litceysel.ru
добавить свой файл
1
РОЗРОБКА, ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ СУЧАСНОГО ВАНТАЖНОГО РУХОМОГО


СКЛАДУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ


РЕФЕРАТ


Актуальність проблеми. Залізнична галузь є одною з основних бюджетоутворюючих галузей економіки України. Головним джерелом надходжень доходів залізничного транспорту є прибуток за перевезення вантажів у внутрішньому та міждержавному сполученню. Парк вантажних вагонів, якими здійснюються перевезення Державною адміністрацією залізничного транспорту України налічує по над 123 тисячі вагонів, при тому в робочому стані знаходиться близько 95 тисяч вагонів, а решта фактично виключена з експлуатації і знаходиться в запасі або в ремонті. При загальних обсягах навантаження вагонів близько 1млн. тон на добу потрібна кількість вагонів складає майже 145 тисяч одиниць. Тобто існує величезна нестача вантажних вагонів, яка частково ліквідується за рахунок вагонів операторських компаній недержавної форми власності, або іноземних вагонів. При цьому існуючий парк вантажних вагонів значно зношений морально та фізично – майже 80% парку вагонів експлуатується після призначеного терміна служби. Такий стан вантажного рухомого складу потребує оновлення близько 7 тисяч вагонів на рік, в тому числі більш як 5 тисяч піввагонів.

Згідно прогнозів обсяги вантажних перевезень, не дивлячись на наслідки світової фінансової кризи, будуть поступово зростати. Це пов’язано і з збільшенням транзитних перевезень, і з підвищенням обсягів вантажної роботи у зв’язку з розвитком різних галузей економіки. Тому на залізницях України та країн Співдружності Незалежних Держав спостерігається постійний ріст обсягів перевезень. Значно зросла потреба в новому рухомому складі, який зможе забезпечити підвищену надійність, продуктивність та економічність в експлуатації. Тому розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного рухомого складу нового покоління є вельми актуальною науково-технічною проблемою державного значення для економіки України.

Основні завдання та етапи розробки, освоєння виробництва та впровадження. Згідно з державними та галузевими програмами розвитку вантажного рухомого складу залізниць України Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця), ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ВАТ ”КВБЗ”) разом з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря на (ДНУЗТ), Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона та Державним підприємством Український науково-дослідний інститут вагонобудування (ДП УкрНДІВ) виконано комплекс науково-технічних заходів із розробки, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління.


Створення такого рухомого складу викликане також необхідністю підвищення його надійності та ефективності з одночасним зменшенням витрат на його експлуатацію. Крім того, враховуючи активні роботи по створенню аналогічного рухомого складу в інших країнах, однією з основних цілей, що переслідувалась при створенні вагонів та візків нового покоління, було забезпечення незалежності у виробництві вантажних вагонів та їх ремонті від іноземних виробників вантажних вагонів.

До початку дослідно-конструкторських робіт проведено комплекс науково-технічних робіт, пов’язаних з вивченням конструкцій багатьох модифікацій вантажних вагонів та ходових частин, які виготовляються у Росії, США, Китаї, виконано порівняння їх технічних характеристик, визначено технології виробництва та специфічні технологічні процеси. Це послужило підґрунтям для підготовки виробництва цілого ряду моделей вантажних вагонів та їх складових, що відповідають світовим тенденціям машинобудування.

Піввагон моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020, який відповідає за своїми технічними характеристиками вимогам до перспективного вантажного рухомого складу, успішно пройшов повний комплекс випробувань та прийнятий у серійне виробництво та в експлуатацію згідно рішення Міжвідомчої приймальної комісії.

Кузов піввагона моделі 12-7023-01 має наступні особливості:


 • каркас бокових та торцевих стін виконаний з гарячекатаних профілів, виготовлених з низьколегованих сталей класом міцності 375-390 МПа;

 • хребтова балка виготовляється із зетового профілю з класом міцності не менше 390;

 • передні та задні упори автозчепного пристрою приварні;
 • автозчепні пристрої включають в себе автозчепи з направленням тягових поверхонь малого і великого зубів і замикаючої поверхні замка у середовищі вагону. Твердість поверхонь після наплавлення НВ 400-500МПа. Поглинальні апарати підвищеної енергоємності не нижче класу Т1.


Переваги піввагона моделі
12-7023-01. Економічний ефект від експлуатації піввагона моделі 12-7023-01 на візках мод. 18-7020 нового покоління в середньому на один вагон складає орієнтовно 1 726 $ в рік, та отримується за рахунок:

 • збільшення міжремонтних пробігів з 210 тис. км до 500 тис. км, в тому числі за обточкою коліс. Зниження середньорічних затрат на ремонт та обслуговування вагонів в 3,5 рази;

 • скорочення витрат на тягу поїздів внаслідок зменшення коефіцієнта тертя та опору руху поїзда до 10%;

 • збільшення доходу від вантажних перевезень за рахунок збільшення вантажопідйомності поїзда;

 • зменшення експлуатаційних затрат на тягу поїздів за рахунок зниження тари вагона.

Таким чином, оптимальна конструкція піввагона та візка, використання в конструкції піввагона високоякісних вузлів та деталей, які виготовлені на ВАТ «КВБЗ» та підприємствах-поставниках свідчать про високу надійність піввагонів.

У теперішній час на залізницях України експлуатується близько 1000 шт. піввагонів моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020, пробіг яких складає більш 200 тис. км, при цьому, відмовлень піввагонів, які потребують відчеплення у позаплановий ремонт не зафіксовано, що свідчить про їх високу надійність в експлуатації.

Організація експлуатаційних випробувань. З метою оцінки інтенсивності експлуатаційних зносів деталей та очікуваного ресурсу (за пробігом) безремонтної експлуатації піввагонів нового покоління, а також визначення експлуатаційних показників, спеціалістами Укрзалізниці, ДНУЗТ та ВАТ «КВБЗ» з 2007 року організовані та проводяться експлуатаційні випробування 50-ти піввагонів моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020 в дослідному маршруті №2 «Кривий Ріг - Ужгород - Кошице». Цими вагонами виконується перевезення залізорудної сировини на Словацький металургійний завод.

В процесі експлуатаційних випробувань проводились планові комісійні огляди технічного стану піввагонів із заміром величин зносів елементів вагонів, в тому числі з підніманням вагонів. Результати вимірів величин зносів піддавалися статичній обробці з метою отримання прогнозних показників експлуатаційних зносів піввагонів та візків.


Результати експлуатаційних випробувань. Усі виміряні під час комісійних оглядів розміри зношуваних деталей оброблювались методами математичної статистики спеціалістами ДНУЗТа. На основі обробки даних, отриманих в ході пробігу вагонів до 250 тис. км, отримані результати інтенсивності зносів на 10 тис. км пробігу та прогнозні показники пробігу вагонів.

Застосування в конструкції візка моделі 18-7020 термооброблених коліс підвищеної твердості, а також інших технічних рішень дозволили знизити й інтенсивність зносу гребня колеса приблизно в 3,3 рази: з 0,98→0,86 мм/10 тис.км у візку моделі 18-100 з типовими колесами до 0,29→0,22 мм/10 тис.км у візку моделі 18-7020. Підтверджено, що застосовані конструктивні рішення забезпечують міжремонтний пробіг не менше 500 тис. км, а по окремим вузлам вагона він складає більше 1 млн. км, що набагато перевищує показники існуючих вантажних вагонів в Україні та в країнах СНД і Балтії.

За період випробувань (протягом 2-х років, пробіг 180 тис.км) відмовлень вагонів, потребуючих відчеплення в поточний ремонт не було, що підтверджує високу надійність вагонів.

Висновок. Результати роботи по створенню піввагона моделі 12-7023-01 та візка моделі 18-7020 були представлені Укрзалізницею на розгляд Комісії Ради по залізничному транспорту уповноважених спеціалістів вагонного господарства залізничних адміністрацій держав-учасників СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки і на засіданні Комісії Ради, яке відбулося 24-26 червня 2008 р. в місті Худжанд, високо оцінені представниками залізничних адміністрацій. В результаті отримано дозвіл з 1 вересня 2008 року на курсування піввагонів моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020 у міждержавному сполученні.

Враховуючи високі показники надійності вагонів, а також ефективність вагонів нового покоління в експлуатації, Українська асоціація виробників та споживачів залізничної техніки рекомендувала Укрзалізниці з 2010 року перейти на закупку перспективного й ефективного рухомого складу - піввагонів моделі 12-7023-01 на візках моделі 18-7020, виробництво яких освоєне на вагонобудівних підприємствах України.


Таким чином, вирішена важлива народногосподарська проблема – створення вітчизняного вантажного рухомого складу нового покоління, що дозволяє прискорити заміну зношеного парку вантажних вагонів, підвищити його продуктивність, знизити витрати на обслуговування в експлуатації та ремонт. Одночасно, це дозволить економити значні валютні кошти та підтримати вітчизняних виробників.

Піввагон моделі 12-7039 пройшов повний комплекс попередніх випробувань на візках моделі 18-7033. Даний піввагон за своїми технічними характеристиками відповідає вимогам до перспективного рухомого складу.

Кузов піввагона моделі 12-7039 має наступні конструктивні особливості:


 • каркас бокових і торцевих стін виконаний з гарячекатаних та гнутих профілів, виготовлених з низьколегованих сталей класом міцності 375-390 МПа;

 • горизонтальні пояси торцевих стін виконані з гнутих профілів, що дозволило знизити її масу без погіршення характеристик міцності;

 • хребтова балка виготовляється із зетового профілю з класом міцності не менше 390 МПа;

 • передні та задні упори автозчепного пристрою приварної конструкції;

 • автозчепні пристрої включають в себе голови автозчепів з наплавленням тягових поверхонь малого та великого зубів та замикаючої поверхні замка в середовищі аргону. Твердість поверхонь після наплавлення НВ 400-500. Поглинальні апарати підвищеної енергоємності класу Т1.

Залізнична платформа для перевезення 2-х 40-футових контейнерів 13-7024. Інтенсивний розвиток контейнерних перевезень, викликаний створенням міжнародних транспортних коридорів зі збільшенням перевезень вантажів в контейнерах, призвело до необхідності розробки спеціалізованих платформ, максимально повно задовольняючих потребам перевізника по вантажопідйомності і типу контейнерів, що перевозяться. Така ситуація призвела до створення цілого ряду платформ, при проектуванні яких виробник намагався забезпечити мінімальну масу тари вагона з метою досягнення максимальної вантажопідйомності.


З урахуванням допустимого осьового навантаження 23,5 т, оптимальними параметрами такого вагона являються – вантажопідйомність 72 т, маса тари вагона 22 т. Це обумовлено максимально можливою масою брутто 20-футового контейнера – 24 т, 40-футового контейнера – 35 т.

На сьогоднішній день пропозиції вагонобудівних підприємств на ринку платформ для перевезення двох 40-футових контейнерів, з урахуванням забезпечення максимальної вантажопідйомності мають такий вигляд.

Найбільш повно відповідає вимогам організації ефективних перевезень вантажів в 40-футових та 20-футових контейнерах платформа моделі 13-7024 (мал. 13) виробництва ВАТ «КВБЗ».

Досягнути таких високих технічних характеристик ВАТ «КВБЗ» вдалося за рахунок:


 • використання в конструкції платформи високоміцної сталі с класом міцності не нижче 450 МПа;

 • виготовлення всіх несучих елементів конструкції, крім консольної частини хребтової балки, зі зварних профілів оптимальної геометрії;

 • виготовлення платформи без хребтової балки в середньому перетині вагона;

 • геометрії бокових балок, яка забезпечує у завантаженому стані вагона, збіг лінії дії повздовжніх сил з прямолінійною нейтральною віссю бокових несучих балок, що дозволило практично виключити напруження вигину від дії прокольних стискаючих й розтягуючи зусиль;

 • використання конструкції рознесених по висоті поперечних балок, зменшуючи вплив зкручуючих напруг на загальний напружений стан конструкції;

 • ефективної конструкції вузла перерозподілу повздовжніх зусиль від хребтової балки до бокових несучих елементів;

 • використання роздільної гальмівної системи для кожного візка вагона, що дозволило зменшити загальну масу важільної гальмівної передачі, при одночасному підвищенні надійності роботи гальм за рахунок забезпечення більш рівномірного натиснення гальмівних колодок на колеса.

В ході повномасштабних попередніх, приймальних та сертифікаційних випробувань, виконаних ДП УкрНДІВ, який є випробувальним центром Регістра Сертифікації на федеральному залізничному транспорті Росії (РС ФЖТ РФ), підтверджені високі ходові, гальмівні та характеристики міцності вагона-платформи моделі 13-7024. Платформа прийнята міжвідомчою комісією на серійне виробництво та сертифікована в Україні та Росії з сертифікацією РС ФЖТ РФ.


На сьогоднішній день на залізницях країн СНД та Балтії успішно експлуатуються більш 1500 шт. платформ мод. 13-7024 виготовлених на ВАТ «КВБЗ»

Необхідно також зупинитися на платформі, яка використовується для транспортуванні 40-футових та 20-футових контейнерів, це, так названа зчленована платформа.

Порівняльну ефективність довгобазної платформи моделі 13-7024 та зчленованої платформи можна розглянути на прикладі організації контейнерного поїзду для перевезення ста 40-футових контейнерів.

При використанні зчленованих платформ для перевезення ста 40-футових контейнерів з максимальною вагою, у зіставленні з поїздом, сформованим з платформ моделі 13-7024, потребується:


 • на 50 % більше візків, і відповідно мінімум на 50% зростуть експлуатаційні затрати на утримання й огляд ходових частин;

 • маса складу збільшиться мінімум на 7%, що відповідно збільшить і затрати на тягу;

 • на 200 м збільшиться довжина складу, що може накласти деякі обмеження при його формуванні.

В цілому, вартість перевезення тони вантажу на зчленованій платформі в порівнянні с довгобазною платформою в цьому випадку значно зросте, тим не менш, необхідно відмітити й те, що наявність у складі на 50% більше візків зменшить загальне навантаження від колісної пари на рейки, що може покращити динаміку при перевезеннях, зменшить знос коліс.

Для об’єктивної картини порівняння ефективності перевезень на зчленованій та довгобазній платформах доцільно розглянути й варіант перевезення максимальної кількості 20-футових контейнерів у поїзді з 50 платформ.

При використанні зчленованих платформ в складі поїзду з 50 вагонів можливе перевезення двохсот 20-футових контейнерів з максимальною масою, в той як в поїзді, сформованому з платформ моделі 13-7024 можна перевезти тільки 150 контейнерів середньої маси 23,7 т. В цьому випадку, використання зчленованих платформ, не дивлячись на збільшення кількості візків у складі, буде ефективним.


Тим не менш, необхідно відмітити й ту обставину, що загальна частка контейнерів з максимальною масою брутто в об’ємі перевезень складає 5-10 %, середня ж маса брутто 20-футових контейнерів складає 17-18 т. Таким чином, при масових перевезеннях 20-футових контейнерів можлива організація контейнерних поїздів з вагонів моделі 13-7024 з завантаженням на вагон 4-х контейнерів з масою брутто 16-17,5 т. В цьому випадку економічна ефективність використання в контейнерних перевезеннях вагону моделі 13-7024 очевидна.

Аналіз створення перспективної продукції - платформи для перевезення великовантажних контейнерів доводять високу ефективність довгобазної платформи моделі 13-7024, яка має максимальну вантажопідйомність 71,2 т.

Перспективні напрямки у створенні бункерних вагонів для перевезення сипких вантажів. У теперішній час, в умовах сучасного ринку продукції вагонобудування, створений типорозмірний ряд і розпочато серійний випуск сімейства критих вагонів-хоперів для сипких вантажів. Ці вагони з сучасним дизайном кузова краплевидної форми, без хребтової балки, з роздільним гальмуванням кожного візка. Вагони призначені для перевезення широкої номенклатури сипких вантажів, в тому числі мінеральних добрив, зерна, цементу та ін. і відрізняються своїми технічними параметрами (об’ємом кузова, базою, типами розвантажувальних пристроїв).

Вагони бункерного типу, створені ВАТ «КВБЗ» з використанням сучасних технологій зварювання сталей розроблених Інститутом електрозварювання ім.. Е.О. Патона за принципом модульної збірки, мають високі міцностні, ходові, гальмівні і експлуатаційні характеристики, які підтверджені повним комплексом попередніх, приймальних та сертифікаційних випробувань. Крім того, конструкція кузова дозволяє перейти на максимальне статичне навантаження на вісь 25 тс.

При розробці нових бункерних вагонів спеціалістами ВАТ «КВБЗ» разом з партнерами із Укрзалізниці, ДНУЗТ, Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України та ДП УкрНДІВ були ретельно вивчені проблеми існуючих конструкцій, знайдені шляхи підвищення працездатності в експлуатації, яка в значній мірі залежить від застосованих конструктивних рішень.


Так, в конструкції вагонів-хоперів КВБЗ виключені недоліки, які притаманні аналогічним вагонам підприємств-конкурентів, як:


 • складність конструкції розвантажувальних пристроїв, збільшена кількість шарнірних з’єднань, що викликає велику вірогідність втрати працездатності через зміни геометричних розмірів, особливо в агресивному середовищі, а також незручність при обслуговуванні й експлуатації;

 • необхідність прикладання значного зусилля при відкриванні наскрізного щілинного завантажувального люка даху;

 • можливість проникнення вологи через завантажувальні отвори, у зв’язку зі складністю забезпечення щільності прилягання наскрізного завантажувального люка до даху

 • вірогідність виникнення щілин внаслідок корозії між каркасними елементами конструкції (стійками, дугами даху) й обшивкою кузова;

 • елементи конструкції в виді «полок», гофрів, хребтова балка з чисельними з’єднувальними накладками, яка перешкоджає висипанню вантажу.

Конструкція і форма критих хоперів виробництва ВАТ «КВБЗ» дозволяє виконати внутрішні поверхні гладкими без кутів і виступів, які могли б утруднити розвантаження продуктів що перевозяться. Крім того, конструктивне рішення, прийняте для вагонів цього типу, підвищує якість нанесення внутрішнього покриття, скорочує об’єм зварювальних робіт.

За рахунок більш ефективного використання підвагонного простору отриманий знижений центр тяжіння завантаженого вагону, що підвищило його стійкість при русі й зменшило динамічні дії на колію.

Вагони відрізняються один від одного типами розвантажувальних пристроїв, а саме: розвантажувальні люки вагонів моделей 19-7016 і 19-7016 обладнані шиберними пристроями, вагона моделі 19-7017-01 – розвантажувальними пристроями важільного типу. Розвантажувальні прилади які застосовуються, обладнані зовнішнім механічним приводом, відрізняються простотою і зручністю в експлуатації.

Перевагою важільного розвантажувального пристрою вагона моделі 19-7017-01 являється відсутність гвинтової або черв’ячної передачі і мінімальна кількість шарнірних ланок, які через деякий час експлуатації в агресивному середовищі втрачають свої експлуатаційні характеристики (через інтенсивну корозію, заклинювання), що призводить до утруднення, а інколи і неможливості роботи механізму.


При розробці конструкції шиберних пристроїв вагонів моделей 19-7016, 19-7017 спеціалістами заводу була використана технічна інформація, надана компанією IEC Holden Ink (Канада), з якою ВАТ «КВБЗ» має великий досвід співпраці.

Застосування в конструкції вагонів моделей 19-7016 і 19-7017 шиберних розвантажувальних пристроїв дозволило максимально використовувати габарит рухомого складу, завдяки чому отриманий збільшений об’єм їх кузова.

Внутрішні поверхні вагону потребують запобігання від контакту з агресивним вантажем. Тому, крім перелічених особливостей конструкції вагонів-хоперів для сипких вантажів, при їх виробництві використовуються такі відомі сьогодні технічні рішення, як застосування облицювання з тонколистової нержавіючої сталі на елементах конструкції (на заслінці шиберного пристрою); корозійностійкі захисні покриття, які наносяться методом напиління на попередньо підготовлену поверхню. Перелічені вище конструктивні особливості кузова вагона забезпечують високу якість і стійкість внутрішнього захисного покриття, технологічність його нанесення і ремонту в експлуатації.

В конструкції вагонів застосована роздільна гальмівна система кожного візка, що забезпечує рівномірний натиск гальмівних колодок на колеса при різних режимах гальмування, знижує можливість утворення дефектів на поверхні кочення коліс та підвищує пробіг вагону між обточками коліс і строк служби колісних пар.

Крім вищесказаного, можна з упевненістю відмітити що оптимальне співвідношення між об’ємом кузовів і вантажопідйомністю вагонів-хоперів виробництва ВАТ «КВБЗ» дозволяє досягнути високого економічного ефекту в експлуатації, при перевезенні різноманітних сипких вантажів.

Розробка сучасних візків для вантажних вагонів нового покоління. У відповідності з технічними вимогами до рухомого складу нового покоління на КВБЗ був створений вітчизняний перспективний візок моделі 18-7020.

Візок моделі 18-7020 відрізняється наступними конструктивними особливостями :


  1. Надресорна балка та бокова рама мають підсилені конструктивні елементи. На надресорній балці розташовані уніфіковані горизонтальні площадки під постановку ковзунів, які дозволяють встановлювати як жорсткі ковзуни з зазором, так і пружні або пружно-каткові ковзуни постійного контакту різних типів в залежності від типу вагона. Крім того, нижній пояс надресорної балки підсилений двома подовжніми ребрами. На внутрішній щелепі буксового отвору відлито кронштейн для кріплення планки, яка запобігає випадінню колісної пари при піддомкрачуванні візка. Візок має також посилений базовий розмір бокової рами.

  2. Використано колеса з покращеними механічними якостями. Застосування таких коліс дозволяє за рахунок зменшення кількості обточувань збільшити строк служби колісної пари.

  3. В буксових вузлах застосовані касетні конічні підшипники TBU130х230х150 з адаптером, що дає змогу знизити трудомісткість монтажу буксового вузла та затрат на технічне обслуговування колісної пари (гарантійний строк на підшипники - 8 років або 800 тис. км), тим самим зменшити затрати на проміжні та деповські ремонти.

  4. Ресорне підвішування включає 2 ресорних комплекти і має нелінійну жорсткість. Розроблена конструкція ресорного підвішування, яка забезпечує прогин під тарою 18 мм та під навантаженням брутто - 64 мм, що приводить до покращення ходових якостей вагону як в порожньому, так і в навантаженому станах, зменшення впливу на колію. Фрикційний гасник коливань це клин із високоміцного чавуна та зносостійкої полімерної накладки на похилій поверхні (строк служби клина – 1 млн. км).

  5. Гальмова важільна передача, яка обладнана пристроєм паралельного відводу колодок та має без нарізне кріплення башмаків, збільшує надійність кріплення башмаків на тріангелі та спрощує процес обслуговування гальмівної важільної передачі.

Переваги візка моделі 18-7020 (у порівнянні з типовою мод. 18-100). Вищеназвані конструктивні особливості візків дають наступні переваги:


 • менший рівень рамних сил (на прямих та кривих R>800м - в 1,5...2 рази);

 • можливість руху з конструкційною швидкістю (120 км/год) без обмеження в порожньому режимі;

 • зменшена в 2 рази величина «забігання» бокових рам;

 • значно менший вплив на верхню будову колії (рейки та елементи стрілочних переводів) в горизонтальній площині;

 • очікуване зниження затрат на тягу поїздів та зменшення зносів рейок та гребенів коліс за рахунок зменшення в 2...3 рази кутів набігання колісних пар та зменшення інтенсивності «виляння» візка.

Візок моделі 18-7033. Останніми роками ряд вагонобудівних підприємств Росії та України приступили до створення типорозмірного ряду візків для вантажних вагонів нового покоління з осьовим навантаженням 25 тс, які відповідають сучасним техніко-економічним вимогам.

Згідно комплексної програми оновлення рухомого складу до 2010 р . Укрзалізницею, в розділі створення нових перспективних розробок заплановано створення вантажних вагонів з осьовими навантаженнями 25 тс.

Візок моделі 18-7033 відрізняється наступними конструктивними особливостями:

- колеса з покращеними механічними властивостями, з дробеметним зміцненням, S-видним диском і профілем по колу кочення по ГОСТ 9036-88;

- на візках застосовані касетні конічні підшипники типу TBU 150х250х160 з установкою півбукс (адаптером); пружні елементи буксового підвішування;

- підсилені осі, розраховані на підвищення навантаження;

- фрикційні гасники коливань обладнані зносостійкими полімерними накладками;

- візки обладнані пружньо-катковими ковзунами постійного контакту;

- центральне ресорне підвішування має нелінійну характеристику;

- в підп’ятниковому вузлі встановлені зносостійкі полімерні прокладки;

- гальмівна важільна передача обладнана приладом паралельного відводу колодок з одностороннім натисненням й підсиленим тріангелем з без різьбовим кріпленням башмаків.


Переваги візка моделі 18-7033 (у порівнянні з мод. 18-100). Вищевказані конструктивні особливості візків дають наступні переваги:


 • збільшення міжремонтного пробігу до 500 тис. км;

 • в контактних парах тертя зі зносостійкими елементами планується досягнути ресурс 10...15 років;

 • очікується зниження зносів гребенів коліс в середньому в 3...3,5 рази за рахунок застосування ковзунів постійного контакту та високоміцних коліс;

 • збільшення гарантійного строку експлуатації буксових вузлів до 8 років або 800 тис. км за рахунок застосування дворядних касетних конічних підшипників типу TBU150х250х160.

Роботи з розробки, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію виконувалися на протязі десяти років. За цей час в підкріплення науково-технічного рівня розробок було надруковано більше 250 наукових праць, з яких 5 монографій, та отримано близько 100 патентів на винаходи та корисні моделі, в тому числі близько 50 патентів отримано за кордоном. Лише за останні роки розробки брали участь у 51 виставці в Україні та за кордоном (Росія - Москва, Санкт-Петербург, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччина, Іран, Азербайджан). Якість продукції ВАТ «КВБЗ» неодноразово відмічалася відзнаками європейських та вітчизняних асоціацій та промислових конкурсів.

При виробництві та експлуатації вантажного рухомого складу нового покоління на підприємствах машинобудівної та залізничної галузей забезпечено робочими місцями близько 10000 робітників. Загальний економічний ефект від впровадження вантажного рухомого складу нового покоління складає більше 120 млн. гривень.


Анофрієв Василь Григорович –

Боднар Борис Євгенович –


Ісопенко Іван Васильович –


Коробка Борис Афанасійович –


Мельничук Василь Олексійович –


Можейко Євген Рудольфович –Позняков Валерій Дмитрович –


Рибкін Віктор Васильович –

Савчук Орест Макарович –


Шаповал Анатолій Васильович –