litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 8 9
Dr. sc. Igor Čatić, umir. red. prof.


Tiskani radovi

Stanje 28. veljače 2009.


ZNANSTVENA DJELATNOST


1. Knjige, prilozi u knjigama, sudjelovanje u knjigama, skripta (43)


1.1 Knjige (23)


1.1.01 Čatić, I.: Projektiranje kalupa za preradu termoplasta, vlastita naklada, Zagreb, 1969.

1.1.02 Čatić, I.: Die Auswahl des Spritzgießsystems, rukopis, 1970.

1.1.03 Čatić, I.: Injekcijsko prešanje plastomera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1979.

1.1.04 Čatić, I., Žagar, Z., Šercer, M., Vukorepa, N., Zorić, J.: Pregled serijski proizvedenih dijelova kalupa za injekcijsko prešanje plastomera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1981.

1.1.05 Čatić, I.: Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje plastomera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1985.

1.1.06 Spasojević, Lj., Čatić, I.: Ekstrudiranje polistirenskih traka, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1985.

1.1.07 Čatić, I.: Toplo i hladno oblikovanje plastomera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1986.

1.1.08 Čatić, I.: Polimerni materijali, preradba, u Tehnička enciklopedija, sv. 10, Zagreb, 1986, 623-638.

1.1.09 Šercer, M., Čatić, I.: Vođenje procesa injekcijskog prešanja plastomera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1986.

1.1.10 Pajić, B., Čatić, I.: Ekstrudiranje krutih PVC cevi, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1990.

1.1.11 Čatić, I.: Uvod u proizvodnju polimernih tvorevina, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1990.

1.1.12 Čatić, I., Razi, N., Raos, P.: Analiza injekcijskog prešanja polimera teorijom sustava, Društvo plastičara i gumaraca, 1991.

1.1.13 Raos, P., Čatić, I.: Razvoj injekcijski prešanih otpresaka, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1992.

1.1.14 Čatić, I., Čatić, R., Kostial-Štambuk, A., Jarm, V.: Rječnik polimerstva, englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1996, I. izdanje.

1.1.15 Rogić, A., Čatić, I.: Injekcijsko prešanje polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1996.

1.1.16 Čatić, I.: Zbornik radova Filozofija i tehnika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2003.

1.1.17 Čatić, I., Čatić, R.: Englesko-hrvatski rječnik polimerstva, Društvo za plastiku i gumu, 2002.

1.1.18 Čatić, I.: Tehnika, temelj kulture, Graphis, Zagreb, 2003.

1.1.19 Čatić, I., Johannaber, F.: Injekcijsko prešanje polimera i ostalih materijala, Društvo za plastiku i gumu i Katedra za preradu polimera FSB-a, Zagreb, 2004.

1.1.20 Čatić, I.: Proizvodnja polimernih tvorevina, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2006.

1.1.21 Čatić, I.: Tehnika, zaštita okoliša i zdravlja, Graphis, Zagreb, 2008.

1.1.22 Rogić, A., Čatić, I., Godec, D.: Polimeri i polimerne tvorevine, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2008.

1.1.23 Čatić, I., Čatić, R.: Hrvatsko-engleski rječnik polimerstva, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2009.

1.2
Prilozi u knjigama (9)


1.2.1 Čatić, I.: Prerada polimera, Tehnička enciklopedija, JLZ "M. Krleža", svez.10, 623-638, Zagreb, 1986.

1.2.2 Čatić, I., Krstelj, V.: Mechanical Engineering, u Scientific Research in Croatia, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Zagreb, 1995.

1.2.3 Barić, G., Čatić, I., Hitrec, V.: Teorija kaosa i samoorganizacija u proizvodnim sustavima, u J. Plenković: Tehnologija i razvoj društva, Sveučilište u Rijeci - Građevinski fakultet, Hrvatsko komunološko društvo, Rijeka, 1998, 141-149.

1.2.4 Indof, J., Čatić, I.: Polimeri, u Inženjerski priručnik, IP4 Proizvodno strojarstvo, sv.1: Materijali, Školska knjiga 1998.


1.2.5 Čatić, I.: Utjecaj tehnike na identitet hrvatskog naroda, u Hrvatska i održivi razvoj, humane i odgojne vrednote, T. Macan, urednik, Ministarstvo razvitka i obnove, Zagreb, 1999, 315-332.

1.2.6 Čatić, I.: Reinženjering tehničkih studija, u Obrazovanje za informacijsko društvo, uredio Juraj Božičević, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske i CROSS, Zagreb, 1999., 23-34.

1.2.7 Čatić, I.: Polimerni kompoziti primjer suvremenog materijalstva, u Materijali i tehnologijski razvoj, uredio Tomislav Filetin, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2002, 130-137.

1.2.8 Čatić, I.: Od Stručne komisije inženjera i tehničara plastičara do Društva za plastiku i gumu, u J. Radić Spomen-knjiga stodvadesetpetgodišnjice Hrvatskog inženjerskog saveza, HIS, Zagreb, 2003.

1.2.9 Babić, S., Žic Fuchs, M.: Rječnik kratica, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2007, manji broj kratica.


1.3 Autorstvo i suautorstvo skripata (2)


1.3.1 Čatić, I., Borović, A.: Ispitivanje mehaničkih svojstava metala, (recenzirani rukopis), Zagreb, 1968.

1.3.2 Čatić, I.: Proizvodnja polimernih tvorevina, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1987.


1.4
Autorstvo internih skripata (15)


1.4.01. Čatić, I.: Injekcijsko prešanje, autorizirana predavanja na postdiplomskom studiju Makromolekularne znanosti, naklada studenata, Zagreb, 1975.

1.4.02 Čatić, I.: Oblikovanje i obrada, naklada studenata, Zagreb, 1975.

1.4.03 Čatić, I.: Postupci prerade poliplasta: Injekcijsko prešanje, tolerancije, prerada duromera, ispitivanje plastičnih masa, naklada studenata, Zagreb, 1975.

1.4.04 Čatić, I.: Uvod u magistarski rad, naklada studenata, Zagreb, 1975.

1.4.05 Čatić, I.: Ekstrudiranje, Publicitas, Zagreb, 1976.

1.4.06 Čatić, I.: Proizvodnja polimernih materijala, naklada studenata, Zagreb, 1979.


1.4.07 Čatić, I.: Polimerne pjene, naklada studenata, Zagreb, 1979.

1.4.08 Čatić, I.: Kalandriranje polimera, naklada studenata, Zagreb, 1979.

1.4.09 Čatić, I.: Proizvodnja polimernih materijala - deformacije, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1985.

1.4.10 Čatić, I.: Uvod u strojarstvo, FOS, Zagreb, 1997.

1.4.11 Čatić, I.: Uvod u strojarstvo, 2. izdanje, vlastita naklada, Zagreb, 1999.

1.4.12 Čatić, I.: Uvod u strojarstvo, 3. izdanje, vlastita naklada, Zagreb, 2000.

1.4.13 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Proizvodnja polimernih materijala, vlastita naklada, Zagreb, 2000.

1.4.14 Čatić, I., Godec, D.: Reologija, vlastita naklada, Zagreb 2000.

1.4.15 Čatić, I., Šercer, M.: Proizvodnja polimernih tvorevina, vlastita naklada, Zagreb, 2004.


2. Znanstveni radovi (uključujući pregledne radove)


2.1
U inozemstvu: (48)


2.1.01 Čatić, I.: Calcul de la force de fermeture des moules a injection en fonction des dimensions et de la forme des objectés moules, Plastiques modernes et élastomères 17 (1965)7, 32-34, 137.

2.1.02 Čatić, I.: Calcul dimensionnel rapide des broches inclinées, Plastiques modernes et élastomères 17(1965)10, 97-105.

2.1.03 Čatić, I.: Le facteur caractéristique du cycle d'injection, Plastiques modernes et élastomères 19(1967)1, 111-113.

2.1.04 Čatić, I., Wübken, G.: Zuverlässigkeits-Analysen am Beispiel von Spritzgieß-Systemen, Kunststoffe 61(1971)11, 775-779.

2.1.05 Menges, G., D. Auffenberg, Čatić, I.: Zuverlässigkeit von Spritzgießsystem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Kunststoff-Berater 17(1972)3, 177-179.

2.1.06 Menges, G., Wübken, G., Čatić, I.: Wärmehaushalt, Temperaturverteilung und thermische Auslegung von Spritzgußwerkzeugen, Plastverarbeiter 25(1974)1, 17-21.


2.1.07 Menges, G., Wübken, G., Čatić, I.: Wärmehaushalt, Temperaturverteilung und thermische Auslegung von Spritzgußwerkzeugen, Plastverarbeiter 25(1974)2, 84-88.

2.1.08 Menges, G., Wübken, G., Čatić, I.: Wärmehaushalt, Temperaturverteilung und thermische Auslegung von Spritzgußwerkzeugen, Plastverarbeiter 25(1974)3, 155-158.

2.1.09 Čatić, I.: Die allgemeine Passungstheorie und ihre Anwendung bei Kunststofferzeugnissen, Kunststoffe 64(1974)3, 141-146.

2.1.10 Čatić, I.: Wärmeaustausch eines Spritzgießwerkzeuges mit der Umgebung, Kunststoffe 64(1974)5, 250-255.

2.1.12 Čatić, I.: Notwendige Daten für die Wärmeaustausch-Berechnung bei Spritzgießwerkzeugen, Kunststoffe 64(1974)8, 391-393.

2.1.13 Čatić, I.: Störungseinflüsse auf das thermische Gleichgewicht eines Spritzgießwerkzeuges, Plastverarbeiter 25(1974)11, 679-682.

2.1.14 Čatić, I.: Abhängigkeit der Formteilqualität von der Formnestwerkstoffe, Plaste und Kautschuk 22(1975)2, 108-113.

2.1.15 Čatić, I.: Das Thermoplast-Spritzgiessystem, Kunststoffe 65(1975)3, 122-128.

2.1.16 Čatić, I.: Kriterien zur Auswahl der Formnestwerkstoffe, Plastverarbeiter 26(1975)11, 633-637.

2.1.17 Čatić, I.: Temperaturfeld im Spritzgießwerkzeug, Plaste und Kautschuk 23(1976)3, 202-210.

2.1.18 Čatić, I.: Optimal heat exchange in moulds to save energy, Plastic & Rubber Processing 3(1978) 1, 21-23.

2.1.19 Čatić, I.: Cavity Temperature an Important Parameter in Injection Molding Process, Polymer Engineering & Science (1979)10, 893-899.

2.1.20 Čatić, I., Zelić, B.: Herstellung von Werkzeugen zur Plastverarbeitung nach den Prinzipien der allgemeinen Passungstheorie, Plaste und Kautschuk 27(1980)7, 390-397.

2.1.21 Čatić, I., Ranogajec, I., Šimon, D.: Werkzeugtemperierung als dritte Funktion der Spritzgießmaschine, Plaste und Kautschuk 29(1982)2, 84-86.


2.1.22 Čatić, I., Zelić, B., Kokolek, R.: The General Theory of Assembly and its Application to the Production of Moulds and other Tools, Advances in Polymer Technology 2(1982)4, 241-258.

2.1.23 Čatić, I., Vučemil, Ž.: A Way of Assembling Multicomponent Cavity Parts for Electrical and similar Industries, Plastics and Rubber & Processing and Applications, 4(1984)4, 379-380.

2.1.24 Čatić, I. und Mit.: Zusammenbau mehrteiliger Werkzeugeinsateinsatze nach der Prinzipien der allgemeinen Passungstheorie, Plaste und Kautschuk 30(1983)6, 212-215.

2.1.25 Čatić, I., Šercer, M., Raos, P., Pizent, K., Burić, I., Pavin, Z.: Temperature field and heat balance of moulds for injection moulding of thermosets and rubber, Plastics and Rubber & Processing and Applications 5(1985)4, 375-378.

2.1.26 Čatić, I., Reschner, A.: Regression Analysis of the Torque Rheometer Curve, Polymer Testing 5(1985)5, 445-473.

2.1.27 Čatić, I., Razi, N.: Systemanalyse des Spritzgießens von Polymeren, Plaste und Kautschuk 34(1987)2, 50-55.

2.1.28 Čatić, I., Rogić, A.: Optimierung der Werkstoffwahl für Werkzeugteile die mit der thermoplastischen Schmelze beim Spritzgießen in Berührung kommen, Plaste und Kautschuk, 35(1988)4, 128-131.

2.1.29 Čatić, I., Raos, P.: Funkcje czastkove i morfologiczna matryca formy wtryskowej, Polimery 33(1988)5, 174-178.

2.1.30 Čatić, I., Raos, P., Razi, N.: System Analysis and Morphological Classification of Procedures and Molds for Injection Moulding, International Polymer Processing 3(1988)4, 196-201.

2.1.31 Čatić, I., Raos, P.: Theoretical Approach to Injection Mould Design Using Partial Functions and a Morphological Matrix, Plastics and Rubber & Processing and Application 11 (1989)3, 151-135.

2.1.32 Čatić, I., Raos, P.: Levels of flexibility in the injection moulding of polymers, Int. J. of Materials and Product Tech. 5(1990)3, 255-265.


2.1.33 Čatić, I.: CIM oder CIPR, Plaste und Kautschuk 37(1990)4, 131-135.

2.1.34 Čatić, I., Španiček, Đ.: Das Werkzeug als Chargenreaktor bei der Herstellung von Polymererzeugnissen durch Reaktionsformen, Plaste und Kautschuk 39(1992)10, 347-350.

2.1.35 Raos, P., Čatić, I.: Die allgemeine Entwicklungsmethodik für spritzgegossene Polymerformteile, Plaste und Kautschuk, 41 (1994)2, 77-83.

2.1.36 Čatić, I.: Material technics between design and production, Metalurgija 37(1998)2, 81-86.

2.1.37 Slavica, M., Čatić, I., Šercer, M.: Spritzgießprozeß schneller einfahren, Plastverarbeiter 49(1998)1, 40-41.

2.1.38 Čatić, I., Abadžić, A., Rujnić-Sokele, M.: Determining the Optimum Position of Temperature Sensors in Molds for Injection Molding of Polymers, Journal of Injection Molding Technology, 3(1999)4, 194-200.

2.1.39 Čatić, I., Godec, D.: The mould as the central part of production unit, Part I, Polimery 45(2000)3, 151-160.

2.1.40 Čatić, I., Godec, D.: The mould as the central part of production unit, Part II, Polimery 45(2000)4, 237-250.

2.1.41 Godec, D., Čatić, I., Dobranić, J., Lončar, I.: Systemic Analysis of Thermal Mould Calculation for Injection Moulding of Thermoplastics, Plasty a kaučuk, 38(2001)7, 197-200.

2.1.42 Barić, G., Čatić, I., Dabić, M.: Survival and success of plastics companies in a turbulent environment, Int. J. of Materials and Product Tech. 16(2001)8, 726-735.

2.1.43 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: The systemic analysis of injection moulding, Polimery, 47 (2002)1, 15-21.

2.1.44 Čatić, I.: K perspektivám plastových obalů, Plasty a Kaučuk, 39(2002)2, 41.

2.1.45 Čatić, I.: Quo Vadis Spritzgießen?, GAK 55(2002)6, 382-389.

2.1.46 Čatić, I., Cvjetičanin, N., Rujnić-Sokele, M.: Temperaturfelder und Wärmebilanzen in Werkzeugen zum Spritzgießen von reaktiosfähigen Polymeren, GAK 57(2004)12, 773-778.


2.1.47 Čatić, I.: Meg lehet-e jósolni az anyagtechnológia jövöjet?, Müanyag és gummi, 42(2005)4, 145-147 (prethodno priopćenje).

2.1.48 Čatić, I.: Influence of rubber and plastics on globalisation, Materials World 16(10)3(2008) (Letter to Editor).


2.2 U zemlji (53)


2.2.01 Čatić, I.: Brzo dimenzioniranje kosih izvlakača, Strojarstvo 5(1963)7-8, 3-8.

2.2.02 Čatić, I.: Sila zatvaranja kalupa za injekcijsko prešanje - funkcija geometrije odljevka, Kemija u industriji 14(1965)581-583.

2.2.03 Čatić, I.: Utjecaj ciklusa rada na iskoristivost stupnja automatiziranosti injekcione preše i kalupa, Kemija u industriji 15(1966), 364-367.

2.2.04 Čatić, I.: Sustav za injekciono prešanje termoplasta, Kemija u industriji 19(1970), 143-144.

2.2.05 Čatić, I.: Utjecaj sustava za injekciono prešanje termoplasta na stacionarnost procesa, Kemija u industriji 19(1970)411-415.

2.2.06 Čatić, I.: Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje plastomera, Plastika 2(1974)2, 65-67.

2.2.07 Čatić, I.: Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje plastomera, Strojarstvo 17(1975)1, 3-8.

2.2.08 Čatić, I.: Radno mjesto za injekcijsko prešanje plastomera kao termodinamski sistem, Tehnika-Mašinstvo 24(1975)1, 83-88.

2.2.08 Čatić, I., Zorić, J.: Određivanje vremena hlađenja i zagrijavanja plastomernih izradaka, Polimeri 2(1981)3, 129-133.

2.2.09 Antolić, A.. Čatić, I.: Alkalijska polimerizacija cikličkih amida, Polimeri 3(1982)4, 161-164.

2.2.10 Lulić, I., Čatić, I.: Kombinirani film od polietilen-ionomer-poliamida dobijen koekstrudiranjem, Plastika i guma 1(1982) 1, 9-14.

2.2.11 Navala, D., Čatić, I.: Utjecaj parametara prerade na mehanička i morfološka svojstva poli(tetrafluoretilena), Polimeri 3(1982)6, 261-264.


2.2.12 Čatić, I., , Šercer, M., Reschner, A., Kiraly, B., Žulj, Z.: Određivanje relativnog utjecaja faktora i njihovih interakcija na konačnu veličinu, Statistička revija 32(1982)3-4, 205-220.

2.2.13 Čatić, I., Dudaš, Ž.: Osnove metodičkog konstruiranja kalupa za injekcijsko prešanje plastomera, Polimeri 6(1985)10-12, 267-272.

2.2.14 Čatić, I., Orlić, R.: Sistemska analiza reakcijskog injekcijskog prešanja integralnih PUR pjena, Polimeri 7(1986)6, 189-191.

2.2.15 Rogić, A., Čatić, I. i sur.: Izbor optimalnog materijala za dijelove kalupa za preradu plastike, Polimeri 7(1986)7-8, 223-228.

2.2.16 Nenadić, N., Indof, J., Čatić, I.: Tribološke značajke poliamidnih i poli(oksi-metilen)skih kompozita, Polimeri 7(1986)9, 265-268.

2.2.17 Čatić, I.: Kako predavati predmet Proizvodnja polimernih tvorevina, Polimeri 8(1987)10-11, 295-302.

2.2.18 Rogić, A., Čatić, I.: Usporedba klasičnog i segmentnog proračuna izmjene topline pri injekcijskom prešanju plastomera, Polimeri 9(1988)4-5, 95-100.

2.2.19 Čatić, I., Raos, P.: Parcijalne funkcije i morfološka matrica kalupa za injekcijsko prešanje polimera, Polimeri 9(1988)7-8, 175-179.

2.2.20 Čatić, I., Orlić, R., Raos, P.: Sistemska analiza prerade polimera na primjeru reakcijskog injekcijskog prešanja poliuretanskih pjenastih tvorevina, Plastika i guma 8(1989)1, 1-14.

2.2.21 Čatić, I.: Smjerovi razvoja proizvodnje polimernih tvorevina, Polimeri 10(1989)3, 53-58.

2.2.22 Šercer, M., Čatić, I.: Vođenje procesa injekcijskog prešanja prema trendu, Polimeri 10(1989)4-5, 85-91.

2.2.23 Čatić, I., Španiček, Đ.: Kalup kao šaržni reaktor pri reakcijskom praoblikovanju polimernih tvorevina, Polimeri 11(1990)8, 175-180.

2.2.24 Čatić, I.: Zašto proizvodnja polimernih, a ne proizvodnja plastičnih i gumenih tvorevina, Polimeri 12(1991)9-12, 175-180.


2.2.25 Jagodić, I., Čatić, I., Šercer, M.: Izmjena topline u kalupima za parno pjenjenje polistirenskih tvorevina, Polimeri 13(1992)2, 42-47.

2.2.26 Šercer, M., Slavica, M., Čatić, I.: Ekspertni sustav MOULDEXPERT 92, Polimeri 14(1993)2, 45-49.

2.2.27 Čatić, I., Travica, O.: Sustavnosna analiza razvlačnog toplog oblikovanja plastomernih pripremaka, Polimeri 14(1993)3, 85-92.

2.2.28 Čatić, I., Slavica, M., Šercer, M.: An Expert System for Removing Visible Faults on Thermoformed Parts, Polimeri 14(1993)6, 297-298.

2.2.29 Bakša, K., Čatić, I.: Sustavnosna analiza ekstruzijskog oslojavanja traka, Polimeri 15(1994)6, 197-203.

2.2.30 Čatić, I., Šarić, Lj.: Prilog sustavnosnoj analizi hrvatskog jezika, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20(1994), 19-30.

2.2.31 Bakša, K., Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Izmjena topline tijekom ekstruzijskog oslojavanja trakova polietilenom niske gustoće, Polimeri 17(1996)2, 69-74.

2.2.32 Čatić, I., Abadžić, A., Rujnić-Sokele, M.: Određivanje optimalnog položaja osjetila temperature u kalupima za injekcijsko prešanje polimera, Polimeri 17(1996)4, 183-187.

2.2.33 Čatić, I., Barić, G., Mikšić, D.: Od CIM-a do fraktalne poduzetničke kulture, Strojarstvo 38(1996)4-5, 161-170.

2.2.34 Čatić, I.: Reinženjering kulture, Encyclopedia Moderna, 17(1997)47, 76-87.

2.2.35 Čatić, I., Godec, D.: Filozofija alatničarstva, Strojarstvo 39(1997)6, 257-266.

2.2.36 Slavica, M., Šercer, M., Čatić, I.: Ekspertni sustav CATS, Polimeri 19(1998)4, 86-96.

2.2.37 Čatić, I., Barić, G.: Zanimanja u Petrićevu Sretnu gradu i danas, Tehnički vjesnik 5(1998)3-4, 15-25.

2.2.38 Barić, G., Čatić, I., Kostanjevečki, M.: Tehnička okolina i njezin utjecaj na suvremena poduzeća, Informatologija 32 (1999)1-2, 73-77.


2.2.39 Šarić, Lj., Čatić, I.: Raznoznačnost naziva tehnika i tehnologija, Mehanizacija šumarstva, 23(1998)3-4, 157-162.

2.2.40 Barić, G., Čatić, I.: Primjena fraktalnog koncepta u plastičarskoj industriji, Polimeri 20 (1999)1-2, 12-18.

2.2.41 Godec, D., Čatić, I., Nardin, B., Rujnić-Sokele, M., Adamlje, M.: Podpora odločitvenih diagramov za projektiranje orodij za injekcijsko brizganje termoplastov (Decision Diagrams Aided Conceptual Mould Design for Injection Moulding of Thermoplastics), Strojniški vestnik, 45(1999)6, 227-237.

2.2.42 Godec, D., Čatić, I., Lončar, I.: Sustavnosni pristup razvoju kalupa za injekcijsko prešanje plastomera, Polimeri 20(1999)5-6, 263-271.

2.2.43 Barić, G., Čatić, I., Kostanjevečki, M.: Primjena informatičke tehnike u hrvatskoj plastičarskoj i gumarskoj industriji, Polimeri 21(2000),1-2, 20-26.

2.2.44 Čatić, I.: Je li potrebna sintagma opća ekologija?, Socijalna ekologija, 19 (2001)4, 325-331.

2.2.45 Čatić, I.: Biotehnika – jedna od čovjekovih tehnika, Filozofska istraživanja 22 (2002)1, 153-168.

2.2.46 Barić, G., Čatić, I.: Doprinos novih znanstvenih disciplina organizaciji i menadžmentu suvremenih poduzeća, Informatologia 35(2002)2, 131-136.

2.2.47 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M., Barić, G.: Production, Research, and University Courses in the Field of Plastics in Croatia, Tehnički vjesnik 9(2002)1-2, 54-58.

2.2.48 Čatić, I.: Zašto je moguć korjenit razvoj materijala a samo inovativni proizvodnih postupaka i proizvoda?, Polimeri 24(2003)2-4, 64-73.

2.2.49 Godec, D., Čatić, I., Šercer, M.: Koncepcijsko oblikovanje kalupa za injekcijsko prešanje plastomera, Polimeri 24(2003)2-4, 95 – 102.

2.2.50 Berginc, B., Čatić, I., Kampuš, Z.: The systemic analysis of metal injection moulding, Polimeri 27(2006)1, 7-12.

2.2.51 Bujanić, B., Čatić, I.: Grupna tehnologija kod injekcijskog prešanja, Polimeri 28(2007)1, 40-45.

2.2.52 Čatić, I.: Odnos jezikoslovaca i stručnjaka u stvaranju nazivlja, Jezik 54(2007)2, 57-62.

2.2.53 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M., Barić, G: Sistematizacija proizvodnje šupljikavih proizvoda, Polimeri 29(2008)3, 164-169 pregledni radследующая страница >>