litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»Виховати дитину нелегко, а зробити з дитини справжнього патріота Батьківщини – одне з найскладніших завдань педагога.


ТИ ТЕЖ ПАТРІОТ...


З метою формування в учнів різнобічних знань про Україну, виховання патріотизму, любові до Батьківщини, глибокої поваги до держави, її історії, традицій, пізнання культури українського народу, краси й самобутності української мови, розвитку духу змагань


Центр творчих ініціатив “Клєвєр” спільно з

Горлівським державним педагогічним інститутом іноземних мов проводить

Всеукраїнський конкурс

українознавства «Патріот»


Стати учасниками конкурсу можуть всі бажаючі учні 2-11 класів, без будь-якого попереднього відбору, які змагатимуться у п’яти вікових категоріях: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 та 10-11 класи. Конкурсні завдання цікаві, веселі й доступні дітям з різним рівнем підготовки. Вони містять запитання з багатьох шкільних предметів: мови, літератури, історії, географії, українознавства та відображають різнобічну інформацію про нашу країну.


Сума внеску одного учасника складає 12 гривень. Для певних категорій дітей участь безкоштовна.


Для участі в конкурсі школам необхідно надіслати письмову заявку
та копію квітанції про сплату організаційного внеску до Організаційного комітету за адресою: ТОВ «ЦТІ “Клєвєр”», вул. Совєтська, 47, оф. 210, м. Луганськ, 91055, або факсом: (0642) 502-111, або електронною поштою: patriot@uclever.com. Матеріали для проведення конкурсу надсилаються школам за 1-2 дні до гри поштою.


Більш детальна інформація про конкурс та умови участі в ньому містяться в Положенні про конкурс.


ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»


 1. Загальні положення
  1. «Патріот» – щорічний всеукраїнський конкурс з українознавства (надалі – Конкурс).


  2. Авторські права на всі завдання Конкурсу належать спільно ТОВ «ЦТІ “Клєвєр”» та Горлівському державному педагогічному інституту іноземних мов.
 1. Цілі та завдання Конкурсу

  1. Цілями та завданнями Конкурсу є:

 • розвиток інтересу до української культури, української мови, літератури, історії;

 • виховання відчуття патріотизму у школярів;

 • підвищення кваліфікації вчителів української мови, літератури, історії тощо;

 • активізація позакласної та позашкільної роботи з української мови, літератури, історії тощо;

 • надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього.
 1. Учасники Конкурсу

  1. Учасниками Конкурсу можуть бути учні 2-11 класів середніх навчальних закладів України, які заплатили організаційний внесок.

  2. Право безкоштовної участі в Конкурсі надається дітям-сиротам, учням шкіл-інтернатів (окрім ліцеїв, гімназій та шкіл для обдарованих дітей), а також учням шкіл при лікарнях й санаторіях. Право безкоштовної участі підтверджується довідкою у вільній формі, завіреною печаткою та підписом директора навчального закладу.
 1. Організація і проведення Конкурсу

  1. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр творчих ініціатив “Клєвєр”» за участю Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

  2. Безпосереднє керівництво проведенням Конкурсу здійснює Оргкомітет, який формується ТОВ «ЦТІ “Клєвєр”».
  3. До функцій Оргкомітету належать: розробка правил проведення Конкурсу, які не врегульовані цим Положенням, розробка документації Конкурсу, взаємодія з регіональними представниками, підготовка, друк і розсилка матеріалів Конкурсу (бланки відповідей, бланки завдань, інструкції з проведення конкурсу і заповнення бланків відповідей, сертифікати учасників), забезпечення комп'ютерної обробки бланків відповідей, підведення підсумків і нагородження переможців Конкурсу, підготовка інформації про підсумки Конкурсу для засобів масової інформації, вирішення спірних питань, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу.


  4. Наукове керівництво Конкурсом здійснює Методична комісія, яка створюється на базі Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. Голова Методичної комісії затверджується Оргкомітетом. Методична комісія за замовленням Організатора Конкурсу ТОВ «ЦТІ “Клєвєр”» проводить розробку і відбір завдань, складає варіанти Конкурсу, готує написання рішень відповідей.

  5. Організацією і проведенням Конкурсу в регіонах займаються регіональні представники. Регіональними представниками можуть бути юридичні особи й фізичні особи-підприємці, що діють на підставі договорів з ТОВ «ЦТІ “Клєвєр”». Для безпосереднього керівництва організацією і проведенням Конкурсу в регіонах регіональні представники можуть призначати координаторів.

  6. Конкурс проходить безпосередньо в навчальних закладах в один і той же день, 24 лютого 2011 року, для всіх учасників в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової категорії в межах одного туру.

  7. Термін проведення Конкурсу визначається оргкомітетом щорічно не пізніше, ніж за три місяці до дня проведення Конкурсу. Про це повідомляють зацікавлених осіб та організації шляхом розсилки інформації та публікації в Інтернеті.

  8. Конкурс проводиться для всіх бажаючих, без попереднього відбору. Відмова в участі в Конкурсі не допускається. Участь у Конкурсі є добровільною, залучення учнів проти їх бажання забороняється.
  9. Конкурс проводиться за п'ятьма варіантами відповідно для учнів 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 й 10-11 класів. Кожний варіант містить 30 завдань, які розбиті на три групи складності (по 3, 4 і 5 балів за правильну відповідь), на кожне завдання пропонується чотири варіанти відповіді. Пакети з текстами завдань розкриваються безпосередньо перед початком виконання конкурсних завдань. На виконання завдань відводиться 1 година 15 хвилин, збільшувати або зменшувати цей час не можна. Бланки з відповідями і даними учасника здаються відповідальними за проведення Конкурсу в школі і надсилаються регіональним представникам, які після попередньої обробки передають в оргкомітет для перевірки й обробки результатів.


  10. Після перевірки кожна школа, яка взяла участь в Конкурсі, отримує відомість, що містить прізвища всіх учасників з вказівкою отриманих балів і місця кожного учня в загальному заліку по Україні, області (АР Крим), школі. Всім конкурсантам видаються Сертифікати учасника. Переможці Конкурсу в загальному заліку та переможці конкурсу в областях нагороджуються призами Оргкомітету.

  11. Учасникам Конкурсу забороняється виконувати завдання колективно і/або з будь-якою сторонньою допомогою, користуватися при виконанні завдань Конкурсу книгами, конспектами, Інтернетом і будь-якими іншими зовнішніми джерелами інформації, а також будь-якими технічними засобами передачі й обробки інформації, включаючи засоби мобільного зв'язку. Забороняється публікувати й обговорювати завдання конкурсу в Інтернеті до 8:00 дня, наступного за днем проведення Конкурсу.

  12. Батьки учасників, уповноважені на те батьківськими зборами або комітетами, мають право контролювати проведення Конкурсу в навчальному закладі на всіх його етапах, включаючи право бути присутнім при відкритті конвертів із завданнями і виконанні завдань учасниками, а також перевіряти правильність обробки бланків відповідей перед їх відправкою.
 1. Фінансування

  1. Конкурс фінансується за рахунок організаційних внесків учасників. Розмір організаційного внеску в 2011 році складає 12 гривень.

  2. Розмір призового фонду складає не меньш 10% від загальної суми організаційних внесків участників Конкурсу.

  3. Збір в рамках Конкурсу додаткових коштів понад встановленого Центральним оргкомітетом організаційного внеску забороняється.

  4. Кошторис Конкурсу затверджується Оргкомітетом Конкурсу.91055, м. Луганськ, вул. Совєтська, 47, оф. 210.

Тел.: 099-9744770 (МТС), 067-6368248 (КиївСтар), тел./факс: (0642) 502 111

e-mail: patriot@uclever.com, web-site: http://uclever.com
ТОВ «Центр творчих ініціатив “Клєвєр”»

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
следующая страница >>