litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6 ... 8 9

5.3. Stručni radovi s domaćih skupova objavljeni u časopisu (6)


5.3.01. Šercer, M., Čatić, I., Perković, D.: Usporedba primjenjivosti metoda srednjih vrijednosti i kumulativne sume pri vođenju procesa injekcijskog prešanja plastomera, Polimeri 14 (1993)3, 97-100.

5.3.02. Čatić, I., Travica, O.: Podatkara uzroka grešaka na toplo oblikovanim proizvodima, Polimeri 14(1993)3, 116-117.

5.3.03. Opsenica, D., Čatić, I.: Analiza, dijagnoza i poboljšanje procesa izradbe polietilenskih vrećica za nošenje s izrezom, Polimeri 14(1993)3, 118-124.

5.3.04. Čatić, I., Curić, D.: The State of Equipment in Polymer Injection Moulding Shops in Croatia, Polimeri 14(1993)6, 310-312.

5.3.05 Čatić, I.: PVC - ekološka katastrofa ili ekološka izvrsnost, Socijalna ekologija 5(1996)2, 221-227.

5.3.06 Čatić, I.: Proizvodnja treba vrhunske stručnjake, Anali Studentskog centra u Zagrebu, 2(2000)1, 79-84.


5.4 Stručni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog stručnog skupa (5)


5.4.01 Čatić, I.: Why is the Cavity the Centre of Injection Moulding Production Unit, Polycon 82-Injection moulding, The Plastics and Rubber Institute, London, 1983.

5.4.02. Čatić, I.: Polymere und Ihre Verarbeitung als integraler Bestandteil der Werkstoffe und ihrer Verarbeitung im Lehrplan der Fakultät für Maschinenwesen und Schiffsbau der Universität Zagreb, World Conference on Education in Applied Engineering and Engineering Technology, Köln, 1984.

5.4.03. Čatić, I. et al.: System Analysis and Morphological Classification of Moulds for Injection Moulding of Polymers, 3th Annual Meeting, The Polymer Processing Society, Stuttgart, 1987, P6-24.


5.4.04 Čatić, I., Marincel, Đ.: Structuring on Molecular Level, the Third Sub-Function of the Mould as a Batch Reactor, 6 Meeting of PPS, Society of Polymer Processing, Nica, 1990, P5.

5.4.05 Barić, G., Čatić, I., Weiner, H.: Utjecaj zaposlenih na poboljšanje položaja plastičarskih poduzeća, Društvo i tehnologija ’97, Građevinski fakultet u Rijeci, Opatija 28. 30.06.1997., 285-291.


5.5 Stručni rad objavljen u zborniku radova s domaćeg stručnog skupa (83)


5.5.01 Čatić, I.: Dizajn u proizvodnji složenih proizvoda od plastičnih masa, I. savjetovanje o industrijskom dizajnu, Centar za industrijsko oblikovanje, Zagreb, 1969, 47-59.

5.5.02 Čatić, I.: Znanstveno-istraživački rad je uvjet razvoja, primjene i preradbe polimernih materijala, I. Konferencija SITH o tehnološkom razvoju SR Hrvatske, Zagreb, 1975.

5.5.03 Čatić, I.: Analiza varijance - ispitivanje utjecaja jednog faktora, Savjetovanje kemičara analitičara, Savez kemičara i tehnologa, Zagreb, 1976, 1-5.

5.5.04 Čatić, I., Kodžoman, .: Projektiranje radnog mjesta za izradu otpresaka od plastomera, 3. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradi polimernih materijala, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1977, R 19/1-5.

5.5.05 Čatić, I. i sur.: Zavisnost mehaničkih svojstava polietilenskog crijevnog filma o uvjetima prerade i indeksu taline, 3. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradi polimernih materijala, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1977, R 21/1-5

5.5.06 Adamić, K., Čatić, I.: Materijali - osnovni predmet u obrazovanju polimerijskih inženjera i tehničara, 3. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradi polimernih materijala, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1977, R 27/1-3.

5.5.07 Čatić, I. i sur.: Tehnički servis proizvođača plastičnih masa u funkciji marketinga, 1.savjetovanje: Marketing u proizvodnji i preradi plastičnih masa, Društvo plastičara i gumaraca, Split, 1977, P2/1 do 14.


5.5.08 Čatić, I., Ivančević, I.: Dopunska oprema u prešaonicama za injekcijsko prešanje plastomera, element cijene koštanja otpreska, 1.savjetovanje: Marketing u proizvodnji i preradi plastičnih masa, Društvo plastičara i gumaraca, Split, 1977, R 13/1-8.

5.5.09 Čatić, I.: Polimerijski primjenjivač, osnovni pokretač proizvodnje i prerade polimernih materijala, 1. savjetovanje: Marketing u proizvodnji i preradi plastičnih masa, Društvo plastičara i gumaraca, Split, 1977, R13/1-8.

5.5.10 Čatić, I. i sur.: Optimiranje trajanja umreženja metodom koeficijenata promjene svojstava, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.11 Čatić, I., B. Zelić: Poboljšano sklapanje dvodijelnih sklopova u gradnji kalupa, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.12 Čatić, I., Kodžoman, N.: Toplinska bilanca kalupa za injekcijsko prešanje duromera, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.13 Čatić, I. i sur.: Utjecaj uvjeta ekstrudiranja na izgled elastomernog ekstrudata, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.14 Čatić, I. i sur.: Izbor materijala za izradu standardnih dijelova kalupa za injekcijsko prešanje plastomera, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.15 Čatić, I. i sur.: Algoritam proračuna izmjene topline u kalupima za injekcijsko prešanje plastomera, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makro-molekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.


5.5.16 Čatić, I. i sur.: Određivanje udjela vremena u ciklusu injekcijskog prešanja plastomera metodom trenutačnih zapažanja, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.17 Čatić, I. i sur.: Određivanje udjela zastoja tijekom injekcijskog prešanja plastomera procesom Markova, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makro-molekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.18 Čatić, I. i sur.: Metodologija utvrđivanja utjecaja pogonski podesivih parametara na mehanička svojstva PE crijevnog filma, 6. jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979, Glasnik srpskog hemijskog društva, knjiga 44(1979), 1-2.

5.5.19 Čatić, I. i sur.: Zajednički istraživački rad znanstveno-nastavnih i proizvodnih organizacija udruženog rada, efikasan način širenja novih saznanja, Znanstveno nastavni rad FSB i njegov utjecaj u udruženom radu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1979, 41-44.

5.5.20 Čatić, I.: Štednja energije tijekom prerade polimernih materijala, 4. Dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1980, A4/1-5.

5.5.21 Čatić, I., Zorić, J.: Proračun vremena ciklusa injekcijskog prešanja za plastomerne pločaste otpreske računalom, 2. ružičkini dani, Savez kemičara i tehnologa Hrvatske i Društvo inženjera i tehničara – Borovo, Borovo, 18. i 19. rujna 1980.

5.5.22 Čatić, I.: Izobrazba polimerijskih prerađivača u Jugoslaviji, Međunarodna konferencija o izobrazbi polimerijskih prerađivača, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1980, A28/1-10.


5.5.23 Čatić, I.: Polimeri i njihova prerada u nastavnom planu FSB, Međunarodna konferencija o izobrazbi polimerijskih prerađivača, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1980, A27/1-11.

5.5.24 Čatić, I., Štimac, A.: Optimiranje uvjeta prerade u ovisnosti o potrebnoj kakvoći i nužnoj proizvodnosti plastomernog otpreska, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 231.

5.5.25 Čatić, I., Spasojević, Lj.: Tok materijala i energije u liniji za ekstrudiranje polistirenskih traka, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 234.

5.5.26 Čatić, I., Spasojević, Lj.: Tok informacija u proizvodnoj liniji za ekstrudiranje polistirenskih traka za toplo oblikovanje, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 236.

5.5.27 Čatić, I. i sur.: Analiza strukture radnog dana u prešaonici za injekcijsko prešanje plastomera, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Uni-ja hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 239.

5.5.28 Čatić, I., Zorić, J.: Poopćeni nomogram za proračun vremena hlađenja plastomernih otpresaka, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 241.

5.5.29 Čatić, I. i sur.: Datoteka materijala za izradu dijelova kalupa u dodiru s plastomernom talinom, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 247.

5.5.30 Čatić, I., Babić, D.: Optimalni izbor materijala za izradu dijelova kalupa u dodiru s plastomernom talinom programirajućim džepnim računalom, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 249.


5.5.31 Čatić, I., Kokolek, R.: Primjena opće teorije sklapanja na višedijelne sklopove u gradnji kalupa i ostalih alata, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 251.

5.5.32 Čatić, I., Žagar, Z.: Konstruiranje kalupa za injekcijsko prešanje plastomera po-moću kataloga standardnih dijelova, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 253.

5.5.33 Čatić, I. i sur.: Kriteriji izbora materijala za izradu dijelova u dodiru s plastomernom talinom, osnova stvaranja datoteke materijala i njegova optimalna izbora, 7. jugoslavenski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Unija hemijskih društava Jugoslavije, Opatija, 1980, 229.

5.5.34 Čatić, I. i sur.: Toplo oblikovanje plastomera, 5. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1982, C 11/1-13.

5.5.35 Čatić, I.: Konstruiranje kalupa za injekcijsko prešanje plastomera računalom, Projektiranje i proizvodnja potpomognuta računalom, ETF, Zagreb, 1982.

5.5.36 Čatić, I.: Injekcijsko prešanje plastomera, Injekcijsko prešanje plastomera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1982, 1-4.

5.5.37 Čatić, I.: Nominalni i stvarni dijagram naprezanje-deformacija, Ispitivanje mehaničkih svojstava polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1983, M02/1-8.

5.5.38 Čatić, I. i sur.: Kratice naziva polimernih materijala, Ispitivanje mehaničkih svojstava polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1983, M02/1-8.

5.5.39 Čatić, I., Turina, V.: Injekcijsko puhanje, 6. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1984, P07/1-7.

5.5.40 Čatić, I.: Praoblikovanje i preoblikovanje polimera, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 1-15c.


5.5.41 Čatić, I., Raos, P.: Važnost liste izratka za pravilno projektiranje kalupa, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 22-31.

5.5.42 Čatić, I., Jugović, Z.: Važnost standardnih kućišta za suvremenu konstrukciju kalupa za injekcijsko prešanje, 1. kolokvij o konstrukcijskoj primjeni i preradi polimera, Društvo polimerijskih inženjera, Zagreb, 1984, 45-51.

5.5.43 Spasojević, Lj., Čatić, I.: Ekstrudiranje polistirenskih traka za toplo oblikovanje, Ekstrudiranje polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1984, 06/1-7.

5.5.44 Pajić, B., Čatić, I.: Kalupi za ekstrudiranje krutih PVC-cevi, Ekstrudiranje polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1984, 16/1-6.

5.5.45 Čatić, I., Razi, N.: Kalup - središnji element proizvodne linije za preradu polimera, Kalup - središnji element proizvodne linije za preradu polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1986, 01/01-14.

5.5.46. Čatić, I., Raos, P.: Ispitivanje tehnologičnosti - nužan dio razvoja injekcijski prešanih otpresaka, Kalup - središnji element proizvodne linije za preradu polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1986, 08/01-05.

5.5.47 Čatić, I., Raos, P.: CA.- ... pomoću računala, Kalup - središnji element proizvodne linije za preradu polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1986, 11/01-07.

5.5.48 Raos, P.,Čatić, I.: Konstruiranje pomoću računala, ITS, 10(1987)1,10-14.

5.5.49 Čatić, I.: Računalom integrirana proizvodnja polimernih tvorevina i potrebne opreme, 8. dani DPG-a, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1988, CIM 01/01-09.

5.5.50 Čatić, I.: Fleksibilni preradbeni sistemi za injekcijsko prešanje polimera, BIAM 88, JUREMA, Zagreb, 1988, 23-26.

5.5.51 Čatić, I., Orlić, R.: Nerazorna ispitivanja bitan čimbenik pouzdane kontrole i osiguranja kvalitete polimernih tvorevina, KBR '88 Pouzdanost rezultata kontrole bez razaranja, Dubrovnik, 1988, 13-18.


5.5.52 Čatić, I.: Smjerovi razvoja proizvodnje polimernih tvorevina, Gumiplast, Društvo inženjera i tehničara gumarske i plastičarske struke, Sarajevo, 1988, 13-23.

5.5.53 Čatić, I.: Zašto proizvodnja polimernih a ne proizvodnja plastičnih i gumenih tvorevina, Od kaučuka i dodataka do gumenog proizvoda, Društvo plastičara i gumaraca, Dubrovnik, 1989, 26/01-06.

5.5.54 Čatić, I.: Utjecaj smjerova razvoja na marketing koncepciju proizvodnje polimernih tvorevina, 4. savjetovanje: Marketing u proizvodnji i preradi plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, Brioni, 1989, 53-58.

5.5.55 Čatić, I.: Proizvodni inženjeri za izazove budućnosti, Univerzitet i razvoj obrazovanja, Sveučilište u Zagrebu, 1989, 25-29.

5.5.56 Čatić, I.: Kvaliteta okoline - samo dio razvoja proizvoda, Uloga znanosti u održivom razvoju, Ekološka sociologija i HAZU, Zagreb, 1993.

5.5.57 Čatić, I., Širović, Ivana, Bakša, K.: Analiza utjecaja i sastava plastomernih mješavina na neka svojstva polietilenskog crijevnog filma, 11. dani Društva plastičara i gumaraca, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1993.

5.5.58 Čatić, I.: Sustavnosna analiza praoblikovanja polimera - znanstveni i obrazovni aspekti, 11. dani Društva plastičara i gumaraca, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1993.

5.5.59 Čatić, I., Buntak, K.: Konstruiranje kalupa za injekcijsko prešanje plastomera s pomoću modula za standardna kućišta, 11. dani Društva plastičara i gumaraca, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1993.

5.5.60 Szabo, T., Čatić, I., Šercer, M.: Proizvodna svojstva kaučukovih smjesa, 11. dani Društva plastičara i gumaraca, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1993.

5.5.61 Slavica, M., Čatić, I.: HEFEST - Ekspertni sustav za uklanjanje grešaka na toplo oblikovanim izracima, 11. dani Društva plastičara i gumaraca, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1993.


5.5.62 Šercer, M., Slavica, M., Čatić, I.: Uklanjanje grešaka s pomoću ekspertnog sustava, 11. dani Društva plastičara i gumaraca, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1993.

5.5.63 Čatić, I., Curić, D.: Stanje opremljenosti prešaonica za injekcijsko prešanje polimera u Republici Hrvatskoj, 11. dani Društva plastičara i gumaraca, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1993.

5.5.64 Čatić, I.: Proizvoditi se mora kvalitetno, kako i koliko može biti i moralno pitanje, Ekološki podobna ambalaža, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994, 18-20.

5.5.65 Čatić, I.: Što obuhvaća polimerstvo kompozita, 8. savjetovanje: Vlaknima ojačani polimerni kompoziti, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.

5.5.66 Čatić, I., Godec, D.,: Primjena izolacija u kalupima za injekcijsko prešanje polimera, 12. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.

5.5.67 Čatić, I., Grbić, N.: Prikaz injekcijskog prešanja s pomoću trajektorija ulaza i izlaza, 12. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike gume, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.

5.5.68 Čatić, I., Juračić, I.: Udjeli kvarova kalupa u hrvatskim prešaonicama za injekcijsko prešanje, 12. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.

5.5.69 Razi, N., Čatić, I.: Povezivanje materijalne i duhovne kulture - novi cilj tehničkog djelovanja, 12. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.

5.5.70 M. Mišćević, Šercer, M., Čatić, I.: Analiza procesa reakcijskog lijevanja odljevaka od poliamida 6 uz anionsku polimerizaciju e-kaprolaktama, 12. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.


5.5.71 Čatić, I., Vince, I.: Parcijalno-funkcijski pristup sistematizaciji kalupa za injekcijsko prešanje plastomera, 12. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.

5.5.72 Slavica, M., Šercer, M., Čatić, I.: Sustavnosni pristup uklanjanju grešaka pri injekcijskom prešanju polimera, 1. savjetovanje: Jamstvo kakvoće u polimerstvu, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994.

5.5.73 Rujnić-Sokele, M., Brajković, N., Čatić, I.: Statistička kontrola kvalitete pri ekstrudiranju kabelnih izolacija, 12. savjetovanje o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike i gume, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1994, 32-35.

5.5.74 Čatić, I.: Proizvodnja polimernih kompozitnih materijala, Kompozitni materijali - materijali današnjice i sutrašnjice, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 1994, 1-15.

5.5.75 Čatić, I.: Kulturologijsko obrazovanje za izazove budućnosti, Aktivnosti mladeži u znanosti i tehnici, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, 1994, 134-139.

5.5.76 Čatić, I., Španiček, Đ.: Normizacija na području polimerstva u Hrvatskoj, 4. simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula, Društvo kemijskih inženjera i tehnologa Hrvatske, Zagreb, 1995.

5.5.77 Mišćević, M., Čatić, I., Šercer, M., Lakatoš, G.: Utjecaj parametara preradbe na mehanička svojstva odljevaka od poliamida 6, 15. sastanak hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera, Društvo kemijskih inženjera i tehnologa Hrvatske, Opatija, 1997, H-10.

5.5.78 Barić, G., Čatić, I., Weiner, H.: Utjecaj zaposlenih na uspjeh plastičarskih poduzeća, 15. sastanak hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera, Društvo kemijskih inženjera i tehnologa Hrvatske, Opatija, 1997, H-26.

5.5.79 Širović, Ivana, Bakša, K., Čatić, I.: Recikliranje PE filma, Plastična ambalaža, Društvo plastičara i gumaraca i ost., Koprivnica, 2. i 3. listopada 1997., 20-21.


5.5.80 Čatić, I., Marčinko, Danko, Fürstner, I.: Analiza tijekova tlaka i temperature u kalupnoj šupljini s pomoću programskog sustava Mathematica, Primjena i preradba plastike i gume, Društvo za plastiku i gumu, Lovran 30.09 i 1.10.1998, 53-56.

5.5.81 Barić, G., Čatić, I.: Suvremeni organizacijski koncepti, Primjena i preradba plastike i gume, Društvo za plastiku i gumu, Lovran 30.09 i 1.10.1998, 19-21.

5.5.82 Čatić, I.: Izobrazba za proizvodnju u informatičkom dobu, I. hrvatski inženjerski sabor, Zagreb, Hrvatski inženjerski sabor, 23.11.1998, I. knjiga, s. 49-72.

5.5.83 Čatić, I.: Znanje i tehnika, temelj kulture, XV. ljetna škola andragoga, Hrvatsko andragoško društvo, Šibenik 29. do 31. svibnja 2003., neuvezano 6 stranica.<< предыдущая страница   следующая страница >>