litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8 9

7. Rječnici - terminologija


7.1 Rječnik (16)


7.1.01 V. Dabac: Tehnički rječnik njemačko-hrvatsko-srpski i hrvatsko-srpsko-njemački, redakcija područja Plastične mase, Tehnička knjiga, Zagreb, 1969.

7.1.02 Čatić, I., Kostial-Štambuk, A., Jarm, V.: Trojezični rječnik polimerijskog inženjerstva, englesko-njemačko-hrvatski, Polimeri 1(1980)1 - 7(1986)7.

7.1.03 Čatić, I. i sur.: Priručni hrvatsko-englesko-njemački rječnik, Ispitivanje mehaničkih svojstava polimera, Ispitivanje mehaničkih svojstava polimera, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1983, M15/1-9.

7.1.04 Čatić, I., Čatić, R., Petrov, Đ., Petrović-Đakov, D., Šćurak, Š., Šebenik, A.: Osmorojezični rječnik s područja toplinskih svojstava polimera, Polimeri 4(1983)2, 78-79.

7.1.05 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 13(1992)2, 62-64.

7.1.06 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 13(1992)3, 105-107.

7.1.07 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 14(1993)1, 39-42.

7.1.08 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 14(1993)2, 76-80.

7.1.09 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 14(1993)3, 153-156.

7.1.10 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 14(1993)6, LIV-LCVII.

7.1.11 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 15(1994)2, 67-70.

7.1.12 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 15(1994)3, 105-107.

7.1.13 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 15(1994)5, 183-186.

7.1.14 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 15(1994)6, 249-252.

7.1.15 Čatić, I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 16(1995)1, 33-36.


7.1.16 Čatić. I. i sur.: Rječnik polimerijskog inženjerstva, Polimeri 16(1995)2, 81-86.


7.2 Članici o stručnoj terminologiji (34)


7.2.01. Čatić, I.: Potreba stručne terminologije na području plastičnih masa, Kemija u industriji 11(1962), 212.

7.2.02. Čatić, I.: Prijedlog o jedinstvenim nazivima za postupke prerade plastičnih masa, Kemija u industriji 13(1964)9-13; 169-174; 393-403.

7.2.03 Čatić, I.: Za dosljedno pisanje stručnih naziva, IT-Novine 3(1965)98, 11.

7.2.04 Čatić, I.: Plastics Spraying Machine, Lingvist 3(1965)3-4.

7.2.05 Čatić, I.: Nekoliko primjera prevođenja na engleski jezik s područja plastičnih masa, za potrebe Društva prevodilaca, Zagreb, 1967.

7.2.06 Čatić, I.: Zašto graftujemo naše tehničko nazivlje, Kemija u industriji, 22(1973)9, 464.

7.2.07 Čatić, I.: Kako ostvariti zaključak ujednačavanja terminologije, IT-Novine 11(1973)14.9, 7.

7.2.08 N. N.: Osnove za rad na izradi stručnog nazivlja, Prevoditelj 3(1978)4-5, 24-25.

7.2.09 Čatić, I.: Injekcijsko prešanje-optimalni naziv, ITS 1(1978)2, 20-21.

7.2.10 Čatić, I.: Kalup ili alat, ITS 1(1978)3, 14-16.

7.2.11 Čatić, I.: Čistoća nazivlja u prospektnim materijalima, ITS 1(1978)4, 17-19 i 1(1978)5, 9-10.

7.2.12 Čatić, I.: U povodu objavljivanja višejezičnog rječnika polimerijskog inženjerstva, Polimeri 1(1980)1, 36.

7.2.13 Čatić, I.: Ti-di-aj, Polimeri, 4(1983)9-10, 251.

7.2.14 Čatić, I.: Prevoditelj, stručni časopis ili neobavezno glasilo, Prevoditelj, 9(1984)27-29, 41-42.

7.2.15 Čatić, I.: Od spraying machine do brizganja, ITS 10(1987)3, 18-22.

7.2.16 Čatić, I.: Valja se ispričati ali kome, ITS 11(1988)1-2, 17.

7.2.17 Čatić, I.: Injekcijsko prešanje - posljednji put, ITS 11(1988)1-2, 19-22.


7.2.18 Čatić, I.: Trideset godina poslije, Polimeri 13(1992)2, 61.

7.2.19 Čatić, I.: Nije sve najlon, Vjesnik 13. kolovoza 1992.

7.2.20 Čatić, I.: Hrvatski znanstveni jezik, Vjesnik 7. rujna 1992.

7.2.21 Čatić, I.: Nije sve tehnologija, Vjesnik - Danica, 17. prosinca 1993.

7.2.22 Čatić, I.: Tehnika sviranja trube, Vjesnik - Danica, 7. svibnja 1994.

7.2.23 Čatić, I.: Trideset i tri godine poslije, Polimeri 16(1995)2, 80.

7.2.24 Čatić, I.: Ni Olga ni Lina, Polimeri 16(1995)5, 231.

7.2.25 Čatić, I., Šarić, Lj.: Znanost zadržava tuđice, Vjesnik, 16. studenog 1995.

7.2.26 Čatić, I.: U hajci na mlaznicu, Vjesnik, 27. siječnja 1996.

7.2.27 Čatić, I.: Što je to hauba?, Polimeri 17(1996)2, 57.

7.2.28 Čatić, I.: Neke definicije tehnike, tehnologije i kulture, Polimeri 18(1997)1-2, 71-75.

7.2.29 Čatić, I., Šarić, Lj.: O nazivima kompliciran i kompleksan, Polimeri 18(1997)1-2, 77.

7.2.30 Čatić, I.: Supletivno a ne brodnjački, Jezik 46(1998)1, 29-31.

7.2.31 Čatić, I.: I čelik je umjetni materijal, Zavarivanje 44(2001)3-4, 143.

7.2.32 Čatić, I.: Terminologija je uvijek u funkciji rangiranja, Govor 20(2003)1,2, 47-55.

7.2.33 Čatić, I.: U povodu 30. obljetnice objave napisa Tehnička terminologija, Strojarstvo 45(2003)4-6, 173-177.

7.2.34 Čatić, I.: I dodiplomska nastava na engleskom jeziku?!, EGE 13(2005)1, 24.


7.3 Terminološke recenzije (4)


7.3.1 Državni zavod za statistiku: Recenzija prijevoda područja strojarstvo i preradba polimera, 1994.

7.3.2 Državni zavod za intelektualno vlasništvo: Područje B63, Međunarodna klasifikacija patenata, 1997.

7.3.3 M. Mihaljević: Terminološki priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1998.


7.3.4 Stotine normi za potrebe TO 531 – Plastika i guma i TO 138 Plastične i gumene cijevi.


8. Predstavljamo vam knjigu (136)


8.01 Haberstolz, P.: Polimeri 3(1982)6, 267.

8.02 VDI-K: Spritzgießtechnik, Polimeri 4(1983)9-10, 291.

8.03 VDI-K: Das Spritzgießwerkzeug, Polimeri 4(1983)9-10, 291.

8.04 VDI-K: Das Blaswerkzeug, Polimeri 6(1985)4-5, 84.

8.05 Uetz, H., Wiedermeyer, J.: Polimeri 6(1985)4-5, 104.

8.06 VDI-K: Handbuch der Temperaturregelung, Polimeri 6 (1985) 4-5, 104.

8.07 Sors, L.: Polimeri 6(1985)4-5, 104.

8.08 Eigner, M., Meier, H.: Polimeri 6(1985)6, 132.

8.09 Menges, G.: Polimeri 6(1985)6, 132.

8.10 Johannaber, F.: Polimeri 6(1985)7-8, 171.

8.11 Turner, S.: Polimeri 6(1985)7-8, 187.

8.12 VDI-K: Extrudieren von Schlauchfolien, Polimeri 7(1986)1-2, 13.

8.13 VDI-K: Fördern und Klassieren beim Aufbereiten und Verarbeiten von Kunststoffen, Polimeri 7(1986)6, 179.

8.14 Glenz, W.: Polimeri 7(1986)9, 273.

8.15 VDI-K: Konstruiren mit thermoplastischen Kunststoffen, Polimeri 7(1986)12, 356.

8.16 Boehme, E.: Polimeri 7(1986)12, 356.

8.17 VDI-K: Kunststoffe in Automobilbau 1986, Polimeri 7(1986)12, 359.

8.18 Throne, J. L.: Polimeri 8(1987)1-2, 18.

8.19 Menges, G., Recker, H.: Polimeri 8(1987)1-2, 29.

8.20 VDI-K: Wärmeübertragung bei der Kunststoffverarbeitung, Polimeri 8(1987)1-2, 36.

8.21 VDI-K: Kunststoffe in Chemieanlagen, Polimeri 8(1987)1-2, 36.

8.22 Kraatz, G.: Polimeri 8(1987)1-2, 36.

8.23 VDI-K: Von der Kautschukmischung zum Formteil, Polimeri 8(1987)4-5, 128.

8.24 Scott, P. B.: Robotička revolucija, Polimeri 8(1987)6, 182.


8.25 VDI-K: Mischen beim Herstellen und Verarbeiten von Kunststoffen, Polimeri 8(1987)6, 197.

8.26 Vidaković, B.: Polimeri 8(1987)7-8, 209.

8.27 VDI-K: Sperrschichtbildung bei Kunststoff - Hohlkörpern, Polimeri 8(1987)10-11, 294.

8.28 VDI-K: Konstruiren von Spritzgiesswerkzeugen, Polimeri 8 (1987)10-11, 294.

8.29 Manzione, L. T., Ed.: Polimeri 9(1988)1-2, 18.

8.30 VDI-K: Der moderne Spritzgußbetrieb, Polimeri 9(1988)3, 18.

8.31 Welling,M. S.: Polimeri 9(1988)4-5, 100.

8.32 International Journal of Technology Managment, Polimeri 9(1988)7-8, 187.

8.33 VDI-K: Kunststoffe im Fahrzeugbau, Polimeri 9(1988)7-8, 211.

8.34 VDI-K: Schaumstoffe in der Verpackung, Polimeri 9(1988) 7-8, 211.

8.35 VDI-K: Kunststoffe als Problemlöser im Automobilbau, Polimeri 9(1988)7-8, 212.

8.36 VDI-K: Qualitätsbewust etrudieren, Polimeri 9(1988)9-10, 248.

8.37 VDI-K: Qualität sichern im Blasformbetrieb, Polimeri 9(1988)11, 281.

8.38 Dubois, J. H., Prible, W. I. Eds.: Polimeri 9(1988)11, 290.

8.39 VDI-K: Kunststoffe im Boots- und Schiffbau, Polimeri 9 (1988) 12, 328.

8.40 Grünwald, G.: Polimeri 10(1989)3, 80.

8.41 Zelenika, R.: Polimeri 10(1989)4-5, 109.

8.42 International Journal of Materials Product & Technology, Polimeri 10(1989)4-5, 129.

8.43 Bondini, G., Pessani F.: Polimeri 10(1989)6, 152.

8.44 Craford, R. J.: Plastics Engineering, Polimeri 10(1989)7-9, 226.

8.45 Hensen, F. und Mit.(Hrgb): Polimeri 11(1990)1-2, 27.

8.46 Juran, R. (Ed.): Polimeri 11(1990)1-2, 27.

8.47 Manno, E. B. (Ed.): Polimeri 11(1990)1-2, 27.

8.48 S'ebev Petkov, P., Vangelov, B. K.: Polimeri 11(1990)6-7,148.

8.49 Morton-Jones, D. H.: Polimeri 11(1990)8, 185.


8.50 Menges, G.: Polimeri 11(1990)8, 193.

8.51 Hensen, F. Ed.: Polimeri 11(1990)8, 194.

8.52 White, J. L.: Polimeri 11(1990)8, 194.

8.53 Alger, M. S.: Polimeri 11(1990)8, 206.

8.54 Srića, V., Njavro, Đ. (prir.): Polimeri 11(1990)8, 206.

8.55 Rosato, D. V., Rosato D.V. (Eds): Polimeri 11(1990) 9-12, 248.

8.56 Jaeger, J.: Polimeri 11(1990)9-12, 248.

8.57 Kett, K. P.: Polimeri 12(1991)1-2, 45.

8.58 Struik, L. C. E.: Polimeri 12(1991)1-2, 45.

8.59 Seymour, R.: Polimeri 12(1991)1-2, 45.(pseudonim S. Palac)

8.60 Kunststoffe-Expertberichte K'89: Polimeri 12(1991)3-4, 83.

8.61 Ciriscoli P. R., Springer, G.S.: Polimeri 12(1991)3-4, 83.

8.62 Gastrow, H.: Polimeri 12(1991)3-4, 83.

8.63 Rinne, H., Mittag, H.-J.: Polimeri 12(1991)9-12, 134.

8.64 Personal and Environmental Safety Catalog, Polimeri 12 (1991) 9-12, 134.

8.65 Franta, I. (Ed.): Polimeri 13(1992)1, 2.

8.66 Dyson, R. W.: Polimeri 13(1992)1, 27.

8.67 VDI-K: Blasformen im Wandel, Polimeri 13(1992)1, 27.

8.68 Michaeli, W., Wegener, M.: Polimeri 13(1992)1, 27.

8.69 VDI-K: Flüssigkristalline Polymere (LPC) in der Praxis, Polimeri 13(1992)1, 30.

8.70 Michaeli, W.: Polimeri 13(1992)1, 30.

8.71 Trepte, H. (Hergr.): Polimeri 13(1992)5, 146.

8.72 Kohlert, C. und Mit.: Polimeri 13(1992)5, 173.

8.73 Carlowitz, B. (Hergr): Polimeri 13(1992)6, 214.

8.74 Charrier, J.- M.: Polimeri 14(1993)1, 31.

8.75 Basov, N. I. i sur.: Polimeri 14(1993)2, 74.

8.76 Wendle, B. C.: Polimeri 14(1993)5, 216.

8.77 Gent, A. N.: Polimeri 14(1993)5, 216.

8.78 Johannaber, F.: Polimeri 14(1993)5, 216.

8.79 Gastrow, H.: Polimeri 14(1993)5, 216.

8.80 Wright, R.E.: Polimeri 14(1993)5, 216.


8.81 Skupina autora: Materijali u strojarstvu, Polimeri 14(1993)5, 224.

8.82 Wittfoht, A.M.: Polimeri 14(1993)5, 233.

8.83 Skupina autora: Muovitermit, Polimeri 14(1993)5, 233.

8.84 Rosato, D.V.: Polimeri 14(1993)5, 233.

8.85 Michaeli, W., Eversheim, W.: Polimeri 15(1994)2, 58.

8.86 Nagdi, K.: Polimeri 15(1994)2, 58.

8.87 VDI: Rechnereinsatz beim Blasformen, Polimeri 15(1994)3, 88.

8.88 Gorbach, P. (red.): Polimeri 15(1994)3, 88.

8.89 VDI: PUR-Technik-heute und morgen, Polimeri 15(1994)5, 152.

8.90 VDI: Extrusionswerkzeuge, Polimeri 15(1994)5, 152.

8.91 VDI: Kunststoffe im Automobilbau, Polimeri 15(1994)5, 152.

8.92 Halaasz, L.: Croatica Chemica Acta 67(1994)3, A27-28.

8.93 Bottenbruch, L. (Hrs.): Polimeri 15(1994)6, 229.

8.94 Kausch, H.-H., Legras, R.: Polimeri 16(1995)1, 31.

8.95 Michaeli, W. und Mit.: Polimeri 16(1995)1, 31.

8.96 VDI: Rechnereinsatz beim Blasformen: Polimeri 16(1995)1, 31.

8.97 Toetsch, W., Gaenssien, H.: Polimeri 16(1995)1, 32 (zajedno s Čatić, R.).

8.98 Klemper, D., Frisch, K. C.: Polimeri 16(1995)1, 32.

8.99 Hepburn, C.: Polimeri 16(1995)1, 32 (zajedno s Čatić, R.).

8.100 VDI-Verlag: Kabel und Leitungen, Polimeri 6(1995)4, 163. (zajedno s Barić, G.).

8.101 VDI-Verlag: Die Blasformtechnik, Polimeri 6(1995)4, 163. (zajedno s Barić, G.).

8.102 Rees, H.: Polimeri 16(1995)6, 307 (zajedno s Barić, G.).

8.103 Progelhof, R. C., Throne, J. L.: Polimeri 16(1995)6, 307 (zajedno s Barić, G.).

8.104 Gondro, C., Koch, R. und Mit.: Polimeri 17(1996)1, 6 (zajedno s Barić, G.).

8.105 Osswald, T.A., Menges, G.: Material Science of Polymers for Engineers, Polimeri 17(1996), 104 (zajedno s Godec, D.)


8.106 Schmiedel, H.: Handbuch der Kunststoffprüffung, Polimeri 17(1996)4, 215 (zajedno s Rujnić-Sokele, M.).

8.107 VDI: Kunststoffe im Automobilbau, Polimeri 17(1996)4, 215 (zajedno s Rujnić-Sokele, M.)

8.108 VDI: Wirkungsfeld -Spritzgießmaschine, Polimeri 17(1996)4, 215 (zajedno s Rujnić-Sokele, M.).

8.109 Hienisch, K. F., Hienisch, M.: Kautschuk-Lexikon, Polimeri 17 (1996)5-6, 265 (zajedno s Čatić, R.).

8.110 Xanthos, M.: Reactive Extrusion, Polimeri 17 (1996)5-6, 265-266 (zajedno s Barić, G.)

8.111 VDI: Automatizierung für die Extrusion fleibler Folien, Polimeri 18(1997)1-2, 116 (zajedno s Rujnić-Sokele, M.).

8.112 VDI-K: Kostensenkung beim Aufbereitung von Kunststoffen, Polimeri 18(1997)1-2, 116 (zajedno s Rujnić-Sokele, M.).

8.113 Michaeli, W.: Dimenzionieren mit Faserverbundkunststoffen, Polimeri 18(1997)1-2, 119.

8.114 Glenz, W.: Glossary of Plastics Terminology in 5 Language, Polimeri 18(1997)1-2, 119. (zajedno s Čatić, R.).

8.115 Kanai, T., Campbell, GB. A.: Film Processing, Polimeri 20 (1999)5-6, 303.

8.116 Širola, J.: Englesko-hrvatski naftni priručni rječnik, Polimeri 21(2000)1-2, 35.

8.117 Chung, C. J.: Polymer Extrusion, Theory and Practice, Polimeri 21(2000)3-4, 134.

8.118 Davé, R. S., Loos, A. C.: Processing of Composites, Polimeri 21(2000)3-4, 135.

8.119 Brostow, W.: Performance of Plastics, Polimeri 21(2000)6, 200.

8.120 Rees, H.: Understanding Injection Mold Design, Polimeri 22(2001)5-6, 190 (zajedno s Dobranić, J.).

8.121 Simonić, H.: Trilogija, Polimeri 22(2001)5-6, 209.

8.122 VDI-K: Produktenwicklung, Polimeri 23(2002)1-2, 28.

8.123 Rees, H.: Understanding Injection Mold Design, Polimeri 23(2002)3, 72 (zajedno s Dobranić, J.).


8.124 Elsevier’s Dictionary of Plastics and Polymers, Polimeri 23(2002)6, 163.

8.125 Rotheiser, J.: Joining of Plastics, Polimeri 25(2004)3, 104 (zajedno s Čatić, R.).

8.126 Goodship, V.: Arburg Practical Guide to Injection Moulding, Polimeri 25(2004)3, 105.

8.127 Michaeli, W.: Extrusion Dies for Plastics and Rubber, Polimeri 25(2004)3, 105 (zajedno s Čatić, R.).

8.128 Klempner, D., Sendijarević, V.: Polymeric Foams and Foam Technology, Polimeri 25(2004)3, 108 (zajedno s Čatić, R.).

8.129 Throne, J. L.: Thermoplastic Foam Extrusion: An Introduction, Polimeri 25(2004)4, 163 (zajedno s Čatić, R.).

8.130 White, J. L., Potente, H.: Screw Extrusion, Science and Technology, Polimeri 25(2004)4, 164 (zajedno s Čatić, R.).

8.131 Plastics and Composites Welding Handbook, Polimeri 25(2004)4, 165 (zajedno s Čatić, R.).

8.132 Beitl, H.: 1000 Tipps zum Spritzgießen, Band 1, Polimeri 26(2005)1, 51 (zajedno s Rujnić-Sokele, M.).

8.133 Ehrenstein, G. W.: Handbuch Kunststoff-Verbindungstechnik, Polimeri 26(2005)2, 104.

8.134 Šimunić, Ž.: Polimeri u graditeljstvu, Polimeri 28(2007)1, 64.

8.135 Mark, H. F.: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, concise, 3rd Edition, Polimeri 28(4)288(2007).

8.136 Jones, P.: The Mould Design Guide, Polimeri 29(1)75(2008).<< предыдущая страница   следующая страница >>