litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3
1 Національний Український стоматологічний конгрес


Попередня програма


6 вересня


9.30 – 10.00 Відкриття І Національного стоматологічного конгресу


Засідання секції клінічної пародонтології


Модератори – професор Білоклицька Г.Ф., професор Борисенко А.В., професор Петрушанко Т.О.


10.00-10.40 «Прояви перекисно-ацидотичного синдрому при генералізованих захворюваннях тканин пародонту»

Білоклицька Галина Федорівна, Директор СПНЦ НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач кафедрою терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор


10.40-11.20 «Біохімічне обґрунтування патогенетичних механізмів розвитку генералізованого пародонтиту»

Борисенко Анатолій Васильович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім.О.О.Богомольця, д.мед.н., професор

Коленко Юлія Геннадіївна, доцент кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім.О.О.Богомольця, к.мед.н.


11.20-12.00 «Порушення метаболізму кісткової тканини в патогенезі хвороб пародонта»

Мазур Ірина Петрівна, д.мед.н., професор кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика


12.00-12.40 «Протизапальний потенціал організму в профілактиці, перебігу і лікуванні генералізованого пародонтиту»

Герелюк Віталій Іванович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Івано-Франківського Національного медичного університету, д.мед.н, професор


12.40-13.20 "Реабілітація пародонтологічних хворих в умовах курортів Прикарпаття"

Заболотний Тарас Дмитрович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор13.20-14.00 «Пародонтологічні аспекти ВІЛ-інфікованих»

Петрушанко Тетяна Олексіївна, професор кафедри стоматології Вищого державного навчального закладу "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава), д.мед.н.

Іленко Н.В.


14.00-14.40 Перерва


14.40-15.20 «Клітинна і тканинна терапія в пародонтології»

Куцевляк Валентина Федорівна, завідувач кафедри терапевтичної і дитячої стоматологіїї ХМАПО, д.мед.н., професор

Куцевляк Валерій Ісайович, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології ХМАПО, д.мед.н., професор


15.20-16.00 «Шляхи оптимізації регенерації кісткової тканини альвеолярного відростка при запально-дистрофічному процесі в пародонті»

Ярова Світлана Павлівна, завідувач кафедри загальної стоматології факультету інтернатури і післядипломної освіти, завідувачка стоматологічним відділенням «Університетської клініки» Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, д.мед.н., професор

Брашкін А.П., асистент кафедри загальної стоматології, к.мед.н.


16.00-16.40 «Агресивні форми пародонтиту: особливості діагностики, клініки, лікування»

Чумакова Юлія Геннадіївна, завідувач відділу захворювань пародонту ДУ «Інститут стоматології НАМН України» (м. Одеса), д.мед.н., с.н.с.


16.40-17.00 Круглий стіл


Секція дитячої стоматології


Модератори – професор Хоменко Л.О., професор Смоляр Н.І.


10.00-10.45 «Діагностика і лікування деяких вроджених захворювань щелепно-лицевої ділянки»

Харьков Л.В., член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Яковенко Л.М., д.мед.н., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Кисельова Н.В., асистент кафедри кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


10.45-11.30 «Контроль карієсу зубів: еволюція концепції»

Хоменко Л.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Остапко О.І., д.мед.н., доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Біденко Н.В. – к.мед.н., доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Сороченко Г.В., Трачук Ю.М. – к.мед.н., асистенти кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


11.30-12.15 «Профілактика і лікування карієсу перших постійних молярів»

Смоляр Н.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Безвушко Е.В., к.мед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Іванчишин В.В. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

12.15-13.00 «Сучасні тенденції при використанні ремінералізуючої терапії у профілактиці і лікуванні уражень твердих тканин зубів»


Дєньга О.В., д.мед.н., професор, завідувач відділом стоматології дитячого віку Державної установи «Інститут стоматології АМН України» .


13.00-14.00 Перерва.


14.00-15.00 «Діагностика та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота: реалізація сучасних підходів в умовах України»

Савичук Н.О., д.мед.н., професор, головний дитячий стоматолог МОЗ України та ГУОЗ м. Києва, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.


15.00-15.30 «Порівняльна характеристика застосування матеріалів світлового твердіння при реставрації бічних зубів у осіб молодого віку»

Москаленко А.М., к.мед.н., асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


15.30-16.15 «Особливості санації порожнини рота у дітей з соматичною патологією»

Солонько Г.М., к.мед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.


16.15-17.00 «Психологічні і естетичні аспекти профілактики захворювань пародонта у осіб молодого віку»

Сидельникова Л.Ф., к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Дуднікова М.О., аспірант кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


16.15-17.00 Круглий стіл. Обговорення проблеми. Прийняття резолюції.


Засідання секції «ЛАЗЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУЧАСНА ФІЗІОТЕРАПІЯ

В ПРАКТИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ»

Модератори: доцент Бургонський В.Г., професор Гамалєя М.Ф.,10.00–10.40 «Сучасні аспекти застосування лазерів в стоматології (30 річний досвід Української школи лазерної стоматології)»

Бургонський В.Г., керівник Робочої Групи у складі Координаційної Ради АСУ по впровадженню лазерних технологій, фізіотерапії і традиційної медицини в практичну стоматологію, доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, к. мед. н.

Несін А.Ф., доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, к. мед. н.


10.40–11.00 «Розвиток вітчизняного лазеробудування – важлива складова надання високоякісної стоматологічної допомоги населенню України»

Холін В.В., директор ПМВП «Фотоніка Плюс», (м.Черкаси)


11.00–11.20 «Економічна доцільність застосування лазерних технологій в стоматології»

Савченко А.Н., завідувач кафедри менеджмента та економіки охорони здоров’я Східноєвропейського університету економіки і менеджмента (м. Черкаси), д. мед. н.


11.20–11.40 «Фотодинамічна терапія – нові можливості в лікуванні захворювань стоматологічного профілю»

Гамалєя М.Ф., лауреат Державної премії України, завідувач відділу квантової нанобіології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Е.Кавецького НАН України, д. біол. н., професор

Зайцев С.Л., старший науковий співробітник Національного інституту раку, к. мед. н.

Бургонський В.Г., керівник Робочої Групи у складі Координаційної Ради АСУ по впровадженню лазерних технологій, фізіотерапії і традиційної медицини в практичну стоматологію, доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, к. мед. н.

Холін В.В., директор ПМВП «Фотоніка Плюс», (м.Черкаси)


Корунець А.В., науковий співробітник ПМВП «Фотоніка Плюс», (м.Черкаси)


11.40–12.00 «Загальні методологічні принципи застосування діодного лазера в стоматології»

Барановський В.І., головний лікар клініки ТОВ «Андромед», (м. Одеса)

Григорян С.Е., лікар стоматолог клініки ТОВ «Андромед», (м. Одеса)


12.00 – 12.20 Перерва

12.20–12.40 «Застосування діодного лазеру в пародонтології»

Чумакова Ю.Г., завідувач відділу захворювань пародонту ДУ «Інститут стоматології НАМН України», д.мед.н., с.н.с.

Вишневська Г.О., лікар відділу захворювань пародонту ДУ «Інститут стоматології НАМН України»


12.40–13.00 «Застосування лазерів в ендодонтії. Питання і відповіді»

Бариляк А.Я., асистент кафедри терапевтичної стоматології Львівського Національного медичного Університету імені Д. Галицького, к. мед. н.


13.00–13.20 «Застосування лазерних технологій в комплексній підготовці до ортопедичного лікування стоматологічних хворих»

Третяков С.І., головний лікар клініки ТОВ «Фенестра», (Київ)


13.20–13.40 «Досвід застосування хірургічного лазеру в приватній стоматологічній клініці»

Костилева О.В., директор приватної клініки «Лорідан», (м. Харків)

Свириденко Л.Ю., лікар приватної клініки «Лорідан»,( м. Харків), к. мед. н.


13.40 – 14.00 Обговорення доповідей


14.00 – 14.40 Перерва


14.40–15.20 «Сучасна фізіотерапія захворювань стоматологічного профілю. Можливості та переваги (Досвід київської школи стоматологічної фізіотерапії)»

Бургонський В.Г., керівник Робочої Групи у складі Координаційної Ради АСУ по впровадженню лазерних технологій, фізіотерапії і традиційної медицини в практичну стоматологію, доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, к. мед. н.


Противень М.Ф., асистент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


15.20–15.40 «Досвід реабілітації стоматологічних хворих у фізіотерапевтичному відділенні КЗ «Черкаська обласна стоматологічна поліклініка»

Коваленко І.О., головний лікар КЗ «Черкаська обласна стоматологічна поліклініка», головний позаштатний стоматолог ГУОЗ Черкаської Облдержадміністрації


15.40–16.00 «Поєднання сучасних фізіотерапевтичних технологій та хірургічних методик в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонту і періімплантатних тканин»

Бургонський В.В., лікар стоматолог КП Київська міська стоматологічна поліклініка


16.00-16.20 «Озонотерапія в комплексному лікуванні захворювань пародонту»

Перова Г.І., лікар відділу захворювань пародонту ДУ «Інститут стоматології НАМН України», к. мед. н.


16.20–16.40 «Озонотерапія при лікуванні гіпертрофічних гінгівітів»

Противень М.Ф., асистент каф. терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Андрушко О.М., лікар пародонтолог стоматологічної клініки НМУ імені О.О. Богомольця


16.40 – 17.00 Круглий стіл


Засідання секції імплантології

«ПРОТОКОЛИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ»


Модератори: професор Заблоцький Я.В., доцент Угрин М.М.


        1. «Роль АІУ в розвитку стоматологічної імплантації в Україні»

Заблоцький Я.В., д.мед.н., професор, ректор Приватного вищого навчального закладу післядипломної освіти «Стоматологічна академія Заблоцького», керівник Міжнародної групи ТМ «Клініка Заблоцького», Президент Асоціації імплантологів України, Почесний Президент Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів України10.30-11.00 «Протоколи стоматологічної імплантації – основа стандартів лікування»

Угрин М.М., керівник проекту, к.мед.н., доцент, Почесний Президент Асоціації імплантологів України, Президент Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів України


11.00-11.20 «Структура «Рекомендованих протоколів надання стоматологічної допомоги з використанням методу імплантації»

Штука О.М., координатор проекту, лікар стоматолог-хірург, завідувач пародонтологічним відділенням Центру стоматологічної імплантації та протезування «ММ», м. Львів


11.20-12.00 «Загальні положення рекомендованих протоколів надання стоматологічної допомоги з використанням методу імплантації»

В обговоренні беруть участь:

Заблоцький Я.В., д.мед.н., професор, ректор Приватного вищого навчального закладу післядипломної освіти «Стоматологічна академія Заблоцького», керівник Міжнародної групи ТМ «Клініка Заблоцького», Президент Асоціації імплантологів України, Почесний Президент Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів України

Каленчук В.В., керівник Центру стоматологічної імплантології «Каленчук клінік», дослідницький центр ІМПЛАНТІСС ІНСТІТУТ, асистент кафедри хірургічної стоматології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Кожанов А.М. ,лікар стоматолог-хірург вищої категорії, голова Кримського обласного осередку АІУ, АР Крим

Угрин М.М., керівник проекту, к.мед.н., доцент, почесний президент Асоціації імплантологів України, президент Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів України, м. Львівследующая страница >>