litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
БЮЛЕТИНФЕВРУАРИ 2010


МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ


"Еразмус мундус" стипендии за магистратура по лингвистика и езици


Езиковата магистърска програма на "Еразмус мундус" (Natural Language Processing and Human Language Technology) се провежда от университети в четири големи европейски държави – Франция, Великобритания, Испания и Португалия. За двете години на обучение студентите могат да изберат два или три от университетите. След завършването си те получават дипломи от всеки университет, в който са учили.
Основната цел на магистърската програма е да обучи дву- или триезични специалисти в компютърната лингвистика и нейното приложение в практиката.
Изучаваните предмети са лингвистика, компютърни науки, математика и два или три езика. Всички студенти трябва да покрият задължителни курсове, но всеки може да избере да се специализира в специфична област. Магистрите могат да изберат линвистичен, математически или компютърен профил. Накрая студентите ще трябва да разработят изследователски проект в съответната област.
Обучението се провежда в следните университети:
- Université de Franche-Comté, Франция;
- Universidade do Algarve, Португалия;
- Universidad Autónoma de Barcelona, Испания;
- University of Wolverhampton, Великобритания.

Студентът избира един университет през първата година и още един или два през втората година на обучение. Езикът, на който се преподава, е официалният език на страната, в която се намира университетът.

Стипендии: "Еразмус мундус" отпуска 8 стипендии за европейски студенти за периода 2010 – 2012 г. Всяка е в размер на 20 000 евро общо за двете години. 

Такса: 3500 евро на година.
Краен срок: 19 април 2010 г. за студенти от страни - членки на ЕС, като програмата се провежда в периода от 15 септември 2010г. до 30 юни 2012 г.
Изисквания: Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен по лингвистика, език, превод, математика или компютърни науки. Освен това те трябва да владеят два или три езика от необходимите за следване в страна от консорциума.
Повече за самата магистратура и формулярите за кандидатстване можете да намерите на сайта на магистърската програма.

Международна магистратура "Динамика на здравеопазването и социалните грижи"


Студенти от стани-членки на ЕС могат да кандидатстват за частични стипендии за магистратура "Динамика на здравеопазването и социалните грижи" (PhoenixEM). Целта на програмата е да запознае студентите с основните връзки между тези две области и да ги подготви за бъдещо управление на здравеопазването и социалните грижи.
Програмата, която е една от "Еразмус мундус" магистратурите,  се провежда от Висшето училище за социални науки в Париж, Университета "Евора" в Португалия, Университета в Линкьопинг, Швеция и Автономния университет в Барселона. Външни лектори са и преподаватели от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, Карловия университет в Прага, Университета в Печ, Унгария и Варшавския университет в Полша.
Студентите избират един основен университет, в който да се обучават и трябва да получат 36 от общо 120-те кредита в някое от другите висши учебни заведения от консорциума. Езикът на обучение е  френски в Париж, испански в Барселона, португалски и английски в Евора и английски в Линкьопинг.
Такси: 1700 евро на година
Стипендии: 2000 евро годишно
Краен срок: 30 април 2010 г.

Изисквания за кандидатстване: Диплома за бакалавърска степен по една от следните специалности: политически науки, обществено и публично здраве, история, социология / антропология, философия, демография, епидемиология, икономика, педагогика, публична администрация, право. Задължително е владеенето на английски език и втори език френски, испански или португалски.

Повече информация за магистратурата можете да намерите на интернет страницата на PhoenixEM


Частични стипендии за "Еразмус Мундус" магистратура по икономика


"Еразмус Мундус" предлага двегодишна магистратура по икономика, която е с фокус върху количествените методи и практики в икономиката. Програмата се провежда в четири града, три от които са едни от най-големите в Европа: Париж, Барселона и Венеция -университетът Париж 1, Пантеон – Сорбона, Университетът "Ка Фоскари" във Венеция, Автономния университет в Барселона и Университетът в Билефелд, Германия. 
Целта на курса е да обучава студентите в методологията на съвременната икономика, да им помогне да развият своите изследователски умения, както и да подобрят способностите си при прилагането на количествената икономика в практиката.
Студентите прекарват първия семестър в Университета Париж 1, Пантеон – Сорбона, Университет "Ка Фоскари" във Венеция, Автономния университет в Барселона или в Университета в Билефелд, Германия. След това студентите продължават обучението си в две от другите висши учебни заведения в зависимост от специализацията си. Тя може да бъде в една от следните области: макроикономически модели, микроикономика (теория и приложение в практиката), финанси и математическа икономика или иконометрия.
Магистратурата е предназначена за най-добрите европейски студенти, като се избират 40 всяка година. При успешно завършване на програмата, студентите получават двойна диплома от университетите, в които са учили.
Такси: За учебната 2007/2008 таксата за студенти от ЕС е била 4000 евро.
Стипендии: "Еразмус Мундус" отпуска 20 000 евро стипендия за студентите от ЕС за двете години на обучение. Финансовата помощ ще бъде отпусната на 18 студенти от и извън ЕС общо.
Краен срок: 20 май 2010 г.

Програмата е на английски език, но студентите ще имат и курсове, които да ги запознаят с културата и езика на страната, в която учат.

Необходимите документи за кандидатстване са диплома за бакалавърска степен по икономика или друга близка специалност и сертификат за свободно владеене на писмен и говорим английски език.
Повече за магистратурата и формулярите за кандидатстване можете да намерите тук.


"Еразмус Мундус" магистратура "Публична политика”


Програмата "Еразмус Мундус" предлага магистратура "Публична политика". Тя е достъпна за кандидати от и извън Европейския съюз (ЕС) и се провежда в четири университета от Великобритания, Унгария, Холандия и Испания.
Целта на магистратурата е да запознае студентите с взаимодействието между различните културни, политически и бюрократични структури в европейското пространство. Вниманието на студентите се насочва към взаимодействието на политическите институции, процеси и публични политики  със световната политическа икономика на национално и местно ниво. На преките европейски ангажименти на тези две нива на управление се обръща специално внимание
Стипендиите по "Еразмус Мундус" са в размер на 20 000 евро за целия период на обучение. Таксата за магистърската програма е 11 000 евро на година.
За кандидатстване е необходима бакалавърска степен и сертификат за владеене на английски език (TOEFL, IELTS, Cambridge Proficiency Examination или Cambridge Advanced English Test). Препоръчително е кандидатите да имат основни познания по испански език. Предимство ще се дава на кандидатите с професионален опит в областта на магистратурата.
Крайният срок за кандидатстване за студенти от ЕС е 16 март 2010 г.
Повече за магистратурата можете да прочетете на английски език тук.


"Еразмус Мундус" магистратура "Икономика, държава и общество"

"Еразмус Мундус" предлага двугодишен магистърски курс "Икономика, държава и общество" (Masters in Economy, State and Society - IMESS). Международната програма се предлага от седем университета - от  Великобритания, Чехия, Естония, Финландия, Унгария, Полша и Русия.

IMESS се провежда на английски език и акцентира върху икономиките, държавите и обществата от Централна и Източна Европа. Предлагат се три основни направления: "Икономика и бизнес", "Политика за сигурност" и "Нация, история и общество".
Всяко направление включва специализирани избираеми курсове (икономика, политика, общество и история), изследователски методи на обучение (социални и хуманитарни науки) и езикови обучения (чешки, естонски, финландски, унгарски, полски или руски). В последната част на обучението се разработва дипломна работа.
За студентите, които са от страни членки на ЕС, крайният срок за кандидатстване е 26 август 2010 г. Кандидатите, които са в последна фаза на бакалавърското си обучение също могат да кандидатстват, но трябва да представят академична справка не по-късно от 31 август на съответната година на прием.
Стипендиите, отпускани по "Еразмус Мундус" за IMESS, са 10 000 евро на година. Годишната такса за програмата е 6 250 евро.
Необходимите документи за кандидатстване са диплома за завършено висше образование в съответната област и сертификат по английски език. Ако бакалавърската степен е в друга област, кандидатите трябва да попълнят допълнителен въпросник, за да демонстрират интереса си в сферата на обучение.
Повече за магистратурата можете да прочетете на английски език тук.


Частични стипендии за Еразмус мундус магистратура по информатика и медийни технологии


Европейски студенти могат да кандидатстват за частични стипендии за обучение в магистърска програма "Цвят в информатиката и медийните технологии"(CIMET). Еразмус мундус магистратурата се провежда съвместно от испански, норвежки, френски и финландски университет.

Международната магистратура "Цвят в информатиката и медийните технологии" е с продължителност две години и се провежда изцяло на английски език. Програмата предлага интердисциплинарен подход към технологията и науката за цветовете. CIMET предлага асортимент от теоретични и практически познания по фотоника, компютърни визуални науки, както и информатика и мултимедийни технологии.

Висшите учебни заведения, които съвместно предлагат програмата са:
- Университетът "Жан Моне " в Сен Етиен, Франция;
- Източно финландският университет;
- Университетът в Гранада, Испания;
- Университетският колеж в Гьовик, Норвегия.
Предвижда се обучението на студентите да се провежда в различните университети. Тези студенти, които не желаят да сменят често учебното заведение и държавата, имат възможност да правят магистратурата основно в един от университетите и да прекарат само един семестър в друг.
Пълната таксата за обучение за студенти от ЕС (както и за такива, които са прекарали последните 12 месеца в държава-членка на Съюза) е 4000 евро годишно. За академичната 2010/2011 година ще бъдат отпуснати 8 стипендии за студенти от ЕС размер на 10 000 евро годишно. Необходимо е студентите да отбележат във формулярите за кандидатстване за CIMET, че желаят да получат финансова помощ.
От кандидатите се изисква диплома за бакалавър в областта на компютърните науки, физикатa, математиката или близки области. Освен това те трябва да предоставят попълнен апликационен формуляр, академична справка, CV, мотивационно писмо, сертификат за владеене на английски език, две препоръки и сертификат за раждане.
Крайният срок за кандидатстване за студенти от ЕС е 9 април 2010 г.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на магистърска програма "Цвят в информатиката и медийните технологии"( CIMET).

Немска организация отпуска стипендии за медийно изкуство

Организацията "Едит Ръс Хаус" (Edith-Ruß-Haus für Medienkunst) отпуска три стипендии за 2010 година за разработване на проект в областта на медийното изкуство. Финансирането се осигурява от фондация "Нийдерзаксен" и е в размер на 10 000 евро за 6 месеца (юли – декември 2010 г.). Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2010 г.

"Едит Ръс Хаус" редовно организира международни изложби и презентации на творци и медийни теоретици. Организацията отпуска стипендии за развитие на медийното изкуство чрез нови технологии. Целта е да се насърчи изкуството в широк спектър от области като интернет, радио, звук, видео и други иновативни проекти, посветени на специфични медийни теми.
От стипендиантите ще се изисква да останат в Олденбург минимум един месец, като може да им се предостави апартамент за престоя. Те ще трябва да вземат участие в дейностите на организацията като уъркшопове, презентации или лекции. Не е задължително проектът или творческата работа да бъдат приключени точно в рамките на шестте месеца, в които се отпуска стипендията.
Условия за кандидатстване
Кандидатите трябва да се регистрират онлайн. Те трябва да изпратят формуляр, автобиография, описание на досегашната им творческа дейност и на проекта, който ще разработват. Могат да бъдат изпращани допълнителни материали като снимки, видео и др. в съответствие с изискванията на организацията. За стипендията могат да кандидатстват само индивидуални творци, но не и организации.
Краен срок – 28 февруари 2010 г.
Повече информация за "Едит Ръс Хаус" и стипендиантската програма можете да прочетете на официалния сайт на организацията.


Китайското министерство на образованието отпуска пълни стипендии за студенти от ЕС

Китайското министерство на образованието (Ministry of Education of P. R. China, MOE) отпуска 100 пълни стипендии за студенти от Европейския съюз (ЕС). Стипендиите са за изучаване на китайски език за една година. Кандидатите трябва да са завършили средно образование или да са студенти. Те ще могат да изберат учебно заведение от списък, публикуван на сайта на Китайското министерство на образованието.

Документи:
Кандидатите трябва да попълнят формуляр и да приложат диплома за завършено образование, академична справка, копие на медицинско удостоверение и план за бъдещо следване. Всички документи трябва да бъдат изпратени на английски или китайски език.
След като бъдат одобрени за програмата, кандидатите трябва да подадат документи за учебна виза в китайското посолство в родината си.
Стипендия:
Финансирането включва регистрационните такси, таксите за обучение и учебните материали. Поемат се разходите по настаняването и издръжката на студентите. Осигуряват се медицинската застраховка и еднократна субсидия за междуградско пътуване.
Краен срок: 30 април 2010 г.

Повече за стипендиантската програма и условията можете да прочетете на английски език на сайта на Министерството на образованието в Китай.


Австрийски стипендии за магистърски и докторски програми

Фондацията за стипендии в Австрия (Stiftungsrat der Stipendienstiftung der Republik Österreich) отпуска десет стипендии за магистратури и докторантури по специалностите "Социални науки", "Право", "Икономика", "Социология". Финансирането продължава десет месеца, като може да бъде удължено с максимум още десет месеца, според успеха на студентите. Посредник при кандидатстването е Австрийската организация за обмен на студенти (Österreichische Austauschdienst, OeAD-GmbH).


следующая страница >>