litceysel.ru
добавить свой файл
1

4-й (осінній) триместр,

2003-2004 навч. рік

Лекція 1 (тези)


Лекція 1 (тези)

ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇБранил Гомера, Феокрита;

Зато читал Адама Смита

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»


Все знают, чего не должно быть, и все знают, что должно быть. Перехода не знает никто.

М. Жванецкий


Ксенофонт – Перший назвав управління домашнім господарством “економікою”.

Арістотель – “Економіка” – це організація господарства рабовласника.


Основні положення меркантилізму:

 • Найголовнішу роль у створенні прибуткового продукту грає сфера обертання (перш за все – зовнішня торгівля);

 • Багатство нації полягає у наявності дорогоцінних металів.


1615 рік: Антуан Монкретьен“Трактат політичної економії”


XVII-XIX століття – Адам Сміт (класична політекономія, “Багатство народів”), Уілльям Петті (закон спадної віддачі), Девід Рікардо (теорія трудової вартості), Карл Маркс (теорія прибуткової вартості), Карл Менгер (теорія граничної корисності) та ін.


1890 рік: Алфред Маршалл“Економікс”.


Економічна теорія (Економікс)це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин між їхніми цілями та рідкісними засобами, що допускають альтернативне використання.

Вихідні положення політичної економії до визначення предмету:


 1. У процесі виробництва люди вступають у економічні (виробничі) відносини

 2. Кожному рівню розвитку виробничих відносин відповідає соціально-політична надбудова
 1. економічні (виробничі) відносини

Вироблення матеріальних благ є усвідомленим та доцільним процесом праці.

Процес праці містить в собі такі елементи:

Предмети праці ––первинні предмети праці, які дані самою природою, а також сирий матеріал, тобто речовини природи, які вже підлягали попередній обробці.

Засоби праці – ті речі, за допомогою яких людина діє на предмети праці, тобто: механічні засоби праці (машини, механізми, устаткування), а тж. матеріальні умови праці (будівлі та споруди, канали зрошування, тощо).

Разом узяті предмети праці та засоби праці  засоби виробництва.

Засоби виробництва і робоча силапродуктивні сили суспільства.

В процесі виробництва, обміну та розподілу благ люди вступають у певні відносини, які називаються виробничими (або економічними) відносинами.

Виробничі відносини – основа предмету традиційної політичної економії.

В основі розвитку суспільства політична економія вбачає єдність та суперечність між продуктивними силами та виробничими відносинами. Ця єдність становить собою певний суспільний лад, спосіб виробництва, економічний базис суспільства.


 1. соціально-політична надбудова

Соціально-політичні відношення, установи, політична систему. Соціально-політична надбудова та економічний базис суспільства впливають одне на одного.

Вихідні положення економікс (аналітичної економії) до визначення предмету:


 1. Людські потреби – безмежні

 2. Ресурси для задоволення людських потреб -- обмежені


1.) Можна задовольнити певні потреби на певний час, але не можна задовольнити усі потреби раз і назавжди.


Можна мати достатньо якихось видів ресурсів на певний час, але неможливо завжди мати усі ресурси в достатній кількості.


Політична економіяце наука, яка вивчає виробничі відносини між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів та послуг.

“компромісне” визначення –

Предметом економічної теорії є економічні відносини, які знаходяться під впливом соціально-політичної надбудови і складаються між людьми у процесі використання обмежених продуктивних сил суспільства для задоволення безмежних людських потреб.визначення Роббінса –

Економікс (економічна теорія)це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин між їхніми цілями та рідкісними засобами, що допускають альтернативне використання.

Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses”. – Lionel Robbins


У визначенні Роббінса згадується чотири основні положення:

 1. поведінка людей – тобто прийняття рішень стосовно використання рідкісних ресурсів для задоволення своїх безмежних потреб

 2. безмежність людських потреб – (див. вище)

 3. обмеженість або рідкісність ресурсів – (див. вище)

 4. не тільки обмеженість, але й можливість альтернативного використання ресупсів.


Метод, методологічна основа

Методологічною основою економічної теорії є єдність діалектичного підходу та окремих елементів метафізичного підходу.

Методологічний підхід також базується на сходженні від абстрактного до конкретного. При цьому з’ясовуються протиріччя між сутністю та явищем, між формою та змістом; враховується різниця між еволюційними та революційними змінами.

Основними методами економічної теорії є: індукція і дедукція, аналіз і синтез, дослідження кількісної та якісної сторін економічних явищ і процесів.

Методи, що використовуються економічною теорією, взаємоув’язані. Індукції немає без дедукції. Аналіз не має сенсу без синтезу. Кількісні показники без якісних хара