litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 4 ... 8 9

3.2 Znanstveni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova na savjetovanjima u zemlji


3.2.1 Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova na skupovima s međunarodnim sudjelovanjem (65)


    1. Čatić, I.: Milenij i tehnika, Stoljeće oko godine tisućite, VI. međunarodni kolokvij, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Motovun 31. 05 do 2. 06. 1999.

    2. Čatić, I.: Kulturologijsko-sustavnosna raščlamba Petrićeva Sretna grada, Zbornik radova VI. međunarodnog filozofskog simpozija Dani Frane Petriša “, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 13. do 17. 07. 1997., Zagreb, 1999, 333-352.

    3. Čatić, I.: Što je injekcijsko prešanje polimera?, Dani Frane Petrića, VIII. međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 27.06. do 01. 07. 1999., 19.

    4. Barić, G., Čatić, I.: Teorija kaosa i samoorganizacija u poslovnim ogranizacijama, Dani Frane Petrića, VIII. međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 27.06. do 01. 07. 1999., 20-21.

    5. Čatić, I.: Kulturologijsko-sustavna raščlamba tehnologije, Društvo i tehnologija ,97, Građevinski fakultet u Rijeci, Opatija 28-30.06. 1997, 28-37.

    6. Čatić, I.: Biotehnika – jedna od čovjekovih tehnika, 10. dani Frane Petrića – Bioetika, 10. međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Mali Lošinj 24. do 26. rujna 2001, 121-122 (sažetak).

    7. Čatić, I.: Tehnika narodu ili narod protiv tehnike, Znanost i javnost Public understanding of science), tekst sa skupa u Opatiji od 12. do 14. lipnja 2000., Izvori. Zagreb, 2002, 126-143.
    8. Čatić, I.: Scijentističko ili kulturologijsko obrazovanje za izazove budućnosti, 11. dani Frane Petrića – “filozofija i tehnika”, 11. međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres 23. do 25. rujna 2002, 45-46 (sažetak).


    9. Čatić, I., Barić, G.: Postoji samo više ili manje čista proizvodnja, Gospodarenje otpadom Zagreb 2002, VII. međunarodni simpozij, Čistoća – ZGOS-Gospodarstvo i okoliš, 13. do 15. studenoga 2002., 17-27.

    10. Slavica, M., Šercer, M., Čatić, I.: Expert System Aided Troubleshooting on Injection Mouldings, 17th International Conference ITI'95, Pula, 1995.

    11. Čatić, I.: Tehnika Tehnologija Kultura, Drugi međunarodni znanstveni skup: Društvo i tehnologija 95, Građevinski fakultet, Opatija, 28.-30. lipnja 1995, 390-399.

    12. Barić, G., Čatić, I.: Fraktalna organizacijska kultura - od ideje do primjene, Treći međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija '96, Selce, 28.-30. lipnja 1996, 214-222.

    13. Čatić, I.: Proizvodnja tvorevina, Mateh 1996, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Opatija, 1996, rad je objavljen kao prilog zborniku i nije recenziran, 1-8.

    14. Šercer, M., Čatić, I., Švob, A., Opsenica, D.: Gospodarenje plastičnim otpadom, IV. međunarodni simpozij “Gospodarenje otpadom - Zagreb '96”, Zagreb, 20.-22. studenog 1996.

    15. Čatić, I., Slavica, M., Šercer, M., Barić, G.: Expert System Aided Troubleshooting in Polymer Engineering, 7th International Symposium on Information Systems - IS’96, Varaždin, 25.-27. September 1996.

    16. Barić, G., Čatić, I., Weiner, H.: Utjecaj zaposlenih na poboljšanje položaja plastičarskih poduzeća, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa Društvo i tehnologija '97, Opatija, 28.-30. lipnja 1997, str. 285-291.

    17. Čatić, I.: Kulturologijsko-sustavnosna raščlamba Petrićeva Sretna grada, Dani Frane Petriša, Šesti međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 13. do 17. 07. 1997. (sažetak)
    18. Čatić, I.: Živjeti u Sretnom gradu, Dani Frane Petriša, Sedmi međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 31.08. do 04. 09. 1998.


    19. Barić, G., Čatić, I.: Od zamisli do pohrane materijalnih tvorevina, Dani Frane Petriša, Sedmi međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 31.08. do 04. 09. 1998.

    20. Čatić, I.: Povezanost konstrukcije i pravljenja – temeljno pitanje tehnike, IX. međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 17.09. do 19. 09. 2000., 93-94.

    21. Čatić, I.: Je li održavanje tipičan hrvatski proizvod?, Održavanje 2001, 7. međunarodno savjetovanje, Hrvatsko društvo održavanje, Opatija, 25. i 26. lipnja 2001, 3-8.

    22. Čatić, I.: In the knowledge-based Society there are more and more ignorant persons, Knowledge-based Society, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, 23-24 October 2003, 16-18.

    23. Čatić, I.: Zašto kulturologijsko obrazovanje za sve?, 13. dani Frane Petrića – “Filozofija i odgoj u suvremeno društvu”, 13. međunarodni filozofski simpozij, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres 20. do 22. rujna 2004, 51-52 (sažetak).

    24. Čatić, I., Barić, G., Rujnić-Sokele, M.: Jedinstvena etika čovjekove (umjetne) tehnike, 4. lošinjski dani bioetike, Hrvatsko bioetičko društva i Hrvatsko filozofsko društvo, M. Lošinj, 13. do 15. lipnja 2005., 44-45.

    25. Godec, D., Šercer, M., Čatić, I.: Computer Simulation of Injection Moulding Process, CADAM 2005, 3rd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing, Book of Abstracts, University of Rijeka, Faculty of Engineering, Supetar-Brač, 27.09.-01.10.2005., 21-22.

    26. Čatić, I., Godec, D., Rujnić-Sokele, M.: Od ideje do gotovog proizvoda, 7th International foundrymen conference, Opatija 12. do 14. lipnja 2006., CD 01/01-04.
    27. Čatić, I., Barić, G.: Od prirodnog plina do plastike, 22. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, Hrvatska stručna udruga za plin, Opatija 2. do 4. svibnja 2007., 50-54.


    28. Čatić, I., Rujnić-Sokele, M., Tiljak, H., Petriček, G.: Prirodni model injekcijskog prešanja, 6. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 10.-13. lipnja 2007. (sažetak).

    29. Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Allgemeine Ethik der Künstlichen Technik, 3. Südosteuropäisches Bioethik-Forum, KPG und KBG, M. Lošinj, 20.-22. September 2007., 23-24.

    30. Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: O-znanosti i I-znanosti, 16. dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 24. do 26. rujna 2007., 58-60.

    31. Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Globalizacija i polimerstvo, 17. dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, 21.-24. rujna 2008., 69-70.


3.2.2 Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova na skupovima (65)


3.2.2.01 Čatić, I.: Neka zapažanja o problemima ispitivanja koeficijenata trenja plastičnih masa s posebnim osvrtom na ispitivanje trenja politetrafluoretilena mjerenjem tangencijalne sile, 2. savjetovanje o proizvodnom strojarstvu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1966.

3.2.2.02 Čatić, I.: Utjecaj sustava za injekciono prešanje termoplasta na stacionarnost procesa, 6. savjetovanje o proizvodnom strojarstvu, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Institut za alatne strojeve, Opatija, 1970, 7-42.

3.2.2.03 Čatić, I.: Novi kriteriji izbora materijala za izradu kalupne šupljine, Izbor materijala i antikorozionog postupka u agresivnim uvjetima, Društvo za zaštitu materijala SR Hrvatske, Zagreb, 1972.

3.2.2.04 Čatić, I.: Radno mjesto za injekcijsko prešanje plastomera kao termodinamski sistem, JUREMA, Zagreb, 1974.

3.2.2.05 Čatić, I.,. Reschner, A., Šercer, M., Šimunić, T.: Utjecaj vrste mješavine, uvjeta vulkanizacije i starenja na mehanička svojstva tehničkog proizvoda, 3. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradi polimernih materijala, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1977, R 02/1-6.


3.2.2.06 Čatić, I., Širović, I., Cvjetičanin, N.: Utjecaj podesivih parametara linije za ekstrudiranje na proizvodnost polietilenskog filma, 3. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradi polimernih materijala, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1977, R 21/1-7.

3.2.2.07 Čatić, I., Vukorepa, N., Šercer, M.: Toplinska bilanca kalupa za toplo oblikovanje, 5. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1982, C 12/1-6.

3.2.2.08 Reschner, A., Čatić, I., Šakić, N.: Mogućnost analize reograma Brabenderova Plasti-Cordera, 5. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1982, R 08/1-7.

3.2.2.09 Kanovnik, B., Čatić, I., Papić, Z., Selestrin, H.: Optimiranje preradljivosti umreženih polietilena za kabelske izolacije, 5. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1982, B 17/1-7.

3.2.2.10 Glavina, Z., Čatić, I., Indof, J.: Hibridni kompoziti na osnovi staklenog mata, jute i azbesta, Ojačani poliesteri, Društvo plastičara i gumaraca, Kopar, 1983, R 12/01-06.

3.2.2.11 Čatić, I., Turina, V.: Sistemski pristup konstrukciji kalupa za ekstruzijsko puhanje plastomera, 6. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1984, PO9/1-11.

3.2.2.12 Šercer, M., Čatić, I., Krsnik, B., Tovarac, N.: Regulacija trenda procesa injekcijskog prešanja, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 16-21.

3.2.2.13 Čatić, I., Zorić, J., Kovačić, D.: Mehanički i toplinski proračun kalupa za injekcijsko prešanje, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 32-44.

3.2.2.14 Čatić, I., Širola, P., Šercer, M., Burić, I., Pavin, Z.: Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje elastomera i duromera, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 52-62.


3.2.2.15 Čatić, I., Zelić, B., Kokolek, R., Vučemil, Ž.: Primjena opće teorije sklapanja u gradnji kalupa i alata, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 63-73.

3.2.2.16 Spasojević, Lj., Čatić, I.: Sistemski pristup ekstrudiranju polistirenskih traka, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 74-83.

3.2.2.17 Čatić, I., Turina, V.: Izmjena topline pri ekstruzijskom puhanju plastomera, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 84-87.

3.2.2.18 Opsenica, D., Čatić, I.: Zavarivanje LDPE crijevnog filma, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 88-102.

3.2.2.19 Čatić, I., Vukorepa, N., Brajković, B.: Izmjena topline pri toplom oblikovanju plastomera, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 103-114.

3.2.2.20 Čatić, I., Širola, P., Šercer, M., Botica, J., Reinić, B., Marović, M.: Mogućnost analize reograma snimljenih pri ispitivanju umreživih polimera, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 115-122.

3.2.2.21 Čatić, I., Širola, P., Šercer, M., Botica, J., Reinić, B.: Analiza reograma umreživih duromera računalom, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 115-122.

3.2.2.22 Čatić, I., Širola, P., Raos, P., Pizent, K.: Toplinska bilanca kalupa za injekcijsko prešanje duromera, Duromeri za prešanje, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1984, 16/1-5.

3.2.2.23 Širola, P., Čatić, I., Šercer, M., Botica, J., Reinić, B.: Analiza reograma duromera računalom, Duromeri za prešanje, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1984, 06/1-5.


3.2.2.24 Cvjetičanin, N., Čatić, I.: Optimiranje parametara prerade pri izradi epoksidnog izolatora postupkom injekcijskog prešanja, Vlaknima ojačani kompoziti, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1985, S07/1-7.

3.2.2.25 Čatić, I., Cvjetičanin, N., Pizent, K.: Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje epoksida, Vlaknima ojačani kompoziti, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1985. S08/1-4.

3.2.2.26 Tušek, A., Čatić, I.: Optimalno sklapanje dijelova kalupa i ostale opreme primjenom opće teorije sklapanja, Kalup-središnji element proizvodne linije za preradu polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1986, 14/01-03.

3.2.2.27 Opsenica, D., Čatić, I.: Utjecaj dodataka i uvjeta prerade na zavarljivost polietilenskog crijevnog filma, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1986, 15/01-08.

3.2.2.28 Čatić, I., Raos, P.: Razine fleksibilnosti opreme za preradu polimera prešanjem, 8. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1988, CIM 16/01-06.

3.2.2.29 Čatić, I.: Sistemska analiza procesa prerade polimera na primjeru reakcijskog injekcijskog prešanja poliuretanskih integralnih pjenastih tvorevina, Peta škola o poliuretanima, Tuzla, 1988, 34-52.

3.2.2.30 Čatić, I., Raos, P.: Parcijalne funkcije i morfološka matrica kalupa za injekcijsko prešanje polimera, C-2-III, Skup o konstruiranju, JUDEKO, Zagreb, 1988, 56-64.

3.2.2.31 Raos, P., Čatić, I., Šercer, M.: Sistemski pristup razvoju injekcijski prešanih gumenih proizvoda, Od kaučuka i dodataka do gumenog proizvoda, Društvo plastičara i gumaraca, Dubrovnik, 1989, 44/01-03.

3.2.2.32 Čatić, I., Marincel, Đ.: Neki aspekti reakcijske preradbe polimernih tvari, 10. simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Vrnjačka banja, 1989, 105-112.

3.2.2.33 Galović, A., Budimir, I., Čatić, I.: Utjecaj konstrukcije kalupa na proces umrežavanja automobilskih gumenih pneumatika, Reakcijska proizvodnja polimernih tvorevina, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1990, 08/1-6.


3.2.2.34 Slavica, M., Šercer, M., Čatić, I.: Uklanjanje grešaka pri injekcijskom prešanju plastomera s pomoću ekspertnog sustava, Zbornik radova KOI'94, 4. Konferencija iz operacijskih istraživanja, Rab, 4.- 6. 10. 1994, 269-276.

3.2.2.35 Čatić, I., Mikšić, D., Barić, G.: Fraktalna poduzetnička kultura - koncept budućnosti, 13. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1995, 108-116.

3.2.2.36 Orlić, R., Čatić, I.: Utjecaj sastava plastomernih feromagnetnih mješavina na savojnu žilavost ispitaka, 13. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1995, 147-148.

3.2.2.37 Čatić, I., Godec, D.,: Sustavnosni model razvoja i proizvodnje kompliciranog proizvoda, 13. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1995, 210-213.

3.2.2.38 Mišćević, M., Šercer, M., Čatić, I., Rujnić-Sokele, M., Šakić, N.: Utjecaj parametara preradbe na zbivanja pri reakcijskom praoblikovanju kaprolaktama, 13. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1995, 195-200.

3.2.2.39 Čatić, I., Čićmak, Z.: Parcijalne funkcije alata za ekstrudiranje plastomera, 13. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1995, 149-152.

3.2.2.40 Slavica, M., Šercer, M., Čatić, I.: Sposobnost učenja ekspertnih sustava za uklanjanje grešaka u polimerijskom inženjerstvu, 13. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1995, 159-163.

3.2.2.41 Čatić, I., Slavica, M., Barbaroša, G.: Baza znanja ekspertnog sustava Formex, 13. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1995, 164-167.

3.2.2.42 Čatić, I.: Dvadeset i pet godina usmjerenja Prerada nemetala, 14. savjetovanje Primjena i preradba plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, 17. do 19. lipnja 1996, Zagreb, 27-33.

3.2.2.43 Čatić, I.: Kulturologijski razvoj proizvoda i proizvodnji, 13th Conference BIAM 96, KOREMA, Zagreb, A6-10.


3.2.2.44 Čatić, I., Šantek, D., Godec, D.: Razvoj proizvoda od ideje do uporabe, 4. skup: Konstruiranje 96, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu, Opatija, 1996, 149-155.

3.2.2.45 Čatić, I., Šercer, M., Slavica, M.: Ekspertni sustavi koji uče u proizvodnji polimernih tvorevina, Inteligentni sustavi, Hrvatsko društvo za sustave, Zagreb, 1996.

3.2.2.46 Slavica, M., Čatić, I., Šercer, M.: Ekspertni sustav za vođenje procesa i uklanjanje grešaka pri injekcijskom prešanju plastomera, Inteligentni sustavi, Hrvatsko društvo za sustave, Zagreb, 1996.

3.2.2.47 Barić, G., Čatić, I.: Suvremeni organizacijski koncepti, Primjena i preradba plastike i gume, Društvo za plastiku i gumu, Lovran, 1998, 19-21.

3.2.2.48 Čatić, I., Marčinko, Dan., Fürstner, I.: Analiza tijekova tlaka i temperature u kalupnoj šupljini s pomoću programskog paketa Mathematica, Primjena i preradba plastike i gume, Društvo za plastiku i gumu, Lovran, 1998, 53-56.

3.2.2.49 Čatić, I.: Što obuhvaća naziv proizvodnja, Spojivost i infrastruktura, Akademija tehničkih znanosti hrvatske i Hrvatsko društvo za sustave, Zagreb, 1998, 205-207.

3.2.2.50 Čatić, I.: Hoće li biti i u 21. stoljeću proizvodnje i kakve? Tijekovi i mijene mišljenja, svijeta i čovjeka, časopis “Socijalna ekologija” i Zavod za sociologiju, Zagreb, 2000, (sažetak).

3.2.2.51 Čatić, I.: Temeljni problem hrvatske znanosti – preniski bruto nacionalni dohodak, skup: Znanost u Hrvatskoj na pragu trećeg tisućljeća, HAZU, Zagreb, 2000, 51-53.

3.2.2.52 Čatić, I.: Što povezuje fraktalnu povijest opće tehnike i dodatke u polimerima, Dodatci polimerima, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2000, 31-37.

3.2.2.53 Čatić, I.: Kulturologijski pristup znanosti 21. stoljeća, Znanost za 21. stoljeće, Klub hrvatskih humboldtovaca, Zagreb, 15. i 16. ožujka 2001., 103-126.


3.2.2.54 Čatić, I.: Budućnost plastične ambalaže, Plastična ambalaža, Društvo za plastiku i gumu, Koprivnica, 11. i 12. listopada 2001, 1.

3.2.2.55 Čatić, I.: Proizvodnja, temelj preživljavanja, savjetovanje “2003.- godina proizvodnog obrtništva”, Hrvatska obrtnička komora, www.hok.hr/cehovi, travanj 2003.

3.2.2.56 Čatić, I.: Predgovor: O Zborniku radova simpozija “Filozofija i tehnika”, Zbornik radova Filozofija i tehnika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2003, 7-11.

3.2.2.57 Čatić, I.: Scijentističko ili kulturologijsko obrazovanje za izazove budućnosti, Zbornik radova „Filozofija i tehnika“, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2003, 133-144.

3.2.2.58 Čatić, I.: Utjecaj strukovnog obrazovanja na gospodarstvo, zbirka tekstova stručnog skupa Stanje i budućnost strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, Društvo za strukovno obrazovanje, Topusko 26. i 27. kolovoza 2004.

3.2.2.59 Čatić. I.: Zašto se nastavlja prevlast širokoprimjenjivih plastomera?, Polimerni materijali i dodatci polimerima, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 17. i 18. studenoga 2005. (sažetak), 1.

3.2.2.60 Čatić, I.: Četrdeset godina rada udruga na području polimerstva u Hrvatskoj, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 26. do 28. travnja 2006., P1-P7.

3.2.2.61 Čatić, I., Barić, G., Rujnić-Sokele, M.: Sve što želite znati o plastici, Dan otvorenih vrata DINE, Omišalj, 28. rujna 2007., prezentacija

3.2.2.62 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Proizvodnja šupljikavih polimernih tvorevina, Polimerni materijali i dodatci polimerima, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 15. i 16. 11. 2007. (sažetak), 1.

3.2.2.63 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Biorafinerije, Okrugli stol „zelena kemija i plastika“, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 15. i 16. 11. 2007. prezentacija.


3.2.2.64 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Guma i plastika u sportu (i slobodnom vremenu), Filozofija slobodnog vremena i športa, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 27. studenog 2008.

3.2.2.65 Čatić. I., Rujnić-Sokele, M.: Zašto je bolja ambalaža od uzgojina, od one načinjene od prirodnina, Tekstilna znanost i gospodarstvo, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 23. siječnja 2009, 41-44.<< предыдущая страница   следующая страница >>