litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 5 6 7 8 9

9. Komentari (Poli Komentmer) – Mišljenja – Uvodnici (98)


9.01 Čatić, I., Adamić, K: Koliko tvornica poliesterskih stupova treba Jugoslavija, Polimeri 2(1081)3, 100.

9.02 Čatić, I., Adamić, K: Tko treba pisati o preradi i konstrukcijskoj primjeni polimera, Polimeri 3(1982)1, 2.

9.03 Čatić, I., Adamić, K.: Vrijedilo bi da su Polimeri aktualniji, Polimeri 3(1982)2, 44.

9.04 Čatić, I., Adamić, K.: Vlastiti primjerak časopisa, Polimeri 3(1982)3, 90.

9.05 Čatić, I., Adamić, K.: Primjerna suradnja INA-OKI i Društva plastičara i gumaraca, Polimeri 3(1982)5, 194.

9.06 Čatić, I., Adamić, K: Alatničari i izvoz, Polimeri 3(1982)6, 248.

9.07 Čatić, I.: Neobaviještenost jedan od uzroka nepotrebnom uvozu, Polimeri 4(1983)5-6, 154.

9.08 Čatić, I.: Razmišljanja o energetici uz svjetlo plinske svjetiljke, Polimeri 4(1983)9-10, 250.

9.09 Čatić, I.: Tko određuje smjernice razvoja u preradi polimera, Polimeri 5(1984)3-4, 46.

9.10 Čatić, I.: PVC-vrećice i obrazovanje njihovih proizvođača, Polimeri 4(1984)5-6, 94.

9.11 Čatić, I.: Najsuvremenija oprema samo za izvoznike, Polimeri 5(1984)7-8, 138-139.

9.12 Čatić, I., Adamić, K: Polimerijsko procesno inženjerstvo, Polimeri 5(1984)9,190.

9.13 Čatić, I.: Članstvo priznaje samo provedene zamisli, Polimeri 6(1985)3, 46.

9.14 Čatić, I.: Pripadnost stručnom društvu, Polimeri 6(1985) 7-8, 171.

9.15 Čatić, I.: Kako izobražavati pilota širokotrupnih zrakoplova?, Polimeri 6(1985)10-11, 258.

9.16 Čatić, I.: Stohastički misliti, Polimeri 6(1985)12, 306.

9.17 Čatić, I.: Stručnjaci, pisanje i nagrađivanje, Vjesnik, 12. listopada 1985.

9.18 Čatić, I.: Izložbeni kaos, Polimeri 7(1986)1-2, 2.

9.19 Čatić, I.: Šaržne procese projektiramo a ne oblikujemo, Kemija u industriji, 35(1986)1, 57-58.


9.20 Čatić, I.: Tražimo rješenja koja olakšavaju sporazumijevanje, Kemija u industriji, 35(1986)6, 358.

9.21 Čatić, I.: Da li zaista svatko može biti plastičar, Polimeri, 8(1987)1-2, 41.

9.22 Čatić, I.: Što povezuje obrtnike i sveučilišne profesore, Polimeri 8(1987)4-5,159.

9.23 Čatić, I.: Zašto Katedra za preradu polimera nije sudjelovala na simpoziju u Ohridu, Polimeri 8(1987)6, 164.

9.24 Čatić, I.: Zašto bez zajedništva, Polimeri 8(1987)7-8, 206.

9.25 Čatić, I.: Zašto sam napisao tekst Kako predavati predmet: Proizvodnja polimernih tvorevina, Polimeri 8(1987)10-11, 290.

9.26 Čatić, I.: Pregledni radovi, Polimeri 8(1987)12, 337.

9.27 Čatić, I.: Da li je dovoljno razumjeti manipuliranje makromolekulama, Polimeri 9(1988)3, 47.

9.28 Čatić, I.: Modul elastičnosti, opći ili posebni pojam, Polimeri 9(1988)7-8, 174.

9.29 Čatić, I.: Obostrani rizik pozivnih predavanja, Polimeri 9(1988)11, 262.

9.30 Čatić, I.: Ne razumijem, Polimeri 10(1989)3, 41.

9.31 Čatić, I.: Zašto novi termin izložbe plastike i gume, Plaste - Protech, Polimeri 10(1989)4-5, 129.

9.32 Čatić, I.: Da li su zbornici radova pedagoški štetni, Polimeri 10(1989)7-9, 212.

9.33 Čatić, I.: Gdje je nestalo 700 000 DEM ili odmozgavanje Jugoslavije, Polimeri 10(1989)7-9, 253.

9.34 Čatić, I.: 260 000 posjetilaca iz 112 zemalja, Polimeri 10 (1989)10-12, 280-281.

9.35 Čatić, I.: Što znači reaktiv?, Polimeri 11(1990)6-7, 147-148.

9.36 Čatić, I.: Suvremeno konstruiranje kalupa - iskustvena ili znanstveno utemeljena aktivnost, ITS 13(1990)3, 19-21.

9.37. Čatić, I.: Teologija i tehnologija, Strojarstvo 32(1990)6, 407-408.

9.38 Čatić, I.: Tehnologija i tehnologija - dvije vrhunske znanosti, Zbornik radova III. programa Hrvatskog radija, 35(1992)133-137.


9.39 Čatić, I.: Agresivnost i posesivnost plastomeričara, Polimeri 12(1991)9-12, 134.

9.40. Čatić, I.: Propuštena prilika ili Nikome ne treba polimerijsko inženjerstvo, Polimeri 13(1992)1, 2.

9.41 Čatić, I.: Što znači sinergizam?, Polimeri 14(1993)2, 44.

9.42 Čatić, I.: Zabrana freona-znanstveno utemeljena ili ?, EGE, Energetika, gospodarstvo, okoliš, etika, 1(1993)4, 32-33.

9.43 Čatić, I.: Tehničar nije samo prirodoznanstvenik, Strojarstvo 35(1993)3-4, 95-96.

9.44. Čatić, I.: Ozonske rupe u faraonskim glavama, Strojarstvo, 35(1993)3-4, 168-169.

9.45 Čatić, I.: ANOVA i MANOVA, Polimeri 15(1994)3, 72.

9.46 Čatić, I.: Tehničko sveučilište - da ili ne?, Hrvatske vode, 2(1994)5, 352-354.

9.47 Čatić, I.: Zašto? Zato jer nas nema, Polimeri 16(1995)6, 305.

9.48 Čatić, I.: Izvrsnost ili turbo folk, Polimeri 17 (1996)1, 1.

9.49 Čatić, I.: Je li biologija temelje tehnike sutrašnjosti, Strojarstvo 38(1996)1, 3-4.

9.50 Čatić, I.: Stanje polimerijskog inženjerstva u Hrvatskoj, Polimeri 17(1996)4, 164-165.

9.51 Čatić, I.: Elitizam a ne turbofolk, Polimeri 17 (1996)5-6, 225-226.

9.52 Čatić, I.: Treba li Hrvatska inženjere?, Strojarstvo 38(1997)6, 291-292.

9.53 Čatić, I.: Daleko je Sunce, a ni vjetar nije blizu, EGE 5(1997)3, 20-21.

9.54 Čatić, I.: Tehniku treba vrednovati, EGE, 5(1997)4, 45,46,48,50,-52, 54.

9.55 Čatić, I., Barić, G.: Proizvodnja ili ipak samo obradba tvorevina, Strojarstvo, 40(1998)1-2, 55-57.

9.56 Čatić, I.: Strojarstvo i javnost, Strojarstvo, 40(1998)5-6, 167, 168, 178. Pretisak je objavljen u Zborniku radova Strojarskog fakulteta u Mostaru, Mostar 1999, 39-42.

9.57 Čatić, I.: Plastičarstvo je više od puža, Polimeri 20(1999)1-2, 42.


9.58 Čatić, I.: Je li i Fakultetu strojarstva i brodogradnje nužan reinženjering, EGE 7 (1999)2, 28-32.

9.59 Čatić, I.: Javnost i polimeri, Polimeri 20(1999)3, 128, 182-183.

9.60 Čatić, I.: Znate li za podrijetlo riječ “nylon”, Polimeri 20(1999)4, 248.

9.61 Čatić, I.: Projektanti i konstruktori su samo iznimno i dizajneri, Strojarstvo, 41(1999)3-4, 160-161.

9.62 Čatić, I.: Izazovi za inženjere 21. stoljeća, Engineering Review 19(1999)01-04.

9.63 Čatić, I.: Proizvodnja na prijelazu tisućljeća, Zavarivanje 43(2000)1-2, 3-4.

9.64 Čatić, I.: O jednom naslovu i posljedicama anglizacije hrvatskog jezika, Kemija u industriji 49(2000)9, 402-403.

9.65 Čatić, I.: Strojarstvo ipak ima budućnost, EGE 8(2000)5, 28-29.

9.66 Čatić, I.: Zamisao o čistoj proizvodnji – protuprirodna, Privredni vjesnik 3178, posebno izdanje: “Održivi razvoj”, 34-35, 2000

9.67 Čatić, I.: Odnos konstrukcije i pravljenja, Brodogradnja 48(2000)4, 284.

9.67 Čatić, I.: Ponosni smo što smo nostalgičarski časopis, Polimeri 21(2000)5, 137.

9.68 Čatić, I.: Tehnika narodu, a narod protiv tehnike, Strojarstvo 42(2000)3,4, 83-84.

9.69 Čatić, I.: Quo vadis Hrvatska i strojarstvo, EGE 9(2001)1, 10-11.

9.70 Čatić, I.: Promišljanja uz veliki prasak ili prvo energijsko djelovanje, Strojarstvo 43(2001)1-3, 73-75.

9.71 Čatić, I.: Nanotehnika – povezivanje dviju čovjekovih tehnika, Strojarstvo 43(2001)4-6, 223-226.

9.72 Čatić, I.: Tehnika je pravi podskup kulture, Galophylacium 7(2002)1-2, 62-87.

9.73 Čatić, I.: Proizvodnja je nužna društvena energija, EGE 11(2003)3, 24-25.

9.74 Čatić, I.: Promjena na vrhu uredništva – ponovna suradnja, Polimeri 24 (2003)1, 3.

9.75 Čatić, I.: Na početku 25. godišta časopisa POLIMERI, Polimeri 25(2004)1-2, 4-8.


9.76 Čatić, I.: Zna li državna uprava da je hrvatski službeni jezik ove zemlje?, Polimeri 25(2004)4, 115.

9.77 Čatić, I., Barić, G.: Ekobrižništvo i polimeri, Polimeri 25(2004)4, 136-137.

9.78 Čatić, I.: Industrija je naučila lekciju, Polimeri 26(2005)2, 62.

9.79 Čatić, I., Kovačić. T., Vuković, M.: Tražimo istinito upoznavanje javnosti s rizikom proizvodnje poli(vinil-klorida), Polimeri 26(2005)3, 135-137.

9.80 Čatić, I., Čatić, R.: Kratice i imena sastojaka polimera, Polimeri 26(2005)4, 188-195.

9.81 Čatić, I.: Plastika i najvažnija sporedna stvar na svijetu, Polimeri 26(2005)4, 207.

9.82 Čatić, I.: Ivan Šifter, Polimeri 26(2005)4, 215.

9.83 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Pogrešno korištenje obnovljivih izvora na primjeru biorazgradljivih vrećica, Polimeri 27(2006)2, 98.

9.84 Čatić, I., Čatić, R.: Četrdeset godina rada udruga na području polimerstva u Hrvatskoj, Polimeri 28(2007)1, 9-16.

9.85 Čatić, I.: Na kukuruzni pogon, EGE 15(2007)3, 144-145.

9.86 Čatić, I.: Nos, razni faktori, pa zašto ne i r-faktor, Kemija u industriji 56(2007)7-8, 417.

9.87 Čatić, I.: Dva desetljeća posvećenosti proizvodnji, Sustavsko mišljenje 16(1)2(2007)2.

9.88 Čatić, I.: Povijesna norma za polimerstvo, HZN-Glasilo, 3(2007)5, 20.

9.89 Čatić, I.: Objavljena je povijesna norma za polimerstvo, Polimeri 28(3)175(2007).

9.90 Čatić, I.: Hrvoje Maraković-jedan od istaknutih dužnosnika DPG-a, Polimeri 28(3)198(2007).

9.91 Čatić, I.: Previše istovremenih granata na različite ciljeve, Kemija u industriji, 57(3)129(2008).


9.92 Čatić, I.: Uzgojeni – plastika i gorivo, Polimeri 28(4)239-243 (2007).

9.93 Čatić, I.: Uzgojeniplastika i gorivo, EGE 16(2)156-160(2008), pretisak iz Polimeri 4/2008.

9.94 Čatić, I.: Krčitelja je malo, ostali trebaju kriterije, Kemija u industriji 57(5)260-261(2008).

9.95 Čatić, I.: Neke posljedice hrvatske šutnje, Strojarstvo 49(5)350(2008).

9.96 Čatić, I.: Some consequences of the Croatian silence, Strojarstvo 49(5)349(2008) (prijevod na engleski 9.96).

9.97 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Uzgojeni – gorivo i plastika – miljenici javnosti, Gospodarstvo i održivost, 4(16)9(2008).

9.98 Čatić, I.: Novi način rada u dva tehnička odbora, Polimeri 29(2008)3, 192-193.


10. Napisi, prikazi skupova i izložbi (131)


10.01 Čatić, I.: Propuštena mogućnost za afirmaciju naših naučnih instituta, IT-Novine 3(1965)111, 10.

10.02 Čatić, I.: Jedna od mogućnosti financiranja industrijskih istraživanja, IT-Novine 3(1965)116, 13.

10.03 Čatić, I.: Le Centre d'etude des matieres plastiques, IT-Novine 3(1965)121, 8.

10.04 Čatić, I.: Uloga alatničarstva u ekonomici proizvodnje, IT-Novine 3(1965)127 (04.08), 4.

10.05 Čatić, I.: Tko treba da bude nosilac razvoja, primjene i prerade plastičnih masa, IT- Novine 3(1965)137, 8.

10.06 Čatić, I.: Korištenje tuđeg i prenošenje svojeg znanja, IT-Novine 4(1966)149, 11.

10.07 Čatić, I.: Kolokvij Visoke tehničke škole Sveučilišta u Zagrebu, IT-Novine 4(1966) 184, 3.

10.08 Čatić, I.: Plastična ambalaža rađa specifične probleme, IT-Novine 5(1967)202, 11.

10.09 Čatić, I.: Plodan rad Visoke tehničke škole, IT-Novine 5(1967)203, 10.

10.10 Čatić, I.: Novo teško prodire, IT-Novine 5(1967) br.216 i 217.


10.11 Čatić, I.: Stvarni ili formalni stručnjaci, IT-Novine 5(1967) 247, 8.

10.12 Čatić, I.: Osnovana je Stručna komisija inženjera i tehničara plastičara, Strojarstvo 9(1967), 64.

10.13 Čatić, I.: Okupiti što više inženjera i tehničara u njihovim organizacijama osnovni je cilj tih organizacija, IT-Novine 16(1979)825-826, 2.

10.14 Čatić, I.: Education of Polymer Engineers in Yugoslavia, Plastics and Rubber International 4(1979)3, 141.

10.15 Čatić, I.: Efikasnije koristiti vrela, ITS 2(1979)3, 21-24.

10.16 Čatić, I.: Proizvodnja kalupa ključna karika proizvodnje polimernih izradaka, ITS 2(1979)4, 18-20.

10.17 Čatić, I.: Otvoren je prvi laboratorij za preradu polimera u zemlji, ITS 2(1979)5, 15-17.

10.18 Čatić, I. i sur.: Izložba plastike i gume Interplas 81, Polimeri 2(1981)4, 179-184.

10.19 Čatić, I. i sur.: Izložba plastike i gume Interplas 81, Polimeri 3(1982)1, 3-4.

10.20 Čatić, I.: Dvadeset godina Plastexa, Polimeri 3(1982)2, 45-47.

10.21 Čatić, I.: Polycon 82, Polimeri 3(1982)6, 250-252.

10.22 Čatić, I.: Točnost i preciznost, Polimeri 4(1983)5-6, 154.

10.23 Čatić, I.: Izložba plastike i gume K'83, Polimeri 5(1984) 1, 33-35.

10.24 Grujić, E., Čatić, I.: Interview: I. Šifter, Polimeri 6(1985) 6, 150-151.

10.25 Čatić, I.: Interplas '86, Polimeri 7(1986)3, 95-96.

10.26 Čatić, I.: 3. Duroplasttagung - Bad Mergentheim, Polimeri 7(1986)6, 191.

10.27 Čatić, I.: Stručna komisija inženjera i tehničara plastičara, Polimeri, 7(1986)9, 256.

10.28 Čatić, I.: Izložba plastike i gume K'86, Polimeri 7(1986)12, 375-378.

10.29 Čatić, I.: Zanimljiva koncepcija - uzorna organizacija, Polimeri 8(1987)1, 62.

10.30 Čatić, I.: Obrazovanje u funkciji inventivnog rada i tehnološkog razvoja, Polimeri 8(1987)4-5, 155.


10.31. Čatić, I.: 3. godišnji sastanak Polymer Processing Society, Polimeri 8(1987)6, 198.

10.32 Čatić, I.: Plast Präzis 87, Polimeri 8(1987)6, 198-199.

10.33 Čatić, I.: Prof. Michaeli, W., nasljednik prof. G. Mengesa, Polimeri 8(1987)12, 339.

10.34 Čatić, I.: Zanimljivo i gemütlich, Polimeri 8(1987)12, 374.

10.35 Čatić, I.: Interplas '87, Birmingham, Polimeri 8(1987)12, 375.

10.36 Čatić, I.: Deset godina uspješnog rada Politehne, Polimeri 9(1988)11, 300.

10.37 Čatić, I.: Život započinje sa šezdeset šestom, Polimeri 10 (1989)3, 80.

10.38. Čatić, I.: Budućnost iz prve ruke (1), Polimeri 10(1989)3, 81.

10.39 Čatić, I.: Kojim se postupkom prave vulkanizati?, Polimeri 10(1989)4-5, 84.

10.40 Čatić, I.: Pedeset tisuća DEM svake minute za istraživanje i razvoj, Polimeri 10(1989)4-5, 110-111.

10.41. Čatić, I.: Budućnost iz prve ruke (2), Polimeri 10(1989)4-5, 130-131.

10.42 Čatić, I.: U povodu 60. obljetnice života Ž. Žganeca, Polimeri 10(1989)4-5, 133.

10.43 Čatić, I.: Why Merge Institutes in Institute of Materials-Production of polymeric parts is just a part of production of parts, Plastics and Rubber International 14(1990)4, 3.

10.44 Čatić, I.: Potrebne su nam kompozitne tvorevine, Polimeri 11(1990)1-2, 29.

10.45 Čatić, I.: Herman Mark proslavio 95. rođendan, Polimeri 11 (1990)5, 122.

10.46 Čatić, I.: Izvještaj o radu Društva plastičara i gumaraca u razdoblju od 16. lipnja 1987. do 27. lipnja 1991., Polimeri 12(1991)5-8, 131-132.

10.47 Čatić, I.: Po deseti puta o proizvodnji, primjeni i preradbi plastike i gume, Polimeri 13(1992)(suppl 1), 1.

10.48 Čatić, I.: Uzorak i ispitna količina materijala, Polimeri 13(1992)5, 171.


10.49 Čatić, I. i sur.: Kriza, recikliranje i MEPLAST, Polimeri 13(1992)6, 203-211.

10.50 Čatić, I.: Polimerijsko inženjerstvo u SR Njemačkoj danas, Polimeri 13(1992)6, 212-214.

10.51 Čatić, I., Čatić, R.: Osnovano predstavništvo Bayera AG u Zagrebu, Polimeri 14(1993)2, 74.

10.52 Čatić, I.: Od ideje do gotovog proizvoda, Polimeri 14(1993)6, 236-238.

10.53 Čatić, I.: Prof. dr. sc. Josip Hribar, Polimeri 15(1994)1, 29.

10.54 Čatić, I.: Kunststoffe-Quo vadis? Polimeri 15(1994)1, 29-30.

10.55 Čatić, I., Jelčić, Ž., Širović, I.: Interplas 93, Polimeri 15(1994)3, 93-97.

10.56 Čatić, I.: Quo vadis proizvodnjo?, Strojarstvo 36(1994)3-4, 115-118.

10.57 Čatić, I.: Dobre perspektive za poli(vinil-klorid) usprkos pritisku ekologista, Polimeri 15(1994)6, 224-229.

10.58 Čatić, I.: Fraktalna poduzetnička kultura za izazove budućnosti, Polimeri 16(1995)1, 30.

10.59 Čatić, I., Čatić, R.: Dvadeset pet godina studija polimerijske tehnike u Leobenu, Polimeri 16(1995)1, 30.

10.60 Čatić, I.: Izložba K'95 već je započela, Polimeri 16(1995)2, 67-68.

10.61 Čatić, I.: Proizvodnja, predelava ter karakterizacija plastike in gume, Polimeri 16(1995)4, 162.

10.62 Čatić, I. i sur.: Budućnost je već započela (2), Polimeri 16(1995)6, 283-298.

10.63 Čatić, I.: Plagkem '95, Polimeri 16(1995)6, 305.

10.64 Čatić, R., Čatić, I.: Poslije šest godina ponovno na ANTECU, Polimeri 17 (1996)5-6, 275-284.

10.65. Čatić, I.: Simpozij Kluba hrvatskih humboldtovaca, EGE 5(1997)3, 134.

10.66 Čatić, I.: Europska normizacija - primjerena nacionalnim tradicijama i zahtjevima svjetskog tržišta, Polimeri 18(1997)1-2, 93.

10.67 Čatić, I.: Peta obljetnica Kluba hrvatskih humboldtovaca, EGE 5(1997)4, 114.


10.68 Čatić, I.: Objavljene prve hrvatske norme, Polimeri 19(1998)8-12, 228.

10.69 Čatić, I.: I. hrvatski inženjerski sabor – izvrsna zamisao, Polimeri 19(1998)8-12, 229.

10.70 Čatić, I.: Plastika i guma, najvažniji materijali u suvremenoj medicini, Polimeri 19(1998)8-12, 232.

10.71 Čatić, I.: Prvih dvadeset i pet godina suradnje, Polimeri 20(1999)1-2, 4.

10.72 Čatić, I.: Sedamdeset godina sajma u Brnu, Polimeri 20(1999)1-2, 41.

10.73 Čatić, I., Godec, D., Šercer, M.: Stabilizacija na visokoj razini, Polimeri 20(1999)1-2, 43-54.

10.74 Čatić, I.: Sto godina od rođenja alatničara Julija Čatića, Obrtnički list 7(1999)6, 23.

10.75 Čatić, I.: Senaid Serdarević SENO, Polimeri 20(1999)3, 98.

10.76 Čatić, I., Šercer, M.: Djelovanje Katedre za preradu polimera, EGE 7(1999)5, 130.

10.77 Čatić, I., Godec, D., Šercer, M.: Stabilizacija na visokoj razini, Polimeri 20(1999)4, 243-244.

10.78 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Međunarodno savjetovanje Plastična ambalaža, Polimeri 20(1999)4, 253-254.

10.79 Čatić, I.: Postanite članom plastičara, gumaraca i proizvođača opreme, Obrtnički list 7 (1999)12, 21.

10.80 Čatić, I.: Zajednica za plastiku, gumu i pripadajuću opremu, Ambalaža, 5(2000)1, 55.

10.81 Čatić, I.: Na početku novog doba, Polimeri 21(2000)1-2, 37.

10.82 Čatić, I.: Plastika i guma u suvremenoj medicini, Polimeri 21(2000)3-4, 121-122 (pretisak iz Vjesnika 14. siječnja 1999).

10.83 Čatić, I.: Dipl. ing. Ante Belich - Uspješan graditeljski život, Polimeri 21(2000)6, 178.

10.84 Čatić, I.: U desetak godina prepolovljena strateška proizvodnja plastike u Hrvatskoj, Polimeri 22(2001)1, 4 (pretisak iz Vjesnika).

10.85 Čatić, I.: U susret prvom najvećem sajmu polimerstva u 21. stoljeću, Polimeri 22(2001)1, 28-29.


10.86 Čatić, I.: Od subotnje plesne večeri do svestrane suradnje (V. Marić), Polimeri 22(2001)1, 30.

10.87 Čatić, I.: Lice u pozadini – vrhunski prevoditelj, Polimeri 22(2001)1, 39.

10.88 Čatić, I.: Novi odnos prema okolišu, Gospodarska ponuda – proljeće 2001, Privredni vjesnik, 44, 46 (pretisak iz Polimera).

10.89 Čatić, I.: Neumorna stručna prosvjetiteljica (A. Švob), Polimeri 22(2001)2, 89.

10.90 Čatić, I.: Umjesto oproštajnih riječi na otvorenom grobu (Z. Smolčić-Žerdik), 22(2001)5-6, 214.

10.91 Čatić, I., Dobranić, J., Husić, Š., Indof, J., Katalenić, M., Rujnić-Sokele, M., Šercer, M.: Izložba plastike i gume K’01 – Skupe inovacije na visokoj razini, 22(2001)5-6, 191-206.

10.92 Čatić, I.: SMS uoči i za vrijeme K’01, 22(2001)5-6, 207-208.

10.93 Čatić, I.: Izložba plastike, gume i kompozita Europlast 02, Polimeri 23(2002)3, 69-70.

10.94 Čatić, I., Šercer, M.: Vrstan alatničar, osobito kalupa za preradbu plastike (L. Lukiček), Polimeri 23(2002)4-5, 110.

10.95 Čatić, I.: Mr.sc. Ivan Širović, Polimeri 23(2002)6, 151.

10.96 Čatić, I., Jurjašević, S.: Nastavak procesa restrukturiranja u DIOKI d.d., Polimeri 24(2003)1, 4-5.

10.97 Čatić, I.: Hoće li američko alatničarstvo stići sudbina tekstilstva, 24(20043)1, 41-42.

10.98 Dujić, I. Hubalek, I., Čatić, I.: Vladimir Husar, 24(20043)1, 45.

10.99 Čatić, I.: Ante Belich, 24(20043)1, 46.

10.100 Čatić, I.: Karizmatični menadžer – u povodu 85. obljetnice života Z. Sakača, 24(20043)2-4, 121.

10.101 Čatić, I.: Prvi profesionalno obrazovani nastavnik s područja proizvodnje polimernih tvorevina, u povodu 50. obljetnice života prof. dr. sc. Mladena Šercera, 24(20043)2-4, 125-126.

10.102 Barić, G., Čatić, I.: Proizvodnja i prerada plastike i gume u Republici Hrvatskoj, prilog Kemijska industrija, Studio za poslovne usluge, Privredni vjesnik, svibanj 2004, 4-7.


10.103 Barić, G., Čatić, I.: Proizvodnja i prerada plastike i kaučuka u Europi, prilog Kemijska industrija, Studio za poslovne usluge, Privredni vjesnik, svibanj 2004, 8-11.

10.104 Čatić, I., Šercer, M.: Ususret izložbi plastike i gume K’04, Polimeri 25(2004)1-2, 48-52.

10.105 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Moramo zarađivati i od industrije, Polimeri 25(2004)3, 99-100.

10.106 Čatić, I., Šercer, M.: Trideset godina usmjerenja Prerada polimera, Polimeri 25(2004)4, 152-153.

10.107 Čatić, I., Šercer, M., Pehnec-Pavlović, G., Raos, P., Šimunić, T., Kovač, B.: K'04 – vrlo uspješna izložba plastike i gume, Polimeri 25(2004)4, 154-162.

10.108 Čatić, I.: PVC u umjetnosti, Polimeri 25(2004)4, 135.

10.109 Godec, D., Čatić, I.: Sajamske priredbe Formatool i Plagkem, Polimeri 26(2005)1, 41.

10.110 Čatić, I.: Nikoga ne zabrinjava trgovački deficit veći od 600 milijardi - ANTEC 2005, Polimeri 26(2005)1, 43-44.

10.111 Čatić, I.: Danica Prpić-Majić, Komušina, 1929. - Zagreb, 2005., Polimeri 26(2005)1, 53.

10.112 Čatić, I., Čatić, R.: Inovacije su ključ budućnosti, Polimeri 26(2005)3, 157-158.

10.113 Čatić, I., Čatić, R.: Najveća gospodarska investicija u Austriji posljednjih godina, Polimeri 27(2006)1, 50-52.

10.114 Čatić, I.: Prof. dr. sc. Đurđica Španiček, Polimeri 27(2006)1, 57.

10.115 Čatić, I.: Jedan od kamena temeljaca hrvatskog polimerstva, Polimeri 27(2006)2, 69.

10.116 Čatić, I.: 100 godina sintetske plastike, Polimeri 27(2006)2, 84.

10.117 Čatić, I., Šercer. M.: Prof. Josef Šimonik, Polimeri 27(2006)2, 102.

10.118 Čatić, I.: Dva desetljeća posvećenosti proizvodnji, Sustavsko mišljenje,16(2007)1, 2-3.


10.119 Čatić, I., Čatić, R.: Presajamske tiskovne konferencije tvrtki DuPont i Engel, Polimeri 28(3)196-198(2007).

10.120 Čatić, I.: Sjećanje na akademika Ljudevita Jonkea, Jezik, 55(2008)1, 19-20.

10.121 Čatić, I., Rujnić-Sokele, M.: Prof. dr. sc. Nikola Ružinski, državni tajnik za zaštitu okoliša, Polimeri 28(4)216-217(2007).

10.122 Čatić, I.: Ususret Interpacku 2008., Polimeri 28(4)224 (2007).

10.123 Čatić, I.: Alojzije Šestan – uspješni gospodarstvenik, športaš i dužnosnik, Polimeri 28(4)255(2007).

10.124 Čatić, I.: Nisu problem vrećice, nego čovjek, Polimeri 28(4)285(2007), pretisak iz Vjesnika.

10.125 Barić, G., Bujanić, B., Čatić, I., Godec, D., Rujnić-Sokele, M., Španiček, Đ. u redakciji Čatić, I.: Izvještaj o sajmu plastike i gume K'07 u Düsseldorfu, Polimeri 28(4)266-273(2007).

10.126 Rogić, A., Čatić, I.: Novi pristup sistematizaciji polimera, Polimeri 29(1)38-39(2008).

10.127 Barić, G., Bujanić, B., Čatić, I., Godec, D., Rujnić-Sokele, M., Španiček, Đ. u redakciji Čatić, I.: Izvještaj o sajmu plastike i gume K'07 u Düsseldorfu, II. dio, Polimeri 29(1)50-57 (2008).

10.128 Barić, G., Bujanić, B., Čatić, I., Godec, D., Rujnić-Sokele, M., Španiček, Đ. u redakciji Čatić, I.: Izvještaj o sajmu plastike i gume K'07 u Düsseldorfu, II. dio, Polimeri 29(2)124-127(2008).

10.129 Čatić, I.: Novi pogoni Borealisa u Burghausenu, 29(2)137-138(2008).

10.130 Čatić, I.: Prirodna tehnika uzor je umjetnoj, čovjekovoj tehnici, Polimeri 29(2008)3, 175-177.

10.131 Čatić, I,, Širović, I., Jurjašević, S.: O dvjema rijetkim obljetnicama, Polimeri 29(2008)3, 204-206.<< предыдущая страница   следующая страница >>