litceysel.ru
добавить свой файл
1
ФОРМА НАВЧАННЯ (ЗАОЧНА) ДЕННА


ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра машинознавства та методики викладання технічних дисциплін


«Технологія виробництва конструкційних матеріалів»


Графік проведення консультацій: середа кожної неділі з 1420 до 1530, аудиторія №211.

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТз/пТеми заняття та його план

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

1

Діаграма залізо-вуглець.

1. Ознайомитися із теоретичним матеріалом.

2. Намалювати діаграму залізо – вуглець. Визначити характерні точки , лінії та області.

3.відповісти на контрольні запитання.2

2

Спеціальні види лиття.

 1. Ознайомитися із теоретичними відомостями користуючись підручником або методичними рекомендаціями.

 2. Підготуватися і виконати лиття під тиском, користуючись спеціальною установкою. Зробити технічний малюнок виливка.

 3. Користаючись розбірною металевою формою виконати лиття у кокіль. Виконати технічний малюнок отриманого виливка.

 4. Відповісти письмово на контрольні запитання, користуючись методичними рекомендаціями.2
3

С – подібна діаграма.

1. Ознайомитися із теоретичними відомостями, користуючись підручником або методичними рекомендаціями.

2. Намалювати С – подібну діаграму.

3. Визначити температурні інтервали ізотермічного перетворення аустеніту. Визначити усі структури, які утворилися в процесі ізотермічного перетворення аустеніту.

4. Відповісти на контрольні запитання.
2
4

Випробування на ударну в’язкість

 1. Ознайомитися із теоретичними відомостями, користуючись підручником або методичними рекомендаціями.

 2. Ознайомитись із будовою маятникового копра.

 3. Ознайомитися із зразками, які використовуються під час випробувань на ударну в’язкість.

 4. Виконати випродування на ударну в’язкість (2 зразки).

 5. Виконати необхідні розрахунки. Визначити величину ударної в’язкості для кожного зразка.

 6. Письмово відповісти на контрольні запитання.22

5

Випробування на твердість за Брінеллем.

 1. Ознайомитись із будовою приладів Брінелля.

 2. Ознайомитись із методикою підготовки зразків до випробувань та методикою виконання випробувань на приладах Брінелля. Виконати випробування.

 3. Виконати необхідні розрахунки. Заповнити таблицю.

 4. Письмово відповісти на контрольні запитання.


2
6

Маркування сплавів чорних металів.
 1. Вивчити теоретичний матеріал. Детально ознайомитись із особливостями маркування сталей.


 2. Письмово відповісти на контрольні запитання.


22

7

Маркування сплавів кольорових металів.

 1. Вивчити теоретичний матеріал. Детально ознайомитись із особливостями маркування кольорових металів і сплавів.

 2. Оформити звіт про виконану роботу.

 3. Письмово відповісти на контрольні запитання22

8

Вивчення явища наклепу

 1. Ознайомитися із теоретичними відомостями.

 2. Виконати наклеп.

 3. Виміряти величину твердості запропонованих зразків до та після наклепу.

 4. Виконати термічну операцію поворот.

 5. Виконати термічну операцію відпочинок.

 6. Після кожної операції вимірювати твердість. Зробити висновок про вплив температури на величину твердості.

 7. Оформити звіт про виконану роботу

 8. Письмово відповісти на контрольні запитання.2
Усього:

16 год.

6 год.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНУ РОБОТУТемиТема

Кількість годин

Денна форма


Заочна форма

1

Вступ. Поняття про конструкційні матеріали та їх застосування
2

2

Вихідні матеріали для виробництва чавуну
2

3

Вихідні матеріали та основи виробництва полімерних матеріалів і пластмасс
2

4

Вихідні матеріали та основи технології виробництва каучуку та гуми
2

5

Вихідні матеріали та основи технології виробництва композиційних матеріалів на основі металів
2

6

Діаграма залізо-вуглець
2

7

Спеціальні види лиття
2

8

С – подібна діаграма
2

9

Випродування на твердість за Брінелем

2

2

10


Вивчення явища наклепу
2

11

Сировинна база чорної і кольорової металургії в Україні.

Розвиток промисловості кольорових і рідкісних металів.

2

2

12

Основні принципи та способи збагачення твердої мінеральної сировини

2

2

13

Загальні відомості про виробництво свинцю

2

2

14

Загальні відомості про виробництво нікелю

2

2

15

Загальні відомості про виробництво олова

2

2

16

Загальні відомості про виробнитцтво титану

2

2

17

Загальні відомості про виробництво магнію

2

2

18

Кераміка, металокераміка та мінералокераміка

2

2

19

Загальні відомості про виробництво склокераміки

2


2

20

Загальні відомості про виробництво скла

2

2

21

Загальні відомості про виробництво гуми

2

2

22

Лакофарбові матеріали

2

2

23

Загальні відомості про клеї, класифікація, призначення

2

2

24

Сучасні методи виплавки чистих металів

2

2

Усього:

28

48ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


(для студентів, які з певних причин не відвідували заняття)


 1. Тенденції розвитку сучасних технологій машинобудування.

 2. Перспективні технологічні процеси виробництва конструкційних матеріалів.

 3. Основи технологій виробництва металургійної промисловості.

 4. Особливості технологічних процесів у деревообробній промисловості.

 5. Особливості сушіння деревини.

 6. Основи технологій виробництва поліамідів та економічна ефективність їх використання.

 7. Основи технологій виробництва та економічна ефективність використання поліхлорвінілу.

 8. Основи технологій виробництва та економічна ефективність використання полікарбонату.


 9. Основи технологій виробництва та економічна ефективність використання поліуретану.

 10. Основи технологій виробництва та економічна ефективність використання поліетилену.

 11. Основи технології переробки композиційних матеріалів.

 12. Виробництво фанери.

 13. Загальні відомості про технології виробництва свинцю.

 14. Загальні відомості про технології виробництва цинку.

 15. Загальні відомості про технологію виробництва нікелю.

 16. Загальні відомості про технологію виробництва олова.

 17. Загальні відомості про технологію виробництва титану.

 18. Загальні відомості про технологію виробництва магнію.

 19. Кераміка, металокераміка та мінералокераміка.ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНА


1.Сировинна база чорної і кольорової металургії в Україні. Розвиток промисловості кольорових і рідкісних металів.

2.Основні принципи та способи збагачення твердої мінеральної сировини.

3.Загальні відомості про технології виробництва свинцю.

 1. Загальні відомості про технології виробництва цинку.

 2. Загальні відомості про технології виробництва нікелю.

 3. Загальні відомості про технології виробництва олова.

 4. Загальні відомості про технології виробництва титану.

 5. Загальна відомості про технології виробництва магнію.

 6. Кераміка,металокераміка та мінералокераміка.

 7. Загальні відомості про технології виробництва склокераміки (ситалів).

 8. Загальні відомості про технології виробництва та застосування технічного скла.

 9. Загальні відомості про технології виробництва кольорового скла.

 10. Загальні відомості про технології виробництва гуми.
 11. Загальні відомості про лакофарбові вироби, види, класифікація, призначення.


 12. Загальні відомості про клеї, види, класифікація, призначення. Виробництво магнію та його сплави. Склад, маркування та використання сплавів магнію.

 13. Виробництво алюмінію.

 14. Виробництво титану.

 15. Порошковая металургія

 16. Понятие об основных и вспомогательных материалах (руды, флюсы, топливо, огнеупоры) и их подготовка к плавке.

 17. Производство чугуна. Исходные материалы и их подготовка к плавке.

 18. Основные физико-химические процессы получения чугуна в современной доменной печи.

 19. Продукты доменной плавки и области их применения.

 20. Строение доменной печи.

 21. Кислородно-конверторный способ получения стали.

 22. Выплавка стали в электродуговых печах.

 23. Выплавка стали в индукционных печах.

 24. Способы разливки стали.

 25. Раскисление стали стали, строение слитка стали.

 26. Понятие о полимерах, их классификация и свойства.

 27. 30. Способы получения порошков, понятие о способах получения изделий из металлических порошков

 28. Термореактивные пластмассы, их состав, свойства и области применения.

 29. Термопластические пластмассы, их состав, свойства и области применения.

 30. Клеи, состав, классификация, применение.

 31. Лакокрасочные материалы, состав, свойства, применение, способы нанесения.

 32. Резина, виды, состав, свойства, применение.

 33. Физические свойства древесины.

 34. Химические свойства древесины.

 35. Пороки древесины.

 36. Виды древесных материалов.

 37. Композитные материалы.

 38. Классификация и маркировка чугунов.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


 1. Які вихідні матеріали потрібні для виробництва чавуну?

 2. Яки Ви знаєте руди для вироблення чавуну?
 3. Яке призначення флюсів?


 4. Яке паливо використовують для отримання чавуну?

 5. Яка будова доменної печі?

 6. Який сплав називається чавуном?

 7. Як класифікують чавуни?

 8. Які властивості має ковкий чавун?

 9. Які властивості має антифрикційний чавун?

 10. Чим відрізняється сталь від чавуну?

 11. Яка суть процесу переробки чавуну в сталь?

 12. Які елементи визначають основні властивості сталі?

 13. Який сплав називається сталлю?

 14. Чим відрізняються якісні сталі від високоякісних?

 15. Які сталі називають конструкційними?

 16. Які сталі називають легованими?

 17. Які сталі називають інструментальними?

 18. Які основні властивості легованих сталей і сталей із спеціальними властивостями?

 19. Які хімічні елементи покращують властивості сталі?

 20. Як впливають легуючі елементи на властивості сталей?

 21. Які основні властивості кольорових металів?

 22. Які кольорові метали використовують у народному господарстві?

 23. Як класифікують кольорові метали?

 24. Як одержують мідь із руд?

 25. Що таке чорнова мідь?

 26. Що таке латунь?

 27. Що таке бронза?

 28. Як одержують алюміній із руд?

 29. Які сплави алюмінію застосовують у машинобудуванні?

 30. Які основні властивості алюмінію?

 31. Чим відрізняється силумін від дюралюміну за технологічними властивостями?

 32. Які основні властивості магнію?

 33. Які основні властивості титану?

 34. Чим пояснюється широке застосування титану та його сплавів у техніці?

 35. Які сплави називаються антифрикційними?

 36. У чому сутність методу порошкової металургії?

 37. Як класифікують порошкові сплави?

 38. Як виготовляють тверді спечені сплави та де їх застосовують?

 39. Яка галузь застосування металокерамічних сплавів?


 40. Як застосовують надтверді різальні матеріали та наплавні тверді сплави?

 41. Як класифікують пластмаси?

 42. Як використовують гуму і ебоніт?

 43. Які властивості має графіт?

 44. Як класифікують лакофарбові матеріали?

 45. Як класифікують мастильні матеріали?

 46. Які Ви знаєте допоміжні та композиційні матеріали?РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Акулич П.В., Драгун В.Л., Куц П.С. Технологии и техника сушки и термообработки материалов. – Минск: Белорусская наука, 2006. – 192 с.

 2. Аппен А.А. Химия стекла. – М.: Химия, 1974. – 113 с

 3. БехтаП.А. Технологіядеревинних композиційних матеріалів: Підручник. – К. : Основа, 2003. – 336 с.

 4. Заяц І.М. Технологія виробів з деревини. – Львів, 1999. – 217 с.

 5. Кербер М., Виноградов В., Головкин Г. Полимерные композиционные материалы. Свойства, структура, технологии. – М.: Профессия, 2008. – 566 с.

 6. Металознавство та обробкаметалів (у запитаннях і відповідях): Підручник для учнів проф.-техн. навч. Закладів/ С.Є Кондратюк, М.В. Кіндрачук, В.О Степаненко,, Ю.Н. Москаленко. – К.: Вікторія, 0002000, - 372 с.

 7. Материаловедение и технология металлов: Учеб. для вузов /Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М.Матюнин и др./Под ред.Г.П. Фетисова. – М.: Высшая школа, 2000. – 638 с.

 8. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов. – СПб.: Политехника, 2000. - 382 с

 9. Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): навч. посібник.- К.: 2003. – 888 с.

 10. Попович В.В., Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник. – Львів:Світ, 2006. – 624 с: Іл.
 11. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки. – Серия: Высшее профессиональное образование. – М.: Академия, 2008. – 332 с.


 12. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник ЄМ.А. Сологуб, І.О Рожневський, О.І. Некроз та ін.; За ред.. М.А. Сологуба. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 2002. – 374 с

 13. Технология пластических масс. /Под ред. В.В. Коршака. – м.: Химия, 1985.

 14. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 368 с.

 15. Цветные металлы и сплавы. Справочник. – М.: Вента, - 2000, - 278 с.

 16. Шибаков В.Г., Калашников В.И., Соколова Ю.А. Производство композиционных материалов в машиностроении. –М.: КноРус, 2008. – 96 с.ДОДАТКОВА:


 1. Аврамов Ю.С., Шляпин А.Д. Новые композиционные материалы на основе несмешивающихся компонентов. Получение, структура, свойства. – М.: Издателдьство МГИУ, 1999. – 208 с.

 2. Болтон У. Конструкционные материалы. Металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты. Engineering Materials/ Серия: карманный справочник . Пер. с англ. – М.: Издательсткий дом «Додэка ХХІ», 2007. – 320 с.

 3. Технологии современной металлургии. – М.: Новые технологии, 2004. – 784 с.