litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 4

4.Основні заходи по попередженню викидів СДОР на хімічно небезпечних підприємствах

Організаційні:


 1. Установка локальних (місцевих) автоматизованих систем виявлення зараження небезпечними речовинами навколишнього середовища і оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації (НС) виробничого персоналу і населення, яке проживає в зонах можливого хімічного зараження й доведення до них інформації про порядок дій по сигналах оповіщення.

 1. Завчасне прогнозування зон заражень, руйнувань, пожеж при можливих метеоумовах і створення запасів по матеріально-технічному забезпеченню заходів по захисту й евакуації населення на випадок аварії.

 2. Постійно діючий контроль за викидами СДОР в атмосферу, скидами у водойми отруйних відходів, за концентрацією парів небезпечних речовин у повітрі робочих приміщень.

 3. Забезпечення виробничого персоналу засобами індивідуального захисту й зберігання їх на робочих місцях співробітників у постійній готовності до використання.

 4. Навчання виробничого персоналу правилам, засобам і прийомам захисту, само- і взаємодопомоги при можливих ураженнях і його періодичне тренування.

 5. Розробка інструкцій керівництву, черговим і командам ліквідаторів з викладенням їх обов`язків при НС, а також плану дій при НС.

Інженерно-технічні:

 1. Обладнання ємностей, комунікацій і виробничих установок із СДОР автоматичними та ручними пристроями, які запобігають витіканню СДОР у випадку аварії (запобіжні клапани, клапани-відсікачі, терморегулятори, перепускні або скидаючі пристрої, тощо).

 2. Підсилення конструкцій ємностей і комунікацій із СДОР або влаштування над ними огорожі для захисту від пошкоджень уламками будівельних конструкцій при аварії (особливо на пожежо- і вибухонебезпечних об’єктах).

 3. Розміщення (будівництво) під сховищами із СДОР аварійних резервуарів, чаш, пасток і направлених стоків.
 4. Будівництво під сховищами з особливо небезпечними СДОР підземних резервуарів з водою для розчинення (зменшення концентрації) при аварійних витоках.


 5. Розосередження запасів СДОР, будівництво для них заглиблених або напівзаглиблених сховищ.

 6. Виготовлення розчинів СДОР за межами основних цехів;

 7. Створення запасів нейтралізуючих речовин в цехах де використовуються СДОР;

 8. Обладнання приміщень і промислових майданчиків системами виявлення аварій, засобами метеоспостереження і аварійною сигналізацією.

 9. Майданчики для перевалки СДОР, причали, залізничні колії повинні бути віддалені від житлових будівель та інших об’єктів не менш ніж на 250 м, а також обладнані пристроями для встановлення водяних завіс та системою локального оповіщення.
 1. Заходи по захисту працівників і службовців.


Крім заходів загальнодержавного масштабу на об’єктах господарської діяльності також проводяться заходи, які дозволяють зменшити наслідки від НС, як природного, так і техногеного характеру, особливо дію вторинних факторів ураження.

На першому місці повинні бути питання захисту працівників та службовців, який можна забезпечити виконанням таких заходів:

 1. створення і підтримання у готовності системи оповіщення;

 2. накопичення фонду захисних споруд і підтримання їх у готовності до використання;

 3. планування заходів по евакуації;

 4. накопичення засобів індивідуального захисту та організація їх зберігання;

 5. підготовка до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 6. морально-психологічна підготовка робітників та службовців.

ВИСНОВКИ

У висновках до розрахунково - графічної роботи необхідно:

1. Привести загальні показники оцінки хімічної і радіаційної обстановки інженерного захисту, їх аналіз.

2. Аналіз необхідних заходів для захиту робітників, службовців і населення.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. " Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового пора­ження" : Справочник / Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П.Орлов й др.: Под ред. Г.П.Демиденко, - 2-е изд., перераб. и доп. - К.:Вища шк. Головное изд-во, 1989. - 287 с.


2. " Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового поражения": Справочник / Г.П.Демиденко, Е.П.Кузьменко, П.П.Орлов й др.: под ред. Г.П.Демиденко. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987.-260с.

3. " Повышение устойчивости работы обьектов народного хозяйства в военное время": Учебное пособие / под ред. Г.П.Демиденко. - К.: Вища шк., 1984.- 172с.

4. В.Г.Атаманюк, Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов, " Гражданская оборона", М.: Высшая шк., 1986. - 207 с.


 1. Допоміжні таблиці

Таблиця Д1


Характеристики СДОР і допоміжні коефіцієнти для визначення глибин зон зараження
Назва СДОР

Густина СДОР

Темпер.

Порог.

Значення допоміжних коефіцієнтів

п/п
т/м3

кипіння

доза

К1

К2

К3

К7Газ

Рідина

С

мг/хв
Для-40

Для-20

Для 0

Для 20

Для 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Акролеін

-

0,839

52,7

0,2*

0

0,013

0,75

0,1

0,2

0,4

1

2,2

2

Аміак (тиск)

0,0008

0,681

-33,42

15

0,18

0,025

0,04

0/0,9

0,3/1

0,6/1

1/1

1,4/1Аміак (ізотерм)

-

0,681

-33,42

15

0,01

0,025

0,04

0/0,9

1/1

1/1

1/1

1/1

3

Ацетонітрил

-

0,786

81,6

21,6**

0

0,004

0,028

0,2

0,1

0,3

1

2,6

4

Ацетонціангідрид120

1,9**

0

0,002

0,316

0

0

0,3

1

1,5

5

Водень миш’яковистий

0,0035

1,64

-62,47

0,2**

0,17

0,054


0,0857

0,3/1

0,5/1

0,8/1

1/1

1,2/1

6

Водень фтористий

-

0,989

19,52

4

0

0,028

0,15

0,1

0,2

0,5

1

1

7

Водень хлористий

0,0016

1,191

-85,1

2

0,28

0,037

0,3

0,64/1

0,6/1

0,8/1

1/1

1,2/1

8

Водень бромистий

0,0036

1,49

-66,77

2,4*

0,13

0,055

6

0,2/1

0,5/1

0,8/1

1/1

1,2/1


9

Водень ціаністий

-

0,687

25,7

0,2

0

0,026

3

0

0

0,4

1

1,3

10

Диметиламін

0,002

0,68

6,9

1,2*

0,06

0,041

0,5

0/0,1

0/0,3

0/0,8

1/1

2,5/1

11

Метиламін

0,0014

0,699

-6,5

1,2*

0,13

0,034

0,5

0/0,3

0/0,7

0,5/1

1/1

2,5/1

12

Метил бромистий

-

1,732

3,6

1,2*


0,04

0,039

0,5

0/0,2

0/0,4

0/0,9

1/1

2,3/1

13

Метил хлористий

0,0023

0,983

-23,7

10,8**

0,125

0,044

0,056

0/0,5

0/0,1

0,6/1

1/1

1/1

14

Метилакрилат

-

0,953

80,2

6*

0

0,005

0,025

0,1

0,2

0,4

1

3

15

Метилмеркаптан

-

0,867

5,95

1,7**

0,06

0,043

0,353

0/0,1

0/0,3

0/0,8

1/1


2/1

16

Нітрил акрилової кислоти

-

0,806

77,3

0,75

0

0,007

0,8

0,04

0,1

0,4

1

2,4

17

Окиси азоту

-

1,491

21

1,5

0

0,04

0,4

0

0

0,4

1

1

18

Оксид етилену

-

0,882

10,7

2,2*

0,05

0,041

0,27

0/0,1

0/0,3

0/0,7

1/1

3,2/1

19

Оксид сірки

0,0029

1,462

-10,1


1,8

0,11

0,049

0,333

0/0,2

0/0,5

0,3/1

1/1

1,7/1

Продовження таблиці Д1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

Сірководень

0,0015

0,964

-60,35

16,1

0,27

0,042

0,036

0,3/1

0,5/1

0,8/1

1/1

1,2/1

21

Сірковуглець

-

1,264

46,2


45

0

0,021

0,013

0,1

0,2

0,4

1

2,1

22

Соляна кислота (к)

-

1,198

-

2

0

0,021

0,30

0

0,1

0,3

1

1,6

23

Триметиламін

-

0,671

2,9

6*

0,07

0,047

0,1

0/0,1

0/0,4

0/0,9

1/1

2,2/1

24

Формальдегід

-

0,815

-1,9

0,6*

0,19

0,034

1

0/0,4

0/1

0,5/1

1/1

1,5/1


25

Фосген

0,0036

1,432

8,2

0,6

0,05

0,061

1

0/0,1

0/0,3

0/0,7

1/1

2,2/1

26

Фтор

0,0017

1,512

188,2

0,2*

0,95

0,038

3

0,7/1

0,8/1

0,9/1

1/1

1,1/1

27

Фосфор трихлор

-

1,57

75,3

3

0

0,01

0,2

0,1

0,2

0,4

1

2,3

28

Фосфору хлороксид

-

1,675

107,2

0,06*

0

0,003


10

0,05

0,1

0,3

1

2,6

29

Хлор

0,0032

1,533

-34,1

0,6

0,18

0,052

1

0/0,9

0,3/1

0,6/1

1/1

1,4/1

30

Хлорпікрін

-

1,658

112,3

0,02

0

0,002

30

0,03

0,1

0,3

1

2,9

31

Хлорціан

0,0021

1,22

12,6

0,76

0,04

0,048

0,80

0/0

0/0

0/0,6

1/1

3,9/1

32

Етиленімін


-

1,838

55

4,8

0

0,009

0,125

0,05

0,1

0,4

1

2,2

33

Етиленсульфід

-

1,005

55

0,1*

0

0,013

6

0,05

0,1

0,4

1

2,2

34

Етилмеркаптан

-

0,839

35

2,2*

0

0,028

0,27

0,1

0,2

0,5

1

1,7

Примітки:

 1. Густина газоутворювания СДОР в графі 3 наведена для атмосферного тиску: при тиску у ємності, який не дорівнює атмосферному густина газоутворюючих СДОР визначачється шляхом множення даних графи 3 на значення тиску.

 2. У графах 10-14 в чисельнику значення К7 для первинної хмари, а в знаменнику для наступних хмар.
 3. У графі 6 чисельні значення токсодоз, що позначені зірочками, визначені орієнтовно.

 4. Значення коефіцієнта К1 для ізотермічного зберігання аміаку наведено для випадку розливання (викидання) у піддон.
Таблиця Д2<< предыдущая страница   следующая страница >>