2,78 грн.


 19. Бобіна, О. В. Історіографія історії України : навч. посібник / О. В. Бобіна ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 24 с. + ел. копія. – 0,96 грн.

 20. Бобіна, О. В. Історія України : робоча навч. програма / О. В. Бобіна, В. М. Вашкевич, А. Ю. Кондуков ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 24 c. + ел. копія. – 1,00 грн.

 21. Бобіна, О. В. Історія України : робоча навч. програма / О. В. Бобіна, Л. В. Матвієнко, М. О. Федоренко ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2008. - 36 с. + ел. копія. - 1,55 грн.

 22. Бобіна, О. В. Політичний рух в Україні : навч. посібник / О. В. Бобіна ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 40 с. + ел. копія. – 1,70 грн.

 23. Бобіна, О. В. Соціологія : робоча навч. програма : метод. вказівки / О. В. Бобіна, Д. А. Дюндін, І. В. Коростильова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 24 с. + ел. копія. – 0,92 грн.

 24. Бобіна, О. В. Україна і світ : метод. вказівки / О. В. Бобіна ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. + ел. копія. – 1,65 грн.

 25. Богданова, О. О. About Britain : навч. посіб. англ. мовою / О. О. Богданова, Т. В. Кисельова ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 84 с. + ел. копія. – 5,10 грн.

 26. Богомягков, Ю. С. Кримінальне право України. Загальна частина : метод. рек. / Ю. С. Богомягков, Д. В. Бараненко ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2007. - 32 с. + ел. копія. - 6,19 грн.

 27. Бондаренко, О. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи проектування суден" / О. В. Бондаренко, О. І. Кротов, В. І. Сорокін ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – 48 с. + ел. копія. – 2,57 грн.

 28. Борисенко, В. Д. Оформлення навчальної текстової та графічної документації : навч. посібник / В. Д. Борисенко, О. Ю. Кукліна, С. В. Шулежко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 116 с. + ел. копія. – 8,21 грн.

 29. Борисенко, В. Д. Правила оформлення креслень : метод. вказівки / В. Д. Борисенко, В. Ю. Кремсал, О. Ю. Кукліна ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 52 с. + ел. копія. – 2,39 грн.


 30. Борко, В. П. Оцінка залишкових знань з елементарної математики студентів 1-го крусу всіх спеціальностей : метод. вказівки / В. П. Борко, О. С. Манойленко, Є. В.Сокуренко ;УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 24 с. + ел. копія. – 1,29 грн.

 31. Бровинська, Н. М. Практикум з дисципліни "Проектування дискретних та цифрових систем керування". У 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Бровинська, М. Я. Хлопенко, Д. Ю. Шарейко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 68 с. + ел. копія. – 8,67 грн.

 32. Бугаенко, Б. А. История судостроения : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. От древних времен до конца парусной эпохи / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь ; НУК. – Николаев : НУК, 2005. – 188 с. + эл. копия. – 24,51 грн.

 33. Бугаенко, Б. А. История судостроения : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2. Становление парового и металлического судостроения / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь ; НУК. – Николаев : НУК, 2007. – 296 с. + эл. копия. – 28,32 грн.

 34. Бурова, Т. А. Бухгалтерський облік : метод. вказівки. Ч. 2 / Т. А. Бурова, О. С. Корнієнко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 48 с. + ел. копія. – 5,90 грн.

 35. Бурова, Т. А. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і контрольних робіт з дисципліни "Організація і методика аудиту" / Т. А. Бурова ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2007. - 40 с. + ел. копія. - 2,44 грн.

 36. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях : навч. посібник / В. І. Голіков, І. А. Зіміна, О. І. Сідень, М. В. Фатєєв ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 364 с. + ел. копія. – 16,77 грн.
 37. Васильєв, О. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Системи управління електроприводом". Ч. 1 / О. Г. Васильєв, А. М. Фоменко, С. І. Ольшевський ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 20 с. + ел. копія. – 3,35 грн.


 38. Васильєв, О. Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Управління морськими рухомими об'єктами" / О. Г. Васильєв, С. І. Ольшевський, А. М. Фоменко ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 24 с. + ел. копія. – 1,88 грн.

 39. Вашедченко, А. Н. Прогнозирование : учеб. пособие / А. Н. Вашедченко ; НУК. – Николаев : НУК, 2007. – 138 с. + эл. копия. – 13,72 грн.

 40. Ващиленко, Н. В. Оптимізаційні розрахунки термодинамічних циклів суднових і енергетичних ГТА в задачах автоматизованого проектування : навч. посібник / Н. В. Василенко ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. + ел. копія. – 1,92 грн.

 41. Вимірювальні перетворювачі систем автоматичного керування / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, О. О. Черно, А. К. Попов ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2008. - 24 с. + ел. копія. - 2,69 грн.

 42. Вовченко, А. И. Измерение импульсных токов и напряжений при электрическом разряде в жидкости : метод. указания / А. И. Вовченко, В. Н. Цуркин ; УГМТУ. – Николаев : УГМТУ, 2004. – 32 с. + эл. копия. – 4,47 грн.

 43. Вовченко, О. І. Вимірювання імпульсних струмів і напруг при електричному розряді в рідині : метод. вказівки / О. І. Вовченко, В. М. Цуркін ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 32 с. + ел. копія. – 4,36 грн.

 44. Вовченко, О. І. Техніка та електрофізика високих напруг : навч. посібник. У 2 ч. Ч. 1. Електричні розряди в газах / О. І. Вовченко, С. С. Козирєв, Л. Є. Овчиннікова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 56 с. + ел. копія. – 7,58 грн.

 45. Волянская, Я. Б. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Энергосбережение в электроприводе". В 2 ч. Ч. 1 / Я. Б. Волянская, С. М. Волянский ; НУК. - Николаев : НУК, 2007. - 72 с. + эл. копия. - 7,29 грн.
 46. Воробйов, В. А. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами V курсу інженерно-економічного факультету спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / В. А. Воробйов, Л. Б. Прокопович, С. В. Шевчук ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2007. - 40 с. + ел. копія. - 2,99 грн.


 47. Воробйов, Л. П. Робоче креслення (структура, вимоги до виконання) : метод. вказівки / Л. П. Воробйов, М. Р. Ткач ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 28 с. + ел. копія. – 1,56 грн.

 48. Воробйов, Л. П. Стандартизація технічної документації : метод. вказівки / Л. П. Воробйов, М. Р. Ткач, В. Г. Ліпін ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 20 с. + ел. копія. – 1,27 грн.

 49. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємства" / І. А. Воробйова, Н. В. Каткова, Н. В. Приходько ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2007. - 44 с. + ел. копія. - 4,41 грн.

 50. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 6.050100 "Фінанси" / І. А. Воробйова, Р. В. Руденко, Т. В. Селікова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 40 с. + ел. копія. – 5,16 грн.

 51. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Місцеві фінанси" / І. А. Воробйова, Р. В. Руденко, Т. В.Селікова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. + ел. копія. – 5,50 грн.

 52. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" / І. А. Воробйова ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 32 c. + ел. копія. – 1,51 грн.

 53. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємства" / І. А. Воробйова, Н. В. Каткова, Н. В. Приходько ; НУК. - Миколаїв : НУК, 2007. - 44 с. + ел. копія. - 4,41 грн.

 54. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" / І. А. Воробйова, Т. В. Селікова ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 20 с. + ел. копія. – 2,76 грн.
 55. Воробйова, І. А. Практикум з фінансового менеджменту : навч. посібник / І. А. Воробйова, О. В. Погорєлова ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 125 с. + ел. копія. – 9,91 грн.


 56. Гавриленко, Є. Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів" / Є. Д. Гавриленко, Н. Ю. Лебедєва, В. О. Репін ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 36 с. + ел. копія. – 2,00 грн.

 57. Гайда, А. Ю. Інструментальні засоби операційних систем UNIX : метод. вказівки / А. Ю. Гайда, О. Б. Димо ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. + ел. копія. – 4,44 грн.

 58. Гайда, А. Ю. Розробка програмного забезпечення : метод. вказівки до курсового проектування / А. Ю. Гайда ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. + ел. копія. – 2,54 грн.

 59. Гапонов, С. А. Програма, методичні вказівки та курсовий проект з дисципліни "Холодильна техніка та технологія" : метод. вказівки / С. А. Гапонов, І. П. Єсін, М. І. Радченко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – 20 с. + ел. копія. – 3,15 грн.

 60. Гапонов, С. А. Проектування і розрахунок теплової ізоляції суднових рефрижераторних приміщень : навч. посібник. Ч. 1. Ізоляційні матеріали і конструкції / С. А. Гапонов, О. О. Лехмус, Г. Б. Журавльов ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. + ел. копія. – 2,33 грн.

 61. Гарбар, І. В. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник / І. В. Гарбар, А. І. Гарбар ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 72 с. + ел. копія. – 2,83 грн.

 62. Гершанік, В. І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Судномеханічний комплекс" студентами заочної форми навчання / В. І. Гершанік ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – 52 с. + ел. копія. – 7,03 грн.

 63. Гершанік, В. І. Числові методи вирішення задач енергетики : навч. посібник / В. І. Гершанік ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 96 с. + ел. копія. – 3,06 грн.
 64. Голіков, І. В. Управління інвестиційними проектами виробництва в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / І. В. Голіков ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – 20 с. + ел. копія. – 1,50 грн.


 65. Горбатюк, О. М. Методичні вказівки щодо виконання семінарських, практичних та самостійних робіт з курсу "Гроші та кредит" / О. М. Горбатюк, П. М. Карась ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 80 с. + ел. копія. – 5,63 грн.

 66. Горбатюк, О. М. Навчальний посібник з дисципліни "Фінанси" для самостійної роботи : навч. посібник / О. М. Горбатюк, В. М. Побігайлов ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – 82 с. + ел. копія. – 11,72 грн.

 67. Горбов, В. М. Вступ до спеціальності " Теплоенергетика" : навч. посібник / В. М. Горбов, Ю. О. Шаповалов, Д. М. Соломонюк ; УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 110 с. + ел. копія. – 5,70 грн.

 68. Горбов, В. М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Суднові енергетичні установки" для студентів заочної форми навчання / В. М. Горбов, Т. Г. Слаутина, О. В. Січкарюк ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – 52 с. + ел. копія. – 3,03 грн.

 69. Горбов, В. М. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Паливо та паливопідготовка" для студентів заочної форми навчання : навч.–метод. посібник / В. М. Горбов, В. С. Подгуренко ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – 108 с. + ел. копія. – 6,91 грн.

 70. Горбов, В. М. Отделение - факультет - институт. Очерки истории машиностроительного института Национального университета кораблестроения / В. М. Горбов, Б. В. Дымо, В. С. Наливайко ; НУК. – Николаев : НУК, 2004. – 76 с. + эл. копия. – 4,45 грн.


следующая страница >>